[ Yeni yazılar · İstifadəçilər · Forum qaydaları · Axtarış · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Forum » İslam » Tərbiyyə və Təzkiyyə » İBADƏT (islamda ibadətlər və onlarin əhkamlari)
İBADƏT
SelefTarix: Cümə, 22.08.2008, 00:05 | Yazı # 1
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
BİSMİLLAH


(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
XEDICE73Tarix: Cümə, 22.08.2008, 16:58 | Yazı # 2
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
DUA..............

EY RABBIMIZ! SEN BUNLARI EBES YERE YARATMAMISAN. SEN PAK VE MUQEDDESSEN. BIZI OD EZABINDAN QORU! EY RABBIMIZ! SN ODA DAXIL ETDIYIN KESI ,SUBHESIZ KI, RUSVAY EDERSEN VE ZALIMLARIN KOMEKCILERI OLMAZ. EY RABBIMIZ! HEQIQETEN,BIZ; RABBINIZE IMAN QETIRIN! DEYE IMANA CAQIRAN BIR KIMSENIN CAQIRISINI ESIDIB IMAN QETIRDIK. EY RABBIMIZ! GUNAHLARIMIZI BIZE BAQISLA ,TEQSIRLERIMIZDEN KEC VE CANIMIZI ITAETKARLARLA BIR YERDE AL! EY RABBIMIZ! OZ ELCILERININ VASITESI ILE BIZE VED ETDIKLERINI VER VE QIYAMET QUNU BIZI RUSVAY ETME!
SUBHESIZ KI, SEN VEDINDEN DONMEZSEN!.........


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
ProgrammerTarix: Bazar, 24.08.2008, 15:22 | Yazı # 3
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 34
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Allahummə innə əuzu bikə min əzabil qabri və min əzabi cəhənnəmə və min fitnətil məhyə vəl məmati və min şərri fitnətil məsihid dəccal.

 
AisaTarix: Bazar, 24.08.2008, 15:54 | Yazı # 4
MÜSƏLMAN-BACİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 33
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
Lə iləhə illəlləhu va lə həulə və lə quvvətə illə biLLƏH.

(Ya Rəsulum!) İnsanları hikmətlə (Qur’anla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama) də’vət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə) mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır!
Nəhl surəsi, 125
 
ProgrammerTarix: Bazar, 24.08.2008, 16:05 | Yazı # 5
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 34
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Allahummə əyinni alə zikrikə və şukrikə və husni ibadətik.

Allahım Səni zikr etməkdə, Sənə şükr etməkdə və ən gözəl şəkildə ibadət etməkdə mənə kömək ol. ƏMİN


 
medinäTarix: Bazar, 24.08.2008, 18:55 | Yazı # 6
Qrup: Удаленные

ALLAHUMMÄ SALLI VÄ SÄLIM ALÄ NÄBIYYINÄ MUHAMMÄD

Добавлено (24.08.2008, 18:55)
---------------------------------------------
LÄ ILÄHÄ ILLÄLLAH VAHDAHU LÄ SÄRIKÄ LÄHUL MÜLK VÄ LÄHUL HÄMD VÄ HUVÄ ALÄ KÜLLI SEYIN GADIR

 
MUSELMAN-BACITarix: Bazar ertəsi, 25.08.2008, 01:23 | Yazı # 7
MÜSƏLMAN-BACİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 7
Reputasiya: 1
Status: Saytda deyil
subhanallahi ve bihemdihi

Allahdan başqa heç bir haqq tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.
 
ProgrammerTarix: Bazar ertəsi, 25.08.2008, 02:29 | Yazı # 8
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 34
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
"Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!" (əz-Zariyat, 56)

 
XEDICE73Tarix: Bazar ertəsi, 25.08.2008, 16:08 | Yazı # 9
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Allahummə inni zaləmtu nəfsi zulmən kəsiran va lə yəğfiru-z-zunubə illə əntə fə-ğfirli məğfiratən min indikə varhəmni innəkə əntə-l-ğafuru-r-rahim!"
"Allahım, mən nəfsimə çox zülm etmişəm, günahları da bağışlayan yalnız Sənsən. Günahlarımı bağışla və mənə rəhm et.Həqiqətən, Sən Bağışlayan və rəhm Edənsən! " (əl-Buxari, 834).
"Allahummə ləkə əsləmtu va bikə əməntu va əleykə təvəkkəltu va ileykə ənəbtu va bikə xasamtu. Allahummə inni əuzu bi izzətikə lə iləhə illə əntə ən tudilləni əntə-l-heyyu-l-ləzi lə yəmutu va-l-cinnu va-l-insu yəmutun"
"Allahım, Sənə təslim oldum, Sənə iman gətirdim, Sənə təvəkkül etdim, Sənə qayıtdım, Səninlə hüccət (təsdiq üçün Allahın kəlamını gətirmək) etdim. Allahım, zəlalətə düşməkdən sənin izzətinə sığınıram. Səndən başqa (ibadətə layiq olan) ilah yoxdur, Sən ölməyən, Əbədisən. Cinlər və insanlar isə öləndir" (Müslim, 6837).


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Çərşənbə axşamı, 26.08.2008, 16:06 | Yazı # 10
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Allahummə inni əuzu bikə minə-l-aczi va-l kəsəli va-l- cubni va-l-buxli va-l-hərami va-l-qasvəti va-l-ğafləti va-l-ayləti va-z-zilləti va-l-məskənəti va əuzu bikə minə-l-fəqri va-l-kufri va-l-fusuqi va-ş-şiqaqi va-n-nifəqi va-s-suməti va-r-riyəi va əuzu bikə minə-s-saməmi va-l-bəkəmi va-l cununi va-l-cuzəmi va-l-bərasi va seyyi-il-əsqami"
"Allahım, acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, paxıllıqdan, qocalıqdan, sərtlikdən, qəflətdən, ehtiyacdan, rüsvayçılıqdan , miskinlikdən, kasıbçılıqdan, küfrdən, fasiqlikdən (asilikdən), ixtilafdan, nifaqdan, lovğalıqdan(təkəbbürlükdən ), riyakarlıqdan, karlıqdan, lallıqdan, divanəlikdən, cüzamdan, albinosluqdan və pis xəstəliklərdən Sənə sığınıram!" (Səhih əl-cami, 1/407).
"Allahummə-cəl əvsə-ə rizqikə aleyyə ində kibəri sinni va-nqitai umri"
"Allahım! Ən bol ruzini mənə qocaldıqda, ömrümün sonunda ver" (Səhih hədislər silsiləsi, 1539).


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
Abu_MuhammadTarix: Çərşənbə axşamı, 26.08.2008, 19:15 | Yazı # 11
MÜSƏLMAN-QARDAŞ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 22
Reputasiya: 1
Status: Saytda deyil
"Аллахумма, би-'ильми-кя-ль-гайба ва кудрати-кя 'аля-ль-хальки ахйи-ни ма 'алимта-ль-хайата хайран ли ва таваффа-ни иза 'алимта-ль-вафата хайран ли…''

Шейх Фаузан сказал:
“Саляфия – это фиркъату-ннаджия (спасшаяся группа) и она же ахлю-Сунна уаль-джама’а. И она не относятся к партиям, возникшим в наши дни. Саляфия – это группа, которая следует пути пророка (мир ему и благословение Аллаха), его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и мазхабу предшественников. И саляфия не является одними из существующих в наши дни джама’атов”.
См. “Тахзир миналь-бид’а”.
 
Ema777Tarix: Cümə axşamı, 28.08.2008, 15:13 | Yazı # 12
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Ibni Nuh Hz.’leri, dunya ve ahiret’te huzur icinde olmak isteyene
sunlari tavsiye ediyor:
1-Fakirleri unutma
2-Herseyini temiz tut
3-Guler yuzlu ol
4-Ahlakini duzelt
5-Munakasa yapma
6-Luzumsuz konusma
7-Dusmanlik yapma
8-Aclari doyur
9-Sefkatli ol
10-Herkese iyilik et
*********************
11-Eziyetlere sabret
12-Yumusak konus
13-Kibirli olma
14-Alay etme
15-Kimseyi kucumseme
16-Buyuklere hurmet et
17-Kucuklere sefkat et
18-Adaletli davran
19-Sinirli olma
20-Yalan konusma
*********************
21-Azginlik yapma
22-Anlasmazliklari gider
23-Herkese sevgi goster
24-Iyilikleri emret
25-Kotulukten sakin
26-Dine hizmet et
27-Allah’i unutma
28-O’nun hukmune razi ol
29-O’nun emirlerine uy
30-Yasaklardan sakin
**********************
31-Giybeti terket
32-Bos vakit gecirme
33-Gunah arastirma
34-Nefsine dusman ol
35-Cahilden uzaklas
36-Alimlere yaklas
37-Mazluma yardim et
38-Helali, Harami ogret
39-Veli kullari sev
40-Ahiret isine saril
Selam ve dua ile…

Добавлено (28.08.2008, 15:11)
---------------------------------------------
Allah katında ibadetin en makbul olanı cemaatle yapılandır. Elbette şahs-ı manevideki ihlas tek bir bireyde bulunamaz.

Hem ibadet niyeti ile yapılan zikiri ve duayı belli sayılarda tekrar etmek sınırlamak değil nizam ve disipline sokmaktır. Elbette sayılarla belirlenmiş zikirler ifrat vetefriti kesmekte, hem ihlasa vesile olmakta, sabırı sağlamlaştırmaktadır.

Hem zikri sayılarla nizama sokmakta geyeler,faydalar ve hikmetler illeti değildir. İlleti emirdir. Peygamberimiz böyle yapmış, emretmiş biz de öyle yapıyoruz.

Elbette bir şeyi iyi yaratıp sonra iyi kılan Allah'tır. Madem Peygamberimiz sayı ile yapmış ve madem o kendiliğinden sözsöyleyip işlemez, demek sayılar ile belirlenmiş zikiri seven ve iyi olarak yaratan Allah'tır.

Добавлено (28.08.2008, 15:13)
---------------------------------------------
İman en umumi manası ile dil ile ikrar, kalp ile tasdik eylemekten ibarettir. Ömründe bir defa olsun ikrar ve şehadette bulunmayan kimse nezdi ilahîde mümin sayılmaz.

Amellerin en faziletlisi olan namaz dahi günde beş vakit farzdır. Oruç senede bir ay, hac ömürde bir kez ve zekat zengin olan için yılda bir defa belli ölçüde farzdır. Ama kelime-i şehadet (ki imanla müşerref olmak isteyenler için İslam dairesine bu kelime ile girilir) süreklilik ister. Zira imanın faydalı olabilmesi için ömrün sonuna kadar devam etmesi de şarttır. İmanda itibar sonucudur. Son demine kadar imanını muhafaza edemeyen bir kimseye geçmişteki imanı asla fayda vermez. Ayrıca iman bir bütün olup bölünme kabul etmez. Yani inanılması gerekli olan şeylerin bir kısmına inanıp da bir kısmını kabul etmemek olmaz. İman daima farzdır. İmanı her halukarda zinde tutmak zarureti vardır.

Aklı başında olan her insana Allah’ın varlığını bilip tasdik etmek farzdır. Kainatta her zerre ilim ve kudret sahibi bir Allah’ın varlığına şehadet edip dururken, her şeyin üstünde bir akla sahip olan insanın bunu anlamaması bunu düşünüp bulmaması caiz olamaz, onun içindir ki, insan nerede ve hangi zamanda yaşamış olursa olsun, kendi aklıyla düşünerek Allah’ı bulması ve bilmesi üzerine farzdır. Allah Peygamber göndermemiş olsa idi yine Allah’ı bilmek insana vacip olurdu. Şu kadar ki peygamberin tebliğinden mahrum kalanlar ibadetle mükellef olmazlardı. Allah “Kur’an-ı Kerim’de: “Biz bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.” (İsra-16) buyuruyor


 
medinäTarix: Cümə, 29.08.2008, 00:28 | Yazı # 13
Qrup: Удаленные

Allahim biläräk vä bilmäyäräk gosdugumuz sirklärdän sänä sixinirig. Allahim biläräk vä bilmäyäräk gosdugumuz sirklärimizdän sänä töbä edirik .Allahim bütün selef baci vä gardaslarimi goru imanlarini daha da artir cännät ählindän eylä. Allahim bizi Peygämbärimiz (s.a.s) äxlagi ilä äxlaglandir tärbiyäsi ilä tärbiyäländir. Allahim Peygämbärimizlä bizi cännätdä gonsu eylä .AXIR näfäsimizä gädär bizläri namaz gilan saleh ämäl isläyänlärdän eylä. Allahim bizi axir anmiza gädär tovhid ählindän eylä . Allahim kim ki bizim selef baci vä gardaslara äziyät verir onlarain bu dünyadada axirätdä dä cäzasini ver . Allahim bizlärdän razi ol :AMIN AMIN AMIN
 
SelefTarix: Cümə, 29.08.2008, 00:35 | Yazı # 14
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
AMIN..


(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
Ema777Tarix: Cümə, 29.08.2008, 10:49 | Yazı # 15
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
medinä, AMIN BACI!

 
XEDICE73Tarix: Cümə, 29.08.2008, 11:01 | Yazı # 16
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Dua iki növ olur. İstək duası və ibadət duası.
Qulun Allaha əl açaraq ehtiyaclarını istəməsi istək duasındandır.
Namaz, oruc, sədəqə, qurban kəsmək və digər ibadətlər isə ibadət duasındandır.
Oruc tutan, sədəqə verən, namaz qılan insan öz əməli ilə Allahdan istədiyi üçün bu növ dualara ibadət duası deyilir.

İbadət duasını heç bir şəkildə Allahdan qeyrisinə yönəltmək olmaz.
İstək duasını da Allahdan qeyrisindən istəmək olmaz. Lakin dörd şərt istisna olmaqla.
1. Diri olmalı.
Yəni ölüdən istəmək olmaz.
2. Qadir olmalı.
Yəni yağış, şəfa vermək kimi istəkləri yerinə yetirməyə yalnız Allah qadir olduğu üçün bu növ istəkləri yaradandan qeyrisindən istəmək şirk, böyük günah sayılır.
3. Eşitməli.
Yəni diri olmalı və eşitməlidir. Yanında olmayıb hansısa məsafədə səndən uzaqdadırsa onu da çağırıb ondan yardım istəmək şirk sayılır.
4. Hazır olmalı.
Yəni qeybdə olmamalıdır. Məsələn, cinlər, mələklər və ya ölmüş birisindən istəmək bu şərtə ziddir.
Beləliklə biz artıq bildik ki, dua iki növ olur. Unutmayaq ki, müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə rastlaşdığımız dua sözlərində hər iki dua növü qəsd olunur.
Dua əzəmətli ibadətlərdən biridir. Bu fikri Allah Rəsulundan rəvayət olunan “Dua ibadətdir” hədisi də təsdiq edir.
Rəbbimiz buyurub: “Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim! (Məni çağırın, harayınıza yetişərəm, yaxud yalnız Mənə ibadət edin, sizi mükafatlandıraram!) Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar Cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər! [Ğafir 40:60]
Bu ayədə Allah duanı ibadət adlandırdı.
Əgər bir şeyin ibadət olması isbat oldusa onu Allahdan qeyrisinə yönəltmək şirk sayılır.
Dua əzəmətli ibadətdir və içərisinə dinimizin əsas təməl prinsipi olan tövhidin üç qismini də alır.
Rububiyyə, uluhiyyə, ad və sifətlər.
Ümumi olaraq duanı saleh əməllərin qarşısında, ortasında və ondan sonra da ifadə etmək olar.
Allah-Təalə buyurur:
Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyam (namaz) içində keçirərlər.
Və belə deyərlər: “Ey Rəbbimiz! Cəhənnəm əzabını bizdən sovuşdur. Şübhəsiz ki, onun əzabı həmişəlikdir! [Furqan 25:64-65]

Həmçinin Xəlilullah İbrahim əleyhissəlam oğlu İsmayillə bərabər Kəbənin əsaslarını yenidən qurduqları zaman belə dua edirdilər.
Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmail evin (Kəbənin) bünövrəsini ucaltdıqları zaman: “Ey Rəbbimiz! (Bu xeyirli işi) bizdən qəbul et, Sən, doğrudan da, (hər şeyi) eşidənsən, bilənsən!” – deyə dua etdilər. [əl-Bəqərə, 2:127]

Məşhur İslam alimlərinin bu barədə dediklərində də böyük ibrətlər vardır.
Onlardan biri deyib: “Adəm övladından istəyəndə qəzəblənir, Allahdan isə istəməyəndə”.
Bütün yaranış, cinlər və insanlar bir yerə yığılb Allahdan bütün ehtiyaclarını istəsələr Allah onların istəklərinin qarşılığını versə bu Onun dərgahından bir iynənin dənizə batırılıb çıxarıldığı zaman dənizdən nə azaldarsa, yaradanın da dərgahından o qədər azaldar.
Elə isə daim əsirgəməyən Allahdan istəmək əvəzinə nəyə görə özü möhtac və istəyən olan adəm övladından istənilməlidir.
Dəyərli müsəlmanlar! Daim Allaha dua edin, bütün ehtiyaclarınızı yalnız Ondan istəyin və Ona heç nəyi şərik qoşmayın.
Doğru əqidə və doğru yol məhz budur.
Allah bizi daima Ona möhtac olanlardan və yalnız Ondan istəyənlərdən etsin. Amin


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
Ema777Tarix: Şənbə, 30.08.2008, 13:17 | Yazı # 17
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Мечети в Исламе не являются всего лишь местом молитвы. Пользуясь современной терминологией, мечеть можно назвать местом для проведения общественных мероприятий. Сегодня в исламском мире мечеть зачастую становится аналогом церкви в христианстве. И это одна из важнейших проблем, которую необходимо исправить. Мечеть вновь должна стать центром жизни мусульман. Для того, чтобы понять подлинную роль мечети в жизни уммы и нормы поведения в ней необходимо обратиться к Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). В его времена мечеть выполняла самые разные функции.

Место для совершения коллективной молитвы

Мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) была тем местом, где верующие собирались для совершения пятикратной коллективной молитвы. К сожалению, сегодня это – единственная роль, которая сохранилась за мечетями. Вместе с тем, даже и здесь мы находим различие между нынешним и существовавшим в то время положением. Мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) была открыта для всех: мужчин и женщин, молодежи, детей и стариков, арабов и представителей других народов, чего мы иногда не видим сейчас. Обратимся, например, к многочисленным хадисам. Из них легко понять недостатки, имеющие место в мечетях в наше время:

- Сегодня в большинство мечетей мусульманского мира женщин или не пускают вообще, или отводят для них отдельное место для молитвы, гораздо меньшего размера и не столь красиво оформленное (чтобы не сказать большего). В Мечети Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) подход был иной. Женщины в то время молились позади мужчин, выстраивая свои собственные ряды. Причина, по которой они стояли отдельно, вполне понятна: Ислам требует, чтобы посторонние мужчина и женщина не прикасались друг к другу. Исключением в этом отношении является молитва, совершаемая вокруг Ка’абы, по очевидной причине нехватки места.

- Сегодня, особенно на Западе, можно увидеть отдельно стоящие мечети для арабов, турок, африканцев, мечети для последователей определенных мусульманских групп или направлений и т. д. Все это не соответствует Исламу. Сподвижники Пророка (да будет доволен ими Аллах) были представителями самых разных племен и народов, они отличались друг от друга, но молились все вместе.

- Сегодня, к сожалению, можно также часто увидеть, что в мечеть не пускают маленьких детей. Это также противоречит традиции Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Место общения

Мусульманская община обычно собиралась в мечети. Говорят, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) справлялся об отсутствовавшем на молитве на протяжении одного-двух дней человеке. Если выяснялось, что человек заболел, то Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) навещал его.

Место да’вата (призыва к Исламу)

Есть несколько достоверных хадисов, доказывающих, что мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) была тем местом, куда мог зайти любой человек, интересующийся Исламом, чтобы задать волнующие его вопросы. В те времена не существовало запрета входить в мечеть немусульманину, что, к сожалению, иногда мы наблюдаем сегодня.

Место проведения собраний и обсуждения важных вопросов Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) обычно собирал своих сподвижников (да будет доволен ими Аллах) в мечети для обсуждения серьезных вопросов. Именно там принимались наиболее важные решения. Мечети служили также призывными пунктами для солдат мусульманской армии. Оттуда они уходили на войну и туда же возвращались.

Место оказания медицинской помощи

До того, как спустя два столетия у мусульманской цивилизации появились госпитали, мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) была тем местом, где оказывали медицинскую помощь раненым на войне и другим пострадавшим.

Место образования

Неграмотные учились читать и писать в мечети Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Вся ранняя мусульманская цивилизация смогла получить развитие благодаря знаниям, приобретенным в мечетях.

Единственным разрешенным Исламом, но запрещенным в мечети, видом деятельности является торговля. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) подчеркивал, что мечети не должны использоваться для извлечения материальной выгоды. Во всем же остальном, как показывает пример Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) мечеть может и должна быть важным центром жизни и развития мусульманского сообщества.

Добавлено (29.08.2008, 13:22)
---------------------------------------------
Tərk etdiyimiz namazları necə qəza edək?

Həmd Allaha məxsusdur.
Allah təala Ona məlum olan səbəblərdən dolayı ibadətlər üçün xüsusi vaxtlar təyin etmişdir. Biz onların bəzisinə bələdik, lakin onlardan bəziləri bizə gizlidir. İstənilən halda bizim üzərimizə düşən məsuliyyət onlardan möhkəm tutmaqdır. Şəriətdə icazə verilən üzrlər istisna olmaqla o səbəblərə qarşı həddimizi aşa bilmək bizə caiz deyil.

Bir insan namazı buraxarsa, o iki haldan xali olmur:

1. O namazı yuxuya getmək və yaxud unutmaq kimi səbəblərdən dolayı buraxmışdır. Bu halda ona günah yoxdur, lakin oyandıqda və yaxud yadına düşəndə buraxdığı namazı qəza etməlidir.

Ənəs ibn Malikdən radiyallahu anhu rəvayət olunmuşdur ki, peyğəmbər sallallahua aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Kim namazı unutsa, xatırlayan kimi dərhal onu əda etsin, çünki onun bundan başqa kəffarəsi yoxdur”. Əl-Buxari (572) və Müslim (684) rəvayət etmişdir. Müslimdə ziyadə var: “Yatıb qalarsa”.

Müslim (684) həmçinin rəvayət etmişdir: “Sizdən kim (namazdan) yatıb qalarsa və ya onu unudarsa (ondan qafil qalarsa), (namaz) yadına düşəndə onu əda etsin. Çünki Allah təala buyurur: “Məni anmaq üçün namaz qıl!” (Ta-Hə 20:14)

2.O namazı heç bir üzr olmadan buraxmışdır; daha doğrusu namazın vaxtı çıxana kimi tənbəllikdən və etinasızlıqdan namazı tərk etmişdir. Müsəlmanların ittifaqı ilə (yekdil rəyi ilə) bu günahdır. Böyük günahlardan böyüyünü etmişdir.

Alimlər arasında olan iki rəydən daha doğru (səhihinə) olanına görə bunu (namazı) qəza etməsi doğru deyil və o tövbə etməli və peşman olmalı, bunu bir daha etməməyə qərar verərək bunda əzmli, qətiyyətli olmalı və çoxlu saleh əməllər görməli və çoxlu nafilə (əlavə) namazlar qılmalıdır.

İbn Həzm demişdir: Namazın vaxtı çıxana kimi namaz qılmağı bilərək, qəsdən tərk edənə gəldikdə, o bunu heç zaman qəza edə bilməz, ona görə də o adam çoxlu xeyirli əməllər etməli və çoxlu nafilə namazlar qılmalıdır ki, onun tərəzisi (yaxşı əməllər) qiyamət günündə ağır gəlsin və o tövbə etməli, Allahdan bağışlanma istəməlidir. Sitatın sonu. (Əl-Muhəllə 2/235)

Bu həmçinin Ömər ibn əl-Xattab və oğlu Abdullahın və Sad ibn Əbi Vaqqas, Salman, İbn Məsud, əl-Qasım ibn Muhəmməd ibn Əbi Bəkr, Bədil əl-Aqili, Muhəmməd ibn Sirin, Mutarrif ibn Abdullah, Ömər ibn Abdul Əzizin rəyidir. Həmçinin Davud əl-Zahiri və İbn Həzm bu rəydə olmuşdur. Şeyx ul-İslam ibn Teymiyyə və əl-Şövkəninin üstün tutduğu rəy də belədir. Müasir alimlərdən əl-Albani, İbn Bəz, İbn Üseymin və digərləri bu rəyi tərcih etmişdirlər.

Onlar aşağıdakıları dəlil olaraq gətirmişdirlər:

Allah təalanın kəlamı (tərcümə mənası): “Namazınızı qıldıqdan sonra ayaq üstə olanda da, uzananda da Allahı zikr edin, arxayınlığa çixdıqda isə, namazı (öz qaydasınca) qılın! Çünki namaz möminlərə bəlli vaxtlarda fərz (vacib) edilmişdir”. (əl-Nisə 4:103)

Onlar demişdirlər: Namaz üçün təyin olunmuş bir vaxt var və dəlil olmadan bunu başqa bir vaxtda əda etmək olmaz.

Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm sözləri: “Kim namazı unutsa, xatırlayan kimi dərhal onu əda etsin, çünki onun bundan başqa kəffarəsi yoxdur”.

“Xatırlayan kimi dərhal onu əda etsin, çünki onun bundan başqa kəffarəsi yoxdur”-sözlərinin mənası belədir: Yadına düşdükdən sonra o namazı əda etməkdə tənbəl davranarsa, o zaman bu kəffarə sayılmır, elə isə unutmadan və yaxud yuxuya getmədən bilə-bilə, qəsdlə namaza laqeyd yanaşanın halı necə olar? Hətta daha çox ehtimal var ki, o halda kəffarə təşkil etməyəcəkdir və bu namazı qəza etməsinin ona heç bir faydası olmayacaqdır.

Çünki Allah hər bir fərz namaz üçün məhdud bir vaxt təyin etmişdir, onun başlanğıcını və sonunu müəyyən etmişdir, ona görə də sanki bu namazları həmin müəyyən olunmuş vaxtdan əvvəl, nə də sonra əda etmək səhih deyildir. (Əl-Muhəllə, 2/235)

İbn Həzm demişdir: “Həmçinin, namazı qəza etmək dəlilə əsaslanmaldır və Allah təalanın Öz Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm dili ilə əmr etdiklərindən başqa bir şeyi şəriətdə buyurmaq olmaz. O kəslər ki “namazı qəsdən tərk edən onu qəza etməlidir”-deyirlər, biz onlardan xahiş edirik ki, bizə söyləsinlər: “Bu (ona qılmasını söylədiyiniz bu namaz) Allah tərəfindən əmr olunmuş namazdır yoxsa başqa bir namazdır? Onlar əgər bunun Allah tərəfindən əmr olunan namaz olduğunu söyləsələr, o zaman biz onlara deyirik: “Elə isə namazı qəsdən tərk edən asi deyil, çünki o Allahın ona buyurduğunu etmişdir və sizin dediyinizə görə bunda bir günah yoxdur və namazın vaxtı çıxana kimi onu qəsdən buraxan insanın üzərində bir qəbahət, günah yoxdur. Bununla belə bu elə bir şeydir ki, heç bir müsəlman söyləyə bilməz. Onlar əgər bunun Allah tərəfindən buyurulan bir namaz olduğunu söyləsələr, o zaman biz deyirik: “Siz doğru söylədiniz və bu kifayətdir, çünki onlar etiraf edirlər ki, onlar ona Allah tərəfindən buyurulmayan bir şeyi etməyi demişdirlər. Sitatın sonu.” (Əl-Muhəllə 2/236)

Namazı qəza etməlidir söyləyənlər, namazı unudan və yaxud yatan ilə qiyas edərək bu rəyə gəlmişdirlər və onlar deyir ki, əgər unudan kəs namazı qəza etməlidirsə, o zaman qəsdən edənin bunu qəza etməsi daha çox güman ediliir.

Добавлено (30.08.2008, 13:17)
---------------------------------------------
QURANDA REQEM MOCUZELERI!

Həqiqətən Allah yanında ayların sayı, göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allahın kitabında 12-dir.”
(Ət-Tövbə, 36)
* * *
Maraqlıdır ki “ ay” sözü bütün Quranda 12 dəfə, “ gün” sözü 365 dəfə, “ günlər” və “ 2 gün” sözləri 30 dəfə, yəni bir ay kimi istifadə edilib. Belə bir simmetriya və mütənasiblik təsadüfən alınarmı? Bu təsadüf ola bilməz! Bu və buna bənzər digər rəqəmlərdəki sirləri öyrənmək üçün növbəti araşdırmalara da nəzər salmaq yerində olardı…
“ İnsanlar ” və bunun sinonimi olan “ bəşəriyyət ” öz birləşmələri ilə birlikdə 368 dəfə işlənir, bir o qədər də Allahın onlara verdiyi nemətləri xatırladılır: “ var- dövlət” sözü və törəmə sözləri 86 dəfə, “ uşaqlar” və bundan törəmə sözlər 162 dəfə, “ ruzi” və bunda törəmə sözlər 123 dəfə təkrarlanır. Maraqlıdır ki“ ruzi” sözü üç yerdə insanlara deyil heyvanlara aid edilib və bunu hesab etməyəndə qanuna uyğunluq pozulmur, yəni 86+162+120=368 olur…
“ Çətinlik” və törəmə sözləri qarşılığında “ səbr” və törəmə sözləri eyni sayda işlənilir – 102 dəfə.
“ O gün” sözü Allahın varlıqlarını sorğu-sual üçün dirildəcəyi gün mənasında 70 dəfə təkrarlanır ki, " axirət" sözü də eyni sayda, 70 dəfə təkrarlanır.
" Quran” sözü “ vəhy” (yəni Allahdan gələn) sözü ilə eyni sayda işlənib – 80 dəfə...
“ Şərab” və “ donuz” sözü ayrı ayrılıqda haram olaraq eyni sayda, 5 dəfə təkrarlanıb.
“ Mələk” və “ şeytan” sözləri də eyni sayda, harasi 88 dəfə təkrarlanıb.
“ Dünya” və “ axirət” sözləri müxtəlif ayələrdə 115 dəfə işlədilib.
“ Yaxşı əməl” və “ pis əməl” sözləri eyni sayda, 167 dəfə təkrarlanıb.
“ Ölüm” və “ Həyat” sözləri onlardan törəmə sözlərlə birlikdə eyni sayda 145 dəfə təkrarlanıb.
“ Fayda” və “ Fəsad” sözləri də eyni saydadır – 50 dəfə.
“ Yay” və “ isti” sözləri, “ qış” və “ soyuq” sözləri müxtəlif yerlərdi eyni sayda işləndiyi kimi hər iki söz bir yerdə, yəni “ isit” və “ soyuq” sözləri eyni
yerdə 4 dəfə təkrarlanıb.
“ Əxlaqsızlıq” (“ əl-fahşə”) və “ qəzəb” zöləri törəmə sözləri ilə birgə 24 dəfə təkrarlanıb.
“ Bütlər” və onlara inanıb Allaha şərik qoşanlara aid edilən “ şirk” sözü də eyni saydadər – 5 dəfə.
“ Cəhənnəm” və “ cəza” sözləri müxtəlif yerlərdə eyni sayda, 26 dəfə təkrarlanıb.
* * *
“ De ki əgər cinlər və insanlar bir yerə yığışıb bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər”
(ƏL-İSRA 88)


 
SelefTarix: Şənbə, 30.08.2008, 22:57 | Yazı # 18
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
Salamun aleykum

Allah Təala Peyğəmbər (s.ə.s)-ə belə əmr etmişdir:
"Gecənin bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə (təhəccüd) namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin səni (qiyamət günü hamı tərəfindən) bəyənilib tə’riflənən bir məqama (axirətdə ən böyük şəfaət məqamına) göndərsin!" (əl İsra surəsi, 79) Bu əmrin Peyğəmbər (s.ə.s)-ə aid olmasına baxmayaraq, Rəsulallah (s.ə.s)-ə tabe olmaları əmr edilən bütün müsəlmanlar da bu hökmün içərisinə girir.(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
SelefTarix: Bazar ertəsi, 01.09.2008, 04:04 | Yazı # 19
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
Allahın izni ilə şeytanı qovan zikrlər: Bismilləh, Allaha sığınmaq, Fələq və Nəs surərlərini, Ayətul Kursini, əl-Bəqərə surəsinin axır iki ayəsini, əl-Muminun surəsinin ilk ayələrini, o cümlədən əzanı oxumaq şeytanı qaçırdır. Həmçinin, “Lə ilahə illallah vahdəhu lə şərikə ləh, ləhul mulk va ləhul həmd va huva alə kulli şeyin qadir” zikrini yüz dəfə demək ən fəzilətli əməllərdən hesab olunur. Hər şeyin ən doğrusunu Uca Allah bilir.


(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
SelefTarix: Çərşənbə axşamı, 02.09.2008, 02:43 | Yazı # 20
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizə: "Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq
düşməninizdir!" – deyə buyurmadımmı?! Və: "Mənə ibadət edin, bu doğru
yoldur!" – deyə əmr etmədimmi?! Həqiqətən, Şeytan içərinizdən çoxlarını
yoldan çıxartdı. Məgər ağlınız kəsmirdi?»
(«Ya Sin» surəsi, 60-62)(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
Forum » İslam » Tərbiyyə və Təzkiyyə » İBADƏT (islamda ibadətlər və onlarin əhkamlari)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:


Səhifə başlığına qalx
Əhli Sünnə vəl Camaat © 2020 Bütün hüquqlar qorunur. Saytda yerləşdirilən bütün materiallar yalnız və yalnız Müsəlmanlara xidmət xarakteri daşıyır. Sayt adminstrasiyası istifadə edilən materiallara görə məsuliyyət daşımırlar. Saytdakı materiallar yalnız mənbə göstərilmək şərtiylə istifadə edilə bilər. Əks halda müəllif hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilir. . Saytın ekran ölçüləri Mozilla Firefox brauzerinə uyğundur. Site admin: Selef | E-mail: jeka_zdes@rambler.ru