[ Yeni yazılar · İstifadəçilər · Forum qaydaları · Axtarış · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Forum » İslam » Tərbiyyə və Təzkiyyə » CENNET VE CEHENNEM! (Allahin kelami!)
CENNET VE CEHENNEM!
Ema777Tarix: Cümə axşamı, 11.09.2008, 12:47 | Yazı # 1
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
BISMILLAHIR REHMANIR REHIM!

CENNET VE CEHENNEM!
Həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə! Uca Allahın insanlara haqq dinlə göndərdiyi müqəddəs peyğəmbərə Məhəmmədə Allahın salavatı və salamı olsun! Hər bir müsəlman Rəhmli və Mərhəmətli Allaha, kainatı və insanları Onun yaratdığına, bizi yedizdirib qayğımıza qaldığına və yalnız Onun tərifə və ibadətə layiq olduğuna inanmalıdır. Müsəlman Allahın mələklərinə onların nurdan yaradıldığına və onların Yaradanın hər bir əmrini yerinə yetirmələrinə, Onun Kitablarına Zəbura, Tövrata, İncilə və Qurana inanmalı və Allahın müqəddəs Quranda yazılan hökmlərinə tabe olmalıdır. O, Tanrının peyğəmbərlərinə və elçilərinə inanmalı, peyğəmbərlərin sonuncusu olan Məhəmmədin (S,ə.v.) göstərişlərinə əməl etməli, həmçinin xeyrin və şərin Allahdan olmasına və hər şeyin Onun iradəsi ilə baş verməsinə şübhə etməməlidir. Həmçinin o, Allahın insanları yenidən dirildəcəyi və öz əməllərinə görə Onun qarşısında cavab verəcəkləri və həqiqətin aşkara çıxacağı Axirət gününə də inanmalıdır. Bu böyük gündə möminlər Cənnətə girəcək, kafirlər isə Cəhənnəm odu üçün yanacaq olacaqlar.

Bu gün insanların çoxu Allaha və Məhəmməd Peyğəmbərə (s.ə.v.) inandıqlarını bildirərək: Lə ilahə illə-llah, Muhəmmədən rəsulullah şəhadətini gətirirlər, amma Axirətə inanmırlar. Onlar həmçinin Cəhənnəmə və Cənnətə də şübhə edirlər və buna görə də tez-tez belə sözlər işlədirlər: Cəhənnəm də burdadır, Cənnət də.

Ey Allahın qulu! Sən insanların öz əməllərinin bəhrəsini görə bilməsi üçün yaradılmış Cəhənnəmə və Cənnətə inanmayana qədər sənin imanın düzgün olmayacaq. İnsan yerdə nə Cəhənnəmin dəhşətini, nə də Cənnətin nemətlərini görə bilməz, amma onların həqiqiliyini müqəddəs Quranın bir çox ayələri sübut edir. Cəhənnəmə və Cənnətə inanmayan müqəddəs Quranı da inkar etmiş olur. Quranı inkar edən isə, Peyğəmbərləri də inkar etmiş sayılır

Cəhənnəmdən qorunma

Uca Allah deyib: Ey iman gətirənlər! Özünüzü və əhli-əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar (daşdan düzəldilmiş bütlər), xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmrlərə asi olmayan, buyurulduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli (heç kəsə rəhm etməyən) və çox sərt təbiətli mələklərdir (ət-Təhrim,6). Allahın bu sözlərini eşidən hər kəs fikirləşməli və özünü oddan qorumaq üçün yaxşı işlər görüb günahlardan çəkinməlidir.

Ey Allahın qulu! Nə qədər ki, nəfəsin gedib-gəlir, əllərin sözünə baxır və ağzın söz tutur, üzünü Tanrıya çevir və özünü Cəhənnəmin odundan heç olmasa xurma qabığı ilə, bunu da tapmasan, xoş sözlə qoru.

Uca Allah deyib: Onların üstlərində və altlarında oddan sipər (kölgəlik) vardır. Allah Öz bəndələrini bununla (bu əzabla) qorxudur. Ey bəndələrim! Məndən qorxun! (əz-Zumər,16). Həqiqətən, Cəhənnəmin siması dəhşətlidir! İbn Abbas rəvayət edirdi ki, Peyğəmbər (s.ə.v.) belə deyib: Günəşin tutulması baş verəndə mən od gördüm. Mən, bundan dəhşətli mənzərə görməmişdim! (Müslim). Peyğəmbər, həmçinin deyib: Qiyamət günü yetmiş min səbəbi olan Od gətiriləcək. Hər səbəbi yetmiş min mələk sürükləyəcək (Müslim)

Təsvir edilməyən xoşbəxtlik

Uca Allah deyib: Allah da onları o günün şərindən qoruyacaq, onlara gözəllik və sevinc bəxş edəcəkdir. Və onları etdikləri səbr müqabilində Cənnətlə və (geyəcəkləri) ipəklə mükafatlandıracaqdır. Onlar orada taxtlara söykənəcək, orada nə günəş (qızmar isti), nə də sərt soyuq görəcəklər. (Cənnət ağaclarının) kölgələri üstlərinə düşəcək, meyvələri də onların ixtiyarında olacaqdır. (Cənnətdəki xidmətçilər) onların ətrafında gümüş qablar və büllur qədəhlərlə dolanacaqlar. Gümüşdən olan elə büllur ki, onları (sahiblərinə) münasib ölçüdə etmişlər. Orada onlara zəncəfil qatılmış şərab da içirdiləcəkdir. (Zəncəfil) orada bir çeşmədir ki, Səlsəbil adlanır. Onların dövrəsində həmişəcavan (xidmətçi ) oğlanlar olacaqdır. Onları gördükdə sanki (ətrafa) səpilmiş inci olduqlarını zənn edərsən. Hara baxsan nemət və böyük bir mülk görərsən. Əyinlərində taftadan və atlasdan yaşıl libaclar olcaq, onlara gümüşdən bilərziklər taxılacaqdır. Rəbbi onlara çox pak bir şərab içirdəcəkdir. (Onlara belə deyiləcəkdir:) Bu sizin mükafatınızdır. Zəhmətiniz (Allah yanında) məqbuldur! (əl-İnsan,11-22).

Əbu Hüreyrə danışırdı ki, Peyğəmbər (s.ə.v.) belə deyib: Böyük və Qüdrətli Allah deyib: Mən öz mömin bəndələrimə gözün görmədiyi, qulağın eşitmədiyi və ruhun hiss etmədiyini hazırlamışam. Əgər inanmırsınızsa oxuyun: Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq onlar üçün göz oxşayan nə cür nemətlər gizlənib saxlanıldığını heç kəs bilməz! (əs-Səcdə,17) (Əl-Buxarı, Müslim).

Добавлено (11.09.2008, 12:39)
---------------------------------------------
Quran-i Kərim

37 - əs-Saffat əs-Saffat (Səf-səf duranlar) surəsi 55-69-cu ayeler
55 - O özü baxıb onu (yoldaşını) Cəhənnəmin ortasında görəcək 56 - Və (ona üz tutub) deyəcəkdir: “Allaha and olsun ki, sən az qala məni (yoldan çıxardıb) məhv edəcəkdin! 57 - Əgər Rəbbimin lütfü olmasaydı, mən də (Cəhənnəmə) gətirilənlərdən olardım! 58 - Biz artıq ölməyəcəyik, elə deyilmi? 59 - (Dünyadakı) ilk ölümümüz istisna olmaqla! Biz, əzad da görməyəcəyik!” 60 - Həqiqətən, bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)! 61 - Qoy (dünyada) çalışanlar bunun üçün (belə bir əbədi səadət uğrunda) çalışsınlar! 62 - (Ey insanlar!) Qonaq olmağa (ziyafət üçün) bu (Cənnət) yaxşıdır, yoxsa (Cəhənnəmdəki pis qorxulu, meyvəsi zəhər kimi acı) zəqqum ağacı? 63 - Biz onu zalımlar (cəhənnəm istisində heç bir ağac bitməz deyən kafirlər) üçün bir bəla (dərd) etdik. 64 - O elə bir ağacdır ki, Cəhənnəmin lap dibindən (cəhənnəm odunun içindən) çıxar. 65 - Onun meyvəsi şeytanların başı kimidir (olduqca çirkin və əcaibdir). 66 - Onlar (cəhənnəm əhli) ondan yeyəcək və qarınlarını onunla dolduracaqlar. 67 - Sonra onlar üçün (içməyə) qaynar su ilə qatışmış irin vardır. 68 - Daha sonra onların qayıdacaqları yer mütləq yenə Cəhənnəmdir! 69 - Çünki onlar atalarını (dünyada haqq yoldan) azmış gördülər.

Hədislər.

Cənnət: 1.Hz. Enes radıyallahu ənh rəvayət edir: "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam buyurdular ki:
"Cənnətin ətrafı mekarihle (nəfsin xoşlanmadığı şeylərlə) sarılmışdır. Cəhənnəmin ətraf ı da şəhvani (nəfsin arzuladığı, cazibədar) şeylərlə sarılmışdır."

2.Əbu Səid əl-Hudri radıyallahu ənh rəvayət edir: "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam buyurdular ki:
"Bir kimsə cənnətlik olaraq ölüncə, böyük və ya kiçik, yaşı nə olursa olsun, otuz yaşında bir kimsə olaraq cənnətə girər və artıq bu yaş əbədi olaraq dəyişməz. Cəhənnəmliklər üçün də vəziyyət belədir."

3.İbnu Ömər radıyallahu ənhumə rəvayət edir: "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam buyurdular ki:
"Cənnət əhlinin mərtəbə tərəfindən ən aşağı olanı o kimsədir ki: Bağçalarına, arvadlarına, nemətlərinə, xidmətçilərinə, kreslolarına baxar. Bunlar min illik getmə məsafəsini doldurarlar.
Cənnətliklərin Allah nezdində ən qiymətli olanları isə, vəch-i ilahiyyə səhər və axşam nəzər edərlər."
Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam sonra bu ayəti oxudu. (Tərcümə olaraq): "Üzlər vardır, o gün tər ü təzədir, Rəblərini görəcək" (Qiyamət 22-23).
Tirmizi, Cənnət 17, (2556), Təfsir, Qiyamət (3327).

4.Mugire İbnu Şöbə radıyallahu ənh rəvayət edir: "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam buyurdular ki:
"Hz. Musa əleyhissalam Rəbbinə soruşdu:
"Dərəcə etibarilə cənnət əhlinin ən aşağıs(n)ı necədir?" Rəb Təala buyurdu: "O, cənnət əhli cənnətə daxil edildikdən sonra gələcək olan bir adamdır ki özünə:
"Cənnətə gir!" deyilər. Adam:
"Ey Rəbbim necə girim. Hər kəs yerlərinə yerləşdi, məkanlarını tutdu!" deyər. Ona belə deyilər: "Sənə dünya məliklərindən birinin mülkü qədər mülk verilməsinə razısanmı?"
"Rəbbim, razıyam!" deyər. Rəb Təala:
"Sənə bu verilmişdir. Onun misli, onun misli, onun misli, onun misli də." Adam beşincidə:
"Ey Rəbbim razı oldum (yetər!)" deyər. Rəb Təala:
"Bu sənə verildi, on misli daha verildi. Ayrıca könülün hər nə istəsə, gözün niyə/səbəb zövq alsa, sənə hamı/həmişə verilmişdir!" buyurar. Adam:
"Rəbbim razı oldum(yetər!)" deyər. (Hz. Musa soruşmağa davam edər): "Ya dərəcəsi ən üstün olan (necədir)?"
"İşdə iradə etdiklərim bunlar idi. Onların kəramət cücərtilərini öz əlimlə tikdim və üzərlərinə möhür vurdum. Onlara hazırladığımı, nə bir göz görmüş nə bir qulaq eşitmişdir, heç bir bəşər ürəyinə də hutur etməmişdir."
Müslim, İman 312, (189); Tirmizi, Təfsir, Səcdə, (3196).

Cəhənnəm: 1.Numan İbnu Bəşir radıyallahu ənhumə rəvayət edir: "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam buyurdular ki:
"Cəhənnəmliklərin əzab cəhətiylə ən yüngül olanı, ayağında atəşdən bir nalın və nalın bağı olan kimsədir ki, ayağındakılar səbəbiylə, eynilə qazanın qaynaması kimi, başında deməyi qaynar. Elə tahammülfersa bir üzvüm duy/eşidər ki, əzab tərəfindən insanların ən yüngülü olduğu halda, özündən şiddətli əzab çəkən olmadığını zənn edər."
Buxari, Rikak 8; Müslim, İman 363, (213); Tirmizi, Cəhənnəm 12, (2607).

2. Ebu'd-Derda radıyallahu ənh rəvayət edir: "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam buyurdular ki:
"Cəhənnəm əhlinə aclıq müsəllət edilər. Bu, içində olduqları əzaba bərabər dərəcəyə çatar. Aclığa qarşı kömək tələb edərlər. Onlara bəsləyici olmayan və aclığı aradan qaldırmayan darı' (deyilən tikanlı bir ot) verilər. Təkrar yemək istəyərlər, bu səfər də boğazda tıxanıb qalan bir yeməklə imdad edilər. (Bu da boğazlarında ilişər qalar, nə irəli keçər, nə də geri gəlir.) Deyərkən, dünyada ikən, bu vəziyyətdə, bir içkilə ilişən loxmaları sürüşdürdüklərini xatırlayarlar və bir içki/içəcək tələb edərlər. Özlərinə dəmir qan tərəfindənlər ol/tapılan qablarda qaynar sular verilər. Bu qablar/örtər, üzlərinə yaxınlaşdırılınca, üzlərini dağlayıb təyin edər. Su qarınlarına girincə, içərilərini pulum parça edər. Bu səfər də:
"Cəhənnəmin gözətçilərini çağırın, ola ki əzabımızı bir az yüngülləşdirər!" deyərlər. Onları çağırarlar. Onlar gəlincə:
"Sizə peyğəmbərləriniz bu halları açıqlayan xəbərləri gətirməmiş idimi?" deyərlər. Onlar: "Bəli gətirmişdi (amma dinləmədik)" deyərlər. Bunun üzərinə, gözətçilər:
"Siz istəyin durun! Kafirlərin istəkləri (burada) boşadıyar!" deyərlər" (Gafir 50). Cəhənnəmliklər gözətçilərdən ümidi qəticə:
"(Cəhənnəmə müvekkel mələk) Maliki çağırın!" deyərlər. (Malik gəlincə):
"Ey Malik, (söylə də) Rəbbin bizim haqqımızda ölümə hökm etsin!" deyərlər. Malik də onlara: "Xeyr! (Siz burada canlı olaraq əbədi) qalıcılarsınız!" deyə cavab verəcək" (Zuxruf 77).
Tirmizi, Cəhənnəm 5, (2589).

3.Hz. Əbu Hureyre radıyallahu ənh rəvayət edir: "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam buyurdular ki:
"Cəhənnəmliklərin təpələrinə qaynar su tökülər. Bu su, bədənlərinin içinə nüfuz edər, belə ki qarınlarına qədər çatar; içlərində nə var nə yox, sökər atar və ayaqlarını deşib keçər. Bu hədisə "Bununla qarınlarının içində nə varsa hamısı və dəriləri əridiləcək" (Həcc 20) ayətində zikri keçən əritmə (əs-Sahru) hadisəsidir. Sonra (əriyən cəsədləri) köhnə halına qaytarılar."
Tirmizi, Cəhənnəm 4, (2585).

4.Yenə Əbu Hureyre radıyallahu ənh rəvayət edir: "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam buyurdular ki:
"Kafirin cəhənnəmdəki bir azı dişi Uhud dağı qədərdir. Dərisinin qalınlığı da üç gəcəlik yol məsafəsidir."
Müslim, Cənnət 44, (2851); Tirmizi, Cəhənnəm 3, (2580, 2581, 2582).

Əgər insanlar Allahın rəhmətinin nə qədər böyük olduğunu bilsəydilər heç bir kəs ibadət etməzdi, Əgər insanlar Allah-ın qəzəbinin nə qədər böyük olduğunu bilsəydilər o zaman heç kim başını səcdədən qaldırmazdı.

Добавлено (11.09.2008, 12:47)
---------------------------------------------
CEHENNEMIN GOSTERILISI!
Bütün həyatın sorğu-suala çəkiləcəyi qiyamet günundə, hər kəs dünyada etdiklərin hesabını verir. Cəhənnəmə girəcəyini anlayanlar, qısa bir ömrü sonsuz bir həyata dəyişmənin verdiyi daxili əzabı yaşayarlar. Onlar özlərinə əzabın toxunmayacağını, qiyamət gününün gerçəkləşməyəcəyini və Allahın onları cəzalandırmayacağını zənn edərək rahat bir həyat yaşayarkən, Allah onları görmüş və heç ummadıqları bir anda yaxalamışdır. Artıq hər şey bitmiş və hər kəsin gedəcəyi yer bəlli olmuşdur. Ancaq insanlar bir-birlərindən o saat ayrılmazlar. Möminlər cənnətə girmədən öncə onlara da kafirlərlə birlikdə cəhənnəm göstərilir. O gün mömin və ya kafir bütün insanlar cəhənnəmin ətrafında diz çokəcəklər. Hər kəs cəhənnəmin qorxulu uğultusuna və içindəki tük ürpədici görüntülərə şahid olacaqlar. Ancaq möminlər burada qalmayıb cənnətə gedəcək, iman etməyənlər isə əbədi olaraq qalacaqları cəhənnəmə girəcəklər.
Əlbəttə sonsuz mərhəmət sahibi Allahın möminlərə cəhənnəmi göstərməsinin bir çox hikməti var. Cəhənnəmin vəziyyətini yaxından görən möminlər, Allahın onlara verdiyi imanın nə qədər böyük bir nemət və müjdə olduğunu daha çox dərindən qavrayarlar. Çünki şahid olduqları cəhənnəm o qədər dəhşətvericidir ki, o, əzabdan qurtulmuş olan insan üçün tərifsiz bir şükrə vəsilə olacaqdır. Möminlər cəhhənmi görməklə qiyas etmə (fərqləndirmə) imkanına sahib olurlar. Beləliklə içində insana veriləcək ən gözəl nemətləri olan, əbədi qalacaqları cənnətin dəyərini daha yaxşı anlarlar. Uca Allah Quranda diriliş vaxtını, qiyamət günü hesabın bitib sonsuzluğun başlamasını bu şəkildə bildirmişdir: Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq, kitab (ortaya) qoyulacaq (hərənin əməl dəftəri öz əlinə veriləcək), onlar (bəndələr) arasında ədalətlə hökm olunacaq və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir! (Zumər Surəsi, 69)
İman edənlər isə onlara sonsuz nemətlərin verildiyi cənnətə götürüləcəklər. Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə Cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət, ora çatınca onun qapıları açılacaq və cənnət gözətçiləri (onlara) : Salam aleykum! (Sizə salam olsun!) Xoş gəldiniz! Əbədi qalacağınız Cənnətə daxil olun!-deyəcəklər. Onlar isə : Bizə verdiyi vədini yerinə yetirmiş və bizi bu yerə varis etmiş Allaha həmd olsun! Biz Cənnətin istədiyimiz yerində sakin oluruq. (Dünyada yaxşı) əməllər edənlərin mükafatı necə də gözəldir!-deyəcəklər. (Zumər 73-74)
Dünya həyatının sona çatması ilə başlayan qiyamət günü, insanların sual-cavab etməsi ilə davam edəcək, hər kəsin etdiyinin tam qarşılığı olan yerə götürülməsi ilə bitmiş olacaqdır. Qiyamət günün ardından Rəbbimizin insanlara vəd etdiyi, sonsuz axirət həyatı başlayacaqdır.
Yazını Ema777 - Cümə axşamı, 11.09.2008, 12:36
 
SelefTarix: Şənbə, 20.09.2008, 07:24 | Yazı # 2
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
Cəhənnəmi tərk edib Cənnətə girən axırıncı insan barədə

İbn Məsud rəvayət edib ki, Peyğəmbər (s.ə.v.) belə deyib: Mən Cəhənnəmi tərk edib Cənnətə girən axırıncı adamı tanıyıram. Bu adan oddan sürünə-sürünə çıxacaq və Allah ona deyəcək: Get Cənnətə gir. O, Cənnətə yaxınlaşanda ona elə gələcək ki, ora artıq doludur. Onda o qayıdıb deyəcək: Ey Rəbbim! Axı ora artıq doludur. Allah ona deyəcək: Get Cənnətə gir. İnsan ora yaxınlaşanda ona yenə elə gələcək ki, ora doludur. Yenidən qayıdıb deyəcək: Ey Rəbbim! Mən gördüm ki, ora doludur. O yenə deyəcək: Get Cənnətə gir, orada sənin üçün on dünya aləmi hazırlanıb. O zaman insan deyəcək: Ola bilməz ki, Sən məni ələ salıb güləsən! Axı sən Hökmdarsan!. İbn Məsud dedi: Mən Rəsulullahın güldüyünü gördüm, o elə güldü ki, onun böyük əng dişləri göründü. Sonra o dedi: Bu adam Cənnətin ən aşağı mərtəbəsində yer tutacaq (əl-Buxari, Müslim).(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
Ema777Tarix: Şənbə, 20.09.2008, 12:34 | Yazı # 3
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil

TEKEBBURLUK (OZUNDEN RAZILIQ)
Kibir göstərmə, kibrlənmə,özünü başqasından üstün görmə, inad edib haqqı qəbul etməməyə təkəbbürlük (özündən razılıq) deyilir.
Təkəbbür ərəbcə bir kəlimədir və kə-bə-rə kökündən əmələ gəlmişdir. Təkəbbür bu kökdən törəyən “təkəbbərə” felinin məsdəridir. Təkəbbürün ziddi təvozəkarlıqdır.
Quranın müxtəlif ayələrində Uca Allah təkəbbürlü olmağı qınamış, özlərini başqalarından üstün qəbul edib, başqasına xor baxan insanları tənqid etmiş və bu tip davranışların doğru olmadığını bildirmişdir.
Haqsız olaraq yer üzündə təkəbbürlük göstərənləri ayələrimdən uzaqlaşdıracağam. Onlar bütün möcüzələri görsələr də onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu görsələr, ora yönəlməz, azğınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçərlər. Bu ona görədir ki, onlar ayələrimizi inkar edir və onlara məhəl qoymurdular». (əl-araf 7146)
Bu ayədə ifadə edildiyi kimi, keçmiş peyğəmbərlərin zamanında təkəbbürlə hərəkət edib, Allah yolundan uzaqlaşanlar, ilahi əmirlərdən və peyğəmbərlərin təbliğlərindən məhrum olmuşdular. Bu gündə təkəbbürlə hərəkət edib Peyğəmbər (s.a.s) in yolundan və onun bizə əmanət olaraq buraxdığı Qurandan üz çevirənlər, ilahi hikmətlərdən məhrum olacaqlar. (Seyyid Qutub, fi zilali Quran, Beyrut III,67)
Peyğəmbərlər belə təkəbbürlük edən, özlərini başqasından üstün görən insanların şərrindən Allaha sığınmışdılar.
Musa dedi: «Mən Hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram!» (Ğafir 4027)

Yer üzündə lovğalananlara, kibir və qürurla öyünənlərə, axirət günündə belə deyiləcəkdir: İçində əbədi qalacağınız Cəhənnəmin qapılarına girin!» Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir!
(Ğafir 4076)

Peyğəmbər (s.a.s) də təkəbbürlük edən insanlar haqqında söyləmişdir.
Qəlbində xardal toxumu dənəsi boyda belə kibir olan kimsə, Cənnətə girməz, və yenə qəlbində xardal toxumu dənəsi qədər imanı olan insan da Cəhənnəm atəşinə girməz (Əbu Davud Libas 26)
Bu hədisdə iman ilə kibirin əsla bir arada olmayacağı anlaşılır. Təkəbbürün olduğu yerdə iman, imanın olduğu yerdə təkəbbür ola bilməz.

Uca Allah Quranın başqa ayəsində mömin qullarına səslənmiş, heç kimsənin başqa kimsəni xor görməməsini istəmiş və bəlkədə xor gördüyü insanlar onlardan daha üstün ola biləcəklərini xəbər vermişdir.
Ey iman gətirənlər! Bir camaat digərini məsxərəyə qoymasın. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da qadınları lağa qoymasınlar. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Bir-birinizə tənə vurmayın və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra fəsadçı adlanmaq necə də pisdir. Məhz tövbə etməyənlər zalımlardır.
(əl —hucurat 4911)

Təkəbbürlük şeytanın lənətlənməsinə səbəb olan pis bir duyğudur. Kibir və qürurun nəticəsində təkəbbürə qapılaraq, Allahın əmrinə üsyan etmişdi. Quranda bu xüsus Allah tərəfindən belə xəbər verilmişdir:
Bir zaman Biz mələklərə: «Adəmə səcdə edin!»– dedikdə, İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib təkəbbür göstərdi və kafir oldu. (əl-bəqərə 234)

Buna görə, təkəbürrlük duyğularına qapılaraq, Allahın əmr və yasaqlarından qaçan, ilahi əmrlərə təslim olmayan insanlar iblisin varisləridir. Onlar haqqı, tövhidi doğrunu itirmiş, batil yanlış, təhlükəli və zərərli olan bir yola sapmışlardır. Nəfsi duyğularına qapılmış arzu və istəklərinin əsiri olmuşlar.
Allah bizi təkəbbürlü olmaqdan qorusun. Amin!

Добавлено (20.09.2008, 12:34)
---------------------------------------------
RƏBBİNİZİN SİZDƏN RAZI OLMASINI İSTƏRDİNİZMI?
Allaha, Rəhman və Rəhim olan Rəbbimizə qarşı sadiq olduğumuzu, sıx bağlılığımızı göstərmək, sübut etmək üçün ən böyük xeyir yollarından biri insanlığa, bəşəriyyətə xidmət etməkdir. Allah tərəfindən nazil olan bütün kitablar başqalarına yardım etmək məsələsinə xüsusi əhəmiyyət verir və bunu vurğulayırlar. İslam dinində başqalarına kömək etmək və onların problemlərini həll etmək böyük fədakarlıq, yaxşılıq olmaqla yanaşı, həmçinin geniş, əhatəli bir ibadətdir. Bu əməl yer üzündə sülh, əmin-amanıq üçün stimul və axirətdə isə əbədi mükafat, savaba nail olmaq üçün təqva (Allahdan qorxmaq) vasitəsidir.

Səxavətli, Vəhhab Rəbbimiz bu əməli o qədər xoşlayır ki, biz başqalarına kömək etdikdə, Ğafur Rəbbimiz sadə bir şeydən dolayı-insanların gəzdikləri, getdikləri yoldan bəzi maneələri qaldıraraq kənarlaşdırmaq-bizim günahlarımızı bağışlayır.

Əbu Hureyra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə söylədiyini rəvayət edir: Bir kişi yol ilə gedərkən yolda bəzi böyürtkanlar (tikan) görür. O kişi onları yoldan kənarlaşdırır. Allah təala onun bu fəzilətli əməlinə o qədər ehtiram göstərmişdir ki, Ona bağışlanma bəxş etmişdir (bağışlamışdır)”. (Səhih Muslim.)

Eyni hədisin digər rəvayətində, Əbu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənnətdə bir kişinin dolaşdığını gördüyünü dedi. Onun etdiyi əməl yoldan keçən insanlara əziyyət verən bir ağacı kəsib, yoldan uzaqlaşdırmaq olmuşdur.

Bu hədisin şərhində, Əl-Nəvəvi rahiməhullah deyir ki, başqalarına yardım, kömək etməyə səbəb olan hər bir fəzilətli əməl üçün savab vardır.

Alimlər şərh edirlər ki, bu hədisdən götürəcəyimiz başlıca ibrət odur ki, istənilən bir yolla başqalarının sıxıntısını asanlaşdırmağın xüsusi, ona xas fəziləti var: “İnsanlığın xidmətində olmayınca, etdiyimiz ibadətlər və digər ibadət əməllərimiz bəhrəsizdir”.

Özlərini fəlakət qurbanlarına yardım etməyə həsr edənlərə Allah təala öz bağışlanmasını əta edir. Bu cür fəzilətli əməllər ilə məşğul olanlara Allah təala yalnız bağışlanmasını deyil, həmçinin Öz sonsuz rəhməti ilə Allah Azzə və Cəllə Qiyamət Günündə həmin insanların hesabını asanlaşdırmağı zəmanət verir.

Əbu Hureyra radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm dedi: “Kim mömin bir insanın çətinliklərini aradan qaldırarsa, Allah axirətdə onun sıxıntılarından birini uzaqlaşdıracaqdır. Hər kim bir kəsin problemini həll edərsə, Allah təala bu dünya və axirətdə onun üçün işlərini asanlaşdırar…Qul öz qardaşına kömək etdiyi müddətcə, Allah təala Öz quluna həmişə kömək edər”. (Səhih Muslim, 4867)

Bu hədis bizə göstərir ki, bağlılığın, sədaqətli olmağın ən əzəmətli forması, Allahı razı salmaq, məmnun etmək üçün ən üstün yol insanlığa xidmət göstərməkdir. Bu gün kainatımız, dünyamız sülh üçün susamışdır. Bu istiqamətdə bir çox proqramlar və səylərin yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, biz hələ də buna nail ola bilməmişik, bilmirik. Halbuki, məsələnin həll yolu aydındır-yəni insanlığa xidmət göstərmək.

Allah təalanın son rəsulu Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm gəlməmişdən əvvəl Məkkə xalqı cahillik içərisində yaşayırdı. Onların cəmiyyəti sərt, kobud, insan ləyaqəti, qardaşlıq, məhəbbət və rəhmət kimi dəyərlərdən çox uzaqda idi. Elə məhz həmin xalq Peyğəmbərimiz Muhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin hidayəti ilə hidayət olunduqları zaman, sadəcə onların davranışı, əxlaqı, müamiləsi onların yenicə həyata keçirdikləri ictimai şüurları ilə ünsiyyət üçün artıq kifayət etmişdir. İslam dininin təlimləri, yuxarıda qeyd olunanlar kimi, müsəlmanlar üçün yeni ictimai həqiqətin əsasını formalaşdırmışdır.

Biz bu dəyərlərin peyğəmbərlərin öz həyatlarında həyata keçirdiklərinin şahidi oluruq. Musa, İsa, Məhəmməd və digər rəsulların timsalında Allah təala bəşəriyyətin, insanlığın digər üzvlərini hidayət etmiş, nura çıxarmışdır. Ona görə də, bizlər onların saleh, doğru davranış, əxlaq tərzinə tabe olmalı və həyatımızı müvafiq olaraq bunun üzərində bina etməliyik. Bizlər, xüsusilə də zülmətin, ruh düşkünlüyünün üstünlük təşkil etdiyi mühitdə peyğəmbərlərin sülh, əmin-amanlıq yaratmaqlarındakı üsulları araşdırmalı və öyrənməliyik.

Peyğəmbərimiz Muhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldiyində yerli sakinlər ilə Məkkədən təşrif buyuran mühacirlər arasında qardaşlıq bağları yaratdı. Bu minvalla, aləmlərə, cinlərə və insanlara Rəhmli və Rəhman tərəfindən rəhmət olaraq göndərilən rəhmət peyğəmbərimiz insanları bir-birinə kömək göstərmək və bir-biri ilə dinc yanaşı, ahəng içində yaşamağa təşviq etmiş, ruhlandırmışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz hikməti ilə iki müxtəlif insanları bir yerə, vahid bir cəmiyyətə çevirmişdir.

Bu insanlar, bu cəmiyyət indiyə qədər müşahidə olunan, bilinən ən üstün nəsil olmuşdur. Mədinə yəhudiləri mühacirlər və yerli sakinlərin (ənsarların) birgə cəmiyyətlərinin davranışını gördüklərində, onlar bu davranışdan yüksək şəkildə təsirlənmişdilər. İmanın əməllə təcəssümünün həqiqətinə şahid olduqdan sonra onlardan bəziləri İslam dinini qucaqlamış, qəbul etmişdirlər.

Digər insanların problemlərini həll etmək qəlbləri yumşaltmaq və ahəngdarlıq, əmin-amanlıq yaratmaq üçün bir yoldur. Bəzən qəddar, zalım bir insanın sərtliyi bəzi yumşaq insanlar gördüyü zaman əriyib gedir. Sadəcə lütfkarlıq, xeyirxahlıq səbəbi ilə o qəddar insana çətinliklərdən çıxmaqda kömək göstərildikdə o insan bir də görürsən ki, artıq buz kimi ərimişdir. Peyğəmbər salallahu aleyhi və səlləmin həyatında və gündəlik həyatımızda buna dair bol-bol nümunələr var. Lakin təəssüflər olsun ki, bizlərdən bir çoxları bundan qafildirlər. Dünyada bu qədər qəm-kədər, sıxıntının olmasının səbəblərindən biri də məhz budur.

Digər insanlara kömək etməyin qiyməti, dəyəri və əhəmiyyəti bəşəri bir həqiqətdir. Çünki Allah təala insanlara xidmət etmək üçün onların ehtiyaclarını qarşılamaqda fədakarlıq göstərən insanlardan qafil deyildir.

Bir müsəlman kimi bizlər insanlığa xidmət göstərmək vərdişlərini özümüzdə tərbiyə etməli və bunun üçün yalnız Allahın razılığını və axirətdə isə Onun mükafatını əldə etmək məqsədini güdməliyik ki, bu da ixlasdır


 
AisaTarix: Bazar ertəsi, 29.09.2008, 17:58 | Yazı # 4
MÜSƏLMAN-BACİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 33
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
QƏBRİN CƏNNƏT VƏ CƏHƏNNƏMƏ AÇILIŞI
Ya əminlik və qətiyyətlə, ya da çaşqın və şübhəli cavabını düşün! Uca Allah sənə səbat ehsan etmişsə, o iki mələyin sevinclə sənə yönəldiklərini, Cəhənnəmə qapı açmaq üçün qəbirin yanlarına vurduqlarını da düşün! Sonra Cəhənnəmin atəşindən qızındığını, o anda mələklərin səninlə danışmaqlarını göz önünə ğətir. Allahın səni qoruduğu bu acı mənzərəyə baxırsan. Aciz və zəifliyinə baxmayaraq necə bir atəşdən xilas olduğunu öz gözlərinlə görüb inanarsan. Buna görə qəlbin sevinc və nəşə ilə dolar.

Sonra o iki mələk qabrinə yenidən vurduqdan sonra məzarının zinət və nemətlərlə dolu Cənnətə açıldığını və mələklərin bu sözlərini təxəyyül et: “ Ey Allahın qulu! Allahın sənin üçün hazırladıqlarına bax! Bu, sənin məqamın və qovuşacağın yerindir!” Bu Cənnət nemətlərini, ordakı səltənətini və bütün bu parlaq gözəlliklərə bir gün qovuşacağını hiss edərkən könlünü dolduran sevinci düşün!

Əgər elə deyilsənsə, bütün bunların əksini: təhqir olunacağını, Cənnət ğöstərilərkən mələklərin sənə “Əziz və Cəlil olan Allahın səni məhrum etdiyinə bax!”dediyini, Cəhənnəmi görərkən isə “Allahın sənin üçün hazırladığına bax! Bu sənin yurdun və qovuşacaq yerindir!” sözlərini bir düşün. Bu nə böyük və dəhşətli bir təhlükədir!

Bu iki haldan hansının qəbirdə sənin vəziyyətin olacağını öyrənənədək dünyada sənə çox böyük qəm və üzüntü vardır. Sonra yoxluq və imtahan! Ən nəhayət sənin də nəfəsin kəsiləcək torpağın altında vücudun çürüyəcək, sümüklərin belə məhv olacaq. Fəqət ölüm mələyinin verdiyi müjdənin hüzün və sevinci ruhundan heç getməyəcək. Canın durmadan yenidən diriləcəyin zaman qarşılaşacağın ya Allahın qəzab və əzabını, ya da Onun riza və mükafatını gözləyəcəkdir.

Sən bunu gözlərkən ruhun Cənnətdəki məqamına və ya Cəhənnəmdəki yerinə ərz ediləcəkdir.
Ruhunun həsrət və üzüntüləri, ya da həzz və sevinci çox böyük olacaqdır. Nəhayət ölülərin gözləmə müddəti bitəcək. Yer və göy sakinlərsiz qalacaq. Bir zamanlar canlı və hərəkətli olan hər şey donacaq. Artıq nə eşidilən bir səs, nə də görülən bir qaraltı olacaqdır. Sadəcə O Ən Uca Cabbar olan Allah-Təala qalacaqdır. Eynən əzəmət və ucalığı ilə tək və yalqız olduğu kimi!

CƏNNƏT VƏ CƏHƏNNƏM
İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır.
Onlardan öz Rəbbi yanındakı mükafatı (ağacları) altından çaylar axan Ədn cənnətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Bu (ne’mətlər) Rəbbindən qorxanlar üçündür!
(əl-Bəyyinə,7-8)

Dünya bir tarla, məhşər bir xarman, Cənnət və Cəhənnəm isə anbardır sanki. Dünyada yaxşılıq və pislik, çirkinlik və gözəllik, faydalı və zərərli insanlar birgə ömür sürürlər. Axirətdə bunlar bir-birindən tamamilə ayrılacaqlar. Bütün yaxşılıqlar, gözəlliklər, faydalı və xeyirli insanlar Cənnətə toplanacaq. Hər cür pisliklər, çirkinliklər, zərərli və xeyirsiz insanlar isə Cəhənnəmə toplanacaq. Cənnət dünyadakı yaxşılıq və gözəlliklərin, Cəhənnəm isə pislik və çirkinliklərin meyvəsidir. İnsan dünyada nəyi əkərsə, Axirətdə də onu biçəcəkdir. Yetişdirdiyi meyvələri dərəcəkdir.

Cənnət Allahın sevdiyi xeyirli qulları üçün hazırladığı sonsuz bir mükafat yurdudur. Qulaqların eşitmədiyi, gözlərin görmədiyi, ağla gəlməyən, xəyal belə edilməyən nemətlərlə doludur. Dünyanın minlərlə il sürən xoşbəxt həyatı Cənnət həyatının bir anına belə dəyməz. Cənnətin açarı isə imandır. İmanı olduğu halda qulluq vəzifəsində günah edən, insanlara pislik edən kəslər Cəhənnəmdə cəzalarını çəktikdən sonra Cənnətə girəcəklər. Cənnət göyləri və Yeri əhatə edəcək qədər genişdir. İçində növbənöv çaylar axar. Cənnət zümrüd kimi yaşıllıqlarla dolu bağçalardan əmələ gəlmişdir. Köşkləri inci, yaqut və mərcanlardan inşa edilmişdir. Cənnətliklər əbədiyyən gənc, dinc və sağlam olaraq nemətlər içində üzəcəklər. Ürəkləri istəyən hər şeyə nail olacaqlar.

Cəhənnəm inkarçı, pis, zalım və əxlaqsız insanların atılacaqları bir cəza evidir. Qurani-Kərimdə Cəhənnəm yandırıb taxdığı insanlar və daşlar olan bir atəş dəryası olaraq tanıdılır. Əslində Allaha və Axirət gününə inanmayan kafirlər üçün hazırlanmışdır. Onlar əbədi olaraq Cəhənnəmdə qalacaqlar. Ancaq inandığı halda nəfsinə qalib gələ bilməyən və günah sahibi olan insanlar da cəzalarını çəkənə qədər burada qalacaqlar. Cənnət və Cəhənnəmin varlığı İlahi ədalətin gərəyidir. Naqis insanların cəzalandırılmaması xeyirli insanlara zülümdür.
Allah heç bir bəndəsini cəzalandırmaq istəməz. Ona görə də insanlara günahlardan əl çəkib xeyir əməllər etmələri üçün xəbərdarlıq edib. Günahlarına görə isə tezliklə tövbə etməyə çağırıb.

AXİRƏT GÜNÜNƏ NİYƏ İNANIRIQ?
Ayələrimizi inkar edənləri oda (Cəhənnəmə) atacağıq. Onların dəriləri bişdikcə, əzabı (həmişə) dadsınlar deyə, o dəriləri başqası ilə əvəz edəcəyik. Əlbəttə, Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir!
Ниса 56
Onlar Allaha, axirət gününə inanır, (insanlara) yaxşı işlər görməyi əmr edir, (onları) pis əməllərdən çəkindirir və xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar əməlisaleh şəxslərdəndirlər.
Али-ИМРАН 114
Hər kəs fani dünyanı istəsə, dilədiyimiz şəxsə istədiyimiz ne’məti orada tezliklə verərik. Sonra isə (axirətdə) ona Cəhənnəmi məskən edərik. O, (Cəhənnəmə) qınanmış, (Allahın mərhəmətindən) qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar!
Mö’min olub axirəti istəyən və onun uğrunda (can-başla) çalışanların zəhməti (Allah dərgahında) qəbul olunar.
ИСРА 18-19

Öldükdən sonra dirilib hesab verməyə inanmaq imanın bir şərtidir. Axirətə inanmayan kimsə müsəlman ola bilməz. Gecədən sonra səhərin, qışdan sonra baharın gəlməsi nə qədər mütləqdirsə, öldükdən sonra diriliş də o qədər mütləqdir. Hər şey axirətin varlığını gərəkli edir. Allahın varlığını qəbul edib axirəti inkar etmək, Günəşi qəbul edib işığını inkar etmək qədər ağılsızlıqdır. Çünki Allah insanları təkrar dirildib hesaba çəkəcəyinə söz vermişdir. Bunu göndərdiyi bütün peyğəmbərlər və müqəddəs kitablar vasitəsilə bildirmişdir. Allahın sözündən dönməsi mümkündür mü?

Allah hikmət sahibidir. Hər şeyi zamanında və yerində edər. Boş və anlamı olmayan bir iş görməsi düşünülə bilməz. Bu boyda kainatı və mükəmməl insanı yaradıb, sonunda da onları büs-bütün yox etməsi çox mənasız olardı.
Bir bağban böyük əmək və qayğı ilə yetişdirdiyi bağçasını yandırıb yox edərmi? Meyvələrini çuxurlara doldurub çürüməsinə yol verərmi? “Xeyr” deyəcəksiniz. Elə isə Allah da bu kainatı daha gözəl və əbədi olaraq yaşaması üçün Axirəti gətirəcək. Bir əkinçi çürüyüb yox olsun deyə toxumu torpağa səpməz. Kök atıb boy versin deyə tarlaya əkər. İnsan da ölüb torpağa basdırılar. Fəqət çürüyüb yox olmaq üçün deyil, Axirətə - yeni və sonsuz bir həyata gözünü açmaq üçün.

Ölüm bizim üçün ikinci bir doğuşdur. Allah anamızın bətnində-qaranlıq bir dünyada bizi doqquz ay bəsləyib inkişaf etdirdi. Dünyada yaşamağımız üçün hər cur əzalarla – baş, əl, ayaq, orqanlarla və s. təmin etdi. Ondan sonra da doğumla bizi dünyaya göndərdi. Ölümlə ikinci dəfə bir də doğulacağıq. Ana bətnindən dünyaya göndərən Allah, dünyadan da Axirətə göndərəcək. Dünyadakı halımız yumurtadakı cücənin halına bənzəyər. Ölümlə yumurtanın qabığını çatladar, tamamilə ayrı və sonsuz bir həyata gözümüzü açarıq.

Hər ölkədə qanunlara əməl edən, vətəndaşlıq vəzifəsini layiqincə yerinə yetirən həqiqi vətəndaşlar seçilir və sevilir. Qanunları pozan, hər kəsi narahat edən pis insanlar isə cəzalandırılır. Heç qatillərin, oğruların, cinayətkarların sərbəst gəzdiyi bir ölkə ola bilər mi? Belə bir ölkədə ədalətdən danışmaq belə olmaz. Dünya deyilən məmləkətin sahibi də Allahdır. Allah sonsuz ədalət sahibidir. Yaxşı və sevilən qullarını mükafatsız, pisləri də cəzasız qoymayacaqdır. Onsuz da bu dünyada ədalət tam olaraq görünmür. Zalım və məzlum, əzən və əzilən eyni torpağın altına basdırılır. Deməli, haqq-hesaba böyük bir məhkəmədə baxılacaqdır.

İnsanın iki cür yaradılışı vardır. Birincisi, dünyaya gələrkən yaradılışıdır. İkincisi isə Axirətdəki yaradılışıdır. Əslində ikinci yaradılışımız birincisinə görə daha asandır. Çünki birincisində bütün orqan, sistem və duyğularımız tək bir hüceyrədən yaradılır. İkincisində isə dağılan vücudun atom və hüceyrələri toplanılır. Bir şeyi yoxdan var etmək, yoxsa dağılan bir şeyi toplamaq daha asandır? Bizi yoxdan var edib dünyaya göndərən Allah ikinci dəfə də yaradacaqdır.

Axirətə inanmağın saysız faydaları vardır. Hər şeydən əvvəl insan üçün böyük təsəlli qaynağıdır.
Doğulan körpə anasının bətnindən daha gözəl bir dünyaya gəldiyini bilsəydi heç ağlayardımı? Eləcə Axirətə inanan insan da ölümü sonsuz bir dünyaya doğulmaq kimi görər və ölümdən qorxmaz.
Əsgərliyini bitirən əsgərin sevincinin həddi olmaz. Çünki öz boynuna düşən vəzifəni yerinə yetirib öz yurduna dönər. Yüzlərcə qohum, yaxın əqrəba və dostlarına qovuşar.
Uzaq bir ölkəyə təhsil almağa gedən bir tələbə vətəninə dönərkən heç ağlayarmı? Ağlayarsa əgər o da sevincindən ola bilər.
Eləcə də dünya həyatı da insanlar üçün bir əsgərlikdir. Sanki bir oxumaq, dərk etmək, təhsil və elm almaq fürsətidir. Ölüm isə “buraxılış” əmridir. Gerçək vətənimiz olan Cənnətə dönüşdür. Axirətə köçmüş milyonlarca qohum, dost və yaxınlarımıza qovuşmaqdır.

Axirətə inanmaq fərd üçün dəyərli olduğu kimi cəmiyyət üçün də dinclik və rahatlıq qaynağıdır. Axirətdə hesab verəcəyinə inanan bir kəs heç vaxt şər əməl sahibi olmaq istəməz. Zülm eməkdən və haqsız olmaqdan özünü saxlayar. Davranışlarına diqqət edər. Bacardığı qədər yaxşılıqlar, xeyir əməllər etməyə çalışar. Çünki nə qədər çox başqalarına faydalı olarsa Axirətdə o qədər çox xoşbəxt olacağını düşünür. Beləcə həm özü, həm də yaşadığı cəmiyyət rahat və sakit yaşayır.

Həyatda yanğın, zəlzələ, xəztəlik kimi müsibətlər əskik olmaz. Hətta bəzən bu fəlakətlər insanın nəyi varsa silib-süpürür. Bu kimi vəziyyətlərdə Allaha və Axirətə inanan insan təsəlli tapar və səbr edər. Özünü məhv etməz, stresə girməz. Çünki itirdiyi şeylərin ona savab qazandırdığını dərk edər.

İnsan bu dünyada hər istədiyini əldə edə bilməz. Axirətə inanan insan Cənnətdə bunlara qovuşa biləcəyinə əmin olar. Təsəlli və rahatlıq tapar. Xeyirli və saleh bir insan olmağa çalışar. Başqalarının mənsub olduqları üstünlükləri qisqanmaz. Ruhi və psixi depresiyaya düçar olmaz.
Axirətə inanan insanlara xas olan iki xüsusiyyət vardır:

1. Bolluqda verdiyi nemətlərə görə Allaha şükr etmək.
2. Sıxıntı və darlıqda isə səbr etmək və Rəbbinə üsyan etməmək

------------------
Hazırlayan:
Əhməd Misirxanlı


(Ya Rəsulum!) İnsanları hikmətlə (Qur’anla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama) də’vət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə) mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır!
Nəhl surəsi, 125
 
AisaTarix: Cümə, 03.10.2008, 21:50 | Yazı # 5
MÜSƏLMAN-BACİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 33
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
SƏLƏF ALİMLƏRİNİN CƏHƏNNƏM XOFU

Sələf Allahın Öz bəndələrini Cəhənnəmlə qorxutduğundan və Ondan Cəhənnəm xofu ilə qorxan bəndələrini sevməsindən xəbərdardır. Cəhənnəmdən qorxmaq həqiqətdə Allahdan qorxmaq, Cəhənnəmdən qorxan isə elə Allahdan qorxan və Onun məhəbbət və rizasının dalınca qaçandır. Sələf Cəhənnəm həqiqətinin nə olmasını, Allahın orada hazırladığı müxtəlif cəza üsullarının nədən ibarət olmasını bilmiş və qorxusu, həyəcanı daha da artmışdır. Ona görə də Cəhənnəmin adı çəkilən hansısa bir ayəni oxuyarkən sanki Cəhənnəmin ah-naləsi onların qulaqlarını batırırmış kimi və sanki axirət onların gözlərinin önündə imiş kimi qorxularından hönkürtü qoparardılar. Budur, onların bizlərə bu qorxunun hansı dərəcədə olmasını xəbər verən kəlamları və bu qorxunun təsirindən düşdükləri hal. Bəlkə bunlarla tanış olduqdan sonra biz də onlar kimi qorxaq və onlar kimi bir-birimizi Cəhənnəmə düşməkdən çəkindirək.
Ömər (Allah ondan razı olsun!) demişdir: «Əgər kimsə göy üzündən: “Ey insanlar, bir nəfərdən başqa hamınız Cənnətə daxil olacaqsınız” – deyə səslənsə, həmin bir nəfərin mən özüm olmağımdan qorxaram».
Osman ibn Əfvan (Allah ondan razı olsun!) demişdir: «Əgər mən hara düşəcəyimi bilmədiyim bir halda Cənnətlə Cəhənnəmin arasında qalsam, onda hara gedəcəyimi bilməmişdən qabaq kül olmağımı seçərdim».
Həsən əl-Bəsri (Allah ona rəhmət eləsin!) demişdir: «Cənnətə ancaq ora ümid edənlər düşəcək və Cəhənnəmdən də ancaq ondan qorxanlar yan keçəcək».
Cəhənnəmi anma sələfin gözündən yuxunu qaçırmışdır. Belə ki, Əsəd ibn Vədaə demişdir: «Şəddad ibn Aus yorğan-döşəyinə girəndə günəbaxan tumunun tavada qızardığı kimi vurnuxar və: “Allahım, cəhənnəmi yada salmaq məni yatmağa qoymur” – deyərək namaz otağına keçərdi».
Tavis yatağını sərər, yerinə girər-girməz günəbaxan tumunun tavada qızardığı kimi yerində o tərəfə, bu tərəfə çönər, sonra isə dərhal atılıb yerindən qalxar, yatağını salar və üzünü qibləyə sarı tutub sübhə qədər namaz qılardı. Həmçinin belə deyərdi: «Cəhənnəmi anmaq ibadət əhlinin yuxusunu əlindən alıb».
Bir dəfə Rəbiə ibn Xeysəmin qızı atasından soruşur: “Atacan, sənə nə olub axı hamı yatır, sən isə oyaqsan?” Atası isə belə cavab verir: “Qızım, Cəhənnəm atanı yatmağa qoymur”.
Amir ibn Abdullah demişdir: «Cənnətə oxşar elə bir şey görməmişəm ki, onu istəyənin gözünə yuxu getsin. Cəhənəmə bənzər elə bir şey görməmişəm ki, ondan qaçan yata bilsin». O, günorta olanda: “Cəhənnəmin istisi yuxunu qaçırtdı” – deyər və axşam olana kimi yatmazdı. Gecə də gələndə: “Qorxan gecə yola çıxar” – deyərdi və səhər açılanda camaata gecə gəzməyi tərifləyərdi».
İbn əl-Mübarəkfuri deyir:

إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوعُ
أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوعُ

Tərcüməsi:
Gecə nə qədər qaranlıq olsa da, onlar bu zülmətə dözər, səhər açıldıqda isə onlar hələ də rüku vəziyyətində olardılar. Cəhənnəm xofu onların yuxusunu qaçırtdıqda ayağa qalxar (namaza durar), dünyada əmin-amanlıq içində yaşayanlar isə hələ də şirin yuxu içində idilər.
Sələflər arasında elələri var idi ki, Cəhənnəm xofundan onların üzləri belə gülməzdi. Səid ibn Cübeyrə: “Eşitmişik ki, sən heç gülməmisən” – deyildikdə o: “Cəhənnəmin artıq alovlandırıldığı, qandalların vurulduğu, zəbanilərin hazır vəziyyətə gətirildiyi bir vaxtda axı mən necə gülə bilərəm” – deyə cavab vermişdir.
Həmçinin sələflər arasında elə insanlar da var idi ki, dünyadakı Cəhənnəmi gördükləri zaman həyəcanlanar, halları dəyişərdi. Əta əl-Xorasaninin sözlərinə görə Uveys əl-Qərni dəmirçilərin emalatxanalarına gedər, onların körüyü necə alışdırdığına tamaşa edər, bundan dəhşətə gələrək qışqırar və yıxılaraq bayılardı.
Həsən söyləyirdi ki, Ömər (Allah ondan razı olsun!) üçün od qalanardı, o, əllərini ona tərəf uzadar və deyərdi: «Ey Xəttab oğlu! Məgər sən buna dözə bilərsən?!»
Bir dəfə Əli ibn Fudeyl Sufyan ibn Uyeynənin yanında idi. Sufyan da nədənsə danışırdı və söhbət əsnasında Cəhənnəmdən də söz düşdü. Əlinin də əlində bağlı bir şeydə kağız var idi. Elə bu zaman Əli hıçqırtı qopararaq ağlamağa başladı, yerə yıxıldı, əlindəki kağızı tulladı, bəlkə də əlindən düşdü. Bunu görən Sufyan ona sarı baxaraq: «Bilsəydim ki, sən burdasan bu barədə heç danışmazdım».
Sələflər içində Cəhənnəm xofundan xəstə olanlar, hətta bundan ölənlər belə var idi. Ömər ibn əl-Xəttab (Allah ondan razı olsun!) gecə təhəccüd namazına duraraq ət-Tur surəsini oxuyan bir kişinin səsini eşidibmiş. Kişi surədə «Rəbbinin əzabı (Ya Peyğəmbər!) mütləq vaqe olacaqdır! Onu heç kəs dəf edə bilməz!» – ayələrinə çatdıqda Ömər and içərək: «Kəbənin Tanrısı haqdır» – deyib evinə qayıdıb. Bu hadisədən sonra Ömər bir ay evində xəstə yatıb. Ona baş çəkənlər xəstəliyinin nə olduğunu anlaya bilməyiblər.
Deyilənlərə görə Əli ibn Fudeyl «(Ya Rəsulum!) Gətirilib od üstündə saxlandıqları zaman sən onların: "Kaş ki, biz dünyaya qaytarılıb Rəbbimizin ayələrini yalan hesab etməyəydik və mö’minlərdən olaydıq!" - demələrini görəydin!» ayəsinin təsirindən dünyasını dəyişibmiş.

islamevi.az


(Ya Rəsulum!) İnsanları hikmətlə (Qur’anla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama) də’vət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə) mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır!
Nəhl surəsi, 125
 
XEDICE73Tarix: Cümə axşamı, 05.02.2009, 16:54 | Yazı # 6
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
İbn Rəcəb (Allah ona rəhmət eləsin!) demişdir: «Cəhənnəmdən lazımi şəkildə qorxmaq dedikdə insanın fərz namazlarını vaxtı vaxtında qılması və günahlardan çəkinməsi nəzərdə tutulur. Vacibatlara bu şəkildə riayət etmək insanda nafilə ibadətlərə qarşı diqqətli olmağa, kiçik günahlardan yayınmağa və daha faydalı işlərə vaxt sərf etməyə gətirib çıxarır. Bu da öz növbəsində Allah dərgahında tərifəlayiq bir hal kimi qiymətləndirilir. Lakin bunda ölüm və ya hansısa xəstəliklə nəticələnəcək ifratçılıq və bunun da Allah-taala üçün sevimli və lazımi fəzilətli əməllərin qazanılmasına olan mənfi təsiri təbii ki, heç də Allah tərəfindən bəyənilən bir hal kimi qarşılanmır. İnkar etmirik ki, bununla qəlblərdəki Allah qorxusu, Onun vahiməsi və dəhşəti də nəzərdə tutulur. Lakin bu qorxunun mənfəətli dərəcədə yəni, həddi aşmamış olması Allahın sevdiklərini yerinə yetirmək, bəyənmədiklərini isə tərk etməklə Ona doğru yaxınlaşmağa kömək edər. Əgər qorxu buna hansısa bir maneçilik törədərsə, onda məqsədə nail olmaq da olmaz, yox əgər bu hal hansısa üstünlüyün təsiri altında baş verərsə bu üzürlü hesab olunar. Buna misal olaraq Sələf arasında elə insanlar var idi ki, onlar Cəhənnəm qorxusu qəlblərinə hakim olduğu üçün qeyri-adi hallarla qarşılaşardılar».

Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Çərşənbə, 18.03.2009, 15:49 | Yazı # 7
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
QUDSI HEDIS.... Ömər ibn əl-Xəttabdan (Allah ondan razı olsun!) rəvayət olunur ki, o, Cabiyada xütbə verərkən Allaha həmd-sənalar oxuduqdan sonra demişdir: “Həqiqətən, Allahın doğru yola yönəltidiyi kəsi heç kəs azdıra bilməz və Allahın azdırdığı kəsi heç kim haqq yoluna yönəldə bilməz”. Bu zaman onun qarşısında dayanan bir keşiş farsca nəsə demiş, Ömər də tərcüməçidən onun nə söylədiyini soruşmuşdur. Tərcüməçi də: “O iddia edir ki, Allah heç kəsi azdırmır” – deyə cavab vermişdir. Bu zaman Ömər ona: “Yalan danışırsan ay Allahın düşməni. Allah səni yaratmışdır, O səni azdırmışdır, inşaallah o da səni Cəhənnəmə atar. Əgər saziş olmasaydı sənin boynunu vurardım” – demiş və belə davam etmişdir: “Allah Adəmi yaradarkən onun zürriyyətni də yaymış, Cənnət əhlini və onların əməllərini, eyni zamanda Cəhənnəm əhlini və onların əməllərini də yazmışdır. Sonra isə “Bunlar cənnətlik, bunlar isə cəhənnəmlikdirlər” – deyə onları bölüşdürmüşdür”.
Ömərin bu xütbəsindən sonra insanlar qədər barəsində mübahisə etmədən dağılışmışlar.
(Əbu Davud. Hədis səhihdir.)


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Çərşənbə, 29.04.2009, 11:37 | Yazı # 8
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Həqiqətən, Cəhənnəm ucu-bucağı olmayan, hündür divarları və dərin dibli olması ilə vəsf olunan bir məkandır.

Əbu Hüreyrənin (Allah ondan razı olsun!) rəvayət etdiyi aşağıdakı hədis də belə bir təsvirə dəlalət edən hədislərdəndir. Belə ki, Allahın elçisi (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) buyurur: «Kafirin dərisinin qalınlığı nəhəng insanın dirsəyinin qırx iki misli uzunluğunda, azı dişi Uhud dağı böyüklüyündə və tutduğu yer isə Məkkə ilə Mədinə arasındakı məsafə qədər olacaqdır». Hədisi Tirmizi rəvayət etmişdir, Albani isə hədisi səhih adlandırmışdır.
Əgər Cəhənnəmdəki kafirlərdən birinin azı dişi Uhud dağı böyüklüyündə, tutduğu yer Məkkə ilə Mədinə arasındakı məsafə uzunluğunda və dərisinin qalınlığı qırx iki dirsək enliyində olacaqsa, onda əziz oxucu, Cəhənnəmin özünün genişliyini necə, təsvir etmək olarmı?!
Cəhənnəmin dibinin dərinliyinə gəlincə, bu barədə Müslimin rəvayət etdiyi aşağıdakı hədisi qeyd etmək lap yerinə düşərdi. Belə ki, yenə də Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) belə deməsi rəvayət olunur: «Allah elçisi (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) ilə birlikdə idik. Birdən o, [nəyinsə düşməsindən çıxan] gurultu səsi eşitdi və bizdən: “Bilirsinizmi bu nə səsdir?” – deyə soruşdu. Biz də: “Allah və elçisi daha yaxşı bilir” – deyə cavab verdik. Dedi: “Bu yetmiş payızdan [ildən] bəri Cəhənnəmə atılan bir daşdır ki, Cəhənnəmin dibinə hələ indi çatdı. Siz onun Cəhənnəmin dibinə düşdüyünü eşitdiniz”». Digər bir hədisdə isə Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın xeyir-duası və salamı olsun!) belə buyurur: «Əgər yeddi boylu dəvə böyüklüyündə bir qaya Cəhənnəmin kənarından ora buraxılsa, yetmiş payız [il] yol getsə belə, onun dibinə çatmaz». Hədisi Hakim rəvayət etmişdir. Albani isə hədisi səhih adlandırmışdır


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
medineTarix: Cümə, 08.05.2009, 16:43 | Yazı # 9
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
Ebu Musa´dan(R:A) rivayet edildigine görä PEYGÄMBÄRIMIZ (S:A:S) buyuruyor. "Her müminin cennette altmis mil yükseklikte ici bos, yekpare inciden bir evi vardir. Müminin bu ev icinde birkac esi olacak ; kendisi onlari ayri-ayri ziyaret edecek, fakat onlar bir birlerini bilmeyeceklerdir. ( BUHARI;MÜSLIM HADIS 1890 RIYÄZÜS SALIHIN)

ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!

Yazını medine - Cümə, 08.05.2009, 16:54
 
XEDICE73Tarix: Bazar, 10.05.2009, 11:20 | Yazı # 10
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Cabirdən (r.a) rəvayət edildiyinə görə Peyğəmbərimiz (s.a.s) buyurmuşdur ki;

- " Mənimlə sizin aranızdakı hal buna bənzəyər; bir adam od qalayar, çəyirtkə və pərvanələr bu oda atılmağa çalışarlar, adam da onları oddan uzaqlaşdırmağa çalışar. Mən ətəklərinizdən yapışıram ki, oda düşməyəsiniz, siz isə əlimdən çıxmağa çalışırsınız."

Muslum revayet etmisdir,Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
medineTarix: Bazar, 10.05.2009, 15:05 | Yazı # 11
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
ALLAH TÄALA CAHÄNNÄM ÄHLI ÜCÜN ODDAN PALTAR BICDIYINI XÄBÄR VERÄRK BUYURUR: "ONU INKAR EDÄNLÄR ÜCÜN ODDAN PALTAR BICILMISDIR ; BASLARINA DA GAYNAR SU TÖKÜLÄCÄKDIR": BU HECDÄ BU DÜNYADA OLDUGU KIMI BÄZÄKLI VÄ SIX LIBASLAR DEYILDIR ;ÄKSINÄ INTIGAM VÄ AZAB NAMINÄ ÄSIL ODDAN HAZIRLANMIS LIBASLARDIR :ODDAN PALTAR YARADAN ALLAH NECÄDÄ HÖGSANSIZ VÄ GÜSURSUZDUR: ALLAH TÄALA BUYURUR KI ; " OGÜN GÜNAHKARLI GANDALANMIS (ZÄNCIRLÄ BIR-BIRINÄ BAGLANMIS) GÖRÄCÄKSÄN! KÖYNÄKLÄRI DÄ GÄTRANDAN OLACAGDIR ÜZ GÖZLÄRINI ATES BÜRÜYÄCÄKDIR! AYADÄKI GÄTRAN SÖZÜ ÄRINMIS MIS MÄNASINDADIR

ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!
 
leyla10Tarix: Çərşənbə, 27.05.2009, 16:03 | Yazı # 12
Qrup: İstifadəçi
Yazı: 12
Reputasiya: 0
Status: Saytda deyil
CƏNNƏTƏ KİMLƏR GEDƏR?
Heç bir şərik qoşmadan Allahın varlıq və birliyinə, eləcə də axirətə iman edən və gözəl işlər (saleh əməllər) görənlərin aqibəti necə olacaq?
İman gətirənlər, yəhudi, xristian və sabiilər... Bunlardan kim Allaha və axirət gününə inanıb yaxşı işlər görsə, onların mükafatı Rəbbinin yanındadır. Üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər (Əl-Bəqərə, 2/62).

Peyğəmbərin təbliği çatmayan şəxs yalnız şirkdən və özünün bildiyi düzgün şeylərdən məsul olur. Peyğəmbər təbliğindən xəbərdar olanlar isə o peyğəmbərə inanmaq və onun göstərdiyi kimi yaşamalıdırlar. Təbliğin bir şəxsə çatmağı onun peyğəmbərin möcüzəsini görməsi ilə baş verir. Çünki insan o vaxt elə hesab edir ki, peyğəmbəri şəxsən özü görüb. Məhəmməd əleyhissəlamın möcüzəsi Qurani-Kərimdir. Quran ayələrini özlərinin başa düşə bildikləri dildə oxumamış, yaxud da dinləməmiş şəxslərə isə təbliğ çatmamış olur.

Yuxarıdakı ayəyə oxşar bir ayə də Əl-Maidə surəsindədir. O ayə özündən əvvəl və sonra gələn ayələrlə birlikdə aşağıdakı kimidir:

De: “Ey kitab əhli! Tövrata, İncilə və Rəbbiniz tərəfindən sizə endirilmiş olana doğru-dürüst əməl etmədikcə sizin heç bir dəyəriniz olmaz!”.(Ey Məhəmməd!) Rəbbindən sənə nazil edilənlər onların çoxunun azğınlıq və küfrünü artıracaq! Elə isə kafirlərin halına yanma!

İman gətirənlər, yəhudilər, sabiilər və xristianlar... Bunlardan kim Allaha və axirət gününə inanıb yaxşı işlər görsə, üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər.

Biz İsrail oğullarından əhd almış və onlara peyğəmbərlər göndərmişdik. Hər dəfə yanlarına onların istəmədiyi bir hökmlə gələn nə qədər elçi varsa, onları ya təkzib edər, ya da öldürərdilər (Əl-Maidə, 5/68-70).

Mövzu ilə əlaqədar ayələrdən biri də budur:

O kəslər ki, əllərindəki Tövrat və İncildə yazılı gördükləri elçiyə - ümmi [oxumaq-yazmaq bilməyən, yaxud məkkəli] peyğəmbərə tabe olurlar. O, [peyğəmbər] onlara gözəl işlər görməyi əmr, pis işləri qadağan edir və təmiz nemətləri halal, natəmiz şeyləri haram qılır. O, onların ağır yükünü azaldır və boyunlarındakı dəmir halqaları (boyunduruq və ya buxovları) açır. Ona inanan, onu hörmətlə dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla birlikdə endirilmiş nurun [Qurani-Kərimin] ardınca gedənlər öz umduqlarına qovuşacaqlar [onlar nicat tapıb qurtulanlardır] (Əl-Əraf, 7/157)!

Bu üç dində - Yəhudilik, Sabiilik və Xristianlıqda Allahın varlığı, birliyi və axirət inancı vardır. Ayədəki gözəl işlər məfhumu ayrı-ayrı şəxslərdən asılı olaraq müxtəliflik göstərir. Yuxarıdakı ayələrin açıq şəkildə göstərdiyi kimi, onlardan axırıncı peyğəmbərin təbliği ilə qarşılaşan hər kəs ona inanmağa və o təbliğdə bildirilən yaxşı işləri görməyə məcburdur. Çünki Allah Təala bu barədə peyğəmbərlərdən qəti bir əhd almışdır:

[Ey kitab əhli!] Xatırlayın ki, Allah peyğəmbərlərdən: “Sizə verdiyim kitab və hikmətdən sonra, sizdə olanları təsdiq edən bir peyğəmbər gəldiyi zaman, ona mütləq inanıb kömək edəcəksiniz!”, - deyə əhd almış və onlara belə demişdi: “Bunu qəbul edib ağır olan əhdimi öhdənizə götürdünüzmü?”. Onlar da: “Qəbul etdik”, - deyə cavab vermişdilər. Allah Təala: “Elə isə şahid olun! Mən də sizinlə birlikdə şahidlərdənəm”, - deyə buyurmuşdu (Ali-İmran, 3/81).

Nəticə etibarilə yuxarıdakı ayəni bu cür başa düşmək lazımdır:

İman gətirənlər, yəhudi, xristian və sabiilər (axırıncı peyğəmbərin təbliğindən xəbərdar olanlar)... Bunlardan kim (şərik qoşmadan) Allaha və axirət gününə inanıb yaxşı işlər görsə, onların mükafatı Rəbbinin yanındadır. Üstlərində heç bir qorxu olmaz və onlar qəm-qüssə yeməzlər (Əl-Bəqərə, 2/62).


İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər…» (Ənbiya surəsi, ayə 1)
 
medineTarix: Çərşənbə, 27.05.2009, 22:32 | Yazı # 13
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
Allah-täala cähännäm ählinin üzünü äzab vermäk vä tähgir etmäk mägsädi ilä son däräcä iyränc vä kifir bir säklä salacagdir. Buxarinin rävayät etdiyi hädislärin birindä deyilir ki, giyamät günü Ibrahim Peygämbär äleyhissälam atasi Azärlä garsilasir vä Allah yaninda onun bagislanmasi ücün väsatät (säfaät) galdirir. Allah-täala isä cavabinda ona :"Män Cännäti kafirlärä haram buyurmusam" --deyir. Somra isä Ibrahimä :"Ey Ibrahim! Ayaglarini altindakina bir bax "- deyä ämr olunur. Ibrahimdä baxdigda ayaglarinin altinda erkäk eybäcär bir kafftarin oldugunu görür vä hämin kaftar ayaglarindan tutularag Cähännämä atilir.

ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!
 
möminäTarix: Bazar, 31.05.2009, 22:02 | Yazı # 14
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
UCA ALLAHU TEALA DEYIB:"EY IMAN GETIRENLER!ÖZÜNÜZÜ VE EHLI EYALINIZI ELE BIR ODDAN QORUYUN KI,ONUN YANACAGI INSANLAR VE DASHLARDIR.XIDMETCISI ISE ALLAH ONLARA VERDIYI EMRLERE ASI OLMAYAN,BUYURDUQLARIN YERINE YETIREN DASH QELBLI (HEC KIME REHM ETMEYEN)VE COX SERT TEBIETLI MELEKLERDIR."(ET TEHRIM6).ALLAHIN BU SÖZLERIN ESHIDEN HER KES FIKIRLESHMELI VE ÖZÜNÜ ODDAN QORUMAQ ÜCÜN YAXSHI ISHLER GÖRÜB GÜNAHLARDAN CEKINMELIDIRLER.

ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
medineTarix: Bazar ertəsi, 01.06.2009, 18:44 | Yazı # 15
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
Cähännäm ähli arasinda eläläri dä olacagdir ki, Cähännämdä firlanarkän öz bagirsaglarini arxasinca sürüyäcäkdir. Peygämbär(s.a.s) Amr ibn Luhey äl- Xüzainin Cähännämdä öz bagirsaglarini arxasinca dartib sürdüyünü görmüsdür. Amr äräblärin dininä sitayis etmäz vä Allahin haram buyurmadiglarini haram edärdi.

ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!

Yazını medine - Bazar ertəsi, 01.06.2009, 18:45
 
möminäTarix: Şənbə, 06.06.2009, 05:13 | Yazı # 16
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
PAYGAMBER(s.a.s)BUYURDULAR KI,YEDDI SINIF KIMSE VARDIR KI,ALLAHU TEALA ÖZ KÖLGESINDEN BASHQA HEC BIR KÖLGENIN OLMADIGI BIR GÜNDE O KIMSELERI ERSHININ KOLGESINDE KOLGELENDIRECEKDIR.1.EDALETLI IDARECI,2.ALLAHA IBADET ICINDE BÖYÜYEN GENC,3.KIMSENIN OLMADIGI BIR YERDE ALLAHI ZIKR EDIB,ALLAH QORXUSUNDAN GÖZ YASHI AXIDAN KIMSE,4.QELBI MESCIDLERE BAGLI OLAN KIMSE,5.BIR SEDEQE VERIB ONU GIZLEYEN VE SAG ELININ VERDIYIDEN SOL ELIN XEBERI OLMAYAN KIMSE,6.BIR -BIRLERINI ALLAH ÜCÜN SEVEN IKI KIMSE,7.GÖZEL BIR QADIN ÖZÜNÜ DEVET ETDIYI ZAMAN ÜZ CEVIRIB MEN ALLAHU TEALADAN QORXURAM DEYEN KIMSE.

ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
medineTarix: Şənbə, 06.06.2009, 15:03 | Yazı # 17
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
Takva sahibleri cennetlerde pinar baslarindadirlar. Oraya selamla, güven icinde giriniz. Yüreklerinden her türlü soguklugu cikardik: karsilikli koltuklarda kardesce otururlar. Orada hec bir sikinti görmezler ve oradan hic cikarilmayacaklardir. (Hicr-45-48)

Sehl b. Saddan (r.a) rivayet edildigine görä Peygämbärimiz(s.a.s) buyuruyorki , " Cennetlikler, üstlerindeki, kösklere gökteki parlak yildizlara bakisir gibi bakarlar." (Buhari- Müslüm :Hädis 1895 Riyazüs Salihin)


ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!
 
Ema777Tarix: Şənbə, 20.06.2009, 18:34 | Yazı # 18
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Dünya və axirət xeyri

1.İnsani üzünə tərif etmək onu qətlə yetirmək kimidir.
* * *
2.Dünya üçün elə çaliş ki,sanki həmişə yaşayacaqsan.Axirətin üçün isə elə çaliş ki,sanki sabah öləcəksən.
* * *
3.Qeybətə qulaq asan elə qeybət edən kimidir.
* * *
4.Tövbə etmək qəlbləri paklayir,günahlari yuyur.
* * *
5.Bilərəkdən gühan edən şəxs bagişlanmaga layiq deyildir.
* * *
6.Bəndələrin dünyadaki əməlləri axirətdə gözlərinin qabaginda olacaqdir.
* * *
7.Dünya bulud kölgəsi və şirin yuxu kimidir.
* * *
8.Agilli şəxs odur ki,öz nəfsi üzərində qələbə çalsin və axirətini dünyasina dəyişməsin.
* * *
9.Kimə bu 4 şey veribsə,ona dünya və axirət xeyri verilmişdir:
1).danişiqda düzlük;
2).əmanəti qaytarmaq;
3).qarni (haramlardan gözləmək);
4).xoş xasiyyət.
* * *
10.Qəzəbdən çəkin ki,onun başlangici dəlilik,sonu isə peşmançiliqdir.
* * *
11.Alim cahili taniyir,çünki özü də əvvəl cahil olmuşdur.
* * *
12.Nadan alimi tanimir,çünki özü əvvəl alim olmamişdir.
* * *
13.Övladini pis tərbiyə edərək onlarin üzə qayitmasina səbəb olan ata-anaya Allah lənət etsin.
* * *
14.Ləzzətlərin gedəcəyi və günahlarin qalacagi yadinizda olsun.
* * *
15.Allahin raziligi ata-ananin raziliginda,qəzəbi isə onlarin qəzəbidir.
* * *
16.Səni kədərləndirən pis bir işin səni məgrur edən xeyir işindən Allah yaninda daha yaxşidir.
* * *
17.İbadət çoxlu oruc və namaz yox,yaradiliş haqqinda (Allahin yaratdiqlarini) düşünməkdir.
* * *
18.Qohumluq əlaqəsini bir içim su ilə də olsa möhkəmləndirin.
* * *
19.Bir çox insanlarin nifrətini qazanmadan Allah məhəbbətini ələ gətirmək qeyri-mümkündür.
* * *
20.Dünya bir bazardir.Bu bazarda kimi qazanir,kimi isə zərərə düşür.
* * *
21.Dostlarinin ən yaxşisi o kəsdir ki,sənin günahlarini unudub,yaxşiliqlarini yadda saxlasin.
* * *
22.Siz qisa müddət ərzində və sayli günlərdə yaşayirsiniz,ölüm isə qəfildən gəlir.
* * *
23.Dil yarasi (tənə vurmaq) nizə yarasindan daha yandiricidir.
* * *
24.O,kəsə təəccüb edirəm ki,danişdigi sözlərin nə dünyada ona görə bir xeyri var,nə də axirəti üçün savab yazilir.
* * *
25.Mömin tərəzinin 2 gözü kimidir � imani artdiqca bəlasi da artir.
* * *
26.Allahdan qorx,haqqi söylə - sənin məhvin onda olsada belə.
* * *
27.Bircə saatliq qisa düşünmək uzun-uzadi ibadətdən üstündür.
* * *
28.Büdrəməmək üçün əvvəlcə düşün sonra daniş.
* * *
29.Hər kəsin dəyəri onun biliyi qədərindədir.
* * *
30.Əməl edilən az elm,əməl edilməyən çox elmdən üstündür.
* * *
31.Axmagin qəlbi dilinin,aqilin dili isə qəlbinin arxasindadir (yəni,aqil əvvəlcə düşünür sonra danişir).
* * *
32.Başqasinin sirri üzərindən pərdəni götürənin öz evinin sirləri aşkar olar.
* * *
33.Çox vaxt bir saatliq şəhvət ləzzətindən uzun qəm-qüssə yaranir.
* * *
34.Tənbəllik və hövsələsizlikdən uzaq olun.Çünki bu 2 hal bütün pisliklərin başlangicidir.
* * *
35.Allah-təala pis danişan,lənət deyən və tənə vuranlari sevmir.
* * *
36.Sənə zülm etmişlərsə də sən zülm etmə.
* * *
37.Səni yalan danişmaqda ittiham edərlərsə qəzəblənmə.
* * *
38.Yaradiliş məqsədiniz barədə düşünün və ona əməl edin.Çünki Allah sizi əbəs yerə yaratmamişdir.
* * *
39.Əgər bir şəxs səni söydükdən sonra üzr istəyərsə onu bagişla.
* * *
40.Düşüncə sahibi olub-olmamaq qəzəblənən vaxt bilinir.
* * *
41.Bəzi insanlar dünyanin bəndəsidirlər və dindarliqlari yalniz dildədir.Maddi həyatlarina uygun gələnədək dinlə yoldaşliq edirlər.İmtahan çəkildikdə isə dindarlar az olur.
* * *
42.Mən ölümü eyni ilə xoşbəxtlik,zalimlarla yaşamagi isə agirli və əzabli saniram.
* * *
43.Üzr istəməli olacagin işdən uzaq ol.Çünki mömin nə pis iş görər,nə də üzr istəyər.
* * *
44.Nə çoxdur dilinin üzündən həlak olanlar.
* * *
45.Çoxlarinin namazi əziyyət və yorgunluqdan başqa bir şey deyildir.
* * *
46.Hədsiz zarafat abir-həyani aradan aparir və düşmənçiliyə səbəb olur.
* * *
47.Hədsiz zarafat axmaqliq nişanəsidir.
* * *
48.Fikirləşmək kimi ibadət,məsləhətləşmək kimi etibarli kömək yoxdur.
* * *
49.Başqalarinin eyblərindən danişan kəs əvvəlcə öz eyiblərindən başlamalidir.
* * *
50.Sənə ən yaxin olan düşmən öz nəfsindir.
***
51. Ən aciz insanlar bilirsiniz kimlərdir? "Əsas insanın ürəyi təmiz olsun" deyənlər! Bu insanlar dini əməlləri edə bilmədikləri üçün bu sözlə özlərinə təsəlli tapırlar!


 
medineTarix: Şənbə, 20.06.2009, 20:05 | Yazı # 19
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
Cähännäm ähli özünü äzab vä müsibät , mömünläri isä naz nemät icindä gördükdä onlara müraicät edäräk Tanri yaninda özläri baräsindä väsatät(säfaät) galdirmaglarini rica edäcäklär, lakin onlarin bu xahisi rädd cavabi ilä garsilanacagdir. Cünki onlar bu dünyadaki küfür vä ucuruma aparan ämällär säbäbiylä märhämät vä gaygi göstärilmäyä layig deyilär. Mömünlärin onlari ginamasi vä mäzämmät etmäsi onlarin häsrätini vä müsibätini daha da artiracagdir. "Cähännäm ähli cännät ählinä müraicät edib:"Üstümüzä bir az su tökün vä ya Allahin sizä verdiyi ruzilärdän bizä bir gädär ehsan edin." deyäcäk. Onlar isä:" Dogrusu ,Allah bunlari kafirlärä haram buyurmusdur." deyä cavab veräcäklär.

ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!
 
möminäTarix: Çərşənbə axşamı, 23.06.2009, 02:08 | Yazı # 20
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
Allah-taala Cəhənnəm əhli üçün oddan paltar biçdiyini xəbər verərək buyurur: «Onu inkar edənlər üçün atəşdən paltar biçilmişdır; başlarına da qaynar su töküləcəkdir».

Bu heç də bu dünyada olduğu kimi bəzəkli və şıx libas deyildir, əksinə, intiqam və əzab naminə əsil oddan hazırlanmış libaslardır. Oddan paltar yaradan Allah necə də nöqsansız və qüsursuzdur!
Allah-taala buyurur: «O gün günahkarları qandallanmış (zəncirlə bir-birinə bağlanmış) görəcəksən! Köynəkləri qətrandan olacaq, üz-gözlərini də atəş bürüyəcəkdir!»
Ayədəki qətran sözü ərinmiş mis mənasındadır. Allah-taala qətranın pis iyli və xoşagəlməz rəngə malik olması ilə yanaşı daha tez alovlanmasını da vurğulamışdır.
Allah-taala buyurur: «Onlar üçün Cəhənnəmdən (cəhənnəm odundan) döşək və üstlərinə örtmək üçün (atəşdən) yorğan vardır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq!»
Əziz oxucu! İndi paltarları od və qətran olan, alçaldıcı və rüsvayçı libaslara bürünən insanların aqibətini, vəziyyətini özün düşün və bundan bir nəticə çıxart!Əlavə keçidlər


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
Forum » İslam » Tərbiyyə və Təzkiyyə » CENNET VE CEHENNEM! (Allahin kelami!)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:


Səhifə başlığına qalx
Əhli Sünnə vəl Camaat © 2020 Bütün hüquqlar qorunur. Saytda yerləşdirilən bütün materiallar yalnız və yalnız Müsəlmanlara xidmət xarakteri daşıyır. Sayt adminstrasiyası istifadə edilən materiallara görə məsuliyyət daşımırlar. Saytdakı materiallar yalnız mənbə göstərilmək şərtiylə istifadə edilə bilər. Əks halda müəllif hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilir. . Saytın ekran ölçüləri Mozilla Firefox brauzerinə uyğundur. Site admin: Selef | E-mail: jeka_zdes@rambler.ru