[ Yeni yazılar · İstifadəçilər · Forum qaydaları · Axtarış · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Forum » İslam » Tərbiyyə və Təzkiyyə » İBADƏT (islamda ibadətlər və onlarin əhkamlari)
İBADƏT
AisaTarix: Çərşənbə axşamı, 02.09.2008, 18:51 | Yazı # 21
MÜSƏLMAN-BACİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 33
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
salam aleykum

həsbiyə-l-lahu lə iləhə illə huva, aleyhi təvakkəltu va huva rabbu-l-arşı-l-azım.

kim səhər və axşam 7 dəfə bunu deyərsə, bütün dünya və axirət işlərində Allah onun üçün kifayətdir.


(Ya Rəsulum!) İnsanları hikmətlə (Qur’anla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama) də’vət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə) mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır!
Nəhl surəsi, 125


Yazını Aisa - Çərşənbə axşamı, 02.09.2008, 18:52
 
XEDICE73Tarix: Cümə axşamı, 04.09.2008, 11:27 | Yazı # 22
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
QORXU NAMAZI.

Uca Allah buyurur: «(Ya Rəsulum!) Sən (əsgərlərin) içərisində olub onlara namaz qıldırdığın zaman onlardan bir dəstə sailahlarını (özlərilə) götürsünlər. Səcdə edən zaman digər dəstə arxanızda olsun. Sonra (namaz qılmamış) o biri dəstə öz ehtiyat vasitələrini və silahlarını götürərək gəlib səninlə birlikdə namaz qılsın!...»[1].

Qorxu namazını qılmaq qaydası:
Xəttabi deyir: Qorxu namazı bir neçə növdür. Belə ki, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) onları müxtəlif vaxtlarda və namaz üçün daha əlverişli və düşməndən daha yaxşı qorunmaqdan ötrü başqa-başqa qaydada qılmışdır. Bu namazın müxtəlif cür qılınmasına baxmayaraq, mənası birdir.[2]
1. İbn Ömər deyir ki, «bir dəfə Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) qorxu namazı qıldırırdı. O ilk olaraq bir dəstəylə bir rükət qıldı, digər dəstə isə düşmənin qarşısında dayanmışdı. Sonra namaz qılan dəstə gedib digər dəstənin yerində düşmənlə üz-üzə dayandılar. Döyüşdə olan dəstə gəldi və Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) onlarla da bir rükət qıldı. Beləliklə Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) salam verib namazı bitirdi. Sonra hər iki dəstə namazın qalan bir rükətini qəza etdilər»[3].
2. Səhl ibn Əbu Xeysəmə deyir ki, «Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) səhabələrinə qorxu namazı qıldırırdı. O səhabələri arxasında iki səfə düzmüşdü. Arxasında olan birinci səfə bir rükət qıldırdı. Sonra ayağa qalxıb lap arxada olanların bir rükət qılmalarını gözlədi. Sonra lap arxada olanlar irəli, irəlidə olanlar isə arxaya keçdilər. Sonra irəliyə keçən dəstəyə də bir rükət qıldırdı və arxaya keçən dəstə bir rükət də qılana qədər oturdu, sonra salam verib namazı bitirdi»[4].
Cabir ibn Abdullah deyir ki, mən Peyğəmbərlə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) qorxu namazı qılmışam. «O bizi iki səfə düzdü. Səf Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) arxasında dayanmışdı. Düşmən isə bizimlə qiblə arasında idi. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) təkbir etdi və hamımız onunla birlikdə təkbir etdik. Sonra rüku etdi və hamımız onunla rüku etdik. Sonra rükudan qalxdı və hamımız rükudan qalxdıq. Sonra o və arxasında olan ilk səf səcdəyə getdi, axırıncı səf isə düşmənin qarşısında dayanırdı. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) səcdəni bitirdikdən sonra arxasındakı birinci səf də səcdədən qalxdı. Sonra dərhal ikinci səf səcdə etdi və qalxdı. Sonra arxadakı səf önə, öndəki səf isə arxaya keçdi. Sonra Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) rüku etdi və hamımız da onunla rüku etdik. Sonra rükudan qalxdı və hamımız onunla bərabər rükudan qalxdıq. Sonra o və birinci rükətdə arxada, hazırda isə öndə dayanan səf səcdəyə getdilər. Bu zaman axırıncı səf düşmənin qarşısında dayanırdı. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) və arxasındakı səf səcdəni bitirdikdən sonra, lap arxada dayanan səf səcdə etdi. Sonra Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) salam verdi və biz də salam verdik[5].

[1] ən-Nisa: 102.
[2] Nəvəvi, Müslimin şərhi: 6/ 126.
[3] Buxari: 2/ 429/ № 942. Müslim: 1/ 573/ № 839. Rəvayətin bu mətni onundur. Əbu Davud: 4/ 118/ № 1230. Tirmizi: 2/ 39/ № 561. Nəsai: 3/ 171.
[4] Müslim: 1/ 575/ № 841. Buxari: 7/ 422/ № 4131. Onun rəvayətinə oxşar. Nəsai: 3/ 170. Tirmizi: 2/ 40/ № 562.
[5] Hədis səhihdir. Səhih Sünən Nəsai: № 1456. Müslim: 1/ 574/ № 840. Rəvayətin bu mətni onundur. Nəsai: 3/ 175.


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
Ema777Tarix: Cümə axşamı, 04.09.2008, 18:37 | Yazı # 23
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Şeytandan Allah’a sığınmak nasıl olmalıdır? Şeytanı Zayıflatmak...

Şeytan görünmeyen ve nereden geleceği bilinmeyen bir düşman olduğundan, onun desise ve vesveselerinden Allah’a sığınmak, bizim gibi aciz kullar için oldukça önemli bir husustur.

İnsan için şeytanın kendisinden kurtuluş yoktur. Kurtulmak demek imtihan sırrının kalkması demektir ki, bu da yaratılış hikmetimize zıt bir durumdur. Bundan dolayı şeytan hayatı boyunca ona musallat olur, vesvese vermeye çalışır.

Resûl-i Ekrem (sav) bu hususta: "Sizden herbirinizin bir şeytanı vardır" buyurmuşlardır.

Mü'min için şeytantan kurtuluş bulunmamakla beraber, onu kendinden uzaklaştırmak ve zayıflatmak için çareler vardır. Resûl-i Ekrem (sav): "Yolculukta insan devesini zayıflattığı gibi, mü'min de şeytanını zayıflatabilir" buyurmuştur.

Şeytanın vesvesesi, Allah'ı anmak ve O'ndan yardım dilemekle giderilir. Felâk sûresinin tefsirinde Mücahid der ki: "Hannas olan Şeytan kalbe yerleşir. Allah'ı zikrettiği vakit toparlanıp kaçar, kalp gaflete dalınca yeniden faaliyete geçer. Âdeta karanlık ile aydınlığın çarpışması gibi çarpışıp dururlar. Aydınlığın gelmesiyle karanlığın gitmesi gibi, Allah'ı hatırlamakla Şeytan uzaklaşır. Bu sırra işareten Kur'an'da: "Şeytan onlara galebe çaldı da, Allah'ı zikri onlara unutturdu" (Mücadele, 19) buyrulmuştur."

Ebu Hüreyre anlatıyor:

"Bir gün bir mü'minin şeytanı ile bir kâfirin şeytanı karşılaşırlar. Kâfirin şeytanı yağlı, semiz, parlak ve temizdir. Mü'minin şeytanı ise, zayıf, pis, kirli ve çıplaktır. Kâfirin şeytanı, mü'minin şeytanına:
— Bu ne hâl? diye sorar. Mü'minin şeytanı:
— Ne yapayım, bir adama düştüm ki, adam yiyeceği zaman besmeleyi okur, ben aç kalırım. İçeceği zaman besmeleyi okur, ben susuz kalırım. Giydiği zaman elbiseyi besmele ile giyer, çıplak kalırım. Temizlendiği zaman besmele ile temizlenir, ben de pis kalırım, der. Bunun üzerine kâfirin şeytanı da:
— Ben öyle bir adam ile arkadaşım ki bunlardan hiçbirisine besmele getirmez. Yemesinde, içmesinde ve giymesinde ben kendisine ortak olurum, der." (Gazalî, İhyâ, III).

Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmayla alakalı Kur'an-ı Kerim' de pekçok ayetler bulunmaktadır.

İşte bu konudaki ayetlerden bazıları:

“Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.” (7:200);

“Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim!” (23:97-98.)

Bu ayetlerde şeytanın, özellikle ibadet esnasında insana gizlice sokulup vesvese vereceğine ve kışkırtarak hayırlı işlerden alıkoyup günaha sevk edebileceğine işaret edilmektedir.

Özellikle Kuran okumaya başlandığı zaman insanın aklını, fikrini dağıtıp okuduğu Kurandan etkilenmesini önlemek için çeşitli vesveseler ortaya atan, hatta “böyle Kuran okunmaz” dedirterek, Kuran okumaktan vazgeçirmek ister. Onunbütün bu oyunlarına karşı da yine Allah’a sığınmamız isteniyor:

“Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!” (Nahl, 16/98.)

Burada istenen şey, Kuran okumaya başlamayacağımız zaman “Euzü billahi mine’ş-şeytan’ir-racim” diyerek, önce “Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmış ve cennetten kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım” duasını okumaktır.

Özellikle ilim tahsil etmek ve ibadet yapmak isteyenler şeytanın tasallutuna karşı Allah’a sığınmalıdır. Ancak bu yolla o sinsi düşmanın şerrinden korunabilirler.

“Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir.” (Fussılet, 41/36)

Şeytani düşüncelerin sınıfı ve sınırı yoktur. O her şeye karışmak, her şeyi bulandırmak ister ve kendisine uyduğumuz şeyler küçük de olsa bunlardan memnun olur. Çünkü onun ileriye dönük yatırımları vardır ve bunun daha büyüklerini yaptırmayı planladığı için önce ufaktan ufağa bizleri yoklar. Birinci günahı işlettiği zaman büyük bir zafer kazanmış gibi sevinerek çığlık atar. Zira şeytanın çağırdığı birinci basamağa çıkan ikinciye daha kolay ve daha rahat çıkacaktır.

Şeytandan Allah’a sığınmak, sadece normal insanlara mahsus bir şey değildir. Ondan Peygamberler, veliler ve salih kimseler de Allah’a sığınmışlar, dua ederek onun rahmet kapısını çalmışlardır. Zaten Kuran-ı Kerimde;

“De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?” (25:77);

“Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.” (40:60.);

“El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak Odur. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki (suyu ağzına götürmedikçe) su onun ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır.” (13:14)

ayetleriyle müminler Allah’a dua etmeye ve ona sığınmaya davet edilmişlerdir. Şu da unutulmamalıdır ki, “Rızasını kazanmak için, korkarak ve umarak, gizlice, haddi aşmadan, darlık ve bolluk zamanlarında” (1) Allah’a dua etmek bizim için bir görevdir ve bunu Rabbimiz bizden istiyor. Zira dua, aynı zamanda bir ibadettir.

(1) Bakınız: Ra’d, 7/55-56; Ra’d, 7/205-206; Kehf, 18/28; Secde, 32/16.


 
SelefTarix: Cümə, 05.09.2008, 05:36 | Yazı # 24
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
1.[Əlhəmdulilləhil-ləzi əhyanə bə'də mə əmatənə və ileyhin-nuşur.]

«Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun. (Ölüb dirildikdən sonra isə) qayıdış Onadır».

2. [Lə ilahə illəllahu vəhdahu lə şərikə ləhu, ləhul-mulku və ləhul-həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir, subhanallahi, vəlhəmdulilləhi, və lə ilahə illallahu, vəllahu Əkbər, və lə həulə və lə quvvətə illə billəhil-aliyyil-azim, rabbiğfir liy]

«Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır! O hər şeyə Qadirdir. Allah pak və müqəddəsdir. Həmd Allahadır. Allahdan başqa məbud yoxdur. Allah ən Böyükdür. Qüdrət və güc yalnız Uca və Böyük Allahdadir! Ey Rəbbim məni bağışla!»

3. [Əlhəmdulilləhil-ləzi afəniy fi cəsədiy, və raddə aleyyə ruhiy, və əzinə liy bizikrihi]

«Bədənimə salamatlıq verən, ruhumu mənə qaytaran və mənə Onu yad etməyə izin verən Allaha həmd olsun!»(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
AisaTarix: Cümə, 05.09.2008, 21:24 | Yazı # 25
MÜSƏLMAN-BACİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 33
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
[size=10]Radıtu bi-l-ləhi rabbən, va bi-l-isləmi dinən, va bimuhəmmədin (s.a.s) nəbiyyən.

Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq islamdan, peyğəmbər olaraq Muhəmməddən (s.a.s) razı qaldım.
[/size]
bunu səhər və axşam 3 dəfə söyləyəni razı etməsi Qiyamət günü Allah üzərinə haqq olur.


(Ya Rəsulum!) İnsanları hikmətlə (Qur’anla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama) də’vət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə) mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır!
Nəhl surəsi, 125


Yazını Aisa - Cümə, 05.09.2008, 21:28
 
selefi-salehTarix: Şənbə, 06.09.2008, 00:21 | Yazı # 26
İDARƏÇİ
Qrup: Etibarlı
Yazı: 11
Reputasiya: 0
Status: Saytda deyil
Əlhəmdulilləhil-ləzi kəsaniy həzə (əs-səubə) və razəqanihi min ğayri haulin minniy və lə quvvətin]

«Bunu (bu paltarı) mənə geyindirən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!»

Allahummə, ləkəl-həmdu əntə kəsəutəniyhi, əs'əlukə min xayrihi və xayri mə sunia ləhu və əuzu bikə min şərrihi və şərri mə sunia ləhu
«Allahım, Həmd Sənədir! Bunu mənə Sən geyindirdin. Onun xeyrini və onun istifadəsinin xeyrini Səndən diləyirik! Onun şərindən və onun istifadəsinin şərindən Sənə sığınırıq!»

.Tubliy və yuxlifullahu təalə
«(Bunu) köhnəldəsən, Uca Allah da yenisini versin!»

İlbis cədiydən, və iş həmiydən, və mut şəhiydən
«Təzə geyinəsən, həmd edərək yaşayasan və şəhid olaraq öləsən!»

Yazını selefi-saleh - Şənbə, 06.09.2008, 00:26
 
XEDICE73Tarix: Bazar ertəsi, 08.09.2008, 12:29 | Yazı # 27
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
ALLAH................
Sənsən Allah, Sənədir qulluğum, Səndədir çarəm, Səninlədir varlığım, Səni axtarar ruhum, Səni anar qəlbim, başqasına deyil, sənə möhtacam. Başqasını deyil, Səni çağıraram. Başqası yaradılmışdır, Sən Yaradansan. Başqaları davamsızdır, Sən daimsən və daim edənsən. Başqaları möhtacdır, Sən ehtiyacsızsan, ehtiyacları görənsən. Başqa İlah yoxdur, Sən Allahsan. Sən tayı-bərabəri və bənzəri olmayansan. Sənki bütün əksiksiz sifətlərin sahibisən, cəmalına çevir üzümü, başqasına rəğbət etdirmə qəlbimi.


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Bazar ertəsi, 08.09.2008, 15:36 | Yazı # 28
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Ya Rəhman! Sən elə rəhmət edərsənki, rəhmətinin bir parçası mənə cənnət olar, rəhmətindən bir parıltı sonsuz xoşbəxtliyim olar. Rəhmətinin bir damlası başqa hər kəsin ruzisini yetirməyə kifayətdir. Bu çarəsiz qəlbimə mərhəmətini endir və bu fani ömrümü sonsuzluğa çatdır

Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
ProgrammerTarix: Çərşənbə axşamı, 09.09.2008, 22:22 | Yazı # 29
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 34
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Allah zehin açıqlığı versin...

 
medinäTarix: Şənbə, 13.09.2008, 21:21 | Yazı # 30
Qrup: Удаленные

Yemäkdän sonra edilän dua : Äl-hämdu lillahil- läzi ätamäni häzä va razaganihi min geyri havlin minni va la guvvatin. Äl-hämdu lillähil hämdän käsirän tayyibän mübäräkän fihi geyra muvaddäin va la müstägnään anhu rabbänä
 
Abu_MuhammadTarix: Bazar, 14.09.2008, 07:00 | Yazı # 31
MÜSƏLMAN-QARDAŞ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 22
Reputasiya: 1
Status: Saytda deyil
MUHAMMAD qardashin yerleshdirdiyi bu videolara saytin video bolmesinde baxa bilersiz ,,

Шейх Фаузан сказал:
“Саляфия – это фиркъату-ннаджия (спасшаяся группа) и она же ахлю-Сунна уаль-джама’а. И она не относятся к партиям, возникшим в наши дни. Саляфия – это группа, которая следует пути пророка (мир ему и благословение Аллаха), его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и мазхабу предшественников. И саляфия не является одними из существующих в наши дни джама’атов”.
См. “Тахзир миналь-бид’а”.
 
SelefTarix: Bazar ertəsi, 15.09.2008, 00:01 | Yazı # 32
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
ALLAH senden razi olsun exi


(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
Abu_MuhammadTarix: Bazar ertəsi, 15.09.2008, 03:40 | Yazı # 33
MÜSƏLMAN-QARDAŞ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 22
Reputasiya: 1
Status: Saytda deyil
Quote (selef)
ALLAH senden razi olsun exi

cemiyan amin


Шейх Фаузан сказал:
“Саляфия – это фиркъату-ннаджия (спасшаяся группа) и она же ахлю-Сунна уаль-джама’а. И она не относятся к партиям, возникшим в наши дни. Саляфия – это группа, которая следует пути пророка (мир ему и благословение Аллаха), его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и мазхабу предшественников. И саляфия не является одними из существующих в наши дни джама’атов”.
См. “Тахзир миналь-бид’а”.
 
Ema777Tarix: Bazar ertəsi, 15.09.2008, 13:42 | Yazı # 34
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
DUÂNIN ÖNEMİ VE ÇEŞİTLİ DUÂLAR

Dua, Allah’a yalvararak muradını istemektir. Allahü teâlâ, dua edeni sever, dua etmeyene gazap eder. Dua müminin silahı, dinin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nurdur. Dua, gelmiş olan belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allahü teâlâ, (Bana halis kalb ile dua ediniz! Böyle duaları kabul ederim) buyurdu. Bunun için, dua etmek, namaz, oruç gibi ibadettir. Yine (Bana ibadet yapmak istemeyenleri, zelil ve hakir yapar, Cehenneme atarım) buyuruyor. [Mü'min 60]

Allahü teâlâ, herşeyi sebep ile yaratmakta, nimetlerini sebeplerin arkasından göndermektedir. Zararları, dertleri def için ve faydalı şeyleri vermek için de, dua etmeyi sebep yapmıştır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Dua, ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan makbul bir şey yoktur. Dua 70 türlü kazayı önler. Ömrün bereketini artırır.) [Tirmizi]

(Dua eden, üç şeyden hali değildir: Ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür, Yahut ahirette mükafatını bulur.) [Deylemi]

(Rabbiniz, elbette haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp bir şey istedikleri zaman, onların ellerini boş çevirmekten haya eder.) [Ebu Davud]

(Dua, müminin silahıdır.) [İbni Ebiddünya]

(Allahü teâlâ dua etmeyene gazap eder.) [İbni Mace]

(Dua belayı önler.) [Deylemi]


 
XEDICE73Tarix: Bazar ertəsi, 22.09.2008, 12:09 | Yazı # 35
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Allah təalə buyurur: "Namaz möminlərə bəlli vaxtlarda fərz (vacib) edilmişdir" (4/103).
"İman gətirən bəndələrimə de: “(Vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılsınlar..." (14/31).
"Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər!" (23/1-2).
Abdullah İbn Məsud (r.a.) deyir: mən Peyğəmbərdən (s.a.v.) hansı əməlin Allaha sevimli olmasını soruşduqda Peyğəmbər (s.a.v.) buyurdu: "Vaxtında qılınan namaz ..." (Buxari).

Əbu Hüreyrə (r.a.) Peyğəmbərin (s.a.v.) belə buyurduğunu eşitmişdir: "Əgər sizlərdən birinin evinin qarşısından çay axarsa və həmin adam orada hər gün beş dəfə çimərsə onun bədənində çirkdən bir əsər-əlamət qalarmı? Səhabələr: "xeyr, onun bədənində çirkindən heç bir əsər-əlamət qalmaz" deyərək, cavab verdilər. Peyğəmbər (s.a.v.) buyurdu: "Beş vaxt namaz da belədir. Allah bu namazlar ilə günahları yuyur" (Buxari).
Ummu Həbibə Peyğəmbərin (s.a.v.) belə buyurduğunu rəvayət edərək deyir: "Kim gün ərzində on iki rükət sünnə (könüllü) namaz qılarsa cənnətdə onun üçün ev tikilər" (Müslim).

Müsəlman qardaş və bacılar! Namaz əhəmiyyətli bir ibadətdir. O, Islamın ikinci əsasıdır. Onu layiqincə, vatlı-vaxtında yerinə yetirmək lazımdır. Namazın hərəkətləri, edilən səhvlər haqda eşitdiyimiz çoxsaylı suallara cavab olaraq sizlərə namazın hərəkətləri haqda qısa da olsa məlumat vermək istəyirik.

Namazın şərtləri: Namazın doğru olması üçün bu şərtlər tamamlanmalıdır.

1. Namaz vaxtının daxil olması. Hər bir namazın öz vaxtı vardır və Allah bizə bu müəyyən vaxtlarda, gün ərzində beş vaxt namaz qılmağı əmr etmişdir.
2. Övrət yerini (ayıb yerlərini) örtmək. Kişinin övrəti göbəkdən dizə qədərdir. Qadının bütün bədəni övrətdir. Yalnız üz və əl müstəsnadır.
3. Nəcasətdən uzaq olmaq. Namaz qılmaq istəyən adam bütün nəcasət və natəmizliklərdən təmizlənməli və pak olmalıdır. Onun paltarı və namaz qıldığı yer təmiz olmalıdır.
4. Qibləyə, Kəbəyə tərəf yönəlmək.
5. Niyyət etmək. Niyyət qəlbdə olur. Onu dil ilə demək bidətdir. Beləliklə namaza dayanan müsəlman niyyəti qəlbində etməli və bu niyyət namaz boyunca davam etməlidir.

Namazda olan söz və hərəkətlər üç qismdir: rüknlər, vacibatlar və sünnələr.

Namazın rüknünü bilərəkdən və ya unudaraq tərk edənin namazı və ya həmin rükəti batildir. Edilməyən rükn yenisi ilə tamamlanmalıdır.

Vacibatları bilərəkdən tərk edənin namazı batil, səhvən tərk edənin namazı isə batil olmur və bunun əvəzinə səhv səcdəsi etmək kifayətdir.

Namazın sünnələrini bilərəkdən və ya səhvən tərk edənin namazı hər iki halda doğrudur. Amma namazda naqislik olur.

Peyğəmbər (s.a.v.) rüknləri, vacibatları və sünnələri yerinə yetirərək kamil namaz qılmışdır.

Namazın 14 rüknü vardır, onlar:
1. Fərz namazı qılmaq üçün qiyamda durmaq.
2. Təkbirətul ehram. Yəni namaza başlayarkən "Allahu əkbər" demək.
3. Fatihə surəsini oxumaq.
4. Hər rükətdə rüku etmək.
5. Rükudan qalxmaq.
6. Sonra qamətini düz tutmaqla rükudan əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq.
7. Səcdə etmək.
8. Səcdədən qalxmaq və iki səcdə arasında oturmaq.
9. Deyilən bütün əməllərdə tələsməmək və onları lazımınca etmək.
10. Sonuncu təşəhhüd.
11. Sonuncu təşəhhüd "Ət-təhiyyatu vas-salavatu..." üçün oturmaq.
12. Sonuncu təşəhhüddə salavatı "Allahummə salli alə..." oxumaq.
13. Rüknləri deyilən tərtiblə etmək.
14. Salam "Əssalamu aleykum" vermək.

Hörmətli oxucu! Namazın rüknlərini yerinə yetirməyən adamın namazı batildir. Ona görə də rüknü tərk etdikdə onu tamamlamaq lazımdır.

Namazın vacibatları səkkizdir, onlar:

1. Təkbirətul ehramdan başqa bütün təkbirlər vacibdir.
2. Rükudan qalxarkən "Səmiəllahu limən həmidəh" demək.
3. Rükudan qalxdıqdan sonra "Rəbbənə və ləkəl həmd" demək.
4. Rükuda bir dəfə "Sübhanə rəbbiyəl azim" demək.
5. Səcdədə bir dəfə "Sübhanə rəbbiyəl ələ" demək.
6. İki səcdə arasında bir dəfə "Rəbbiğfirli" demək.
7. Üçrükətli və ya dördrükətli namazlarda birinci təşəhhüdü "Ət-təhiyyatu vas-salavatu..." demək.
8. Birinci təşəhhüd üçün oturmaq.

Namazın vacibatlarını bilərəkdən tərk edənin namazı batil sayılır. Səhvən tərk edənin namazı isə doğrudur. Lakin bunun əvəzinə səhv səcdəsi etmək kifayətdir.

Namazın sünnələri:

Namazın sünnələrini tərk etməklə namaz batil olmur. Onlar iki qismdir, sözlü və feli.

Namazın sözlü sünnələri çoxdur. Məsələn, Istiftah duası "Sübhanəkə Allahummə və bihəmdikə...", Istiazə "əuzu billəhi minə-ş-eytanir rəcim", bismilləh və amin demək. İlk iki rükətlərdə fatihədən sonra başqa sürə oxumaq. Rükudan qalxdıqdan sonra "Milu-s-əmavati və milul ardi və milu mə şitə min şeyin bədu"nu oxumaq. Rüku, səcdə və səcdəarası zikrləri bir dəfədən artıq demək. Sonuncu təşəhhüddə salavatdan sonra edilən duaları oxumaq.

Namazın feli sünnələri bunlardır: Təkbirətul ehramı deyərkən, rükuya gedərkən və rükudan qalxarkən əlləri qaldırmaq. Sağ əli sol əlin üzərinə və sinəyə qoymaq. Səcdə yerinə baxmaq. Rüku edərkən əlləri dizlərə qoymaq, onurğa sümüyünü düz tutmaq, başı və bədəni orta vəziyyətdə saxlamaq. Səcdə edərkən qarını baldırlardan, baldırları da topuqlardan aralı tutmaq və s. Deyilən bu əməllər sünnədəndir və bunları etməyin savabı çoxdur. Tərk edən adam isə günah qazanmır.

Səhv səcdəsi: namazda sonuncu təşəhhüdü oxuduqdan sonra, salamdan öncə və ya sonra, tərk olunan və ya artıq edilən hərəkətin əvəzinə iki dəfə səcdə etməkdir


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
SelefTarix: Çərşənbə axşamı, 23.09.2008, 00:13 | Yazı # 36
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
XEDICE73, ALLAH razi olsun baci


(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
XEDICE73Tarix: Cümə axşamı, 25.09.2008, 11:20 | Yazı # 37
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
selef, AXI ,ALLAH SENDEN VE CEMI MOMUNLERDEN RAZI OLSUN!

Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
leyla10Tarix: Bazar, 17.05.2009, 14:44 | Yazı # 38
Qrup: İstifadəçi
Yazı: 12
Reputasiya: 0
Status: Saytda deyil
Salavatın faydaları

1. Allahın əmrini yerinə yetirmiş olursan.
2. Bir salavat dedikdə on salavat sənə deyilir.

3. Qiyamət günü Peyğəmbərin (Allahın ona salavat və salamı olsun) şəfaətinə nail olursan.

4. İnsanın daimi olaraq, Peyğəmbəri (Allahın ona salavat və salamı olsun) sevməsinə səbəbdir.


İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər…» (Ənbiya surəsi, ayə 1)
 
medineTarix: Bazar, 17.05.2009, 15:14 | Yazı # 39
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
ORUC ACARKÄN EDILÄN DUA: 1) ZÄHÄBÄ-Z-ZÄMÄU VABTÄLLÄTI-L-URUD VA SÄBÄTÄL ÄCR INSALLAH ( ALLAHIN ISTÄYI ILÄ SUSUZLUG KECIB GETDI, DAMARLAR ISLANDI. ONUN IZNI ILÄ SAVABI SÜBUTA YETDI ) 2) ALLAHUMMÄ INNI ÄSÄLUKÄ BIRAHMÄTIKAL -LÄTI VASIAT KULLÄ SEYIN AN TÄGFIRA LI ( ALLAHIM !SÄNIN HÄR SEYI ÄHATÄ EDÄN MÄRHÄMÄTINLÄ SÄNÄ YALVARIRAM KI, MÄNI BAGISLA)

ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!
 
Forum » İslam » Tərbiyyə və Təzkiyyə » İBADƏT (islamda ibadətlər və onlarin əhkamlari)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:


Səhifə başlığına qalx
Əhli Sünnə vəl Camaat © 2020 Bütün hüquqlar qorunur. Saytda yerləşdirilən bütün materiallar yalnız və yalnız Müsəlmanlara xidmət xarakteri daşıyır. Sayt adminstrasiyası istifadə edilən materiallara görə məsuliyyət daşımırlar. Saytdakı materiallar yalnız mənbə göstərilmək şərtiylə istifadə edilə bilər. Əks halda müəllif hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilir. . Saytın ekran ölçüləri Mozilla Firefox brauzerinə uyğundur. Site admin: Selef | E-mail: jeka_zdes@rambler.ru