[ Yeni yazılar · İstifadəçilər · Forum qaydaları · Axtarış · RSS ]
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Forum » İslam » Müxtəlif məsələlər » QADIN! (islamda qadin)
QADIN!
Ema777Tarix: Şənbə, 30.08.2008, 14:14 | Yazı # 1
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Bismilləhirrəhmanirrahim
Peyğəmbərimizdən (sallallahu aleyhi vəsəlləm) rəvayət olunan hədislərin birində deyilir ki, Rəsulullah belə buyurub; ?Ümmətlər (millətlər) sizin üstünüzə gələcəklər (hücum edəcəklər), necə ki, heyvanlar öz yem qablarına gəlirlər.?

Budur, şərqdən tutmuş qərbə kimi bütün millətlər biz müsəlmanların üstünə gəlirlər, yalnız işləri bizimlədir. Nə olsa bizim üstümüzə yıxırlar, qanunlarımızı və şəriətimizi dəyişməyə çalışırlar, yaşadığımız həyata həsəd aparıb, qısqanıb dağıtmaq istəyirlər. Əxlaqımız onların göz dağı olur deyə, mədəniyyətimizi söküb talan edirlər. Hər cür vasitəylə bizi rəzil etməyə çalışırlar. Adı müsəlman olanlar da var ki, bizi içimizdən dağıdırlar, kafirlə əl-ələ tutub üstümüzə gəlirlər.

Hər gün daha dəhşətli hallarla üzləşirik. Fransa höküməti İslami örtüyə qarşı çıxması az deyilmiş kimi, Misir Mədəniyyət naziri ?Hicab, bir addım arxaya qayıtmaqdır?- deyir.

Müsəlman bacılarım və əzizlərim!
Sizin hicabınız və örtünməyiniz qərbi həqiqətən dəli edir. Bu qədər açıq-saçıqlığın, əxlaqsızlığın, mədəniyyətsizliyin, gəncliyin çöküşə və rəzilliyə getdiyi bir dönəmdə sizlərin hələ də namuslu və təmiz gəzdiyiniz onları yandırır. Dünya bu qədər dəyişir, hisslər, ehtiraslar və istəklər baş alıb gedir, müsəlman qadın isə Allahın əmrindən çıxmayaraq öz örtüsündə gəzir. Bilirsinizmi bu, imansızları nə qədər incidir?!

Adını müsəlman qoymuş amma Allahın əmrlərinə tabe ola bilməyənlər, iradələrini boğmağı bacarmayanlar, haqqın yolunda addımlayanları görüb rahat yaşaya bilmirlər, buna görə onları da yollarından çıxarmaq istəyirlər.

Başa düşmək olmur, niyə Qərbin ürəyində və içində bu qədər kin-küdurət və nifrət var? Onlar deyillərmi demokratiya deyə qışqıran və bizləri də bağırdan?! Onlar deyillərmi insan hüquqları və azadlığı deyə dünyaya car çəkən? Bəs hanı insan hüquqları ki, bir qadın örtünüb gəzmək istəyir qoymurlar, cəmiyyətin içində açıq-saçıq gəzənləri alqışlayırlar?!

Müsəlman bacım!
Əgər onların sözlərinə və fikirlərinə bircə dəqiqə də qulaq assan, Allahın düşmənlərini sevindirəcəksən. Onları hədəflərinə çatmağa qoyma! Axı bir gün hamı tək-tək durduğu kimi, sən də Rəbbinin qarşısında dayanacaqsan və örtüyünü niyə atdın deyə səndən soruşulacaq. Rəbbin səndən bunu soruşmağını təsəvvür edirsənmi? O gün üzləşəcəyin halından həya et!

Çöldə-bayırda bədənlərini açıq qoyub gəzən, gözəlliklərini yadlara nümayiş etdirən qadınlara sən də qoşulma! Kiminsə sənə baxmasına görə sən də məsuliyyət daşıyırsan. Əgər örtülü olsan, hansı cazibə qüvvəsi onlarda pis niyyət yaradacaq?!

Hörmətli bacım!
Örtüyünü qorumaqla, Rəbbinin əmrinə tabe olmaqla, heç kimin sözünü nəzərə almayaraq təmiz və hicabda gəzməklə sən cihad etmiş olursan. Bu cihaddan isə səbr və təmkinlə sən qalib kimi çıxacaqsan. Qalib olsan mükafatını Allahdan alacaqsan. Bu sənin üçün böyük və əvəzolunmaz bir şansdır. Tanıdığın müsəlman bacılarına da daim bu cihadda səbrli olmağı tövsiyə et. Qoy həmişə örtükləri ilə şərəf duysunlar, kafirlər isə yanıb tökülsünlər.

Eynilə üzümüzü evdəki atalara, qardaşlara və ərlərə tutub deyirik: Qadın evdən bəzənib-düzənib niyə görə çıxmalıdır, kimə görə çıxmalıdır?! Ata qızının qeyrətini çəkmirmi?! Qardaş özü də oğlanların halından xəbərdar olduğu halda, bacısını küçəyə tamaşa üçün çıxmağa necə icazə verir?! Ərlər öz xanımlarını gündə yeni bir qiyafədə çölə çıxmalarını qısqanmırlarmı?!

Belə bir hekayəni sizlərə də çatdırmaq istərdik. İslam ölkələrinin birində Hicri tarixi ilə 286-cı ildə, bir qadın qaziyə şikayət edərək, ərinin evlənməzdən əvvəl söz verdiyi 500 dinarı hələ də ona vermədiyini bildirir. Qadın ətraflı məlumat verdikdən sonra şahidlər qadından sifətinin örtüyünü açmasını tələb edirlər ki, qadını tanısınlar. İddia edən qadın həqiqətən şikayət olunan kişinin xanımı olub olmaması aydın olunmalı idi, bunun üçün də qadın sifətini örtən niqabı açmalı idi. Qərar verildikdə qadının əri dözə bilmir və deyir ki; ?Etməyin, o doğru söyləyir! İddiasında haqlıdır.? Kişi, hətta məhkəmədə şərt olaraq lazım olan məqamda nə hakimin, nə də şahidlərin qadının sifətini görməsinə razı olmur. Qadın isə ərinin bu hərəkətini gördükdə anlayır və deyir ki; ?Mehrim dünya və axirətdə ona halal olsun!? Beləcə şikayətə gələn qadın da öz mehrindən imtina edir.
Bu sadəcə bir hekayə idi, lakin namus və qeyrət o zamanlar həqiqətən belə idi.

Ey müsəlmanlar! Rəzilliyin, pozğunluğun, mədəniyyətsizliyin, əxlaqsızlığın və açıq-saçıqlığın yayılmasına biz göz yumsaq, razı olmuş kimi sayılarıq. Rəzilliyə razı olmaq isə bilirsinizmi Allah qatında necə qəbul olunur? ?Möminlər pisliyi (çirkinliyi, pozğunluğu, fahişəliyi) yaymaq istəyənləri dünyada və axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. (Hamının əməlini, yayılan şayiələrin, atılan böhtanların doğru olub-olmadığını) ancaq Allah bilir, siz bilməzsiniz!? (ən-Nur, 19)

Qadın azadlığı deyərək çağırıb qadını bir məhsul kimi işlətmək istəyənlərin nidasına hay verməyin. Öz istəklərini həyata keçirənlərin ovuna çevrilməyin. Yalnız Allahın əmrlərinə tabe olun! Allahın buyurduğu ilə oturub duranlar heç bir zaman peşman olmazlar.


 
SelefTarix: Şənbə, 30.08.2008, 23:13 | Yazı # 2
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
Dünya qadınlarının seyidinin həyatı(Fatimə Anamız)

Əgər qız atası ilə fəxr edəsi olsaydı dünya qadınlarının seyidinə onun müttəqilərin imamının ona Allahın salavatı və salamı olsun qızı olması kifayət edər.
Əgər bir kəs öz nəsəbi ilə fəxr edəsi olsa dünya qadınlarının seyidi bununla onlara qalib çıxardı.
Əgər bir kəs özü ilə fəxr etsəydi dünya qadınlarının seyidinə bu ləqəb kifayət edərdi.
Dünya qadınlarının seyidi Fatimə binti Məhəmməddir ona Allahın salavatı və salamı olsun.

Imam Zəhəbi demişdir: O, öz zamanında Peyğəmbərin ona Allahın salavatı və salamı olsun vaxtında dünya qadınlarının seyidi idi. O, Həsən və Hüseynin anası, Peyğəmbərin ona Allahın salavatı və salamı olsun ən kiçik və sevimli qızı idi. Peyğəmbərlikdən az öncə doğulmuşdur.
Onun fəzilətlərindən: Atasından hədislər rəvayət etmişdir. Ondan isə oğlu Hüseyn, Aişə, Ummu Sələmə, Ənəs ibn Malik və başqaları rəvayət etmişlər. Onun rəvayəti əl-Kutub əl-Sittədədir. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun onu sevər və ona ikram edərdi. Onun üstün cəhətləri çoxdur: O, səbirli, xeyirxah, Allaha şükr edən və dinini mühafizə edən idi.
Əbu əl-Həsən, Əbu Cəhlin qızını almaq istədikdə bu xəbər Peyğəmbərə ona Allahın salavatı və salamı olsun yetişdi və o belə buyurdu: Allaha and olsun ki, Peyğəmbərin qızı ilə Allahın düşməninin qızı bir evdə cəm olmazlar. Fatimə məndən bir qismədir ona əziyyət verən şey mənə də əziyyət verər. (Buxari və Müslüm rəvayət etmişlər). Əli Əbu Cəhlin qızı ilə evlənməyi Fatiməyə görə tərk etdi. Hətta Fatimənin sağlığında onun üzərinə nə evləndi nə də ki kəniz tutdu. Amma onun vəfatından sonra isə evləndi və kəniz tutdu.
Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun vəfat etdikdə onun ölümünə həzin oldu və ağlayaraq belə dedi: Ey onu çağıran Rəbbinə cavab verən, yeri Firdovs cənnəti olan atam!
Peyğəmbərin vəfatından sonra isə belə buyurdu: Ey Ənəs! Sizin Peyğəmbərin üzərinə torpaq tökməyə necə əliniz gəlir!
Peyğəmbər xəstəliyi zamanı Fatiməyə belə buyurmuşdu: Mən bu xəstəliyimdə vəfat edəcəyəm. Fatimə ağlayırdı. Və Peyğəmbər ona ondan sonra ilk vəfat edəcək kimsənin Fatimə olduğunu, onun bu ümmətin qadınlarının seyidi olduğunu söylədi. Bunu eşidən Fatimə güldü və bu sirri gizli saxladı. Peyğəmbərin vəfatından sonra Aişə ondan soruşduqda bu sirri ona açdı.
Aişə belə rəvayət edir: Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun arvadlarının hamısı bir yerə toplaşmışdılar. Fatimə yürüyərək onların yanına gəldi. Onun gəzişi Peyğəmbərin ona Allahın salavatı və salamı olsun gəzişinə oxşayırdı. Peyğəmbər ona qızımı xoş gördüm deyərək onu sağ və ya sol tərəfinə oturtdu. Sonra Peyğəmbər ona gizli sözlər söylədi və Fatimə ağladı. Bunun ardından Fatiməyə xoş söz söylədi və o gülümsədi. Aişə Fatiməyə dedi: Səni nə ağlatdı. Fatimə dedi: Mən Peyğəmbərin sirrini açan deyiləm. Aişə dedi: Fatimə ağladıqda mən ona dedim: Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun bizi deyil səni öz sözü ilə təxsis etdiyi halda ağlayırsanmı? Ondan Peyğəmbərin dediyi haqda soruşdum. O mənə dedi: Mən Peyğəmbərin sirrini açan deyiləm. Peyğəmbər vəfat etdikdən sonra yenə də ondan bu haqda soruşdum. Fatimə dedi: Peyğəmbər mənə bunları söylədi: "Cəbrail mələk hər il mənə Quranı bir dəfə təkrar etdirərdi, bu il isə mənə iki dəfə təkrar etdirdi. Mənə elə gəlir ki, artıq mənim əcəlim gəlib çatmışdır və mənim əhlimdən mənə ilk yetişən sən olacaqsan. Mən sənin üçün necə də gözəl sələfəm" Mən buna görə ağladım o isə məni sevindirərək dedi: "Sən möminlərin qadınlarının və ya bu ümmətin qadınlarının seyidi olmağa razı deyilsənmi." Mən buna görə güldüm. (Buxari və Müslüm rəvayət etmişlər).
Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun onun üçün, o da Peyğəmbər üçün ayağa qalxardı. Peyğəmbər onu öpər o da Peyğəmbəri öpərdi. Allah ondan razı olsun
Fatimənin evlənməsi:
Onu imam Əli ibn Əbu Talib Allah ondan razı olsun hicrətin ikinci ili, Bədr döyüşündən sonra Zülqədə ayında evlənmişdir. (Bunu imam Əz-Zəhəbi söyləmişdir). O Əli üçün Həsəni, Hüseyni, Möhsini, Ummu Kulsumu(Həzrəti Əli Ummu Kulsumu Ömər bin Xətaba ərə vermişdir) və Zeynəbi dünyaya gətirmişdir.
Ona verilən mehir:
Əli Allah ondan razı olsun ona Əl-Hütəmiyyə zirehini mehir olaraq vermişdir.
Ərinin evində etdiyi xidmətlər:
Fatim Allah ondan razı olsun ərinin evində işləyirdi hətta bu ona çətinlik yaratdı. Əli Allah ondan razı olsun deyir: Fatimə ev işlərindən gördüyü çətinliklər üzündən şikayətləndi və Peyğəmbərin yanına yola düşdü, amma onu evdə tapa bilmədi. Bunu Aişəyə xəbər verdi. Peyğəmbər evə gəldikdə Aişə Fatimənin gəlişini söylədi. Peyğəmbər bizim yanımıza gəldi. Mən ayağa qalxmaq istədikdə o bizə, yerinizdə oturun deyərək ikimizin arasında oturdu. Peyğəmbər buyurdu: "Sizi istədiyinizdən daha xeyirlisinə yönəltimmi? Yerinizə girdikdə 34 dəfə Allahu əkbər, 33 dəfə Sübhənəllah, 33 dəfə Əlhəmdulillah söyləyin. Bu sizin üçün xadimədən daha xeyirli olar." (Buxari və Müslüm rəvayət etmişlər)
Baxın bizim Anamız Fatimə(Allah ondan razı olsun) peyğəmbərin qızı olmasına baxmayaraq nəqədər təvazükar idi.(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
Ema777Tarix: Bazar, 31.08.2008, 11:51 | Yazı # 3
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Eşq ve məhəbbət kəlamları yalnız Allaha məxsusdu.Eşq və məhəbbət ülvi hisslər ümmanında nəhayətsiz okeandır.Onun sakitliyi var,qabarması var,tufanları var.İşığı,təmizliyi,paklığı riqqətə gətirir.Eşq və məhəbbət!!!Gərək onu duya biləsən,gərək o “dərdə mübtəla” ola bilsən!!!Eşq və məhəbbət hisslərin ən böyük daçıyıcısıdır...Ağlı işləməyən,zəkası parlamayan insan şeytandır,iblisdir,canidir!!!Eşq və məhəbbətdən uzaqdır!Bəşəriyyətə düşməndir! Zəka nurunun törəməsi olan eşq və məhəbbət mütləq ədalətdir,mütləq ləyaqətdir,mütləq gözəllikdir,mütləq səadətdir...Böyük Yaradanın Dərgahına uzanan yola düşməkdir!Belə olan zaman ruhu ölməzlik şöləsi parlayır,insanı insanilikdən çıxarıb eşq və məhəbbət ilahəsinə döndərir.
Hə onuda bilirəmki məhəbbət olan yerdə riyakarlıq,ikiüzlülük,xudbinlik ola bilməz.Onun düşməni xəyanətdir.Xəyanət olan yerdə hörmət,ehtiram,ləyaqət və şərəf hissləri olmur.İnsan alçalır və kütləşir.Məhəbbət o zaman güclü,qüdrətli,möhtəşəm olurki o zəka nuruna bələnsin!
Məhəbbət sanki sonsuz fəzadır,üfüqləri təsəvvürolunmaz kainatdır.Onun dərkedilməz qatları var.Onun aydınlığı və tündlüyü,durğunluğu və qabarmaları,tufanları var.Onun ölçüsüz-biçisiz qasırğaları və qarşısıalınmaz dəhşətləri var.
Gərək onunla ehtiyatlı olasan...Düz rəftar edəsən...Onu qoruyasan...Nurlandırasan...
Məhəbbət bəxtiyardır,xoşbəxtlik mənbəyidir...O,insanı həyata bağlayan ecazkarlıqdır.Məhəbbət ürəkdə olan bütün pislikləri əridir.Həyatın rəmzinə çevrilir.Məhəbbət daim alışan,parlayan,od püskürən,nur saçan ilahi hisslərdir.Onun uğrunda düçar olunan əzab,iztirab həyatın özü qədər gözəl,sevincli və nəşəlidir.Məhəbbət öləndə,yaşantılı həyat sönür...Nifrət doğulur...Nəhayətsiz boşluq yaranır.
Ancaq məhəbbət zəka nurunda cilvələnir.Onsuz həyat cəhənnəmdir...
Sadəcə mövcud olmaqdır...Məhəbbət hünərdir...Cəsarətdir!

Tanri hec kesi Tanri sevgisinden mehrum etmesin


 
medinäTarix: Bazar, 31.08.2008, 23:22 | Yazı # 4
Qrup: Удаленные

MÖMÜNLÄRIN ANASI ÄISÄ SIDDIG GIZI : O; PEYGÄMBÄRIN(S:A:S) HÄYAT YOLDASILARI ICÄRISINDÄ ÄN COX SEVDIYI VÄ ONLAR ARASINDA PEYGÄMBÄR HAGGINDA DAHA COX MÄLUMATA MÄLIK GADIN IDI : O (ALLAH ONDAN RAZI OLSUN) ISLAM TÄLIMINI MÜKÄMMÄL BILÄNLÄRDÄN BIRI IDI: ÄN- ZUHRI ONUN HAGGINDA DEMISDIR: "ÄGAR ÄISÄNIN VÄ BÜTÜN MÖMÜNLÄRIN ANALLARININ ELECEDÄ BÜTÜN GADINLARIN ELMI BIR YANA GÄTIRSÄ ÄISÄNIN ELMI DAHA ÜSTÜN OLAR ": ALLAH RAZI OLMUS HÄYATA ZAHID (TÄRK DÜNYA) ; DÜNYÄVI HIRSLÄRDÄN UZAG BIR GADIN IDI: IBN SÄD UMMU DURRÄDÄN BELÄ RÄVAYÄT EDIR AISÄNIN YANINA YÜZ MINLÄ GÄLDIM" O PULU EHTIYACI OLANLARA PAYLADI: HÄMIN GÜN ORUC TUTMUSDU : ONA DEDIM "PAYLADIGIN PULDAN BIR DIRHÄMÄ ÄT ALIB IFTAR EDÄ BILMÄZDINMI? O ISÄ "YADIMA SALSAYDIN EDÄRDIM DEDI ALLAHIN ELCISI (S:A:S) AISÄNIN FÄZILÄTI ÜSTÜNLÜYÜ BARÄSINDÄ AISÄNIN DIGÄR GADINLARDAN ÜSTÜNLÜYÜ SÄRID YEMÄYININ DIGÄR YEMÄKLÄRDÄ'N ÜSTÜNLÜYÜ KIMIDIR " BUYURMUSTUR
 
Ema777Tarix: Cümə axşamı, 04.09.2008, 19:15 | Yazı # 5
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
1-UĞURLU VE BEREKETLİ KADININ BİR ALAMETİ:

RESUL-İ EKREM (S.A.V):"KADIN İLK ÇOCUĞUNUN KIZ OLMASI ONUN UĞURLU VE BEREKETLİ OLMASININ BİR ALAMETİDİR.

2 KIZ EVLADI

RESUL-İ EKREM(S.A.V)"KİM ÜÇ KIZ ÇOKCUĞUNU VE YA ÜÇ BACIYI KEFALETİ ALTINA ALI VE ONLARIN KGEUÇİMİNİ SAĞLARSA,CENNET ONA VACİP OLUR."
YA RESULULLAH,İKİSİ NASIL?DİYE SORDULAR:"İKİSİ DE" DİYE CEVAP VERDİ
BİRİSİ NASIL?DİYE TEKRAR SORULUNCA:"BİRİSİ DE"DİYE CEVAP BUYURDULAR.

RESUL-İ EKREM(S.A.V)YİNE ŞİÖYLE BUYURMAKTADIR:
"BİR İNSANIN BİR KIZ ÇOCUĞU OLUR DA ONA GÜZEL BİR TERBİYE VE TALİM VERİR VE ALLAH(C.C)
VERDİĞİ NİMETLERİ ONDAN ESİRGEMEZSE,BU ONUN İLE CEHENNEM ATEŞİ ARASINDA BİR ENGEL VE PERDE OLUR.

3 KADINLARA CİHAD SEVABI:

AMELLERİN EN ÜSTÜNLERİNDEN BİRİSİ,BELKİ DE EN ÜSTÜNÜ ALLAH(C.C)YOLUNDA CİHAD ETMEKTİR;ONDAN DA ÜSTÜNÜ ŞEHİD DÜŞMEKTİR.
BİLDİĞİMİZ SEBEBLERDEN DOLAYI ALLAH-U TEALA KADININ ÜZERİNDEN BU GÖREVİ KALDIRMIŞTIR.
ANCAK BAŞKA YOLLARDAN BUNU TELAFİ ETMİŞ VE MÜCAHİD ERKEKLERE VERİLEN SEVAPTAN KADINLAR

MAHRUM BIRAKMAMIŞ.AMA NASIL?BUNU SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DİNLEYELİM:

BİR GÜN RESULULLAH(S.A.V)CİHADIN FAZİLETİNDEN BAHSETTİKTEN SONRA;KADININ BİRİ ALLAH RESULÜNE:
"YA RESULULLAH,KADINLARIN DA BUNDAN NASİBİ VARMIDIR?" DİYE SORUNCA.
"EVET KADIN HAMİLELİĞİNDEN DOĞUM YAPINCAYA KADAR,ALLAH(C.C)YOLUNDA CİHAD EDEN MÜCAHİD SEVABINI ALIR.BU SÜRE İÇERİSİNDE VERFAT EDERSE ŞEHİT SEVABINI ALIR."

4 EN İYİ KADILARIN 5 ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ:

İMAM RIZA(A.S)HZ.EMİR-ÜL MU'MİNİN(A.S) DAN ŞÖYLE NAKLETMİŞTİR:
"EN İYİ KADINLARINIZ BEŞ ÖZELLİĞE SAHİP OLAN KİMSEDİR"

1-HAFİF YÜKLÜ VE MİHİRİ AZ OLAN

2-YUMUŞAK HUYLU VE GÜZEL AHLAKLI OLAN

3-KOCASINA İTAAT EDEN

4-ONUN YÜZÜNDEN KOCASI ÖFKELENDİĞİNDE,ONU RAZI ETMEDEN UYUMAYAN

5-KOCASI BİR YERE GİTTİĞİNDE ONUN GIYABINDA ONU KORUYAN(HAYSİYETİNE,MALINA) KORUYAN KADIN.

EVET BÖYLE BİR KADIN ,ALLAH-U TEALA'NIN BİR SADIK KULUDUR:ALLAH'IN SADIK KULU İSE HİÇBİR ZAMAN HÜSRANA UĞRAMAZ"

Добавлено (04.09.2008, 19:03)
---------------------------------------------
Kadınlar, İslam dininin kendilerine verdiği kıymeti, rahatı, huzuru, hürriyeti ve boşanma hakkına malik olduklarını bilmiş olsalar, bütün dünya kadınları, hemen Müslüman olurlardı.

Müslümanlıkta kadın sultandır. Dinimiz kadına çok değer vermiş, erkeğe de çok mesuliyet yüklemiştir. İslamiyet�te kadın ev içinde ve dışında çalışmak, para kazanmak zorunda değildir. Evli ise erkeği, evli değilse babası, babası da yoksa, en yakın akrabası çalışıp onun her ihtiyacını karşılamaya mecburdur. Kendisine bakacak hiç kimsesi bulunmayan kadına, devletin yardım sandığı bakar.

İslamiyet�te geçim yükü erkek ve kadın arasında paylaştırılmamıştır. Bir erkek, hanımını tarlada, fabrikada veya herhangi bir yerde çalışmaya zorlayamaz. Eğer kadın isterse ve erkek de razı olursa, kadın kendine uygun bir işte çalışabilir. Fakat, kadının kazancı kendisinindir.

Müslüman kadının ev işi yapması bir ihsandır, çok sevaptır. Yapmazsa, günaha girmez. Zorla yaptırılamaz. Resulullah efendimizin zamanından bugüne kadar, Müslüman kadınlar bu ihsanı yapmıştır.

Her kadın, bir erkeğin ya kızıdır, ya kardeşidir, yahut hanımı veya annesidir. Kadınlara kötü şeyler reva görülmemeli, onlara layık olduğu değer verilmelidir. (R. Nasıhin)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allahü teâlânın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!) [Müslim]

(Bir mümin, kötü huylu diye hanımına kızmasın! İyi huyu da olur.) [Müslim]

(Kadın, zayıf yaratılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmemeye çalışın!) [İbni Lal]

(Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazret-i Eyyüb gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, Hazret-i Asiye gibi sevaba kavuşur.) [İ.Gazali]

(Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allahü teâlâ sever, rızklarını artırır.) [İ.Lâl]

(En üstün mümin, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranan güzel ahlaklı kimsedir.) [Tirmizi]

(En iyi Müslüman, hanımına en iyi davranandır. İçinizde, hanımına en iyi davranan benim.) [Nesai]

(Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine, bir köle azat etmiş sevabı yazılır.) [R.Nasıhin]

(Hanımının haklarını ifa etmeyenin; namazları, oruçları kabul olmaz.) [Mürşid-ün-nisa]

(Hanımını döven, Allah�a ve Resûlüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum.) [R.Nasıhin]

(Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür.) [İ.Asakir]

Добавлено (04.09.2008, 19:04)
---------------------------------------------
Erkek hep kendini kusurlu görmeli
Kur�an-ı kerimde, insana gelen musibetlerin, günahları sebebiyle geldiği bildirilmektedir. Fudayl bin İyad hazretleri, (Hanımım huysuzluk yapınca, dine aykırı bir iş yaptığımı anlardım. Hemen o işime tevbe edince, hanımın huysuzluğu da giderdi. Böylece tevbemin kabul edildiğini de anlardım) buyurdu. O halde, Müslüman erkek, hanımı ile iyi geçinir. Çünkü kadınların da, erkekler üzerinde hakları vardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allahü teâlânın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!) [Müslim]

Eve gelince hanımına selam verip hatırını sormalı, üzüntü ve sevincine ortak olmalı. Çünkü, o başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış bulunan dostu, dert ortağı, kendinin neşelendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve çeşitli ihtiyaçlarının gidericisidir.

Erkek, hep kendini kusurlu görmeli, (Ben iyi olsaydım, o böyle olmazdı) diye düşünmelidir. Hanımının iyiliğini, iffetini Allahü teâlânın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına iyilikle muamele etmeli, iyiliği çoğalıp, her işi seve seve yapınca, ona dua etmeli ve Allahü teâlâya şükretmelidir. Çünkü, uygun bir kadın büyük bir nimettir. İyi davranmak, sadece hanımı üzmemek değildir. Onun verdiği sıkıntılara da katlanmak demektir. Yani bir erkek, ben iyi bir kocayım diyorsa, hanımından gelen sıkıntılara katlanması lazımdır. Hadis-i şerifte, (Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazret-i Eyyüb gibi mükafatlara kavuşur) buyuruldu. İyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur�an-ı kerimde de mealen, (Onlarla iyi, güzel geçinin!) buyuruluyor. (Nisa 19)

Aklı olan karı koca, birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin eşi, devamlı üzülerek sinirleri bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca, çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş, mahvolmuş, mutluluğu sona ermiş demektir. Eşinin hizmet ve yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü, onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de, ne yazık ki bu pişmanlığının faydası olmaz. O halde; eşine yapılacak huysuzluğun zararı kendine olur. Ona karşı, hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalı! Bunu yapabilen, rahat ve huzur içinde yaşar, Allahü teâlânın rızasını da kazanır!

Добавлено (04.09.2008, 19:06)
---------------------------------------------
Kadınların yaratılışı
(Ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır.) [Tahrim 6]

(Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptir.) [Bekara 228]

(Erkekler, kadınlar üzerine hâkimdir. Çünkü Allahü teâlâ, bazı kullarını bazısından üstün yaratmıştır.) [Nisa 34]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kadınları, Allahü teâlânın emaneti olarak aldınız ve onlara yaklaşmanız Allah�ın emri ile helal kılındı. Sizin onların üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Yatağınızı kimseye çiğnetmemeleri ve maruf olan hususlarda size baş kaldırmamaları, onlar üzerindeki haklarınızdandır. Onlar, bu haklarınıza riayet ederlerse, maruf üzere rızıklandırılıp giydirilmeleri onların hakkıdır.) [İbni Cerir]

(Kadın, kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Hiç bir şekilde doğru olamaz. Onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın. Kadının kırılması boşanması demektir.) [Buhari]

(Kadın zayıf yaratılmış ve avrettir. Kadınların avretlerini evde tutarak örtün!) [İbni Lâl]

Добавлено (04.09.2008, 19:11)
---------------------------------------------
Kadın mı üstün yoksa erkek mi?
Kadınla erkek mukayese edilerek, Kadın doğum yapıyor, erkek yapmıyor, böyle eşitlik olmaz denemez. Allahü teâlâ, kadını, erkeği ayrı işler için yaratmıştır. Fiziki yapısı birbirine benzemez. Birbirine benzemeyen iki şey, birbiri ile kıyaslanamaz.

Bir erkek kalkıp da, Madem kadın-erkek eşitliği var, niye kadınlar da bizim gibi yer altında, kömür ve maden ocaklarında çalışmıyor dememeli. Çünkü kadının bünyesi buna müsait değildir. Bazı ülkelerde, kadın böyle zor işlerde çalıştırılıyorsa da, bu bir hak değil, zulümdür. Herkese, bünyesine uygun iş verilmelidir!

Cenab-ı Hak, kadını da, erkeği de her işe elverişli olarak yaratmamıştır. Kadının boksör, güreşçi olmaması onun değerini düşürmez. Limonun ekşi olması limon için bir eksiklik değildir. Çünkü limon ekşiliği için alınır. Allahü teâlâ da kadını ağır işlere elverişli olarak yaratmamıştır.

Kadın ile erkek iki ayrı cinstir. Elma ile armut mukayese edilmediği gibi, bunların da birbirine üstünlüğü söz konusu olmaz. Ancak vasıfları eşit olan iki şey arasında kıyas yapılır. Vasıfları farklı olan şeyler arasında kıyas olmaz. Mesela vapur, uçak ve otobüs binek vasıtası olduğu halde, birinin diğerine üstünlüğü söylenemez. Uçak, denizde yüzemediği için vapurdan aşağı sayılmaz. Vapur, karada gitmediği için bisikletten aşağı olduğu söylenemez. Vapur başka bir vapurla, uçak başka bir uçakla mukayese edilebilir. İkisi de kara vasıtası olduğu halde, bir tankla bir taksi mukayese edilemez. Tank taksi kadar hızlı gitmediği için aşağı kabul edilemez. Her birinin görevi ayrıdır.
Allah�a isyan eden kadın veya erkeğin Cehenneme gitmesi normal değil midir? Devleti yıkmaya çalışan anarşist kadınlar hapse atıldığı için, devlete, kadın düşmanı denebilir mi?

Dinimiz kadına çok değer vermiş, erkeğe de çok sorumluluk yüklemiştir. Kadın, evde ve dışarıda çalışmak zorunda değildir. Evli ise kocası, evli değilse babası, kadına gerekli şeyleri getirmeye mecburdur. (Hidâye, R. Nasıhin)

Добавлено (04.09.2008, 19:13)
---------------------------------------------
Kadınların şehid olması

(Müslüman bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar kocasına itaat edip namusunu muhafaza ederse, Cennete istediği kapıdan girer.) [İbni Hibban]

(Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.) [Taberani]

(Koca hakkına riayet, Allah yolunda cihad etmek gibidir.) [Taberani]

(Hamile iken, doğururken veya lohusa iken ölen Müslüman kadın şehiddir.) [Taberani]

(Müslüman kadın, hamilelikten doğuma kadar ve çocuğu memeden kesene kadar Allah yolundaki mücahid gibi olup ölürse şehid sevabı verilir.) [Taberani]

(Müslüman kadın, hamile iken, gündüz saim, gece kaim ve Allah korkusu kendisinde galip olan bir mücahid sevabı hak eder. Onu ağrı tuttuğunda kendisine verilecek sevabı hiç kimse bilmez. Bebeğin her emişinde bir can ihya etmiş gibi sevap alır. Sütten kestiğinde ise, bir melek, onu takdir ederek, �haydi bir daha� der.) [Ebuşşeyh]
Saim = oruçlu demektir, kaim = gece kalkıp namaz kılmak, ibadet etmek demektir.

(Bir kadının kocası kendisinden razı olduğu halde hamile kaldığında Allah yolunda gündüz oruç tutup gece ibadet eden bir kişinin sevabı kadar ona sevap verilir. Doğum sancısı tutunca ona verilecek sevabı ancak Allahü teâlâ bilir. Doğum yapınca çocuğun emdiği her yudum süte karşılık kendisine bir sevap yazılır. Gece çocuk onu uykusuz bırakınca Allah rızası için 70 köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Ey Selame, bunları söylemekteki maksadımı biliyor musun? Namusunu muhafaza eden, kocasına itaat eden ve kocasından gördüğü iyilikleri inkâr etmeyen saliha hanımları kastediyorum.) [Taberani]

Добавлено (04.09.2008, 19:15)
---------------------------------------------
Kadına niye hitap yok?

(Erkekler, kadınlar üzerine idareci ve hâkimdir [evin reisidir.] Ey iman edenler, hicret ederek gelen mümin kadınları imtihan edin. Eğer imanlı iseler, kâfirlere geri göndermeyin. Çünkü mümin kadının kâfirle evlenmesi helâl değildir.) [Mümtehine 10]

(İman etmedikçe, müşrik [ateist] kadınlarla evlenmeyin. Kadınlarınızı da, iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin!) [Bekara 221]

(Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.) [Bekara187]

(Kitap ehli [Yahudi ve Hıristiyan] kadınlarla evlenmeniz helaldir.) [Maide 5]

(Naşize kadınlara öğüt verin, yataklarına girmeyin.) [Nisa 34] Kadın naşize olur da erkek naşiz olmaz mı? Ne diye, Allah, erkeğin kadına öğüt verip onu terbiye etmesini emrediyor?
[Naşiz: Eşine zulmeden erkek. Naşize: Kocasının yatağına gelmeyen ve ondan izinsiz evi terk edip giden kadın.]
CEVAP
Âyet ve hadisten din öğrenilmez. Din öğreniyorum derken, yanlış anlayıp dinden çıkılabilir. İlk yazdığınız âyetin başında bildirildiği gibi, Allah, erkeği âmir olarak yaratmıştır. Köpek ve yılan olarak da yaratabilirdi. Allah�ın emrine razı olmak gerekir. Bir fabrikada, çeşitli kısımların müdürleri veya âmirleri olur. Patron, her işçiye teker teker şunu yapacaksınız demez. İdarecilere söyler. İşlerden idarecileri sorumlu tutar. İşte Allahü teâlâ da, evin reisine emrediyor, onu sorumlu tutuyor. Erkeklerin işledikleri günahlardan kadını sorumlu tutmuyor, fakat kadınların işledikleri günahlardan erkekleri sorumlu tutuyor. Her nimet bir külfet karşılığıdır. Sorumlunun, idarecilik görevini yapması da normaldir.

Maide suresinin 38. âyetinde, (Hırsızlık eden erkek ve kadın) ifadesi geçiyor. Önce erkeğin bildirilmesi onun Allah katında yüksek olduğunu göstermez. Belki de hırsızlık daha çok erkekler tarafından yapıldığı için önce söylendi. Nur suresinin 2. âyetinde, (Zina eden kadın ve erkek) ifadesi geçiyor. Burada belki kadının rolü daha çok olduğu için, kadın erkekten önce bildirdi. Önce hitap edilmesi onun üstün veya aşağı olduğunu göstermez. Bir âyet meali de şöyle:
(Erkek veya kadın, mümin olarak iyi işler yapan, cennete girer.) [Nisa 124]
Bu âyet de, erkeğin kadından üstün olduğunu bildirmiyor. Üstünlük mümin olarak iyi iş yapmaktır.

Erkek olsun, kadın olsun, kâfirin iyi iş yapmasının kıymeti yoktur. Allahü teâlâ kadını erkeğe emanet edip, emanete riayet etmesini de emretti. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Eşinizi üzmeyin. O, Allahü teâlânın size emanetidir.) [Müslim]

(En üstün mümin, eşine, en iyi, en lütufkâr davranandır.) [Tirmizi]

(Eşinin haklarını ifa etmeyen erkeğin namazları, oruçları kabul olmaz.) [Mürşid-ün-nisa]

(Eşini döven, Allah�a ve Resulüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum.) [R.Nasıhin]


 
XEDICE73Tarix: Şənbə, 06.09.2008, 16:20 | Yazı # 6
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Rəsulullah (s.ə.s) buyurmuşdur: "Qadınlar haqqında Allahdan qorxun! Çünki onlar sizin yanınızda yardımçılardır. Allahın kitabı ilə onları özlərinizə halal qıldınız və onları əmanət olaraq aldınız. Onları döyməyin. Əgər döyərsəniz, incitici şəkildə döyməyin! Sizin xeyirliləriniz qadınlarınıza qarşı xeyirli olanlarınızdır. Şərliləriniz də qadınlarınıza qarşı şərli olanlardır. Mən qadınlarıma qarşı ən xeyirli olanınızam" (İbn Macə, Tirmizi)

Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
Ema777Tarix: Şənbə, 20.09.2008, 12:29 | Yazı # 7
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
MÜSELMAN QADIN RAMAZAN AYINDA VAXTINI NECE KEÇİRMELİDİR
Bismillehir-Rehmanir-Rehim

Hemd olsun alemleri Yaradan Allahu Tealaya, Salat ve Salam olsun Onun qulu ve resulu Muhemmede (s.a.s).
Vaxt bir servetdir, kasıbın da var zenginin de, hakimin de var vetendaşın da, lakin çox teessüfki bu servet çoxları terefinden ehmal olunur. Gece ve gündüz eyni müddetde hamının omründen gelib keçir, insanlar arasında ferq qoymur.
Qur'ani Kerimi oxuyan ve ayelerini diqqetle nezerden keçiren kimse gorerki, Allahu Teala insanın vaxtına boyük ehemiyyet vermişdir, xüsusile de gece ve gündüzün insan heyatındakı roluna. Peyğemberimiz (s.a.s) buyurmuşdurki: "Qiyamet günü 4 şey haqqında soruluncaya qeder heç bir qulun ayağı yerden terpenmeyecek: Omrünü neye serf etdi, gencliyini ne ile keçirdi, malını hardan qazandı ve hara xercledi" (Tirmizi revayet etmişdir)
Fikir versek sualların yarısı demek olarki insanın vaxtı ve zamanına aiddir.
Bu mübarek ayda ise vaxtın ehemiyyeti daha da artır, başqa aylarda vaxtını heder keçiren kimse esasen bu ayda oz vaxtını tenzimlemeyi bacarmalıdır. Vaxtından ele istifade etmelidirki, işlerini ele nizama salmalıdırki her şeyin uyğun vaxtı olsun, heç ne boşa getmesin ve sonra vaxtı geri qaytarmaq da mümkün olmasın.
Eziz ve hormeli müselman bacı!
Qeyd etdiyimiz kimi Ramazan ayında vaxtın ehemiyyeti daha da artır, amma teessüfki müselman qadınlar bu ayda vaxtlarını çox heder keçirirler. Geceleri sohbet ve qiybetle, gündüzleri de ya yatmaqla ya da seriallar izlemekle.
Müselman bacım, eger vaxt xeyir ve faydayla keçmezse mütleq onun eksine olaraq ziyanla keçecekdir. Allahın rehmeti ve nemetidirki bizlere, omrümüz 60 yaxud 70 ildir. Evvelki ümmetlerin omürleri 200-300 ilden çox olardı. Revayet olunurki, Peyğemberlerden biri yolla keçerken, olmüş balasına ağlayan bir qadına rast gelir. Balası olerken 200-den çox yaşı varmış. Peyğember ona deyirki, bes sen omürleri altmışla yetmiş arasında olan bir ümmete çatsaydın ne ederdin. Qadın cavabında: men hemin omrü bir secdede keçirderdim - demişdi.
Bu da bir nemetdir bacım, omrümüz çox uzun deyilki tez bir zamanda ibadetlerimizi edek, xeyir emellerimizden axiretimiz üçün qazanaq. Allahın bu müselman ümmetine etdiyi en boyük rehmetinden de biri odurki, omrümüzü qısa etse de bizlere bezi aylar ve movsümler teyin edibki, bu movsümlerde edilen ibadetler aylarla ve illerle edilen ibadetlere beraberdir, buna misal Qedr gecesi ola biler. Bir gece edilen ibadet min ay edilen ibadetden xeyirlidir.
Müselman bacım, unutmakı müselman qadının evinde etdiyi işi ve uşaqlarını terbiyesi de ozü boyük bir ibadetdir. Ramazanda ise çalış vaxtını bir az tenzimle. Adi bir ev işi goren zaman hetta, Allahı zikr et, dilin daim Allahı zikr etmekle nem olsun.
Vaxtın heder getmesin deye her bir xeyir emele ezm ve himmetle başlamalısan. Her an ve her emelinde Allahdan qorx ve bilki O Ulu Tanrı sene daim nezaret edir ve etdiyin her bir emelden xeberdardır.
Olümü daim xatırla ve bilki bir gün sen de oleceksen, heç olmasa bu dünyada ozünle bir miqdar xeyir emel apar. Bir de unutmaki, her an ole bilersen, ona gore de çalış hemişe yaxşi iş tutki olende de hemin yaxşi işin üstünde olesen, pis bir emel etdiyin yerde deyil.
Qonşuluqdakı ya da refiqelerinden olanların yaxşıları ile otur-dur. Ele refiqelerle oturki, onlar sene Allahı xatırlatsınlar, axireti xatırlatsınlar, yaxşı emeller etmeyi xatırlatsınlar, seni günah işler etmeye ve qiybete sovq etmesinler.
Bu Ramazan fürsetdir ey müselman bacılar, xeyir emellere can atın, gec olmamış ve son nefeslerimiz gelmemiş vaxtınızdan istifade edin

Добавлено (08.09.2008, 12:23)
---------------------------------------------
EVLENECEK MUSLUMAN KIZIN SARTLARI

Mahmut Celal
Eş seçimi, hayatımız en önemli kararlarındandır. Gerek genç kızlar gerekse genç erkekler için durum aynıdır. Her iki taraf için önemli kıstas ise "dindarlık"olmalıdır Çünkü evlilik ebedi hayat arkadaşlığıdır, sadece bu kısacık dünya hayatıyla sınırlı bir beraberlik değildir.Evliliğe bu sonsuzluk manasını kazandıran sır ise, imandır.

İşte bu sırrı kavrayan bir genç kız,evleneceğ zaman, eşinden neler istemekte:

"Her şeyden önce şunu söyleyeyim;benim sadece karnımı doyuran bir eş değil,devamlı bana destek olacak dava arkadaşı,din sorumluluğunu bilen Müslüman bir eş istiyorum.Ben de koltuk ve avizelerin tozunu almakla ömür geçirecek süs gelini değil, davamın gelini olmak istiyorum.

Toplumumuzda boşanmalar yüzünden ne kadar mutsuz kadınlar olduğuna şahidim. Siz de vicdanlı bir Müslüman iseniz, şartlarımda en ufak bir tereddütünüz varsa, bu işe"hayır"cevabını verin.çünkü, şimdi ufak bir tereddüt büyür.

Ben her şeyden evvel İslam'da ailelerin huzurunu sergilemek istiyorum.Toplumumuzda bugün, tam islam ruhu ile geçinen eşler ne yazık ki çok az,benim yuvamın da bu az rakama, bir rakam daha eklemesini istemiyorum. Ne yeni bir giyecek için kavga ederim,ne de çorbanın tuzu az olmuş diyerek kavga edilmesini isterim.Benim kavgam;dinimi yanlış tanıtanlar, dinimizi kendi çıkarlarına alet edenlerdir.Eminim sizin ki de öyle... Allah razı olsun, İslam'ı yaşıyor ve yaşatmaya çallışyorsunuz.Fakat sizin bu şekilde olmanız benim şartlarımı söylememem manasına gelmez.

Şartlarım sıra ile şunlardır:

1. Bütün hal ve hareketlerimiz İslami olacak.Hayatımızı" şeytanın kanunlarına"göre,değil Allah'ın(cc) ahkamına göre düzenleyeceğiz.
Allah(cc) Ku'ran'da ;
"Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan bu din asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette en büyük zarara uğrayanlardandır." (Ali-İmran-85)
Biz bunlardan olmayacağız.

2.Ben, eşya ve altın olarak size hiçbir şart koşmuyorum,çünkü benim için paranın hiçbir önemi yok ama geçimimiz için, namerte muhtaç olmamamız için ekonomik kazancınızı helal yoldan elde etmelisiniz. Bunun az olması, en lüks eşyaları almamanız beni üzmez.Fakat siz de benden, her şeyini gösterişe dökmüş kızların götürdüğü çeyizi istemeyeceksiniz. Sizden odalar dolusu eşya istemem, size de odalar dolusu eşya getiremem. Zaruri olan eşyalarımı getiririm. Zira Allah Resulü dünya malına hiç önem vermemiştir. Bir hadisi şerifleri şöyledir:

"Ashabtan Abdullah bin Mesud diyor ki; Resulullah'ın yanına girdiğimde bir hasır üzerinde durduğunu ve üzerine uzandığı için hasırın vücudunda iz bıraktığını gördüm.Bunun üzerine dedim ki;Ya Rasulullah! Sizi hasırdan koruması için bir yaygı, döşek getirsek olmaz mı?O da bana şöyle buyurdu;"Benim dünya ile ne ilgim var?"

3. Ben eşyaya hizmet için yaratılmadım, eşya bana hizmet etmelidir.O halde eşyam ihtiyaç kadar olmalı, israf yapılmamalıdır. Zihnimdeki ve tatbikat planımdaki en uygun dekor, Resulullah'ın evinin dekorudur.
Allahu Teala bir ayetinde; "Dünya hayatı bir oyundan ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise sakınacaklar için elbette daha hayırlıdır. Hala aklınız başınıza gelmeyecek mi?"(En'am-32) demiyor mu?

Meşhurdur, Hz.Ali'ye
"Dünya nedir?"diye sormuşlar,demiş ki;
"Sizi, Mevla'dan alıkoyan her şeydir."
Bizim evliliğimiz de, bizi Mevla'dan uzaklaştırmaktan ziyade, Mevla'ya yaklaştırmalıdır.Aynen şu şiirin mısralarında anlatıldığı gibi....

Davayı kucaklayan körpe sarmaşıklarız
Hak yoluna baş koyan divane aşıklarız.
Dizgin vurduk zamana,dursun ...
Ayrı bir zevk bu aşkın gönülleri yaksın.

4. Islam'a göre gelin olmak ve Islam'a uygun düğün yapmak istiyorum.Allah rızası ve Peygamber Sünneti için evlendiğimize göre en başta düğünümün ve gelinliğimin buna uymasını isterim.

5. Islam'dan taviz verirsem engellemenizi isterim.Onun için Islam'ı en iyi şekilde bilmeniz ve uygulamanız gerekir.

6. Evlendikten sonra da çalışmalarıma devam etmek isterim. Günde en az üç saat Ku'ran öğretip,vaaz vereceğim.şimdi yapmaya çalıştığım tebliğ görevim, evlendikten sonra da devam etmeli.
Allahu Teala, Ali-İmran suresnde mealen şöyle buyuruyor;
"Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki;(onlar herkesi) hayra çağırsınlar."
Biz bu cemaatın insanı olmaya çalışmalıyız..

7. Evimden hiç bir yere gitmem, eşimden de sadakat isterim.Gece 12'lere kadar kahvede, şurda-burda gezen bir eş düşünemiyorum. Siz öyle değilsinizdir de ben şartımı söylüyorum.

8. Hatamın bana söylenmesini isterim. Benim hatam olursa, ki mutlaka olur, önce bana bildirmenizi, benden önce bir başkasının duymasını istemem.

9. Eşit saygı isterim.Kendi aile efradınıza benim nasıl saygı göstermemi istiyorsanız, ben de sizden aynı saygıyı aileme göstermenizi isterim.

10. Benim evim bir ilim yuvası olmalıdır.Her akşam en az 1 saat fıkıh, tefsir ve dini kitaplardan ders yapmayı ve evde kim varsa onların da dersimize iştirak etmelerini sağlamanızı isterim.

11. Eşimin derdini benimle paylaşmasını isterim.Onun her zaman can yoldaşı, dert ortağı olmak isterim.

12. Sadece adelet isterim. Ne benim için aile efradını, ne de ailesi için benim tarafımı tutsun isterim. Haklı kimse doğ?ru söylemesini isterim.

13. Elimden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışırım.Yemeğimi, evimin işini elimden geldiğince yapmaya çalışacağı, bu arada yaptığım küçük hataların büyümemesini, hatamın İslam'a uygun şekilde söylenmesini isterim.

14.Helal-haram çizgisine dikkat edilsin isterim.Mahremimden başkasının yanına çöküp oturmam.Aynı hassasiyeti eşimden de beklerim.

15. Kılık-kiyafette de İslam'a riayet edilsin isterim.Eşimin sakallı olmasını isterim.

16. Evimizin rızkını helal yoldan sağlamasını ister,bir sıkıntı ve darlık çekersek Allah için sabreder, bu konuda problem çıkarmam.Ama paramız varken de mağdur edilmek istemem, bu iyi niyetimin suistimal edilmesine müsaade etmem.

17. Saygım size bağlıdır. Namaz ve Allah'ın farz kıldığı emirlerden taviz verirseniz size olan saygım azalır. Saygın biri olmak istiyorsanız,buna dikkat etmelisiniz.

18. Hayatımı Allah'ın dinine adadım. Sizin de böyle biri olmanızı isterim. Bu uğurda uğrayacağımız hakaret, kötüleme, ayıplama, işkence, zulüm ve hatta cezaevi bile hadiselere sabretmeyi ve birbirimize sabrı tavsiye edip destekli olmayı isterim.
Allah'ın Resulü'nün ve Ashabının çektiği çileler malumdur...Bir örnek verecek olursak,

"Sahabe artık zulüm ve işkenceden usanıyor ve Resulullah'a gelerek,müşriklere beddua etmesini istiyor.
Resulullah;
'Sizden önceki Müslümanların vücutları kemiklerine varıncaya kadar demir taraklarla taranarak elleri koparıldı. .Bu onları,dinlerinden vazgeçiremedi. Başları, saç ayrımından testere ile ikiye biçildi. Onlar yine dinlerinden vazgeçmediler.'diye onları teskin etti.
İşte biz de birbirimize destek olacak, davamız için yapılan her türlü zulme beraber göğüs gereceğiz.

19. Bana eş olmanızdan ziyade, hocam olmanızı isterim. Birbirimizi tamamlamayı ve eksiksiz bir Islam yaşantısı sergilemeyi arzu ediyorum.

20.Her şeyin tatlılıkla olmasını isterim.Olayların büyütülüp dışa yansımasından ziyade, kendi içimizde anlaşma yoluyla halletmeliyiz.

21.Her şeyi Allah yoluna tercih etmeliyiz.Islami çalışmalarınız için, davamıza hizmet için.Allah yolunda yarışmak için, beni ve eğer olursa çocuklarımızı engel görmemenizi ister, bizleri Allah'a emanet ederek mücadeleye koşmanızı isterim.
Allahu Teala bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:
"De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz,elinize geçirdiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza gitmekte olan evler, size Allah'tan, O'nun peygamberinden ve onun yolundan(cihaddan)daha sevgili ise,artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar güruhunu hidayete erdirmez." (Tevbe-24).
Bu ayetin muhatabı olmalıyız.

22. Mihir olarak ilmimi tamamlamama yardım etmenizi ve aldığım ilmi anlatmama izin vermenizi istiyorum.Bir de mümkünse, evlendikten sonra ilk hac zamanıhacca gitmeyi mihir olarak sizden talep ediyorum.

Evet benim isteklerim bu kadar. Ağır maddi şartlar ileri sürmeyip, sizi maddi problemlerle bunaltmadığımı düşünüp, 'Bunlarda ne var canım, kolay! yaparız!' diyip de hafife almayın. Maddi taleplerde bulunmuyorum ama bu konudaki iyi niyetiminde suistimal edilmesini doğru bulmuyorum.

Maddi isteklerim yok, çünkü gün olup devran tersine dönebilir. Büyük sıkıntılarla alınan eşyaları bir gün satmak zorunda kalabiliriz,. iflas edilebilir.Çok zenginken, fakir olunabilir işte o günlerde, insanın maddi-manevi dünyasının karardığı zamanlarda dünyanın gerçek yüzünü ve mahiyetini bilen dindar ve bilgili eş imdada yetişir, beyine destek olur.Tabii benim destek olabilmem için beyimin de aynı şekilde benim bu şartlarım noktasında bana destek olması, bunları hafife almayıp gerçekleştirebilmek için mücadele etmesi ve bu sorumluluğu kaldıİabilecek ?slami ahlaka sahip olması gerekir.

Ve bence her şeyden önce, kurulacak yuvanın İslami yuva, İslami müessese olması gerekir.O yuvada İslami eğitim olmalı ve o yuvada zamanın Firavun ve Nemrutlarına meydan okuyacak Musalar ve Ibrahimler yetişmelidir. İşte bu sebeplerden dolayı öne sürdüğüm bu şartlarım dikkatlice okunup,değerlendirilmeli ve en uygun cevap net olarak verilmelidir."

Evliliğe sonsuzluk manasını kazandıran iman sırrına vakıf olmuş bu genç kız, bu şartları sunduğu gençle evlenip, şu an çok mutlu ve istediği gibi bir yuva kurmanın huzurunu yaşamaktadır. Tüm genç kızlarımıza aynı mutluluk ve huzur dolu yuvalar temenni ediyoruz. SELAM VE DUA ILE..................

Добавлено (08.09.2008, 12:25)
---------------------------------------------
ERIN HAQLARI!

- Qadın öz əri ilə gözəl rəftar etməlidir;
- Onun qulluğunda dayanmalıdır;
- Namusunu qorumalıdır;
- Ərinin izni olmadan evə heç kəsi buraxmamalıdır;
- Ərinin izni olmadan malından heç kəsə verməməlidir;
- Müstəhəb olan ibadətləri ərinin icazəsi ilə etməlidir (məs. əgər qadın müstəhəb oruc tutursa, əri isə onunla əlaqədə olmaq istəyirsə, qadın orucu pozmalıdır, buna görə alacağı savab daha böyükdür);
- Əri ondan haram olan şeyləri tələb etdikdə ona tabe olmamalıdır;
- Qadın ərinin sirrini (xüsusən əlaqə zamanı) heç kimə deməməlidir.

Добавлено (11.09.2008, 11:59)
---------------------------------------------
HICAB!
Örtünmək (hicab geymək) Uca və Qüdrətli Allaha, həmçinin Onun Peyğəmbərinə (s.a.v.) itaət deməkdir. Uca Allah Özünə və Rəsuluna (s.a.v.) itaət etməyi hamıya buyurmuşdur: «Allah və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiyi zaman heç bir mömin kişiyə və qadına öz işlərində başqa yol seçmək (ayrı cür hərəkət etmək) yaraşmaz. Allah və Onun Peyğəmbərinə asi olan kəs, şübhəsiz ki, haqq yolundan açıq-aydın azmışdır» (əl-Əhzab, 36). Uca və Qüdrətli Allah deyib: «Amma xeyr! (Ya Məhəmməd!) Sənin Allahına and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim (münsüf) təyin etməyincə və verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə (həqiqi surətdə) iman gətirmiş olmazlar» (ən-Nisa, 65). Uca Allah qadınlara hicab geyməyi əmr edib: «Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar): öz-özlüyündə görünən (əl, üz) istisna olmaqla, zinətlərini (zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə) göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər...» (ən-Nur, 31). Uca Allah həmçinin deyib: «Evlərinizdə qərar tutun. İlkin Cahiliyyət dövründəki kimi açıq- saçıq olmayın (Bər-bəzəyinizi taxaraq evdən çıxıb özünüzü, gözəlliyinizi yad kişilərə göstərməyin!) (əl-Əhzab, 33). Allah təala deyib: «...Onlardan (Peyğəmbərin zövcələrindən) bir şey soruşduqda, pərdə arxasından soruşun. Bu həm sizin, həm də onların ürəklərinə daha çox təmizlik bəxş edər...» (əl-Əhzab, 53). Qadir Allah həmçinin deyib: «Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin övrətlərinə de ki, (cariyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini başdan ayağa gizlədən) çarşablarını örtsünlər...» (əl-Əhzab, 59). Allah Rəsulu deyib: “Qadın– övrətdir”. Bu, o deməkdir ki, onun üstünü örtmək lazımdır. HİCAB – İSMƏTDİR Uca Allah hicabı qadınlar üçün paklıq simvolu etmişdir: «...Bu onların tanınması (cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi) və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir...» (əl-Əhzab, 59). Uca və Xeyirxah Allah yaşlarının çoxluğuna görə şəhvət hissi doğura bilməyən ahıl qadınlara örtüklərini çıxarmağa, üzlərini və əllərini açmağa izn vermişdir. Uca Allah deyib: «Ərə getməyə ümidi qalmayan yaşlı qadınların qadağan olunmuş zinət yerlərini (naməhrəmə) göstərmədən üst paltarlarını (çarşab, niqab və s.) çıxarmasında günah yoxdur...» Ardıyca Allah təala onlar üçün daha xeyirlisini dəqiq göstərir: «...Bununla belə, (həmin geyimləri soyunmaqdan) çəkinmələri onlar üçün daha yaxşıdır. Allah (hər şeyi) eşidən və bilindir! (ən-Nur, 60). Beləliklə Allah təala hicabın ismət rəmzi olduğunu əlan edir və onu hətta yaşlı qadınlara da məsləhət görür. Əgər belədirsə, cavanlar haqqında nə demək olar? HİCAB - TƏMİZLİKDİR Uca Allah deyib: «...Onlardan (Peyğəmbərin zövcələrindən) bir şey soruşduqda, pərdə arxasından soruşun (evlərinə daxil olməyın). Bu həm sizin, həm də onların ürəklərinə daha çox təmizlik bəxş edər ...» (əl-Əhzab, 53). Allah təala hicabı mömin kişilərin və mömin qadınların qəlblərinin təmizliyi kimi təsvir etmişdir, belə ki, göz görməsə könül istəməz. Əgər göz nəyisə görürsə, könül istəyə də bilər, istəməyə də. Belə çıxır ki, nə qədər az görsən qəlbin bir o qədər təmiz olar. Hicab da qəlblərində mərəz olanların şəhvətlərinin qarşısını alır: «...Yad kişilərlə yumşaq (əzilə-əzilə) danışmayın, yoxsa qəlbində mərəz olan tamaha düşər (əl-Əhzab, 32). HİCAB – ÖRTÜKDÜR Peyğəmbər (s.a.v.) deyib: “Uca Allah həyalı, örtülüdür və O, həyalı və örtülüləri sevir”. O, həmçinin demişdir: “Uca və Qüdrətli Allah paltarlarını öz evlərindən başqa yerdə soyunan qadınları lənətləmişdir”. HİCAB – TƏQVADIR Uca Allah deyib: «Ey Adəm övladları ! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir geyim və bir də bəzəkli bir libas nazil etdik. Lakin təqva libası daha yaxşıdır. Bu, Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə, öyüd-nəsihətə qulaq asasınız» (əl-Əraf, 26). HİCAB – İMANDIR Qüdrətli və Uca Allah hicab haqda buyurarkən yalnız mömin qadınlara müraciət edirdi. O deyib: «Mömin qadınlara de ki...» (ən-Nur, 31). «...və möminlərin övrətlərinə de ki...» (əl-Əhzab, 59). Bəni Tamim qəbiləsindən olan qadınlar möminlərin anası Aişənin (r.a.) yanına nazik paltarlarda gəldikdə Aişə onlara dedi: “Əgər siz möminsinizsə bu paltar möminlər üçün deyil. Yox əgər siz mömin deyilsinizsə onda onlardan həzz alın”. HİCAB - HƏYADIR Rəsulullah (s.a.v.) deyib: “Hər bir dinin öz xüsusiyyəti var. İslamın xüsusiyyəti– həyadır” O, həmçinin deyib: “Həya imandandır, iman isə Cənnətdədir...”. Peyğəmbər (s.a.v.) deyib: “Həya ilə iman bir-biriylə qırılmaz əlaqədədir əgər bunların birini yox etsən, o birisi özbaşına yox olar”. Möminlərin anası Aişə (r.a.) belə rəvayət edirdi: “Mən Rəsulullahın (s.a.v.) və atamın dəfn olunduqları evə girəndə öz üst paltarımı çıxarıb deyərdim: “Bunlar mənim ərim və atamdır”. Amma Ömər də burada dəfn edildikdən sonra mən evə çarşabla girirdim, çünki Ömərdən utanırdım”. Bu onu göstərir ki, hicab qadın xilqətində olan utancaqlıqla uzlaşır. HİCAB QADININ NAMUSUNU QORUYUR Hicab həmçinin, arvadına və ya qızına dikəlmiş günahkar baxışları qəbul etməyən normal, sağlam düşüncəli kişinin qadının namusunu qorumaq kimi təbii hissləri ilə də təmamilə uzlaşır. Qadın namusunun qorunması və onun toxunulmazlığı cahiliyyət dövründə də, İslam dövründə də neçə-neçə qanlı konfliktlərin səbəbi olmuşdur! Əli (r.a.) demişdir: “Mən eşitmişəm ki, sizin arvadlarınız topa-topa xaricdən gəlmiş gənc kafir tacirlərin yanına gedir və bazarlarda onlarla sürtüşürlər. Məgər bu sizi heç utandırmır?”. Öz arvadının namusunu qorumayan nakişidir! ÖZÜNÜ NÜMAYİŞ ETDİRMƏYİN ZİYANLARI Özünü nümayiş etdirmə Allaha və Onun Rəsuluna (s.a.v.) asi olmaq deməkdir. Həqiqətən, Allaha və Onun Rəsuluna (s.a.v.) tabe olmayan yalnız özünə zərər vurur, bunun Allaha heç bir ziyanı yoxdur. Rəsulullah (s.a.v.) demişdir: “Mənim bütün ümmətim Cənnətə düşəcək, yalnız bundan imtina edənlərdən başqa”. Ondan soruşurlar: “Ya Peyğəmbər! Bundan kim imtina edəcək ki?” Allahın Rəsulu (s.a.v.) belə cavab verir: “Kim mənə tabe oldusa Cənnətə düşəcək, kim ki, itaət etmədi- Cəhənnəmlikdir”.
Bəs sizin hicaba qarşı münasibətiniz necədir?

Добавлено (20.09.2008, 12:18)
---------------------------------------------

HİCАB VƏ CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN GЕYİMİ
Həmd оlsun Аllаhа, аləmlərin Rəbbinə! Ucа Аllаhın insаnlаrа hаqq dinlə göndərdiyi Müqəddəs Pеyğəmbərə – Məhəmmədə (Onun üzərinə Аllаhın sаlаvаtı və sаlаmı оlsun!) Hər bir müsəlmаn Rəhimli və Mərhəmətli Аllаhа, каinаtı və insаnlаrı Оnun yаrаtdığınа, bizi yеdizdirib qаyğımızа qаldığınа və yаlnız Оnun tərifə və ibаdətə lаyiq оlduğunа inаnmаlıdır. Müsəlmаn Аllаhın Mələкlərinə – оnlаrın nurdаn yаrаdıldığınа və оnlаrın Yаrаdаnın hər bir əmrini yеrinə yеtirmələrinə, Оnun Кitаblаrınа – Zəburа, Tövrаtа, İncilə və Qur’аnа inаnmаlı və Аllаhın Müqəddəs Qur’аndа yаzılаn höкümlərinə tаbе оlmаlıdır. О, Tаnrının pеyğəmbərinə və еlçilərinə inаnmаlı, pеyğəmbərlərin sоnuncusu оlаn Məhəmmədin (s.ə.v.) göstərişlərinə əməl еtməli, həmçinin хеyirin və şərin Аllаhdаn оlmаsınа və hər şеyin Оnun irаdəsi ilə bаş vеrməsinə şübhə еtməməlidir. Həmçinin о, Аllаhın insаnlаrı yеnidən dirildəcəyi və öz əməllərinə görə Оnun qаrşısındа cаvаb vеrəcəкləri və həqiqətin аşкаrа çıхаcаğı Ахirət gününə də inаnmаlıdır. Bu böyüк gündə möminlər Cənnətə girəcəк, каfirlər isə Cəhənnəm оdu üçün yаnаcаq оlаcаqlаr.
«…Оnlаrı zillət bаsаr… оnlаrın üzü, sаnкi gеcənin zülmət pаrçаlаrı ilə örtülmüşdür. Оnlаr Cəhənnəmliкdirlər, özləri də оrаdа əbədi qаlаcаqlаr.» (Yunis, 27).

Аllаh təаlа hicаbı mömin кişilərin və mömin qаdınlаrın qəlblərinin təmizliyi кimi təsvir еtmişdir, bеlə кi, göz görməsə кönül istəmir. Əgər göz nəyisə görürsə, кönül istəyə bilər, istəməyə də, bеlə çıхır кi, nə qədər аz görsən qəlbin bir о qədər təmiz оlаr. Hicаb dа qəlblərində mərəzə оlаnlаrın şəhvətlərinin qаrşısını аlır. Ucа Аllаh dеyib: «Еy Аdəm övlаdlаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtəcəк bir gеyim və bir də bəzəкli bir libаs nаzil еtdiк. Lакin təqvа libаsı dаhа yахşıdır. Bu, Аllаhın аyələrindəndir кi, bəlкə öyüd-nəsihətlə qulаq аsаsınız.» (Əl-Ərаf, 26).

Pеyğəmbər (s.ə.v.) dеyib: «Ucа Аllаh həyаlı, örtülüdür və о, həyаlı və örtülüləri sеvir». О, həmçinin dеmişdir: «Ucа və Qüdrətli Аllаh pаltаrlаrını öz еvlərindən bаşqа yеrdə sоyunаn qаdınlаrı lənətləmişdir.» Ucа Аllаh qаdınlаrа hicаb gеyməyi əmr еdib: «Mömin qаdınlаrа dе кi, gözlərini hаrаm buyurulmuş şеylərdən çеvirsinlər (nаməhrəmə bахmаsınlаr); аyıb yеrlərini (zinаdаn) qоrusunlаr (və yа örtülü sахlаsınlаr), öz-özlüyündə görünən (əl-üz) istisnа оlmаqlа, zinətlərini (zinət yеrləri оlаn bоyun, bоğаz, qоl, аyаq və s. nаməhrəmə) göstərməsinlər; bаş örtüкlərini yахаlаrının üstünə çəкsinlər.»
(Ən-Nur, 31).

Аllаhın höкmünü «Еşidiriк və itаət еtmiriк» sözləriylə qаrşılаyаrаq Аllаhın qəzəbinə tuş gəlmiş qаdınlаrа nеcə də охşаyırlаr! Оnlаr Аllаhın əmrini еşidərəк «Еşidiriк və itаət еdiriк» dеyən əsl müsəlmаn qаdınlаrdаn nеcə də uzаqdırlаr! Аçıq-sаçıq və çılpаq оlmаq istəyi yаlnız hеyvаnlаrа məхsus təbii хüsusiyyətdir. Böyüк və Qüdrətli Аllаh özünün və Rəsulunun (s.ə.v.) əmirlərindən yаyınаnlаrın ibаdətini qəbul еtmir.

Pеyğəmbər (s.ə.v.) каfirlərə охşаmаmаq və qаdınlаrа münаsibətdə оnlаrın qаydаlаrıylа gеtməməк nəsihətinə bахmаyаrаq, müsəlmаnlаrın çохu bu хəbərdаrlığа fiкir vеrmədi. Ucа Аllаh dеyib: «…Оnu inкаr еdənlər üçün аtəşdən pаltаr biçmişdir; bаşlаrınа dа qаynаr su töкüləcəкdir.»
(Əl-Həcc, 19).
Еy Аllаhın qulu, каş кi, biləydin Cəhənnəm çохlаrı üçün əbədi zindаn оlаcаq. Həqiqətən insаn Cəhənnəm оdunu təsəvvür еdə bilmir. Аmmа оnа, hər şеyi udmаğа hаzır оlаn bu dünyаnın оdunа bахmаq кifаyət еdər. Bunа görə də mömin əcdаdlаrımız, оnа bахdıqdа Аllаhdаn qоrхu hissi кеçiriblər. Bеləliкlə, Аllаhın əmirlərinə hеç bir höкmünü zərrə qədər tərəddüd еtmədən yеrinə yеtirməк vаcibdir. Еy mənim müsəlmаn bаcım, еlə isə tövbə еt! «Nə vахtsа tövbə еdib, nаmаz qılıb, hicаb gеyəcəm» sözlərindən çəкin. Tövbəni təхirə sаlmаq özü də bir günаhdır кi, о dа tövbə tələb еdir. Еlə isə Musаnın dеdiкlərini təкrаr еt: «Оnlаr аrхаmcа gəlirlər. Pərvərdigаrа! Məndən rаzı qаlаsаn dеyə hüzurunа tələsdim.» (Təhа, 84).

Əziz bаcılаrım! Nə qədər кi, gеc dеyil bu hаqdа düşünməyə dəyər. Аllаhın hüzurundа durаcаğımız gün gеc оlаcаqdır. Çünкi iкinci dəfə dirildiyini gördüкdən sоnrа, «Indi inаndım!» dеməyin hеç bir fаydаsı оlmаyаcаqdır.
Аllаh hаmımızı hidаyət еtsin!
Аmin!

Добавлено (20.09.2008, 12:23)
---------------------------------------------

NECE ORTUNEK
Necə örtünək?


Əl və üzdən başqa bədənin hər bir yeri örtülməlidir. Özü də bu zaman örtünmək şərt deyil. Belə ki, qeyd etdiyimiz üzvlər elə şəkildə örtülməlidir ki, bədənin qabarıq hissələri nəzərə çarpmasın. Bu barədə də alimlərimiz yekdil fikirdədir. Maraqlanan tədqiq edə bilər.


Öncə dedik ki, örpəyin ən mühüm hikmətlərindən biri qadının özünü naməhrəmdən qorumasıdır. Buna əsasən, örpəklə və imanlı qadın naməhrəm müqabilində elə davranmalı, danışmalı, baxmalı, gülməli, yeriməli, geyinməlidir ki naməhrəmin diqqətini özündən yayındırsın. Bu çox mühüm məsələdir. Təəssüfki son zamanlar bədən əzalarını sezdirən və rəngarəng hicab örpək geyimləri dəb şəklini alıb. Görəsən Islami örpək, kamil örnək olan Fatimeyi-Zəhra geyimi budurmu?! Görəsən bizim imanlı bacılarımız özlərinə o xanımı örnək almışlarmı? Olmasın ki, diqqətsizlik ucbatından zəhmətlərimiz səmərəsiz qalsın.


Bəziləri «Islam dini mütərəqqi, sivil dindir» «indi hansı zamandır», «dünyayla ayaqlaşmalıyıq», «hər zamanın öz hökmü var» kimi hay-küylü şüarları möminə bacı qardaşlarımızı çaşdırır. Güman olunmasın ki, dindar bir qadın digərlərindən sadəcə namaz, oruc və zahiri geyimlərilə fərqlənir qalan məsələlərdə isə, cəmiyyətə qarışmaq lazımdır. Xeyr dindar həyatını bütün sahələrində, gündəlik faliyyətlərində Allahın razılığını güdməli, onun qanunu yerinə yetirməli, itaətində durmalıdır. Onun cəmiyyətdəki davranış və rəftarlırı da elə Rəbbinin göstərişləri əsasındadır. Buna zamanların dəyişməsi, cəmiyyətin hər hansı bir istiqamətə yönəlməsi təsir edə bilməz. Islam dini Allahın qoyduğu qanunlar çərçivəsində həm azadlığ himayədarı, həmdə sivil dünyanın təminatçısıdır, saxta, vəhşi azadlığın, dünya pərəslik, şəhvətpərəsliyin deyil!

ORTUNMEK NAMEHREMLE BAGLIDIR

Örtünmək naməhrəmlə bağlıdır.


Naməhrəm, insana müxalif cinsə aid olan şəxsdir. Insan yetkinlik-büluğ həddinə yetişdikdə, ona bir sıra şəxslərlə görüşmək, əl tutmaq, bədən üzvünün örtülü olmayan üzvlə toxunmaq, onunla bir məkanda tək qalmaq, icazə verilməyən üzvlərini ona göstərmək, onunla ehtiraslarını təhrik edəcək tərzdə rəftar etmək, onu cəlb edəcək şəkildə geyinmək və bəzənmək icazəsi verilmir.


Qızlar adətən doqquz yaşında, oğlanlar isə on beş yaşında yetkinlik yaşına çatırlar. Həddi-büluğun bir sıra əlamət və xüsusiyyətləri, həmçinin bununla bağlı müəyyən olunmuş vəzifələr var. Təfərrüatı şəriət risalələrində göstərilir. Məsələ dəqiqliklə öyrənilməlidir.


Örtünmək naməhrəmlə bağlıdır. Allah-Taala öz hikməti əsasında insanda bir sıra təbii xüsusiyyətlər yaratmışdır. Insan bunlardan düzgün bəhrələnməklə yaradılışının son hədəfinə yetişə bilər. Bunlar əql, şəhvət, qəzəb və vahimə qüvvələridir. Bu haqda əxlaq elmində bəhs olunur. Bu qüvvələr düzgün istiqamətləndirilməzsə, hər yanı fitnə-fəsad, zülm və müharibələr bürüyər. Adları çəkilən qüvvələr yalnız ağılın tədbiri ilə tüğyandan saxlanır və hədəfə doğru istiqamətlənir.

Naməhrəmə olan meylin əsli demək olar ki, əsasən şəhvət qüvvəsinə qayıdır. Bu, təbii istəkdir. Elə bunun üçün müqəddəs dinimiz bu təbii qüvvəni təmin etmək üçün qaydaqanun müəyyənləşdirib. Buna görə də insan öz şəhvətini, dinin təyin etdiyi yolla nəzarətdə saxlamalı, onun ifrat istəklərinin qarşısını dinin bəyəndiyi yolla almalıdır.
Dahi Islam mütəfəkkiri, Mütəhhərinin "Örpək» əsərində bu barədə maraqlı təhlillər vardır. O, cənab yazır: «Qadınla kişi arasında müəyyən bir sərhədin olmaması, qeyd-şərtsiz, ifrat azadlıqlar və açıq-saçıqlıq cinsi ehtirasları artıraraq onu bir ruhi yanğı və heç vaxt təmin olunmayan istək şəklinə salır. Cinsi ehtiraslar çox güclü bir istəkdir və sanki qorxunc bir dəryaya bənzəyir: Ona nə qədər itaət olunarsa, bir o qədər çox inadkarlaşır, tüğyan edir və ipə-sapa yatmır».

Добавлено (20.09.2008, 12:29)
---------------------------------------------

QURANDA ORPEK!

Quranda örpəklə bağlı gəlmiş ayələr izaha ehtiyaclı ayələrdəndir. Bəzilərini çaşdıranda elə bu olmuşdur. Buna görə də lazımınca diqqət yetirmədən, mövzuyla bağlı təfsirlərə nəzər salmadan, digər alimlərin rəyini sormadan tələsik bu dini hökm haqda səhv fikir yürütmüşlər. Məgər Quranı yanlız lüğət nəzərində mənalandırmaqla hökm verməkmi olar?! «Quranı nazil etdik… açıqlayasan» ayəsi Peyğəmbərin sünnəsi-tətbiqatına müraciətin zəruriliyini xəbər vermirmi?! Doğrusu belə görüşlər həqiqətin kəşfinə olan maraqdan deyil, nəfsin meyillərinə uymaqdan qaynaqlanır. Hər kəs səmimi qəlbdən həqiqəti axtarsa, həqiqət hökmən ona aşkar olacaq. Maraqlıdır ki, belələrini müdafiə edənlərdə məhz Islami örpəkdən qaçmaq istəyənlərdir. Quran nə gözəl buyurmuşdur: «Qəlblərində xəstəlik olanlar məhz bu cür (zahiri şübhəli) ayələrin arxasınca düşürlər».Indi isə ayəni nəzərdən keçirək: «Möminə xanımlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar, öz-özlüyündə görünənlər istisna olmaqla, zinətlərini göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər» («Nur»,31)
«Haram buyurulmuş şeylər», «ayıb yerləri» "öz-özlüyündə görünənlər», «zinətlər sözləri nə deməkdir? Zinətdə məqsəd qızıl-gümüşdür, yoxsa başqa şey? Öz-özlüyündə görünənlər əl-üz, saç, qol-ayaqdır, yoxsa başqa yerlər? Bunların nə olduğunu Peyğəmbərimizdən (s) savayı kim izah edə bilər ki ?! Bax bu sünnəyə müraciəti gərəkləşdirir.


Indi isə ayəni həmin kəlmələrin mənalarını sünnədən əldə edərək mötərizədə açıqlanmış halda veririk: «Möminə qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini qorusunlar (zinadan), öz-özlüyündə görünənlər (əl, üz kimi) istisna olmaqla, zinətlərini (boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə) göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər».


Yaxud bəziləri deyir ki, ayədə «baş örtüklərinizi yaxanıza çəkin» buyurulur, bunun baş bağlamağa nə aidiyyatı var?!

Cavabında deyirik ki, əvvəla islami örtünmək dedikdə sadəcə baş bağlamaq nəzərdə tutulmur. Ikincisi, bu nə deməkdir, yəni qadınlar sinələrini bağlasın, amma sinədən aşağı və yuxarı açıq gəzsin,qalan üzvlərin üzərinə örtük çəkməsinlər?! Üçüncüsü, məgər qadının boynu və saçları ona zinət sayılmırmı?! Belə məntiqə daha söz yoxdur! Aydın məsələdir ki, sinənin örtünməsini əmr edən Allah, baş və ayaqlarıda nəzərdə tutmuşdur. Görəsən dörd bir yanı açıq olan bir evin qapısına qıfıl vurmağın nə anlamı var?!
Allah buyurur ki, valideyninə «of» da demə, məgər bir şəxs anasını kötəkləyə və sonra da «mən sadəcə onu döydüm, ona «of» demədim ki,?!» söyləyərsə, siz bu məntiqə nə ad verərdiniz?!


Bütün Islam alimləri və Quran təfsirçiləri bu ayənin örtünmək mənasında olduğunu bildirmişlər.


ISLAMDA ORPEK!

Örpək dinimizdə vacib hökmlərdəndir. Bunda heç bir Islam aliminin şübhəsi yoxdur.
Məlumdur ki, şəriət hökmləri Peyğəmbərimizə (s) Quran və hədis vasitəsilə vəhy olunub. Bəziləri güman edirlər ki, dinin hökmlərini anlamaq üçün Quran kifayətdir. Bu tamamilə səhv fikirdir. Bu Fikri heç bir müsəlman alimi dəstəkləməyib. Quran kifayət idisə, nə üçün Peyğəmbər (s) gəlirdi? O, nə üçün ayələri izah edirdi? Məlum olur ki, Qurani-Kərim heç də hamının bütün ayələr anlayacağı şəkildə deyil, ondakı bir çox ayələr ümumi şəkildədir, onları Peyğəmbər izah etməlidir. Yoxsa ayənin əsl məqsədi gizli qalar: «Biz Quranı sənə nazil etdik ki, onlara açıqlayasan» («Nəhl», 44). Deməli Peyğəmbərin vəzifəsi ilahi hökmləri dəqiqliyi ilə insanlara çatdırmaq və açıqlamaqdır: «Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürür; nəyi qadağan edirsə ondan çəkinin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, onun cəzası çox şiddətlidir» («Həşr» 7).


 
XEDICE73Tarix: Şənbə, 27.09.2008, 16:32 | Yazı # 8
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
YANLIŞ ANLAYIŞ VƏ ŞÜBHƏLƏR
1. İSLAM QADINI ALÇALDIR
Qeyri-müsəlmanlar tərəfindən İslam dininin bir çox yönlərinin hələ də dərk olunmaması həqiqətinin davam etməsinə baxmayaraq, islam dininin qadınlara qarşı münasibətinə dair cahillik, düzgün təbliğatın aparılmaması, informasiyaların çatdırılmaması, əsli olmayan səhv mənbələrdən istifadə və islam ilə əlaqəsi olmayan şəxslərdən sitatlar gətirilməsi və yanlış fərziyyələr çox güman ki, bunların içində ən dəhşətlisidir. Qurani Kərimin çox sayda ayələri bəyan edir ki, kişilər və qadınlar Allahın dərgahında bərabərdirlər. Islamın təlimlərinə görə, Allah dərgahında insanları bir-brindən fərqləndirən yeganə şey Allaha qarşı olan təqvalarıdır (Allahın əmrlərini yerinə yetirmək və qadağanlarına çəkinməyin dərəcəsi). Bu səbəbdən, insanların bir çoxu İslam dininin hələ 1400 il bundan əvvəl qadınlara haqqlarının tanınmasını aşkar etdikdə təəccüblənirlər. Halbuki Avropa və Amerikada qadınların haqqları yaxın keçmişdə tanınmışdır. Məsələn, İslam dini açıq-aydın bildirir ki, qanunla qadın tam hüquqa malikdir və kişi ilə mənəvi cəhətdən bərabər hüquqa malikdir. Həmçinin, İslama görə qadınlar mülkiyyətə sahib olma, biznes qurmaq və eyni işə görə bərabər paya sahib olmaq haqqına malikdir. Qadınlar məxsus olduqları var dövlət ilə əlaqədar tam idarəetmə hüququna malikdirlər. Onların iradələrinin əleyhinə qarşı gəlmək olmaz. Evləndikdə qadınlara öz soyadlarını qorumaq haqqı tanınır.

Bundan əlavə, mirasa sahib olmaq və laqeydlik və yaxud həyat yoldaşları tərəfindən pis davranış gördükləri zaman nigahlarının ləğv olunmasında haqqlara sahibdirlər. Həmçinin, İslam qadını “şərli şəhvətçi” olaraq vəsf etmir. “İlk günaha” görə qadını ittiham etmir. İslamda qadınlar kişilərin iştirak etdiyi bütün ibadət formalarında iştirak edirlər.

--------------------------------------------------------------------------------
Həqiqətdə, 1400 il bundan əvvəl islam dininin qadınlara tanıdığı haqqlar, demək olar ki Qərb dünyasında hələ də 1900-cu illərə qədər eşidilmirdi.

--------------------------------------------------------------------------------
İngiltərə və Amerikada 50 il bundan az bir müddət əvvəl qadın atasının və yaxud ərinin birgə imzası olmadan ev və yaxud mənzil ala bilmirdi! Bundan əlavə, islam qadına və onun cəmiyyətdə fəaliyyətinə böyük yer verir. Onlara miras haqqı, istədikləri şəxs ilə ailə qurmaqda seçim etmək və bir çox digər haqqlar bəxş etmişdir. Həmçinin, qeyd olunmalıdır ki, Məhəmməd peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm misiyası cahiliyyə cəmiyyətində qadınlara dair mövcud olan dəhşətli, iyrənc adət ənənələrə son qoydu. Məsələn, Qurani Kərim körpə qız uşaqları doğulduğunda müşrik, bütpərəsət Ərəblərin onları öldürməsinə dair adət-ənənəyə son qoydu.
Bundan əlavə, o zamankı Ərəblərin məhdudiyyətsiz çoxarvadlılıq prinsipinə məhdudiyyət qoydu və qadının sağlamlığını, rifahını qorumaq üçün onların əvəzinə bir çox qanunlar gətirdi. Bu gün, qadınların statusu ilə əlaqədar iddia edilən islahatların əksəriyyəti Qərb dünyası dini dünyəviliyə tərk etdikdən sonra ortaya çıxmışdır. Hətta Qərbdə “Yəhudi-Xristian adət-ənənələrinə” riayət etdiklərini iddia edənlər əslində Qərb liberalizminin dəyərlərinə riayət edirlər. Lakin sadəcə onlar öz həmvətənlərindən bu prinsiplərə daha az riayət etməkləri ilə fərqlənirlər. Bu mövzuda daha çox oxumaq istəyənlər: “Yəhudi-Xristian Ənənəsində Qadınlardan fərqli olaraq İslamda Qadın---Əfsanə və Həqiqət-kitabına müraciət edin. Bu gün müsəlman dünyasında qadınların haqqları yoxdursa, bu o demək deyildir ki, İslam dini onlara haqq tanımamışdır. Problem ondan ibarətdir ki, bir çox yerlərdə özgə, xarici adət-ənənələr İslamın təlimlərini kölgə altında qoymuşdur. Bu isə ya müsəlmanların cahilliyi (dinləri haqqında savadsız olmaları) səbəbindən, ya da Qərb dünyasının apardığı müstəmləkəçilik siyasəti nəticəsində hasil olmuşdur.

--------------------------------------------------------------------------------
ALLAH TƏALA DAHA YAXŞI BİLİR
--------------------------------------------------------------------------------
Müvəffəqiyyət Allahdandır.
--------------------------------------------------------------------------------
Allahın salamı və salavatı peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və səhabələrinin üzərinə olsun.
--------------------------------------------------------------------------------


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
LANDMARKTarix: Cümə axşamı, 23.10.2008, 01:14 | Yazı # 9
Qrup: Etibarlı
Yazı: 17
Reputasiya: 0
Status: Saytda deyil
Qadınlar kişilərdən çoxdur

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin nəşr etdirdiyi “Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2006” adlı illik statistik məcmuədə ölkəmizdə əhalinin cins bölgüsünün qadınların xeyrinə 51,9 faiz olduğu qeyd olunub. ABŞ, Avstriya, Argentina, Belçika, Braziliya, Bolqarıstan, Danimarka, Kanada, Polşa, Rumıniya, İsveç, Yaponiya və bir çox digər ölkələrdə də kişi və qadın cinslərinin bölgüsü Azərbaycandakı kimidir.
Ukrayna, Estoniya, Latviyada qadınlar əhalinin 54 faizini, Rusiya, Litva, Belarusda 53 faizini təşkil edir. Türkmənistan, Tacikistan, Özbəkistan, Koreya, Norveç, Avsraliyada bu nisbət 50-yədir.

Bərkidilib: 1733262.jpg (13.4 Kb)


İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər. (Qiyamət insanlar üçün nə qədər uzaq isə, Allahın dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dünyaya, şan-şöhrətə olan meyl, varlanmaq həvəsi insanların başını elə qatmışdır ki, qiyamət günü barəsində əsla fikirləşmirlər). Enbiya-1
 
XEDICE73Tarix: Cümə, 27.03.2009, 17:21 | Yazı # 10
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Gəlinin bakirəlik qanının kişinin ailə tərəfinə göstərilməsi ənənəsi

Həmd Allaha məxsusdur.

Əvvəla:

Bu məzəmmət olunacaq, rədd olunacaq iyrənc bir ənənə və ikrah hissi doğuran əməldir. Bu məsələdə kişinin öz ailəsi ilə ayaqlaşması, yaxud söz və ya əməl ilə olsun onlar ilə razılaşması aşağıda sadalanan bir sıra səbəblərdən dolayı qadağandır:

1.Bu məsələ evlilik sirlərindən biridir və gizli saxlanmalıdır. Heç bir halda kişi ilə qadına aid şəxsi münasibətlərdə cütlər arasında baş verən məsələləri insanlar arasında yaymaq və yaxud bu barədə kiməsə söyləməyə icazə verilmir.

2. Məlum olduğu kimi xaric olan bu qan şərəfli qadın ilə şərəfsiz qadını fərqləndirən bir nişanə deyil. Odur ki, bunların hamısı mənasızıdır.

3. Kişinin zövcəsinin bakirə olmadığını aşkar etdiyi güman edilsə belə: bu halda bu həqiqəti gizlətməsi və insanlara bunu yaymaması ona əmr olunmuşdur. Ailəsinin ondan tələb etdiyi bu iş iyrənc və haram işlərə yardım etmək, gizlədilməsi vacib buyrulan əmri yerinə yetirməməkdir.

4.Bu iyrənc adətin digər fəsadları hər iki cüt arasında narahatlıq və sıxıntıya səbəb olmaqdır. Belə ki, ər bakirəlik pərdəsini pozmağa tələsir və zövcə ola bilsin ki, ilk gecədə buna hazır olmasın. Ona görə də, kişi qadının ağır qanaxmaya məruz qalmasına və bununla da evlilik münasibətlərində incikliyin yaranmasına səbəb ola bilər.

5. Bu murdar adət-ənənə dolayı yol ilə qadını əxlaqsızlıqda ittiham etməkdir. Kişinin ailə tərəfi özünü təmizə çıxarmaq üçün qadından sübut-dəlil tələb edirlər.

6.Bu münkər (iyrənc, pis) ənənə barədə ən azı onu söyləmək olar ki, bu insanın abır-həyasına zidd olan bir adət-ənənədir. Çünki cütlər arasında baş verən intim əlaqələr sirr olaraq saxlanmalı, ifşa edilməməli və yaxud elan edilməməlidir.

Bu adət-ənənənin qarşısı alınmalı və buna qarşı mübarizə aparılmalıdır.

Şeyx əli Məhfuz (Allah ona rəhmət etsni) demişdir:

Açıq-aydın xətalardan biri də, gəlinin bakirəlik qanına bulaşmış köynəyini kəndin ətrafında dövr etdirməkdir. Həqiqətdə, bu ən çətin anlarında bu zavallı qadına qarşı necə davrandığına Allah təalanın şahid olduğuna məhəl qoymayan bir vəhşinin bu zərif üzvə qarşı işlədiyi cinayət qanıdır. Onlar bakirəlik pərdəsi pozulduqda qadının köynəyi ilə ətrafda dolaşdıqlarında elə sözlər işlədirlər ki, qəlbində zərrə qədər insaniyyət, vicdan olan bir kəs bundan xəcalət çəkər. Bu məzəmmət olunası bidət və yenilik zəngin və orta təbəqədən olan insanlar arasında nüfuzdan düşmüşdür, lakin yoxsul, aşağı təbəqə arasında hələ də qalmaqdadlr və buna qarşı müqəddəs bir münasibət bəslənir. Bu da Cahillik dövrünün qalıqlarından biridir. Sitatın sonu.

Əl-İbda fil Mədar əl-İbtidaa (səh.265), Dar əl-İtisam

Ən doğrusunu Allah bilir.

Muhammad Saleh əlMunəccid


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Bazar, 05.04.2009, 10:39 | Yazı # 11
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Allah Resulü buyuruyor:
Ancak hanımına ve cariyene bak, gözünü (harama) kapat.
Allah avrte bakana ve baktırana da lanet etsin.
Bakılması haram olan yeri tutmakta haramdır.
Yabancı bir erkeğin müslüman bir kadının avret sayılan yerlerine bakması haramdır. Ancak hasta olan kadına zaruret miktarı bakmak haram değildir.

Bu konuda İslam büyükleri şöyle demektedir:
İmam Merğani, “Doktorun zaruret zamanı hasta olan kadının hasta olan organına bakması caizdir. Ancak erkek doktorun tedavi etmeyi başka kadına öğretmesi gerekir.”
Molla Hüsrev de aynı şeyleri söyleyerek ilaveten, “Kadının başka bir kadının avret yerine bakması günah açısından daha hafiftir. Hiç görülmüyormu ki, öldükten sonra kadını kadın yıkar erkek değil.”

Kadınların erkek doktora muayene olması için bir zaruret olması gerekir. Kadın doktorun olmaması veya olupta erkek doktor kadar uzman olmayışı bir zarurettir


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Şənbə, 16.05.2009, 13:50 | Yazı # 12
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Müsəlman qadın kafir qadınların yanında olarkən hicabını çıxara bilər?

Müsəlman qadının kafir, məsələn bütpərəst bir qadının qarşısında açmasına icazə verildiyi bədən hissələri hansılardır? Bütpərəst (kafir, müşrik) qadının qarşısında müsəlman qadının üzünü açmasının caiz olmadığı doğrudurmu?

Həmd Allaha məxsusdur.

Bu haqda doğru rəy ondan ibarətdir ki, qadın göbəkdən yuxarı və dizdən aşağı hissəni müsəlman və ya kafir olmasından asılı olmayaraq digər bir qadının yanında aça bilər. Göbəklə diz arasında olan yerə gəldikdə , bu övrət sayılır (açılmasına icazə verilməyən) və hər kəsin yanında örtülməlidir. Müsəlman və ya qeyri-müsəlman olmasından və ya yaxın (qohum) və uzaq (bir kəs) olmasından asılı olmayaraq, heç bir qadın başqa bir qadının övrətini görməməlidir. Eyni şey kişilər arasında olan övrət məsələsinə də aiddir (yəni, heç bir kişi digərinin övrətini görməməlidir). Bir qadın digərinin sinəsini, başını, baldırlarını və s. görə bilər, həmçinin kişi də başqa bir kişinin sinə, baldır və başını görə bilər. Müsəlman qadın kafir qadının qarşısında olarkən örtünməməlidir deyə bəzi elm əhlinin sözünə gəldikdə bu rəy elm əhli arasında olan iki rəydən daha doğru olan rəy ilə əvəz edilir (daha doğru olan rəy tərcih edilir), çünki Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) zamanında yəhudi və müşrik qadınlar müxtəlif ehtiyac və səbəblərdən Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) xanımlarının yanına girib çıxardılar; onların bu qadınlar qarşısında hicab geydikləri rəvayət edilməmişdir, halbuki onlar qadınların ən təqvalısı və ən fəzilətlisi (üstünü) idi.

Şeyx ibn Bəzz, “Müsəlman qadına dair fətvalar toplusu”, 3-cü Hissə, səh.830


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
medineTarix: Şənbə, 16.05.2009, 15:19 | Yazı # 13
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
Peygämbär (s.a.s) buyurmusdur:" hec bir gadin müsälman bacsinin yerini tutmag ücün gäläcäk ärindän onun bosanmasini xahis etmamälidir" (Sähih -Buxari) Peygämbär (s.a.s) buyurmusdur:" sübhäsiz bu dünya ancag müväggäti rahatlig yeridir vä dünyada än yaxsi rahatlig ämalisaleh zövcädir" (Sähih Müslim ibn Macä Näsai) Peygämbärimiz (s.a.s) buyurmusdur: "fitnä 3 seydädir: Atda ,gadinda vä evdä"(Sähih Buxari) Peygämbär( s.a.s) buyurmusdur" ägär gadin ärinin icazäsi olmadan onun gazancindan zäkat verärirsä, o ärinin savabinin yarisini alacag(Sähih -Buxari) Peygämbär(s.a.s) buyurmusdur" Gadin kisinin haggini bilsä, onun günorta vä sam yemäyini hazirlamadan , bütün islärini görmädän oturamaz"( Täbarani sähih)

ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!
 
leyla10Tarix: Çərşənbə axşamı, 19.05.2009, 12:57 | Yazı # 14
Qrup: İstifadəçi
Yazı: 12
Reputasiya: 0
Status: Saytda deyil
Sual: Məktəbə və yaxud xəstəxanaya gedərkən, yaxud qohumları və qonşuları ziyarət edərkən qadının ətrilənərək bayıra çıxmasına şəriətdə icazə verilirmi?

Cavab: Əgər qadın (yalnız) qadınların olduğu yığıncağa gedirsə və gedəcəyi yolda kişilərin yanından keçməyəcəksə o zaman ətirlənmək olar. Lakin kişilərin olduğu bazara ətirlənərək getməsinə gəldikdə buna icazə verilmir.

Çünki peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: “Hansı qadın ətirlənibsə bizimlə namaza durmasın”.

Bu mənada rəvayət olunan digər hədislərdən dolayı, qadının ətirlənərək kişilərin yanından və kişilərin toplaşdığı yerlərdən keçməsi qadının səbəbi ilə meydana gələn fitnə vasitələrindəndir. Eynilə qadına örtünmək vacibdir və təbərrücdən (gözəlliyini (yad kişilərə) nümayiş etdirməkdən) çəkinməlidir.

Uca və Qüdrətli Allah buyurur: “Evlərinizdə qərar tutun. İlkin Cahiliyyat dövründəki kimi açıq-saçıq olmayın. (Bər-bəzəyinizi taxaraq evdən çıxıb özünüzü, gözəlliyinizi yad kişilərə göstərməyin!)”. (Əl-Əhzab 33:33)

Ayədə qeyd olunan “təbərrüc” kəliməsinin mənasına (qadının) cazibəli, gözəl keyfiyyətlərini və gözəlliklərini nümayiş etdirməsi, baş, üz və bundan başqa şeylər də daxildir.

ƏbdulƏziz ibn Abdullah ibn Baz


İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər…» (Ənbiya surəsi, ayə 1)
 
XEDICE73Tarix: Çərşənbə, 10.06.2009, 11:50 | Yazı # 15
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
İslamda hicab

Nədənsə dini məsələlər barəsində söhbət düşdükdə xanımların böyük əksəriyyətində dinimizin onlara hicab geyinməsini fərz buyurmasına çox vaxt düzgün münasibət olmaması faktı ortaya çıxır. Elə bunu nəzərə alaraq bu məsələnin üzərində bir qədər dayanmağı məsləhət bildik.
İlk öncə onu qeyd etməliyik ki, hicab islamaqədərki dinlərdə və svilizasiyalarda da mövcud olmuşdur. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, islamdan öncə Avropa ölkələrinin bir çoxunda qadının hicab geyinməsi onun yüksək zümrəyə, zadəgan nəslinə mənsub olması və kölə qadınlardan seçilməsilə xarakterizə olunub. Zaman keçdikcə tarixi hadisələrin təsiri nəticəsində hicab tədricən unudulmaga başlanmışdır. İslam dini öz gəlişi ilə bu məsələyə yeni bir həyat verdi. Dinimiz qadına yüksək qiymət verərək onu yad nəzərlərdən qorumaq, cəmiyyətdə əxlaq balansının pozulmaması üçün hicabı bütün qadınlara vacib buyurdu. Bu barədə Uca Allah belə buyrur:

Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin övrətlərinə de ki, (evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini başdan ayağa gizlədən) çarşablarını örtsünlər. Bu onların tanınması (cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi) və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayan və rəhm edəndir! (əl- Əzhab surəsi, 59)

Göründüyü kimi yenilməz güc və qüvvət sahibi olan Allah bu ayə vasitəsilə qadına nə üçün hicab geyinməsini əmr etməsini izah edir. Bu auə özündə bir cox hikmətləri daşıyır ki, onların da bir neçəsini nəzərdən keçirmək yerinə düşərdi.
Elə ayənin əvəlindən açıq aydın görünür ki, hicab geyinmək nəinki peyğəmbərimizin - səllallahu aleyhi və səlləm - zövcələri və qızlarına o cümlədən, bütün xanımlara vacibdir. Sonra isə Rəbbimiz bu əmrin hikmətini açıqlayaraq onlara əziyyət verilməməsi ücün deməsi, qadının hicabdan imtina edəcəyi təqdirdə özünü əzaba və zülmə düçar edəcyinə bir dəlildir. Və ayənin sonunda Allah Özünün Bağışlayan və Rəhimli olmasını xatırlamaqla, tövbə edəcək, Allahın əmrinə tabe olacağı və hicab geyinəcəyi təqdirdə, qadının günahını bağışlayacağına əmin edir. Əmrlərinin kamilliyinə görə Rəbbimizə həmd olsun!
Uca Allah nə cür geyinmək, bədənin hansı nahiyəsini örtmək barəsində belə buyurur:

Mömin qadınlara da de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar); öz-özlüyündə görünən (əl, üz) istisna olmaqla, zinətlərini (zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə) göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər (boyunları və sinələri gorünməsin); zinət yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, yaxud ərlərinin atalarından (qayınatalarından), yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud öz qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz (müsəlman) qadınlarından, yaxud sahib olduqları (müşrik) cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış (onlarla birlikdə yemək yeyən) xidmətçilərdən, yaxud qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər; gizlətdikləri bəzək şeylərini (xalxallarını) göstərmək üçün ayaqlarını yerə və ya bir-birinə vurmasınlar. Ey möminlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə nicat tapasınız! (Mətləbinizə çatasınız!) (ən-Nur surəsi, 31)

Aişə (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər - səllallahu aleyhi və səlləm - fəcr namazını (sübh namazı) qılarkən, hicablarına bürünmüş mömin qadınlar da ona qoşulardı. (Namazlarını qıldıqdan) sonra isə evlərinə qayıdar və qaranlıq olduğundan heç kəs onları tanımazdı. (Səhihu-l-Buxari, 578; Səhih Müslim, 1456)
Ummu Atiyyə (Adı: Nuseybətu bint Kəb əl-Ənsariyyə) (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər - səllallahu aleyhi və səlləm - bakirə qızların, heyzli qadınların bayram namazlarına gəlməsini bizə əmr edərdi. Heyzli qadınlar namaz qılınan yerdən kənarda dayanar və o günün xeyir-bərəkətinə nail olmaq üçün camaatın arxasında (namaz qılınan yerdən aralı) oturar, təkbir və dua edərdilər. Mən dedim: "Ey Allahın elçisi! Bizdən birinin hicabı olmadıqda nə etsin" O dedi: " Bacısı (Burada istənilən müsəlman qadın qəsd olunur) hicablarından birini ona versin!" (Səhihu-l-Buxari, 980; Səhih Müslim, 2053) (Səhihu-l-Buxari, 980; Səhih Müslim, 2053)

Ayə və hədislərdən görünür ki, əl və üz istisna olmaqla bədənin bütün nahiyəsi örtülməlidir. Göründüyü kimi dinimizdə qaranlıq galan heç bir məsələ yoxdur. Ümumiyyətlə bu məsələyə Quranda bu cür yer ayrılması məsələnin ciddiliyindən xəbər verir. Allahın bu əmrinin əksinə hərəkət etməklə isə həm qadınlar həm də cəmiyyət müxtəlif problemlərlə qarşılaşır. Məsələyə psixoloci aspektdən yanaşdıqda görərik ki, hicab hər şeydən öncə elə məhz qadının özü üçün faydalıdır. Hər hansısa bir qadına məxsus görkəm, bədən quruluşu heç də hamıda eyni cür təsürat oyatmır. Digər tərəfdən də əgər qadının bədən quruluşunda hər hansı bir çatışmamazlıq varsa və bu qüsurlar qadının heç özünün xoşuna gəlmirsə o bunu ətrafdakılara nümayiş etdirməklə diqqəti özündə olan gözəl keyfiyyətlərdən, onun xasiyyətindən daha çox məhz bu qüsurların üzərinə yönəldir ki, bu da ailə qurmaq məqsədilə qadınla ünsiyət yaratmaq istəyən kişinin diqqətindən yayınmaz və kişi həmin qadının şəxsiyyətini, qabilliyətini bilmədən belə onunla ailə qurmaq fikrindən vaz keçir. Gəlin görək ən çox ziyanı kim çəkəcək Əlbəttə ki, qadın. Elə bu səbəbdəndir ki, bir çox qadınlar uzun müddət bəzən də sonunacan ailə qura bilmir, belə olduqda da vəziyyətdən çıxmaq üçün müxtəlif yollara baş vurur və arzuolunmaz zərbələr alır ki, bu da cəmiyyətdə tarazlığı pozur, muxtəlif əxlaqımıza zidd halların yayılması çoxalır.

Hicabsız gəzmək gözəl qadınlar üçün də, məqbul deyil. Hər şeydən öncə həmin qadın öz keyfiyyətlərini adiləşdirir və son nəticədə tamamilə diqqətdən kənarda qalır. Digər bir tərəfdən də həmin qadınlar bir çoxlarının həsədinə, paxıllığına, nəzərinə səbəb olur, nəticədə də onlara göz dəyir və bu gözdəymə nəticəsində hər cür bəlalara düçar olurlar. Bundan başqa onların gözəlliyinə həsəd aparan digər paxıl qadınlar bu gözəlliyinə xələl gətirmək üçün hər cür şər əməllərə (cadu və s.) əl atırlar.

Məhşur islam alimi İbn Teymiyyənin dediyi kimi: "Həsədsiz insan olmur, lakin alicənab və əxlaqlı olan onu gizlədir, alçaq və əxlaqsız isə onu büruzə verir." (Fətvalar toplusu, 10/124-125)

Hər bir qadın anlamalıdır ki,onun malik olduğu keyfiyyətlər yalnız onun əri üçündür və onlar başqalarına nümayiş etdirilməməlidirlər. Bu barədə mövzunu daha da genişləndirmək olar lakin hesab edirik ki, düşünən qadın üçün elə bunlar da kifayət edər.

Gəlin Allahın əmrlərinə biganə qalaraq, oyun-oyuncaqdan başqa bir şey olmayan, bizim üçün imtahan olaraq yaradılan bu dünyanın fitnəsinə uymayaq. Gəlin deyəcəklər ki, filankəsin qızı molla olub, bircə mollamız əskikdi, camaat nə deyər, sən özünə iş tapa bilməyəcəksən, indi biz hansı dövrdə yaşayırıq, qəlbin təmiz və düz olsun, bizim nəsildə başını bağlayan olmayıb və sairə bu kimi sözlər soyləməklə hicab geyinmək istəyən qadınlara və qızlarımıza mane olmayaq. Gəlin bacardıqca Allahın əmirlərinə tabe olub sözün həqiqi mənasında ürəyimizi Allahla düz edək. Əsl təmizlik və düzlük Allaha itaət və Onun əmirlərini yerinə yetirməklə olur.

Hesab edirik ki, Allaha və Onunla qarşılaşağı günə inananlar bu mövzudan müəyyən nəticələr çıxaracaqlar. Allah köməyiniz olsun!

Əlixan Musayev


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)

Yazını XEDICE73 - Çərşənbə, 10.06.2009, 11:56
 
möminäTarix: Bazar, 21.06.2009, 03:32 | Yazı # 16
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
QADIN-DUYGU DERINLIYI ,INCELIK ,FEDAKARLIQ,USHAQ BAXIMI VE NESLIN MUHAFIZESI KIMI MEZIYYETLERLE TECHIZ EDILMISHDIR.SHEFQET VE MERHEMET DE MEHZEN GÖZEL SHEKILDE ANALARIN QELBINDE YERINI TAPIR.INSANDAKI ANALIQ XUSUSIYYETI ,HEC BIR MEXLUQATIN ANALIQ MEFHUMUYLA MUQAYISE EDILMEYECEK DERECEDE ÜSTÜNDÜR.YARADICISININ ILAHI MERHEMETINDENEN COX NESIB ALMISH VARLIQ QADINDIR.ISLAMDA QADININ MEQAMI BASHQA SEMAVI DINLERDEN DAHA UCADIR.MEHZ ISLAM DINI YARANANDAN SONRA QADINA ALLAHU TEALA YUKSEK DEYER VERDI.BELE KI ,ISLAMDAN EVVEL QADINI QUL KIMI ALIB SATARDILAR,QIZ USAGI ANADAN OLARKEN ONU DIRI- DIRI TORPAGA BASDIRARDILAR.QADINLARI COX ASHAGI SEVIYYEDE GORURDULER.EGER AILEDE OGLAN USAHAGI DÜNYAYA GELERDISE SEVINERDILER.BU DA MEHZ QADINLARIN ASHAGI SEVIYYEDE OLDUGUNU GOSTERIRDI.COX SHUKURLER OLSUN KI ,ISLAM DINI QADINI BU SEVIYYEDEN UCA MEQAMLARA CATDIRDI VE QADINA XUSUSI DEYER VERDI.BEZI UZDEN IRAQ INSANLAR ISLAMDA QADINI TEMAMEN QAPALI, SERBESEST OLMAYAN BIR MEXLUQ KIMI TANIYIR.AMMA BU BELE DEYIL .QADININ ZAHIRI GÖRUNUSHU ISLAMDA EL VE UZDEN BASHQA HER BIR YERI ÖRTULU BIR SEVIYYEDE OLMASIDIR.LAKIN BUNU BEZI INSANLAR PIS BASHA DUSHURLER.EKSINE DAHA COX ACIQ SACIQ GEYINEN, ÖZLERINI MÜASIR QADIN ADLANDIRAN BEZI QADINLAR ,ÖZ GÖZELLIKLERINI BASHQA KISHILERE NÜMAYISH ETDIRMEKLE, HEM OZLERINI ,HEM DE DIGER KISHILERI GUNAHA BATIRMISH OLURLAR.BU DA CEMIYYETDE COXLU POZGUNLUQLARA VE ALCAQLIQLARA GETIRIB CIXARIR.ISLAMDA PEYGEMBER EFENDIMIZIN (s.a.s)XANIMLARI KIMI TANINAN XEDICE(r.e),AYSHE (r.a) VE SAIR KIMI QADINLARMIZIN ISLAM TARIXINDE EVEZSIZ YERLERI OLMUSHDUR.MEHZ ONLARIN ISLAM PEYGEMBERINE OLAN MISILSIZ QAYGILARININ NETICESIDIR KI,ISLAM DAHA DA UCALMAGA BASLADI.BIZ QADINLAR HEMISHE PEYGEMBER(s.a.v)ZÖVCELERIDEN ÖRNEK GÖTÜRMELI ,HEYATIMIZI ONLARIN HEYATINA OXSHATMALI,EMELLERIMIZI ONLARIN EMELLERINE OXSHATMALIYIQ.BU BIZIM HEM DÜNYADA ,HEM DE AXIRET HEYATIMIZDA XOSHBEXTCILIKLERE SEBEB OLA BILER.UCA ALLAHDAH BIZLERI CENNETDE O UCA MEQAMLI XANIMLARLA QONSHU OLMAGIMIZI DILEYEK ,VE PEYGEMBER (s.a.s)EFENDIMIZIN SHEFAETINDEN QIYAMET GUNU BINESIB OLMAYAQ INSHALLAH!AMIN!
I


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
medineTarix: Çərşənbə axşamı, 23.06.2009, 01:25 | Yazı # 17
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
Əqidəsi: Bu ümmət üçün nümunə və əsas olan inanc sisteminin Rəsulullahın (s.a.v.) öyrətdiyi həqiqi əqidə olduğu düşüncəsi ilə əshabə, tabiin və ətbau-tabiin, yəni əməli saleh sələfin əqidəsini özü ilə tamamlandığı Əhli Sünnə vəl-camaat metodunu anlamaq və dərk etməkdir.
* Metodu: Yalnız və yalnız Allahın, Rəsulunun -səllallahu aleyhi va səlləm-, əshabələrin və qiyamətə qədər onların yoluna tabe olanların getdiyi yolu hədəf etmiş, bunu yeganə yol kimi seçmişdir.
* Əxlaqı: yüksək İslam əxlaqıdır.
* Əlaməti: hicab və təsəttürdür.
* Ədəbi: həya, iffət və təmizlikdir.
* Nümunə saydığı: möminlərin anaları, əshabə xanımları və bütün salehə xanımlardır.
* Sevgisi: yalnız Allah, Rəsulu -səllallahu aleyhi va səlləm- və İslam qanunlarına bağlı olan hər kəs üçündür.
* Gizli düşüncəsi: axirət həyatını xatırlamaq, özünü qəbrin qaranlıq və darlığından rahatlığa çatdıracaq, ona sakit bir həyat tərzi verəcək yaxşı əməllər görməkdir.
* Dostları: Allahın dininə bağlı olan bütün müvəhhid (Allahın təkliyini qəbul edən), mömin və bütün müsəlman xanımlardır...
* Nifrəti: düşmən yəhudilərə, xristianlara, münafiqlərə, ateistlərə, "qadın azadlığı" və "feminizm" deyə uca səslə bağıran gizli çağırışçılaradır.
* Düşmənləri: çirkin mahnılar, harama yol açan musiqi alətləri, açıq-saçıq və azğın fikirləri nümayiş etdirməyə çalışan bütün curnal və qəzetlər, eşqbazlıq və həddi aşan bütün serial və filmlər, bundan başqa əxlaqsız, namussuz qadınlar, qısası, Allah-Təalanın qəzəbini öz üzərində toplayan hər şeydir.
* İstəyi: çox bağışlayıcı olan "əl-Ğafur" və hala acıyan "ər-Rəhim" Allaha bütün şərtlərə bağlı olmaqla səmimi bir şəkildə tövbə etməkdir.
* Evlilik mərasimi: İslami bir evlilikdir. Toyunda musiqi, içki və s. yoxdur. Dəvət edilmiş qadın və kişi qarışıqlığına yol verilməz. İslama zidd olan geyimlərə də yer verilməz.
* Məqsədi: müsəlman ailəsi qurmaq, beləliklə də bütün insanlığın ehtiyacı olan həqiqi İslam cəmiyyətinin sağlam təməlini meydana gətirmək, ümmətə xeyirli nəsillər yetişdirmək.
* İstirahəti: faydalı elm öyrənmək, Qurani-Kərimi əzbərləmək, din çərçivəsində dincəlib istirahət etməklə keçir.
* Səyahəti: incə düşünər və təfəkkür edər, eyni zamanda dincələrək özünü rahat edən işlərdən də geri qalmaz. Beləliklə, bezginlik və yorğunluqdan uzaq olur, dinamikliyini təmin etmiş olur.

HİCAB VƏ TƏSƏTTÜRÜN ŞƏRTLƏRİ
. Paltar bədənin hər tərəfini örtməlidir. Bundan başqa üz, əl və ayaqların örtülməsinə də xüsusi diqqət göstərilməlidir. Çünki xüsusilə bir çox baxımdan fəsada uğramış cəmiyyətimizdə fitnəyə səbəb verməkdən uzaq olmaq şərtdir:
«Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin övrətlərinə de ki, çarşablarını örtsünlər» ("əl-Əhzab" surəsi, 59);
«Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar)» ("ən-Nur" surəsi, 31).
2. Paltarı bər-bəzəkli olub şəxsən özü zinət kimi olmamalıdır. Bundan əlavə, ətrafındakıların baxışlarını özünə cəlb edəcək şəkildə rəngli, naxışlı, qızıl və gümüş əşyalardan da uzaq olmalıdır (bax: əl-Buxari, "Ədəbu əl-mufrəd"; əl-Hakim, "Müstədrək").
«Evlərinizdə qərar tutun. İlkin cahiliyyə dövründəki kimi açıq-saçıq olmayan. Namaz qılın, zəkat verin, Allaha və Rəsuluna itaət edin» ("əl-Əhzab" surəsi, 33).
3. Paltarları bədən cizgilərini bildirəcək şəkildə incə və şəffaf olmayıb qalın və möhkəm olmalıdır (bax: Əhməd, "Müsnəd"; Beyhaqi, "Sunən").
4. Geyimi dar deyil, geniş və enli olmalı, fitnəyə səbəb olacaq bir yeri müəyyən etməməlidir (Əbu Davud, "Sunən").
5. Müşk və buna bənzər diqqətçəkici qoxular vurulduğu zaman naməhrəm yanına çıxmaq haramdır. Rəsulullah (s.a.v.):"Bir qadın qoxudan istifadə edərək bir topluluğun arasına çıxdığı zaman onlar bunu hiss edərsə, həmin qadın zina etmişdir" (səhihdir, İmam Əhməd) buyurur.
6. Qadın geyimi kişi geyiminə bənzəməməlidir. İbn Abbas -radıyallahu anhuma- belə demişdir: "Kişilər arasında qadınlara, qadınlar arasında da kişilərə bənzəyənə Rəsulullah səllallahu aleyhi və səlləm lənət etmişdir" (əl-Buxari).
7. "Bir qövmə bənzəyən onlardandır" (səhihdir, Əbu Davud) hədisinə görə, müsəlman xanımın paltarının kafir qadınların paltarına bənzəməsi də haramdır.
8. Örtülməsi uyğun olsa da fərqli olduğuna görə insanların müəyyən edəcəyi halda olmamalıdır. Çünki Rəsulullah (s.a.v.): "Kim bədənini bəlli edən bir paltar geyərsə, Allah qiyamət günündə ona zillət paltarı geyindirər. Bu da onun üçün atəş olar" (səhihdir, Əbu Davud) buyurmuşdur.


ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!

Yazını medine - Çərşənbə axşamı, 23.06.2009, 01:30
 
möminäTarix: Çərşənbə axşamı, 23.06.2009, 01:38 | Yazı # 18
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
--------Əbu Bəkr əs-Siddiq qızı Əsma
(Allah hər ikisindən razı olsun!)

O, Allah elçisinin (s.a.v.) dostu Əbu Bəkr əs-Siddiqin (Allah ondan razı olsun!) qızı və möminlər anası Aişənin atadan doğma bacısıdır.
Allah razı olmuşu həm də “zat ən-nitaqeyn”- iki kəmərli, iki qurşaqlı- kimi çağırırdılar.
Əl-Buxarinin rəvayətinə görə o, Allahın elçisi (s.a.v.) Əbu Bəkr əs-Siddiq ilə Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi gün ona yemək-içmək apararkən kəmərini iki parçaya bölərək istifadə edir. Onun bu hərəkətini görən peyğəmbər ona “zat ən-nitaqeyn” ləqəbini verir.
Əsma (Allah ondan razı olsun!) öz həyat yoldaşının yanında böyük yüksək mövqeyə malik olmuşdur. O, əməllərinin qarşılığını Allahdan umaraq onunla bərabər kasıblığa, qıtlığa dözmüşdür. O, tanınmış, varlı tacir Əbu Bəkr əs-Siddiqin qızı idi. Ata evindən ər evinə köçür və onun qulluğunda oturur, ehtiyaclarını ödəyir. Hansı ki, bundan öncə ona qulluq olunar, ehtiyacları ödənilərdi.
-------


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN

Yazını möminä - Çərşənbə axşamı, 23.06.2009, 02:26
 
möminäTarix: Çərşənbə axşamı, 23.06.2009, 17:31 | Yazı # 19
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
Kişi üçün əməlisaleh qadınla həyat sürməkdən böyük xöşbəxtlik yoxdur.
Əbu İmamənin (r.a) rəvayəti olan hədisdə Peyğəmbər (s.a.s) buyurur: «Kişinin Allahdan qorxmaqdan sonra ğörə biləcəyi ən böyük xeyir - əməlisaleh qadındır. Belə qadın ər əmr etdikdə o itaət edər, ona tərəf baxdıqda sevinər, and içdirsə andı qəbul edər. Kişi onun yanında olmayanda onun adını və malını ğöz bəbəyi kimi qoruyar» (İbn Macə)
Əməlisaleh ər və arvadın ailə həyatı böyük bir nemətdir. Bu, bəşər övladı olan iki şəxs birləşdirən ən dərin, ən davamlı rabitədir. Bu rabitədə incə hisslər hakimdir, onun tərəfləri günah işlərdən qorunmuşlar, bütövlükdə cəmiyyət bu rabitə fitnə-fəsaddan və yol azmaqdan uzaqlaşır. Beləliklə, ərlə arvad ruhi əmin-amanlıq kəsb edir və bununla da Allah-təalanın aşağıdaki ayədə ifadə edilmiş istəyi həyata keçir: «Onlarla ünsiyyətdə olasınız deyə sizin üçün öz içinizdən olan zövcələr yaratması, aranızda dostluq, sevgi və mərhəmət bərqərar etməsi də Onun qüdrətinin ifadəsidir» (ər-Rum, 21)
Nümunəvi qadın mömin xanım, əməlisaleh həyat yoldaşı olub özünü əsil şəriət təlimlərinin, saf dünyagörüşün, ülvi əxlaqın və xoş rəftarın tərcümanına çevirir.
Nümunəvi qadın öz ari ilə əl-ələ verərək evini sarsılmaz islam cəmiyyətinin qurulduğu möhkəm kərpiclərdən birinə çevirir.
Hər bir məhdudiyyətdən azad və yaxud ideoloji təxribata əsaslanan tərbiyə görmüş qadınsa heç nədə ideal ola bilməz, əksinə beləsi öz ailəsinin bədənində bir tikan, ya da xarabalıq bayquşudur. Belə qadın ki.inin himayəsini qəbul etmir, özünün mütləq azadlığı deyilən şeyin hərisi olaraq qalır.
Mənim bu risaləm qızlarımıza ünvanladığım nəsihət, imana çağırış, ailələrimizin çiçəklənməsini istəyən səmimi bir tövsiyədir.
Bu tövsiyə hər hansı bir müsəlman ailəsinin dağılması xəbərini eşidəndə ürəyi ağrıyan və narahatçılıq keçirən bir şəxsə məxsusdur. Bizim istəyimiz bu və ya digər hər hansı müsəlman ailəsini, hər cür bidət və zəlalətin çırpılaraq dağildığı, möhkəm mütləq bir qaya kimi görməkdir.
Bu tövsiyə vahid və yekdil, mətin bünövrəyə əsaslanan, dinin düşmənlərinin bütün cəhdlərinin puç edən möhkəm müsəlman ailəsinin qurulmasına çağırışdır.
Bu nəsihətlər «Məhəmməd nəşriyyat və yayım evi»-nin rəğbətinə uyğun gəldi. Risalənin adı «Nümunəvi qadın» oldu.
Nümunəvi qadın öz mətin əqidəsi və həyat təcrübəsilə öz qadınlıq vəzifəsini uğurla yerinə yetirir, özünə və bütün ailə üzvlərinə səadət təmin edir.
Ər və arvadın heç biri tərəfi mələk, səhv və ya xətaya yol verməyən bir şəxs kimi təsəvvür etməməlidir.
Şərəfli hədisdə deyildiyi kimi: «Səhv edənlər içində ən yaxşıları tövbə edənlərdir» (Etibarlı hədisdir. Onu Əhməd, ət-Tirmiz, əl-Hakim və İbn macə rəvayət etmişlər. Səhih Camius səğir. 1-ci cild, səh.831)
Peyğəmbər (s.a.s) həmçinin demişdir ki, qadınlarda əxlaqi çatışmazlıq başqaları ilə müqayisədə daha çox yayılmışdır.
Əbu Hureyrə (r.a) rəvayət edir: «Peyğəmbər (s.a.s) buyurur: Qadınlarla xoş rəftar edin. Onlar qabırğadan xəlq edilmişlər. Qabırğanın ən əyri yeri, yuxarı hissəsidir. Əgər düzəltmək istəsən, sındırarsan. Düzəltməsən, əyri də qalacaqdır. Qadınlarla xeyirxahlıqla rəftar edin!» (Bu hədisi əl-Buxaridəndir. İbn Həcər Peyğəmbərin (s.a.s) bu kəlamı barədə deyir: «Qabırğanın ən əyri yeri yuxarı hissəsidir» deyimində qadının qabırğanın ən əyri yerindən xəlq olunmasına işarədir. Lakin qadınlar barədə bu keyfiyyətin isbatı mübaliğədir. Çox güman ki, burada misal olaraq qadının ən yüksək yeri, yəni başı və dili nəzərdə tutulur. Bütün bəlalar da qadın üçün onun dilindən gəlir. Fəthül-bari, 9-cu cild, səh.162)
Bu kitabda haqqında danışacağımız obraz hər bir mömin qadının can atdığı nümunəvi qadın obrazıdır. Buna çatmaq üçün getdiyi yolda o maneələrinin birinə toxunub yıxıldıqda belə qadın daha yüksək bir enerji ilə qalxır və onun mətin imanı onu ülviliyə doğru aparır. O, var qüvvəsini Rəbbinin rizasını qazanmağa sərf edir, öz ehtiraslarını cilovlamağa bacarır, onun səltənəti ehtirası dalğalarının dağıdıcı zərbələrinə mətanətlə sinə gəlir.
Mən bu əsərimdə nümunəvi həyat yoldaşı olan qadının keyfiyyətləri və vəzifəsi barədə danışmaqla kifayətlənirəm. Bu heç də kişinin öz həyat yoldaşı ilə bağlı məsuliyyət və öhdəliklərinin olmaması, hər hansı bir vəzifə yerinə yetirməkdən azad olması demık deyildir.
Qüdrətli Allahdan qızlarımıza və bacılarımıza əməldə sabit qədəmlə, məntiqdə haqla ilham verməsini, bu işimizi Öz mübarək simasına layiq bilməsini rica edirəm. O – Eşidən və Cavabverəndir.

Xaula Dərviş
www.islamevi.az


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
möminäTarix: Çərşənbə, 24.06.2009, 02:20 | Yazı # 20
müsəlman Bacı
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 112
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
slamda Ailə: KİŞİNİN HƏYAT YOLDAŞINDA BƏYƏNDİYİ 98 KEYFİYYƏT

[ Sayta qoyulub: 16:00 14.02.2008 ] : [ Oxunub: 1538 dəfə ]
1.Gizlində və aşkarda Allaha və Onun elçisinə (s) itaət göstərməli və öz əməlisalehliyi ilə başqalarına nümunə olmalıdır.

2.Ərinin yoxluğunda onun namusuna və mal-dövlətinə sadiq qalmalıdır.
3.Əri ona baxdıqda öz zahiri və daxili gözəlliyi ilə onu özünə cəlb etməlidir. Çünki qadın öz görünüşündə nə qədər zərif, incə və cazibədar olsa, ərinin ona bağlılığı da bir o qədər möhkəm olar.
4.Ərinin izni olmadan evdən bayıra çıxmamalıdır.
5.Daima ərinə təbəssüm bəxş etməlidir.
6.Tez-tez ərinə təşəkkür etməli, eyni zamanda onun səbəbinə bu evlilik nemətini dadmasına və ana olmasına görə Allaha şükürlər etməlidir.
7.Ərindən nəsə bir şey istədikdə bunun üçün münasib bir vaxt seçməlidir.
8.Gözəl əxlaq sahibi olmalıdır.
9.Açıq-saçıq vəziyyətdə evdən kənara çıxmamalıdır.
10.Mübahisə zamanı səsini ərinin üstünə yüksəltməməlidir.
11.Ərinin yoxsulluğuna səbir, zəngilliyinə şükr etməlidir.
12.Ərini qohumcanlı olmağa sövq etməlidir.
13.Xeyirli işlərdə ərinə nümunə olmalıdır.
14.Doğruluğu və dürüstlüyü ilə tanınmalı, yalandan həmişə uzaq olmalıdır.
15.Övladlarını Allaha və Onun elçisinə (s) məhəbbət üzərində tərbiyə etməli, tez-tez onlara ataya hörmət bəsləməyin, ona itaət göstərməyin zəruriliyini aşılamalıdır.
16.Əsəblərini cilovlamağı bacarmalıdır.
17.Başqalarını lağa qoyub istehza etməməlidir.
18.Təkəbbürdən, eqoizmdən uzaq olaraq təvazökar olmalıdır.
19.Evdən bayıra çıxdıqda yad kişilərə gözünün ucu ilə belə baxmamalıdır.
20.Dünya malına həris olmamalı, daha çox axirət üçün – Tanrı ilə görüş günü üçün yaşamalıdır.
21.Gizlində və aşkarda ümidsizliyə qapılmayaraq Allaha təvəkkül etməlidir.
22.Dini vacibatları vaxtı-vaxtında icra etməlidir.
23.Ərinin ailə başçısı və onun ağası olmasını sözdə və əməldə etiraf etməlidir. Allah-taala Qurani-Kərimdə ərin ağa olmasını belə vurğulayır: «...Onlar qapının ağzında (qadının) ağası (əri) ilə rastlaşdılar...». (Yusuf, 25.)
24.Ərinin onun üzərindəki haqqının onun əri üzərindəki haqqından böyük olmasını sözdə və əməldə etiraf etməlidir.
25.Yol verdiyi səhvlərin etiraf edilməsində tərəddüd etməməli, əksinə, xətalarını boynuna almağa tələsməli və buna gətirib çıxaran səbəbləri izah etməlidir.
26.Daimə Allahı zikr etməli, dilindən Allah sözünün əksik olmamalıdır.
27.Anus yolu ilə cinsi təmas istisna olmaqla ərinin istədiyi şəkildə cinsi əlaqəyə girməsinə etiraz etməməlidir.
28.Tələbləri ərinin imkan xaricinə çıxmamalı, ona ağırlıq gətirməməli və aza qane olmalıdır.
29.Cavanlığı, gözəlliyi, savadı və iş qabiliyyəti ilə özünü ərindən üstün tutmamalıdır. Unutmaq lazım deyil ki, bu keyfiyyətlərin hər biri müvəqqətidir.
30.Bədəni, geyimi və görünüşündəki təmizkarlığı və səliqəsi.
31.Allaha və Onun elçisinə (s) zidd olan əmrlər istisna olmaqla ərinin bütün göstəriş və tapşırıqlarını canla-başla yerinə yetirməlidir.
32.Verdiyni ərinin üzünə vurmamalıdır.
33.Nafilə (könüllü) orucu tutarkən ərindən izn almalıdır.
34.Ərinin yoxluğunda ondan icazəsiz məhrəm insanları evə almamalıdır.
35.Əsla başqasını ərinə nümunə gətirməməlidir. Bu hal ailənin mövcudluğuna olan ən böyük təhlükədir.
36.Son dərəcə həyalı olmalıdır.
37.Əri istədiyi zaman onunla yaxınlıqdan əsla imtina etməməlidir.
38.Üzürlü səbəb olmadan ərindən boşanmağı tələb etməməlidir. Çünki şəriət tərəfindən bu qadına haram buyurulmuşdur.
39.Ərinin tələb və əmrlərini hətta öz valideynlərinə belə təqdim etməkdən çəkinməməlidir.
40.Özünü kişilərə bənzətməkdən tamamilə uzaq olmalıdır.
41.Ərinə cinsi yaxınlıq duasını unutduğu zaman xatırlatmalıdır.
42.Cinsi münasibət barədəki aralarındakı sirrləri yaymamalı və öz həmcinslərinə qətiyyən bu barədə danışmamalıdır.
43.Ərinə qətiyyən əziyyət verməməlidir.
44.Əri ilə əylənməli və ya mazaqlaşmalıdır.
45.Cinsi əlaqə başa çatdıqdan sonra hər ikisi birgə qüsl almalıdır. Bu hal tərəflər arasındakı sevgi bağlarını daha da möhkəmləndirir. Aişə (Allah ondan razı olsun!) bu barədə belə deyərdi: “Allahın elçisi (s) ilə mən cənabət qüslü ( Cinsi əlaqədən sonra alınan qüsl)zamanı bir qabdan su götürərdik. Əllərimiz bir-birinə toxunardı”.
46.Ərinin izni olmadan onun pulundan xərcləməməlidir.
47.Ərində xoşagəlməz bir keyfiyyət gördüyü zaman buna dözməsi tövsiyyə olunur. Çünki onda başqa elə gözəl keyfiyyətlərə rast gələ bilər ki, boşandıqdan sonra başqasında belə keyfiyyətlər tapa bilməsin.
48.Qadın görünməsi ayıb olan əzalarını ərindən başqa heç kəsə göstərməməlidir.
49.Ərinin ən çox xoşladığı yeməyi bişirməlidir.
50.Ərinin və övladlarının hüquqlarını və malını qorumaqla ərinin Allaha itaət göstərməsində maraqlı olmalı, əri dini ayinlərin icrasını unutduğu zaman ona xatırlatmalı, tənbəllik etdikə onu vadar etməli, qəzəbləndikdə isə razı salmağı bacar-malıdır
51.Qadın ərinin onun üçün nə qədər mühüm olmasını, ərinin ona hava-su kimi lazım olmasını ona hiss etdirməlidir. Çünki kişinin psixologiyası belədir ki, arvadının ona möhtac olduğunu hiss etdikdə, özü ona daha da yaxın olmağa can atır. Lakin istər maddi, istərsə də mənəvi cəhətdən kişi özünün ar-vadı üçün lazımsız olduğunu anladıqda özü ondan soyumağa başlayacaq.
52.Ərinin vaxtilə yol verdiyi səhvləri onun başına vur-mamalı, əksinə, birgə yaşamış olduqları gözəl xatirələri yada salmağa çalışmalıdır.
53.Qadın ərinin ailəsinə öz sevgisini, məhəbbətini, ehti-ramını göstərməli, bunu ərinə hiss etdirməli, ərinin yanında və yoxluğunda onlar üçün dualar etməli, ərinə onun ailəsi ilə tanış olmasına necə də şad olduğunu bildirməlidir. Çünki qadının ərinin ailəsinə qarşı sayqısızlığı və soyuqluğu həm onlar, həm də əri ilə öz arasında müəyyən problemlərə səbəb olur ki, bu da çox vaxt birbaşa ailənin dağılması ilə nəticələnir.
54.Qadın daima ərinin ən çox sevdiyi yeməyə, geyimə və hərəkətlərə üstünlük verməlidir.
55.Əri evdən çıxdığı zaman onunla ən gözəl sözlərlə vi-dalaşmalı, onu qapının ağzına kimi ötürməlidir. Çünki qadın bu yolla ərinə olan diqqət və bağlılığını nümayiş etdirmiş olur.
56.Axşam işdən evə döndükdə isə onu gülər üzlə, “Xoş gəldin” deməklə qarşılamalı, iş yorğunluğunu üstündən qaldırmağa can atmalıdır.
57.İstər hərəkətləri ilə, istərsə də sözü ilə ərinə olan sevgis-ini biruzə verməlidir.
58.Ərini ona əy yaxın insanlardan, hətta öz atasından belə üstün tutmalıdır.
59.Əri danışdığı zaman susmalı, ona fürsət tanımalı və onu axıra kimi dinləməyi bacarmalıdır. Bu halda ər arvadının ona qarşı diqqətli olduğunu düşünməyə başlayacaqdır.
60.Eyni səhvi ikinci dəfə təkrarlamamalıdır. Çünki qadının yol vermiş olduğu səhvlərdən nəticə çıxarmaması ərinin gözündə hörmətdən düşməsinə səbəb ola bilər.
61.Qadın möminlik keyfiyyətləri istisna olmaqla hər hansı bir yad kişini əsla ərinin qarşısında tərifləməməlidir. Çünki bu kimi hallar ərin xoşagəlməz qısqanclığına və beləliklə müəyyən ailədaxili problemlərin yaranmasına gətirib çıxara bilər.
62.Ərinin sirrini qətiyyən açmamalı, necə deyərlər, əmanətə xəyanət etməməlidir.
63.Əri yanında ola-ola curnal oxumaq, radio dinləmək kimi əlavə məşğuliyyətlərə yer verməməli, ərinə bütün varlığı və ruhu ilə onun yanında olmasını hiss etdirməlidir.
64.Bacardığı qədər az və mənalı danışmalı, necə deyərlər, “Danışmaq gümüşdürsə, susmaq da qızıldır” prinsipinə riayət etməlidir.
65.Vaxtını sərfəli işlərə sərf etməli, dedi-qodudan, boş-boğazlıqdan, göz gəzdirməkdən və qeybətdən uzaq durmalıdır.
66.Özündə olmayan hər hansı bir şeylə öyünməməlidir.
67.Quranın qiraətinə üstünlük verməli, elmi kitabların mütaliəsinə maraq göstərməlidir.
68.Evdən bayıra çıxdıqda bər-bəzəkdən, ehtirası oyadan ətriyyatdan uzaq olmalıdır.
69.Allahın və onun elçisinin dininin təbliğatçısı olmalı, ilk öncə ərini, sonra ailəsini, sonra isə çevrəsindəki insanları bu yola çağırmalıdır.
70.Ərinin fikirlərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bu, ailədə qar-şılıqlı hörmətin bir nümunəsidir.
71.Əri çölə çıxdığı zaman onun əyin-başına geyiminə, paltarının ütüsünə diqqət yetirməlidir. Çünki ərin səliqəsiz, ütüsüz və çirkli paltarla bayıra çıxması başqalarında onun arvadının pinti və bacarıqsız olması fikrini yaratmış olacaq.
72.Bütün qəyyumluq hüquqlarını ərinə verməlidir.
73.Faldan, falçılıqdan və falçılardan, o cümlədən sonradan dinə gətirilmiş yeniliklərdən (bidətlərdən) uzaq olmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu kimi işlər insanı dindən çıxarır.
74.Ərinə şəxsən özü qulluq etməli, özü yemək gətirməli, çay süzməlidir. Bunun üçün xadimə saxlamağı düşünməməlidir.
75.Qadını öz biçimindən çıxararaq islami dəyərlərə xələl gətirən modadan uzaq olmalıdır.
76.Əri ona qəzəbləndiyi zaman tez bir müddətdə onu sakitləşdirməlidir ki, bu tərəflər arasındakı müəyyən xoşagəlməz fəsadlara səbəb olmasın. Necə deyərlər, bir od olanda biri də yaş olmalıdır.
77.İlk öncə əri, sonra isə digər insanlarla qarşılıqlı ünsiyyət qurmağı bacarmalıdır.
78.Qadın öz rəfiqələri və çevrəsindəki həmcinslərinə gözəl nümunə olmalı, onlar arasında geyimi, danışığı, ləyaqəti və əxlaqı misal göstərilməlidir.
79.Şəriətin buyuruduğu hicablardan örtməli, nazik tül örtüklərdən imtina etməlidir.
80.Geyimində, görünüşündə və bəzlənməsində sadəliyini qoruyub saxlamalıdır.
81.Ailədə müəyyən problemlər yarandıqda belə heç kəsin, hətta öz valideynlərinin onun ailəsinə müdaxilə etməsinə imkan verməməlidir.
82.Əri hansısa bir səbəbə görə səfərə çıxdıqda ona sağ-salamat qayıtmağı arzu etməli, yoxluğunda ona daha da sadiq olmalı, əri ona telefon açdıqda əsla bəd xəbərlərlə onun ovqatını korlamamalı, əksinə, ona arxayınlıq gətirən xəbərlər verməli, zarafatlaşmalı, ərini evinə dönməyə tələsdirən xoş sözlər söyləməlidir.
83.Ümumi və xüsusi işlərində ərindən məsləhətlər almalıdır.
84.Ərinin hislərinə hörmətlə yanaşmalı, onun xətrinə dəyəcək hər hansı söz və hərəkətdən uzaq olmalıdır.
85.Ərini bütün varlığı ilə sevməli, sevgisinin sədaqətini ona bildirməlidir. Çünki xoş sözlərdən uzaq olan evlilik həyatı ailə səadətinin yan keçdiyi bir həyata bənzəyir.
86.Əri ilə fikir mübadiləsi etməlidir.
87.Füsunkar zinətlərlə bəzənib bədəninin gözəlliklərini ərindən başqa digər kişilərə nümayiş etdirməməlidir.
88.Əri ona hədiyyə verdikdə təşəkkür etməli, hədiyyəni bəyənməsini və şad olmasını biruzə verməli, hətta hədiyyə ucuz və onun zövqünə uyğun olmasa belə bunu ona əsla hiss etdirməməlidir. Çünki bu sevinc kişi üçün qadın məhəbbətinin isbatıdır. Əgər qadın zövqünə münasib olmadığına görə hədiyyəni qəbul etməsə və bu azmış kimi buna görə ərini məzəmmət etmiş olsa, bu hal tərəflər arasında soyuqluğa, kin-küdurətə və nifrətə gətirib çıxarmış olar.
89.Qadın həssas, daxilən pak və yüksək əxlaqa sahib olmalıdır. Çünki qadın nə qədər əxlaqlı və nə qədər mömin olsa, bir o qədər də insanların sevgisini və hörmətini qazanmış olar.
90.Ərinin psixoloci keyfiyyətlərini, temperamentlərini öyrənməyə çalışmalı, nəyə sevindiyini, nəyə kədərləndiyini, nəyə qəzəbləndiyni, nəyə güldüyünü və nəyə ağladığını bilməlidir. Çünki qadının ərinin bu keyfiyyətlərinə bələd olması bir çox ailədaxili problemlərin yaranmasına mane olan faktorlardandır.
91.Ərinə nəsihətlər və tövsiyyələr verməli, ona doğru yolu göstərməli, ər də öz növbəsində bu nəsihətləri qəbul etməlidir. Allahın elçisi (s) bizlər üçün təqlid olunası bir nümunədir. O da öz növbəsində müəyyən məqamlarda zövcələrinin tövsiyələrini qəbul edər və onlara uyğun addım atardı.
92.Tələsməsi lazım olan məqamlarda gecikməməli, gecikməli olduğu məqamlarda isə tələskənlik göstərməməlidir.
93.Öz eyb və nöqsanlarını görməli, onları islah etməyə çalışmalı və ərinin bu barədə olan iradlarını qəbul etməlidir. Bu haqda Ömər ibn əl-Xəttabın (Allah ondan razı olsun!) sözünü yada salmaq lap yerinə düşərdi: “Mənə nöqsanlarımı göstərənə Allah mərhəmət göstərsin!”
94.Tam mənası ilə ərinə hörmət göstərməli və onu daim təqdir etməlidir.
95.Öz şəxsiyyətinə hörmət qoymalı, nə geyimində, nə danışığında, nə də hərəkətlərində heç kəsi təkrar etməməlidir.
96.Bütün sahələrdə xəyalpərəst deyil realist olmalıdır.
97.Şəriətin qoyduğu hüdudlar çərçivəsində əri ilə gəzintiyə çıxmalı, ailəsinə sevinc və səadət gətirməyə can atmalıdır.
98.Şirin söz qəlbin açarıdır. Qadın hər dəfə ərinə mənalı şirin sözlər söylədikdə, xüsusi ilə də ər bu sözlərin sevgi dolu bir qəlbin dərin guşələrindən gəldiyni duyduqda ona olan məhəbbəti birə-beş artır və bu qadın onun həyatının ən sevimli qadınına çevrilir.

----------


ALLAH BIZLÄRI GORUSUN
 
Forum » İslam » Müxtəlif məsələlər » QADIN! (islamda qadin)
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:


Səhifə başlığına qalx
Əhli Sünnə vəl Camaat © 2023 Bütün hüquqlar qorunur. Saytda yerləşdirilən bütün materiallar yalnız və yalnız Müsəlmanlara xidmət xarakteri daşıyır. Sayt adminstrasiyası istifadə edilən materiallara görə məsuliyyət daşımırlar. Saytdakı materiallar yalnız mənbə göstərilmək şərtiylə istifadə edilə bilər. Əks halda müəllif hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilir. . Saytın ekran ölçüləri Mozilla Firefox brauzerinə uyğundur. Site admin: Selef | E-mail: jeka_zdes@rambler.ru