Əsas menyu
Bölmələr
Ölkə Xəbərləri [70]
Dünya Xəbərləri [184]
İSLAM MƏQALƏLƏRİ [566]
Çox oxunan xəbərlər
[14.06.2013][İSLAM MƏQALƏLƏRİ]
ZARAFAT, YOXSA YALAN? (18867 dəfə baxılıb)
[19.02.2009][Dünya Xəbərləri]
Məşhədidə siyğə (15941 dəfə baxılıb)
[01.01.2009][İSLAM MƏQALƏLƏRİ]
Necə Hidayət oldum? - Şiyədən Sələfiyə yol 1 !! (12931 dəfə baxılıb)
[04.04.2009][İSLAM MƏQALƏLƏRİ]
Şiələrin Mehdi haqqında fikirləri (8914 dəfə baxılıb)
[15.03.2009][İSLAM MƏQALƏLƏRİ]
"Ləə iləhə İlləllah"ın şərtləri (8743 dəfə baxılıb)
Bidət əhli
[Albom: Bidət]
Namazı belə qıl
Namazı Belə Qıl
Mini-çat
Forumun aktiv mövzuları
 • SUAL-CAVAB (272)
 • HƏDİSLƏR (96)
 • rafizilerin murdar fetvalari (90)
 • HƏDİSLƏR (77)
 • Axirət Dünyası (66)
 • Forumun fəal üzvləri
 • Muslimah_92
  Forum yazıları: (522)
 • Terane
  Forum yazıları: (384)
 • XEDICE73
  Forum yazıları: (280)
 • Selef
  Forum yazıları: (257)
 • medine
  Forum yazıları: (201)
 • Qan yaddaşı
   Xocavənd-17.02.1992 

   Xocalı-26.02.1992

   Şuşa-08.05.1992

   Laçın-17.05.1992

   Kəlbəcər-06.04.1993

   Ağdərə-17.06.1993

   Ağdam-23.07.1993

   Cebrayıl-18.08.1993

   Füzuli-23.08.1993

   Qubadlı-31.08.1993

   Zəngilan-25.10.1993
  Mozilla Firefox 3
  Saytı gözəl görmək üçün yüklə
  Ana Səhifə » 2012 » Mart » 12 » Şiə Həqiqətləri- 1
  Şiə Həqiqətləri- 1
  03:59
  Şiənin böyük alimi Şəhristani demişdir:

  - Əhli-beyt imamlarının şiələri çox vaxt özlərinə aid olan adət, etiqad, fətva, kitab və s. bu kimi şeyləri gizlətmək məcburiyyətində qalmışdırlar. [1]

  Əhli Sünnə də ‘Alləmə’ Şəhristaninin bu sözləri ilə razılaşmışdır. Yaxşı bəs, buna, yəni bu kimi şeyləri gizlətməyə şiələri nə vadar etmişdir?

  Cavab olaraq deyim ki, əvvəla bu şiə alimlərinin bir üsuludur, bununla da elmsiz müsəlmanları aldatmaq və onları haqq yoldan döndərmək ilə məşğuldurlar. 

  İkinci tərəfdən, bu dəlilləri gizlətməyin əsas səbəblərindən biri də, onların Quran və Sünnəyə zidd olması və hər bir ağlı olan müsəlmanın onları qəbul etməyəcəyi həqiqəti ilə bağlıdır.

  Şiələrə görə təqiyyə- həqiqətin əksini göstərməkdir. Bununla da, hər bir şiə hər hansı bir müsəlmanı aldatmağı halal sayır. Təqiyyə üzərində inşa edilmiş Şiə məzhəbinin hər bir mənsubu, qəlbində təsdiq etdiyini zahirdə inkar etdiyi kimi, qəlbində inkar etdiyini də, zahirdə təsdiq edir. Bununla da şiələrin müsəlmanları təkfir etdiklərini, Quranın təhrif olunduğunu, səhabələri söydüklərini və s. əqidəvi fikirlərini gizlətdiklərinin şahidi oluruq. 

  İmam əl-Xatib (rahiməhullah) buyurur:

  - Şiələrlə bizim aramızda səmimi və doğru münasibətin əmələ gəlməsinə maneə törədən ilk amil- Təqiyyədir. Təqiyyə- qəlblərində gizlətdiklərinin əksini zahirdə göstərməyi halal sayan şər’i bir etiqaddır. Bizdən təmiz qəlbli olanlar onların bu görünüşünə aldanırlar. Halbuki, onların belə bir istək və niyyətləri yoxdur. [2]
  Şiələrin ən böyük muhəddisi sayılan Şeyx Saduq ləqəbli Muhəmməd ibn Əli ibnul Huseyn deyir:

  - Təqiyyə barədə etiqadımız budur: Təqiyyə vacibdir. Təqiyyəni tərk edən namazı tərk edən misalındadır...

  Təqiyyə vacibdir! Mehdi çıxana qədər təqiyyəni tərk etmək caiz deyildir. Onun çıxmasından əvvəl, təqiyyəni tərk edən- Allahın dinindən və İMAMLARIN DİNİNDƏN çıxmış, Allaha, Rəsuluna və imamlara müxalif olmuşdur. [3]

  Həmçinin böyük şiə alimi Muhəmməd ibnul Həsən ibnul Hurr əl-A’mili öz kitabında ‘Təqiyyəyə diqqət göstərib önəm vermək və qardaşların haqlarını ödəmək’ adlı bab, həmçinin ‘Cahilə qarşı təqiyyə etmənin vacibliyi’ adlı bab açmışdır. [4] Hurr əl-A’mili kitabın sonrakı səhifəsində bir başqa baba bu cür ad vermişdir: ‘Təqiyyə ilə rəhbərə itaətin vacibliyi’. [5]

  Həmçinin böyük şiə alimi və Ayətullah adlandırılan Huseyn əl-Burucərdi öz kitabında təqiyyənin əhəmiyyətini zikr etmişdir. [6]

  Təqiyyənin vacibliyini söyləyən təkcə bu iki şiə alim deyildir. Digər mötəbər şiə alimi sayılan əl-Kuleyni kitabında ‘Təqiyyə’ babı açmış və həmin babda demişdir:
  İbn Xalləd deyir:
  - Əbu Huseyndən rəhbərlərə qarşı qiyam etmək haqqında soruşdum. O cavabında dedi: "Əbu Cəfər demişdir:
  - Təqiyyə mənim və atalarımın dinindəndir. Təqiyyəsi olmayanın imanı da yoxdur!” [7]

  Həmçinin Kuleyni yazır:

  - Əbu Abdullah demişdir: "Ey Əbu Ömər! Dinin onda doqquzu təqiyyədir. Təqiyyəsi olmayanın dini də yoxdur!” [8]

  Şiə alimi Muhəmməd Rza əl-Muzəffər deyir:
  - Sadiq A’lul Beytdən səhih bir əsərdə belə rəvayət edilmişdir: "Təqiyyə mənim və atalarımın dinidir. Təqiyyəsi olmayanın imanı da yoxdur!” [9]

  Kuleyni kitabında yazır:

  - Cəfər əs-Sadiq demişdir: "Atamın bu cür dediyini eşitdim:
  - Vallahi, Yer üzərində mənə təqiyyədən daha sevimli heç bir şey yoxdur. Təqiyyəsi olanı Allah ucaldar. Təqiyyəsi olmayanı da Allah zəlil edər.” [10]

  Sonrakı səhifələrdə Kuleyni bu rəvayəti gətirir:

  - Əbu Abdullah demişdir: "Təqiyyə, Allahın- Özü ilə yaratdıqları arasındakı qalxanıdır!” [11]

  - Əbu Abdullah demişdir: "Uca Allah dinində həm bizim, həm də sizin üçün təqiyyədən başqa heçnə qəbul etməmişdir!” [12]

  - Əbu Abdullah demişdir: "Atam demişdir:

  - Gözümə təqiyyədən daha çox sevinc verən bir şey varmı? Təqiyyə mömini qoruyan qalxanıdır. ” [13]

  - Əbu Abdullah demişdir: "Ey Süleyman! Siz elə bir dindəsiniz ki, gizlədəni Allah ucaltmış, yayanı isə zəlil etmişdir.” [14]

  Bu rəvayəti böyük şiə alimi sayılan Xomeyni də öz kitabında zikr etmişdir. [15]

  əl-Hurr A’mili yazır:

  - Möminlərin əmiri demişdir: "Təqiyyə- möminlərin ən fəzilətli əməllərindəndir.” [16]

  - Əli ibn Huseyn demişdir: "Allah möminin təqiyyəni tərk etməsindən və qardaşlarının haqqına girməsindən başqa bütün günahları bağışlayar.” [17]

  Maraqlıdır, görəsən, bu ‘mötəbər’ şiə alimi Allahın (subhənəhu və təalə) bu sözlərini bircə dəfə də oxumayıbmı?! Uca Allah buyurur:

  - "Şübhəsiz ki, Allah Özünə şərik qoşulmasını bağışlamaz, bundan başqa (günahları) isə dilədiyi kimsəyə bağışlayar.” [18]

  əl-Hurr A’mili həmçinin yazır:

  - Təqiyyədən ayrılan bizdən deyildir! [19]

  Digər mötəbər şiə alimi Tacəddin Muhəmməd ibn Muhəmməd əş-Şə’iri yazır:
  - Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurub: "Təqiyyəni tərk edən, namazı tərk etmiş kimidir.” [20]

  - Əbu Abdullah demişdir: "Təqiyyə etməyən Əli şiəsi deyildir!” [21]

  Həmçinin Kuleyni [22]

  və digər şiə alimi Feyz əl-Kəşəni [23]

  təqiyyənin fəzilətindən öz kitablarında bəhs etmişlər. 

  Ardı var...

  *- Təqiyyə- Daxildə doğrunu gizlədib, onun ziddini (yəni, yalanı) üzə çıxarmağa deyilir!
  İstifadə edilən mənbələr:

  [1]- əl-Mufid, ‘Əvailul Məqalət’ kitabı, səh. 138
  [2]- ‘əl-Xutut əl-A’ridə’ kitabı, səh. 10
  [3]- ‘ər-Risalət əl-I’tiqad’ kitabı, səh. 104 (İran çapında, Mərkəzu Nəşr əl-Kitəb)
  [4]- ‘əl-Vasailuş-Şi’a’ kitabı, 11/470
  [5]- ‘əl-Vasailuş-Şi’a’ kitabı, 11/471
  [6]- ‘Əhədis əş-Şi’a’ kitabı, 14/504
  [7]- ‘əl-Usul min əl-Kəfi’ kitabı, 2/219
  [8]- ‘əl-Usul min əl-Kəfi’ kitabı, 2/217
  [9]- ‘A’qidətul İməmiyyə’ kitabı, ‘A’qidətunə fit-Təqiyyə’ bölümü
  [10]- ‘əl-Usul min əl-Kəfi’ kitabı, 2/217
  [11]- ‘əl-Usul min əl-Kəfi’ kitabı, 2/220
  [12]- ‘əl-Usul min əl-Kəfi’ kitabı, 2/218
  [13]- ‘əl-Usul min əl-Kəfi’ kitabı, 2/220
  [14]- ‘əl-Usul min əl-Kəfi’ kitabı, 2/222
  [15]- ‘ər-Rəsail’ kitabı, 2/185
  [16]- ‘əl-Vasailuş-Şi’a’ kitabı, 11/473
  [17]- ‘əl-Vasailuş-Şi’a’ kitabı, 11/474
  [18]- ən-Nisa surəsi, 48
  [19]- ‘əl-Vasailuş-Şi’a’ kitabı, 11/466
  [20]- ‘Cəmi’ul Əxbər’ kitabı, səh. 95 (Nəcəf çapında, əl- Mətbə’atul Heydəriyyə)
  [21]- ‘Cəmi’ul Əxbər’ kitabı, səh. 95 (Nəcəf çapında, əl- Mətbə’atul Heydəriyyə)
  [22]- ‘əl-Usul min əl-Kəfi’ kitabı, 2/372
  [23]- ‘əl-Vafi’ kitabı, 3/159 (Tehran çapında, Darul Kutub əl-İsləmiyyə)

  ____________________
  Hazırladı: əz-Zubeyr
  Bölmə: İSLAM MƏQALƏLƏRİ | Əlavə etdi: Selef | Baxılıb: 821 | Tarix: 16.06.2021
  Forumda müzakirə et | Səhifə başlığına qalx
  Ümumi şərhlər: 1
  23.03.2012
  1. Rashad (roshky) [Məqalə]
  Qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla, kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfrə açsa, Allahın qəzəbinə düçar olar. Onlar üçün böyük bir əzab vardır.(Nehl suresi aye 106) http://az.quran.nu/16:106

  Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərh əlavə edə bilər.
  [ Qeydiyyat | Giriş ]
  Mini-Panel
  Xoş gəldiniz, Qonaq
  Loqin:
  Şifrə:
  Quranda axtar


   
  ayə(lər)        nə axtarırsınız?

  Saytda Axtar
  Hicri təqvim
  Hicri Təqvim
  Namaz vaxtı
  Календарь новостей
  «  Mart 2012  »
  BeÇaÇCaCŞB
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031
  Dost saytlar
  Əsmaül Hüsna
  Statistika  Saytda: 1
  Qonaqlar: 1
  İstifadəçilər: 0

  Adminstrator | İdarəçi
  Etibarlı | İstifadəçi
  İstifadəçilərimiz
  Ümumi: 6319, Bu gün: 0, Dünən: 0, Bu həftə: 0, Bu ay: 0

  Yeni istifadəçilər
 • Heaterevich (Heaterevich)
 • YvanovFaf (YvanovFaf)
 • Zacesebaqoo (Zacesebaqoo)
 • JafidRor (JafidRor)
 • WilsonCig (WilsonCig)

 • Bu gün saytda olanlar
  Bizim banner
  banner


  Səhifə başlığına qalx
  Əhli Sünnə vəl Camaat © 2021 Bütün hüquqlar qorunur. Saytda yerləşdirilən bütün materiallar yalnız və yalnız Müsəlmanlara xidmət xarakteri daşıyır. Sayt adminstrasiyası istifadə edilən materiallara görə məsuliyyət daşımırlar. Saytdakı materiallar yalnız mənbə göstərilmək şərtiylə istifadə edilə bilər. Əks halda müəllif hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilir. . Saytın ekran ölçüləri Mozilla Firefox brauzerinə uyğundur. Site admin: Selef | E-mail: jeka_zdes@rambler.ru