[ Yeni yazılar · İstifadəçilər · Forum qaydaları · Axtarış · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Forum » İslam » Müxtəlif məsələlər » ZINA.........
ZINA.........
XEDICE73Tarix: Şənbə, 30.08.2008, 12:58 | Yazı # 1
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
1.Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: «Ən yaxşı qadın o qadındır ki, əri ona nəzər saldıqda sevinsin, buyurduqda itaət etsin, ərinin xoşuna gəlməyən işləri görməklə, habelə onun malını lazımsız yerə sərf etməklə ona asi olmasın!

2.«Qureyşli bir gənc Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib dedi: «Ey Allahın elçisi, izn ver zina edim». Səhabələr ona yaxınlaşıb, sus-sus deyərək kənara çəkdilər. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm dedi: «Yaxın gəl!» O yaxına gəldikdə Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm dedi: – Öz anana rəva bilirsən? – Allaha and olsun ki, yox. Allah məni sənə fəda etsin! – Həmçinin insanlar da öz analarına bunu rəva bilmirlər. Bunu öz qızına istəyərsən? – Allaha and olsun ki, yox. Ey Allahın elçisi Allah məni sənə fəda etsin! – Həmçinin insanlar bunu öz qızlarına istəməzlər. Bunu öz bacın üçün istəyərsən? – Allaha and olsun ki, yox. Ey Allahın elçisi Allah məni sənə fəda etsin! – Həmçinin insanlar bunu öz bacıları üçün istəməzlər. Bunu öz bibin üçün istəyərsən? – Allaha and olsun ki, yox. Ey Allahın elçisi Allah məni sənə fəda etsin! – Həmçinin insanlar da öz bibilərinə bunu istəməzlər. Bunu öz xalan üçün istəyərsən? – Allaha and olsun ki, yox. Ey Allahın elçisi Allah məni sənə fəda etsin! – Həmçinin insanlar da bunu öz xalaları üçün istəməzlər. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm əlini onun çiyninə qoyub dedi: «Allahım, Onun günahını bağışla, qəlbini təmizlə və ismətini qoru!» Bu hadisədən sonra o gənc heç bir şeyə (zinaya) meyl etmədi». ( Əhməd «Musnəd)

3.Peyğəmbərimiz(sav) buyurmuşdur:«Qadınlarınızın ən xeyirlisi ərini sevən, ondan dünyaya uşaq gətirən, ərinə gözəl tərzdə təsəlli verən, Allahdan qorxan qadındır. Onların ən yaramazı isə əxlaqsız geyinən və xülyalara dalandır!

4.Peyğəmbərimiz(sav) buyurmuşdur:«Sizi yollarda oturmaqdan çəkindirirəm». Səhabələr dedilər: «Ey Allahın elçisi, bizim başqa duracaq yerimiz yoxdur. Biz orada oturub sadəcə söhbət edirik». Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm dedi: «Madam ki, sizlər üçün oralarda oturmaq zəruridir, onda yolun haqqını ödəyin». Səhabələr dedilər: «Ey Allahın elçisi yolun haqqı nədir?» O dedi: «Gözləri aşağı dikmək (naməhrəmə baxmamaq), əziyyət verməmək, salamı almaq, yaxşılıqları əmr etmək və pisliklərdən çəkindirmək».(əl-Buxari)

5.Peyğəmbərimiz(sav) buyurmuşdur:«Allah Öz kölgəsindən başqa heç bir kölgənin olmayacağı bir gündə yeddi sinif insanı Öz kölgəsi altında kölgələndirəcəkdir: Ədalətli rəhbər, Rəbbinə ibadət etməklə böyüyən cavan, qəlbi məscidlərə bağlı olan kişi, Allah xatirinə bir-birini sevən, buna görə birləşən və ayrılan iki kişi, gözəl və zadəgan qadın tərəfindən (zinaya) cəlb edildikdə, «mən Allahdan qorxuram!» deyən kişi, sağ əli ilə verdiyi sədəqəni sol əlindən gizlədən kişi və xəlvətdə Allahı yad edib göz yaşı axıdan kişi».(əl-Buxari)

6.Peyğəmbəri səllallahu aleyhi və səlləm belə buyurub: «Vallahi iman gətirmiş olmaz! Vallahi iman gətirmiş olmaz! Vallahi iman gətirmiş olmaz!» Ondan: «Kim, ya Rasulullah?”- deyə soruşdular. O dedi: «O kimsə ki, qonşusu onun şərindən (dili və əməli ilə ona əziyyət verməyəcəyindən) əmin deyil».(əl-Buxari, 6016) «Qonşusu şərindən əmin olmayan kimsə Cənnətə daxil olmaz».(Muslim, 1/68) «Zina barəsində nə deyə bilərsiniz?» Səhabələr dedilər: «Haramdır! Bunu Allah və Onun elçisi haram etmişdir və o, Qiyamət gününə qədər haramdır!» Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm dedi: «Kişinin on qadınla zina etməsi (günah baxımından) onun üçün qonşusunun qadını ilə zina etməsindən daha yüngüldür. Bəs oğurluq barəsində nə deyə bilərsiniz?» Səhabələr dedilər: «Haramdır! Bunu Allah və Onun elçisi haram etmişdir və o, Qiyamət gününə qədər haramdır!» O dedi: «Kişinin on evdən oğurluq etməsi (günah baxımından) onun üçün qonşusunun evindən oğurluq etməsindən daha yüngüldür».(Əhməd «Musnəd»


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
SelefTarix: Şənbə, 30.08.2008, 22:21 | Yazı # 2
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
Müqəddəs Quran kişiyə yalnız öz arvadı və cariyələri ilə cinsi əlaqəyə girməyi icazə verir:
«O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar; Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və cariyələri ilə gördükləri bu işdən ötrü) qınanmazlar» (əl-Muminun, 5-6).

Zinaya da yaxın düşməyin. Çünki o, çox çirkin bir əməl və pis bir yoldur!" (əl-İsra: 32).

Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadən da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə birər. Bu (belə bir evlənmə), möminlərə haram edilmişdir» (ən-Nur, 3).

«Sizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduqları mömin cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar…» (ən-Nisa, 25).

Zina böyük günahlardan, fahişə əməllərindən sayılır. O həddindən artıq pis və biabırçı bir əməldir.
Allah taala zinanı haram edərək buyurmuşdur:

Zinanın təhlükəsi, böyük zərəri və şərinə görə Allah taala onun haram olduğunu bildirmiş, onu edənə şiddətli əzab vəd etmişdir. Onun üçün həm dünya və həm də axirət cəzası təyin etmişdir. Zinanın zərərləri həddindən artıq çoxdur. Biz onları üç: dini, nəfsi və ictimai qismə bölürük.
Zinanın dinə vurduğu zərərləri:
Allah taaladan uzaqlaşmaq
Allah taala belə əməllərə nifrət etdiyinə görə onları haram etmişdir. Allah taala belə günahları qeyd etdikdən sonra buyurmuşdur:
"Bütün bunlar Rəbbinin dərgahında bəyənilməyən (məkruh), pis şeylərdir." (əl-İsra: 38).
Imanın zəifləməsi
Iman saleh əməllər etməklə artar, günah etməklə azalar. Zina günahların ən böyüyü sayılır. Zina etmək qəlbdən iman nurunu aparır və onu zəiflədir. Zinakar imanını tam itirmə təhlükəsi ilə qarşılaşa bilər. Əbu Hureyrə ® Peyğəmbərdən (sav) rəvayət edərək deyir:
"Zinakar zina etdiyi vaxt mömindir (yəni, qəlbində olan iman tam silinmir"(Buxari: 5\ 119\ № 2475. Müslim: 1\ 76-77\ № 57.)
Allah taala buyurur:
"Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz, Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz (onu öldürməz), zina etməzlər. Hər kəs bunu (bu işləri) etsə, cəzasını çəkər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və (o, əzab) içində zəlil olub əbədi qalar. Ancaq tövbə edənlərdən başqa!..." (əl-Furqan: 68-70).
Zinanın ictimai zərərləri:
Onun ictimai zərərləri həddindən artıq çoxdur.
1.Zina, qurulmuş evləri yıxır. Çünki, zinakar kişi öz arvadından soyuyur və onunla yaxınlıq etmək istəmir. Bunu hiss edən arvad ilə ər arasında soyuqluq baş verəcəkdir. Kişi isə arvadının ona əlavə ağır yük, həmçinin hədəflərinə mane olmasını hiss edəcəkdir. Arvad ərinin bu hərəkətini bildikdə qəm-qüssəyə düşür və bununla ailə problemlərinə qapı açılır. Bunun iki həlli vardır: ya kişi etdiyi çirkin əməldən əl çəkməlidir, ya da qurulmuş ailə tamamilə dağılmalıdır.
Əgər zina edən arvad olarsa, bu, həmin ailənin artıq dağılması deməkdir. Çünki qadın mülayimlikdə güclü, müqavimətdə isə zəifdir. Əgər qadın bu əməlini davam etdirərsə, onun ailəsi mütləq dağılar, özü və övladları şərə düçar olarlar.
2.O, vələduzna (zinadan doğulan) uşaqların olmasına səbəbdir. Bu isə bir neçə baxımdan böyük təhlükədir.
Birinci: Başqa kişidən hamilə qalmış qadın böyük təhlükə etmişdir. Onun bu əməli ilə ailəyə şər daxil olar. Peyğəmbər  belə qadına şiddətli əzab vəd edərək buyurmuşdur:
"Hər hansı qadın yad kişini öz həyatına qatarsa, Allah taalanın yanında dəyərsiz olar və Allah taala onu cənnətə daxil etməz"(Əbu Davud: 2\ 695, 696\ № 2263. Nəsai: 6\ 490, 491\ № 3481.)
Ikinci: Ərinin olan uşaqdan şübhələnməsi. Belə halda ər həmin arvadla yaşamağa razılıq verər və bu da onun üçün nəfsi sıxıntılar yaradar. Nəticədə isə ya uşaqları, ya arvadı və yaxud da hamısını qətlə yetirər.
Yaxud da ər arvaddan ayrılmağa qərar verər və lənətləşərək ayrılarlar. Beləliklə ailə dağılar və həm qadın, həm də onun ailəsi camaat arasında biabır olarlar.
Üçüncü: Ərdə olmayan zinakar qadının hamilə qalaraq biabır olması. Belə qadın ya uşağı öldürərək haram qan axıdar və nahaq yerə adam öldürənlərin sırasında dayanar. Yaxud uşağı doğub atar və ya özü saxlayar. Hər iki halda həmin uşağın heç bir günahı olmayan bir işə görə qəlbi sınar və hamı tərəfindən ona sıxıntı gələr. Bu, şeytanın fitnəsinə düşərək edilmiş günahın nəticəsidir. Həmin uşaq buna görə əziyyət çəkəcək və ya pis tərbiyə olunduğuna görə o da bu yolda olacaqdır. Yalnız Allah taalanın rəhməti və lütfü onu bu çirkin əməldən xilas də bilər.
3. Qadın ərsiz və qısır qalsa belə etdiyi zinanın ona mənfi təsiri və müxtəlif zərəri dəyəcəkdir. Buna misal:
a. Qadının qədir-qiyməti onun həyası və iffətindədir. Etdiyi fahişəlik və iyrənc əməli nəticəsində bunları itirən qadın kişilərin əlində oyuncaq, dəyərsiz və qiymətsiz olar, təhqirlərə məruz qalar. Həyatı çirkinlik və natəmizlik içərisində davam edər. Belə qadın Allah taalaya tövbə edə bilər, lakin bununla belə onun pis xatirəsi kişilərdə qalacaqdır.
b. Qadının zinakarlıq etməsi onun ailəsi üçün rüsvayçılıq və təhqirdir.
c. Qadınla əvvəllər zina etmiş kişilər sonralar onu narahat etməyə cəhd göstərər və yenidən onu istəmədiyi işə sürükləyərlər. Əvvəllər belə işlə məşğul olmuş, sonra Allaha tövbə etmiş, onun əvvəlki vəziyyətindən xəbərsiz olan bir kişiyə ərə getmiş neçə-neçə qadınların əvvəllər etdikləri pis əməllərinə görə ailələri dağılmışdır. Bu sirrin açılmasına səbəb onunla zina etmiş kişilərdir. Onlar həmin qadınları əvvəlki əməllərinə qaytarmaq üçün onun ailəsini dağıtmaq istəyərlər. Belə halda zinakar qadın iki yol ayrıcında qalar. Bu iki yolun ən şirini pisdir. Əgər şirini pisdirsə, gör onun digəri necədir!
4. Subay kişinin zina etməsi onun üçün müxtəlif təhlükələr yaradır. Buna misal:
a. Zina etdiyi qadının ailəsi tərəfindən ona qarşı olan təhlükə.
b. O, etdiyi pis əməlinə görə öz ailəsinə rüsvayçılıq gətirər və hamı belə insana qız verməkdən çəkinər.
c. Onun etdiyi bu zinadan qadının hamilə qalması. Bu onun üçün böyük biabırçılq və rüsvayçılıqdır.
d. Bu işlə məşğul olan kişilər zənnə və fikrə qapanarlar. O, pozğun qadınlardan gördüyü təcrübəyə əsasən öz namuslu və iffətli həyat yoldaşından şübhələnər. Nəfsini boğan şübhələr ona əzab verər və hər ikisi sıxıntı içərisində yaşayarlar.
5. Cəmiyyətdə olan zinakarlıq kişilərin evlənməkdən yayınmasına səbəbdir. Bunun da bir çox zərərləri vardır:
a. Mehribançılıq və qohumluqdan məhrumiyyət. Çünki evlilik olmayan yerdə ailələrin arasında qohumluq əlaqələri də olmaz. Həmçinin subay qalan insanlar cəmiyyətlə çox az ünsiyyətdə olarlar. Heç kəslə danışmaz və heç kəs də onu danışdırmaz.
b. Nəslin və zürriyyətin kəsilməsi. Çünki zinakar qadın və kişilərin uşaq böyütməyə səbirləri çatmaz. Beləliklə cəmiyyətin üzvləri azalar.
c. Kişilərin evlilikdən üz döndərmələri çoxlu sayda qadınların dul qalmasına səbəb olur. Bu da cəmiyyətdə zinanın çoxalması və s. kimi pis nəticələr verir.

Zinanın bədənə vurduğu zərərləri:
Zina, pis cinayət, qəbahətli əməldir. Bu əməlin əvəzində Allah taala dünya və axirət cəzası təyin etmişdir. Əslində zinakar çox vaxt məhvedici xəstəliklərdən qurtula bilmir. Bu Allah taala tərəfindən bir cəzadır. Zinanın həqiqətən bir sıra xəstəliklərə səbəb olması aşkarlanmışdır və bu xəstəliklərdən aşağıdakıları demək olar:
1. SPID xəstəliyi: Bu xəstəlik insanın bədənini zəiflədir və insan bədənində məhvedici xəstəliklərə şərait yaradır. Bu xəstəlik zina vasitəsi ilə kişidən qadına, qadından da kişiyə keçir.
2. Sifilis (yoluxucu zöhrəvi) xəstəliyi: Bu kişi və qadınların tənasül orqanlarına və digər orqanlarına düşən mikrobdur. Bu mikrobun bədənə düşməsi nəticəsində dəridə səpgilər əmələ gəlir və bədənin digər yerlərinə də yayılır. Bu xəstəlik dərinləşərək insanın sinir sisteminə təsir edə bilər.
3. Süzənək (qonoreya) xəstəliyi: Bu xəstəlik olan insanların tənasül orqanlarından orada baş vermiş iltihablar nəticəsində, irinli maye axır. Bu həm kişilərə həm də qadınlara yoluxur. Bu xəstəlik dərinləşərək qatı yaralara çevrilər və insanı sonsuz edər.
Sadaladığımız bu xəstəliklər, bəlalar və zərərlərə görə Allah taala insana bir mərhəmət, dini, ictimai, nəfsi və bədəni sağlamlıq nəticəsi və nicat yolu kimi, bu əməli haram etmişdir.

Hazırlayan:
R.Muradlı(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
ProgrammerTarix: Cümə axşamı, 04.09.2008, 01:51 | Yazı # 3
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 34
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Allah bizi bu cür çirkin əməllərdən və nahaqq yollardan uzaq etsin.. Əmin..

 
XEDICE73Tarix: Cümə axşamı, 04.09.2008, 11:22 | Yazı # 4
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Aişə (ra) buyurmuşdur: "Hər hansı bir qadın ərindən başqasına övrətini açarsa, Allah onu Qiyamət günündə çılpaq və əlləri önündə olduğu halda həşr edər!" (Əlbani, "Səhihu Camiis Sağir, 2708")

Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
Ema777Tarix: Bazar, 07.09.2008, 13:06 | Yazı # 5
Qrup: Etibarlı
Yazı: 58
Reputasiya: 3
Status: Saytda deyil
Allah gözü qəlbin aynası etmişdir. Qul gözünü haramdan çevirdikdə qəlb də şəhvət və istəyini boğacaqdır. Qul gözünü sərbəst buraxdıqda qəlb də şəhvətini sərbəst buraxacaqdır. Fadl b. Abbas - radıyallahu anhu – Qurban bayramının birinci günü Müzdəlifədən Minaya Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – in miniyinin arxasında gələrkən qadın gəldi. Fadl - radıyallahu anhu – da onlara baxmağa başladı. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – Fadl - radıyallahu anhu – nun başını digər tərəfə döndərdi(1)
Əgər baxmaq caiz (icazə verilən) olsaydı Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – Fadl - radıyallahu anhu – nun halını rədd etməzdi. Usamə b. Zeyd - radıyallahu anhu – deyir ki: «Baxmaq hər bir fitnənin köküdür»(2)

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Dünyadan qorunun! Qadınlardan qorunun!»(3)
Allah gözlərin xain baxışını və qəlblərin də gizlətdiyini bilir». (Gafir 19). İbn Abbas - radıyallahu anhu – bu ayənin təfsirində deyir: «Bu o, kimsədir ki, bir ev əhlinə qonaq gedər. Orada bir gözəl qadın görərsə ev əhli (ona) baxmadıqları zaman qadına baxar. Ev əhli baxdıqları zaman isə gözlərini çəkər». Sufyan əs-Souri - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «O, kimsədir ki, bir məclisdə oturar. Yanlarından qadın ötdüyü zaman məclis əhli qafil olarsa qadına baxar. Onlar baxdıqları zaman gözlərini çəkər». Muhəmməd Əmin Şingiti - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Bu ayədə hədə və təhdid vardır. Əgər bir kimsə gözü ilə xainlik edərsə Allahın qarşısında durduğu zaman hissiyatından soruşular»(4)
» . «(Ey insan!) Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə (bilmədiyin bir sözü demə. Bacarmadığın bir işi görmə). Çünki qulaq, göz və qəlb bunların hamısı sorğu-sual olunacaqdır». (əl-İsra 36). Bu baxış İblisin zəhərli oxudur və şəhvətə aparandır. Haram baxışlar insanın qəlbində pis fikirlər yaradır ki, bu fikirlər böyüyərək şəhvətə, sonra iradəyə, istəyə və qətiyyətə çevrilir və sonda haram iş edilir.

Sən bu ayə barədə düşün: «(Ya Məhəmməd!) Mömin kişilərə de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar. Bu onlar üçün daha yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar». (ən-Nur 30-31). Haramın əvvəli ilə axırı arasında bağlantı vardır. İbn Kəsir - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Allahın mömin bəndəsinə olan əmridir ki, onlar gözlərini haram olan şeydən çevirsinlər və yalnız icazə verilən şeyə baxsınlar. Əgər gözü harama baxarsa dərhal gözünü çevirsin». Qasimi - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Bu ayədə gözü çevirmək ayıb yerini qorumaqdan əvvəl zikr edilmişdir. Çünkü baxış zinaya aparan yoldur. Məhz buna görə də ilk olaraq gözləri qorumaq gəlmişdir». İbn Qeyyim - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «İnsana baş verən bir çox müsibətlərin əsası baxışdır. Çünki baxış fikirlər, fikirlər böyüyərək şəhvətə, şəhvət iradəyə, iradə isə güclü qətiyyətə çevrilir və nə qədər ki, bir mane yoxdur əməl hasil olur». Ona görə də deyilir ki: «Gözü harama baxmaqdan çevirməyə səbr etmək ondan sonra baş verənlərin ağrısına səbr etməkdən daha asandır».
Baxış insanda yanğı, həsrət hissləri əmələ gətirir. Belə ki, bəndə qadir olmadığı və səbri çatmadığı şeyə baxır və bu da əzabın ən böyüküdür. Məs: İnsan evli qadını görür və qəlbi ona bağlanır. Gözünü ona baxmaqdan çevirə bilmir və onunla evlənə də bilmir. Buna görə də bəzi fasiqlər aşiq olduqları qadınları ərlərindən boşanmalarına səy göstərmişlər.
Çox təəccüblüdür ki, baxan insanın baxışı oxdur və o ox baxan insanın qəlbinə çatmır. Baxanın özünün qəlbində yer hazırlayır. Bundan da qəribə olan odur ki, baxış qəlbi yaralayır və yaranın üzərinə yara gətirir. Ona görə də deyilir ki, baxışın qarşısını almaq sonra yaranan həsrətin, ağrının qarşısını almaqdan asandır. Sən bu hədis barədə düşün: Əbu Hureyrə - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Adəm oğlunun zinadan bir nəsibi vardır. Heç şübhəsiz ki, o buna mütləq düşəcəkdir. Gözlərin zinası baxmaqdır. Qulaqların zinası dinləməkdir. Dilin zinası danışmaqdır. Əlin zinası tutmaqdır. Ayağın zinası addımlamaqdır. O, ki qaldı qəlbə o, arzu və təmənna edir. Övrət yeri ya bunu təsdiq edəcəkdir, ya da inkar» .(5)
Bu hədis gözün də üsyan edib günah edəcəyinə və onun etdiyi günahın zina sayıldığına ən açıq bir dəlildir. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – sıralamağı göz zinasından başladı. Çünkü göz zinası əlin, ayağın, qəlbin və fərc zinasının əsli və təməlidir. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Gözlər zina edir, əllər zina edir, ayaqlar zina edir, cinsiyyət üzvü zina edir»(6)
Harama baxan insanın halı – Duzlu dəniz suyundan içən insanın halına bənzəyir – görəsən o, kimsə sudan doyarmı? Əlbəttə ki, yox.O, sudan nə qədər içsədə susuzluğu daha da artacaqdır. İbnul Covzi - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Ey qardaşım! Allah səni qorusun baxışın şərrindən. Baxış neçə-neçə abidi həlak etmiş, neçə-neçə zahidin qətiyyətini pozmuşdur. Baxışdan çəkin, çünki o, bir çox müsibətin səbəbidir. Baxışın müalicəsi başlanğıcda daha asan və yaxşıdır. Əgər o, təkrarlanarsa şərr onun qəlbində yerləşər və onun müalicəsi də çətinləşər».
Bu xəstəlik üçün bir əlac varmı? Bəli, hər nə qədər dərd verilmişsə mütləq onun dərmanı da verilmişdir. Onu bilən bilir, bilməyən də bilməz. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurur: «Allah hər bir xəstəlik üçün dərman göndərmişdir. Onu bilən bilir, bilməyən də bilməmişdir».
Həqiqətən də baxış şeytanın zəhərli oxlarından biridir. Əgər bir kimsə baxışını davamlı edərsə onun həsrəti, peşmançılığı davamlı olar.
----------------
1.Muslim «Həcc» 2/886-893, H. 147, Əbu Davud «Həcc» 2/182-186, H. 1905, İbn Məcə «Mənasik» 3/1022, H. 3074.
2.İbn Əsir «Nihayə fil Ğaribil Hədis» 3/410,411.
3. Muslim «Zikr və Dua» 4/2098, H. 99, İbn Məcə «Fitən» 2/1325, H. 4000, İbn Qeyyim «Ravdatul Muhibbin» 92-96
4.«Ədvanul Bəyan».
5.Buxari 6343, Müslim 2657.
6.Əhməd «Musnəd» 1/412, əl-Albani «Səhihul Cəmi» 4126.

Добавлено (04.09.2008, 19:42)
---------------------------------------------
GÖZÜ HARAMDAN ÇEVİRMƏYİN FAYDALARI

1.Gözü haramdan çevirməyin birinci faydası Allahın əmrinə tabe olmaqdır. Allahın əmrinə tabe olmaq isə bəndənin dünyada və axirətdə səadətinin qayəsidir. Bəndənin də dünyada və axirətdə Rəbbinin əmrlərini yerinə yetirməkdən daha mənfəətli bir şey yoxdur. Dünyada və axirətdə xoşbəxt olan yalnız Allahın əmrlərini yerinə yetirdiyinə görə xoşbəxt olmuşdur.

Dünyada və axirətdə bədbəxt olan da yalnız Allahın əmrlərini zay etdiyinə görə bədbəxt olmuşdur. Abdullah - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Ey gənclər zümrəsi! Sizdən kimin evlənməyə gücü çatırsa evlənsin. Çünki evlənmək gözü haramdan daha çox qoruyar və iffəti də qoruyar. Kim evlənməyə müqtədir olmazsa oruca sarılsın. Çünki oruc onun üçün şəhvəti qıran bir şeydir»(Müslim 1400.)

2. Əgər bir kimsə gözünü haramdan çevirərsə o, zəhərli oxun qəlbə çatmasına (təsir etməsinə) mane olar. Ola bilər ki, o zəhərli oxda onun həlakı vardır. Cabir b. Abdullah - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – dən qəflət (təsadüfü) nəzər barəsində soruşdum o, gözümü çevirməyimi buyurdu»(Muslim «Ədəb» 3/1699, H. 45, 2159, Tirmizi «Ədəb» 8/18, H. 2777, Əbu Davud «Nigah» 2/246, H. 2148, İmam Əhməd 1/159.)
Qəflət nəzər odur ki, insanın qəsdi olmadan baxmasıdır. Əvvəlində günah yoxdur, lakin davamlı edərsə artıq günah qazanmış olar. Bureydə - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – Əli - radıyallahu anhu – ya buyurdu: «Ey Əli! Sən baxışın ardınca baxış etmə. Həqiqətən birinci sənin leyhinə, ikinci isə əleyhinədir». Çünkü ikinci baxış sənin ixtiyarınladır. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – Cərir - radıyallahu anhu – ya baxışını davamlı etdirməyib, gözünü çevirməsini əmr etmişdir. Çünkü baxışı davam etdirmək təkrar-təkrar baxmaq kimidir. Cabir rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – bir qadın görmüş və yoldaşı Zeynəb nin yanına gələrək (dəri işi ilə məşğul idi) ehtiyacını ödədikdən sonra səhabələrin yanına çıxdı: «Şübhəsiz ki, qadın şeytan surətində gəlir və gedir. Biriniz qadın gördükdə həmən ailəsinin yanına getsin. (Başqa rəvayətdə: Birinizin bir qadın xoşuna gələr və könlünə düşərsə, həmən öz yoldaşının yanına gedərək onunla yaxınlıq etsin). Çünkü belə etməsi nəfsində olanı müalicə etməyə bərabərdir»(Muslim «Nigah»2/1021, H. 1403, Əbu Davud «Nigah» 2/246, H. 215)

3. Gözü haramdan çevirmək insanın qəlbində Allahla ünsiyyət yaradır ki, bu da qəlbin Allaha yönəlməsini (toplanmasını) yaradır. Gözü sərbəst harama baxmaqda buraxmaq qəlbi dağıdar, parçalayar. İnsanın qəlbini Allahdan uzaqlaşdırır və qəlb üçün gözü buraxmaqdan daha zərərli bir şey yoxdur. Həqiqətən harama baxmaq insanla Rəbbi arasında sıxıntı yaradır.

4. Gözü haramdan çevirmək insanın qəlbini gücləndirir və onu fərəh (sevinc) içində edir. Gözü harama baxmaqda buraxmaq qəlbi zəiflədir və qəlbi kədərləndirir. Əbu Səid - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Kişi, başqa bir kişinin övrət yerinə baxmaz, qadın da başqa bir qadının övrət yerinə baxmaz. Bir kişi başqa bir kişi ilə, qadın da başqa bir qadınla bir tək yorğan altında olmaz (yatmaz)»(Müslim 338. )

5.Gözü harama baxmaqdan çevirmək qəlbdə nur yaradır. Bu gözə, üzə, və digər orqanlara da yayılar. Harama baxmaq isə qəlbdə də, orqanlarda da zülmət yaradır. Buna görə də Allah Nur ayəsini gözü haramdan çevirmək ayəsindən bir başa sonra gətirmişdir. «(Ya Məhəmməd!) Mömin kişilərə de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar. Bu onlar üçün daha yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar». (ən-Nur 30-31). Allah ayıb yeri qorumazdan əvvəl gözü qorumağı əmr etdi. Çünki insanın zinaya düşməsi gözü səbəilədir. Sonra bu ayənin ardıyca «Allah göylərin və yerin nurudur» (ən-Nur 35). Əgər qəlb nurlanarsa bütün xeyirlər hər bir tərəfdən ona yönələr. Həmçinin də əgər qəlb zülmətləşərsə bütün bəla buludları, şər ona gələr. Qəlb zülmətləşəndən sonra ora bidət, zəlalət, nəfsə tabe olmaq, düz yoldan uzaqlaşmaq, xoşbəxtçilik səbəblərindən üz döndərmək, bəd-bəxtçilik səbəbləri ilə məşğul olmaq kimi xəstəliklər yönələr. Bunun da qarşısını alan nurdur. Əgər o, qəlbdəki nur yoxa çıxarsa o, qəlb sahibi kor kimi olar. Zülmət içərisində gedən birisi kimi.

6.Gözü haramdan çəkmək insanda doğru-düzgün fərasət yaradır. İnsan onunla haqqı batildən, yalanı doğrudan ayırd edə bilir. Sələflər deyərdilər: «Əgər bir kimsə zahirini Sünnəyə tabe olmaqla təmin edərsə, batinini daima Allahın nəzarəti altında hiss edərsə, gözünü haramlardan çevirərsə, nəfsini şübhələrdən qoruyarsa və halal ilə qidalanarsa onun fərasəti boşa çıxmaz». Allah əməlinə görə ona ya mükafat verir, ya da cəzalandırır. Əgər bir kimsə Allah rizası üçün bir şeyi tərk edərsə Allah ondan da xeyirlisi ilə onu əvəz edər. Əgər bir kimsə gözünü Allahın haram etdiyi şeylərdən (naməhrəmdən) çevirərsə Allah onun bəsirətinə nur verər, gözünü həps etdiyinə görə. Çünkü fərasətdə nurun nəticəsidir. Allah o, kimsə üçün elm və bəsirət qapısını açar, düzgün fərasət qapısını açar, bu fərasət də yalnız qəlbin bəsirəti ilə bilinir (gözlə deyil). Bunun da əksini Allah Lut qövmünü korluqla, bəsirətin korluğu ilə vəsf etmişdir. Necə ki, Allah and içir ki: «And olsun ki, onlar öz sərxoşluqları içərsində çaşqınlıq içərisindədirlər». (Allah onları sərxoşluqla vəsf etdi. Bu da ağlın korlanması, həmçinin də AMƏH – bəsirətin korlanmasıdır. İnsanın şəkillərlə bağlanması ağlın korlanmasını, bəsirətin və qəlbin korlanmasını vacib edir.

7. Gözü haramdan çevirmək qəlbdə sabitlik, şücayət və qorxmazlıq yaradır. Allah o, kimsədə zahiri gücü cəm edir. Sələflər deyirlər: «O, kəs ki, nəfsi istədiyinə zidd çıxar şeytan onun kölgəsindən də qorxar». Sən bunun əksini nəfsi istədiyinə tabe olanda görürsən. Nəfsin zəlil olması, alçaq olmasını Allah özünə qarşı çıxanda qoymuşdur. Kim Allaha qarşı çıxarsa zəlillik onda olmalıdır. Həsənul Bəsri – rahmətullahi aleyhi – deyir ki: «Onlar nə etsələr də bu asiliyin zəlilliyi onların boyunlarındadır. (Vəzifəsindən, gücündən və şəxsiyyətindən aslı olmayaraq). Allah özünə asi olanı mütləq zəlil edər». Allahın izzəti, şərəfi özünə itaətdə yanaşı tutmuşdur. «İzzət, sadəcə Allahın, Peyğəmbərin və möminlərindir. Lakin münafiqlər bunu bilməzlər». (əl-Munafiqun 8). «Ruhdan düşməyin və qəmgin olmayın. Halbuki əgər möminsinizsə siz çox yüksəkdə durursunuz». (Ali İmran 139). Zəlillik isə günahla yanaşıdır. Bir kimsə izzəti, şərəfi istəyirsə bunu Allaha itaətdə, zikr etməkdə, saleh əməl işləməkdə axtarsın. «Hər kəs izzət-qüdrət, şərəf-şan istəsə, bütün izzət-qüdrət, şərəf-şan ancaq Allaha məxsusdur. Pak söz Ona tərəf yüksələr və pak sözü də yaxşı əməl qaldırar». (Fatir 10). Kunut duasında da gəlmişdir ki: «Sənin dost tutduğun kimsə zəlil olmaz, Sənin düşmən kəsildiyin kimsə də izzətli olmaz». Əgər bir kimsə Allaha itaət edərsə artıq Allah onu dost tutmuşdur və onun itaətinin miqdarında da izzətdən payı vardır. Əgər bir kimsə Allaha qarşı çıxarsa Allah onu düşmən tutmuşdur asilik etdiyinə görə. Onun günahının miqdarına görə də onun zəlillikdən payı vardır. Günah nə qədər çox olarsa zəlillik də bir o, qədər artar.

8. Gözü haramdan çevirmək şeytanın qəlbə olan girişinin qarşısını alır. Çünki şeytan qəlbə baxışla daxil olur. Küləyin boş yerə daxil olmasından da sürətli şeytan harama baxmaqla insanın qəlbinə daxil olar, nüfuz edər. Şeytan o, baxdığı insanın surətini (şəklini) onun qəlbində bəzəyər. Onun baxdığı qadını onun qəlbində bir bütə çevirər. İnsanın qəlbi də o, bütə qapanar. Sonra şeytan ona vəd (arzu) verər. Onun qəlbində şəhvət alovunu yandırar. Ona günahların odununu atar. Elə bir od ki, əgər bu şəkillər (surət) olmasaydı ona çata bilməzdi. Artıq bununla qəlb alov içərisində olur. Həmçinin o, odun təsirindəndir ki, insanda ağrılar, acılar olur. Qəlbi hər tərəfdən od bürümüşdür. Təndirin içərisində olan bir qoyun kimi. Buna görə də haramlara baxan şəhvət sahiblərinin cəzası bərzəx həyatında onlar üçün oddan bir təndir olacaqdır. Səmura b. Cundəb - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – sübh namazını qıldıqdan sonra hər dəfə səhabələrdən soruşardı: «Sizdən yuxu görən varmı?» Görən öz yuxusunu Allahın izni ilə ona danışardı. Bir gün səhər o, bizə buyurdu: «Həqiqətən bu gecə mənim yanıma iki nəfər gəldi və mənim onlarla getməyimi xahiş etdilər. Mən də onlarla getdim. (Bir müddətdən sonra) təndirə oxşar bir yerə gəldik. (Ravi deyir: «Zənn edirəm ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu:) Oradan uğultulu və dəhşətli səslər gəlirdi. Biz içəri baxdıqda orada lüt kişi və qadınlar gördük. Aşağıdan atəş onlara yaxınlaşdıqca onlar bağırırdılar. Mən: «Subhənəllah! Bunlar kimlərdir?» dedim. Onlar: «Gedək! Gedək!» dedilər… Mən onlara: «Bu gecə qəribə mənzərələr gördüm. Bu gördüyüm şeylər nədir?» dedim. Onlar: «İndi sənə onları başa salarıq» dedilər. Təndir içində gördüyün kişi və qadınlar isə zinakar kişi və qadınlardır. Bu da onların Qiyamətə qədər görəcəyi əzabdır»(Buxari. )

9. Gözü haramdan çevirmək insanın qəlbinin öz xeyirləri üçün fikirləşməyə və o, xeyirləri ilə məşğul olmağa yönəldir. Əgər gözünü haramlardan çevirərsə insan xeyirli işlər barəsində fikirləşər və o, işlərlə məşğul olar. Lakin insanın haramlara baxması ona öz xeyirlərini unutdurur. Bir baxış bu xeyirlər arasında bir maneə olur. Bununla harama baxan insanın işləri zay olur. Artıq öz nəfsi istəklərinə tabe olur və Rəbbinin zikrindən də qafil olur. «Qəlbini bizi xatırlamaqdan qafil etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və (hər) işində ifrata varan bir kimsəyə itaət etmə!». (əl-Kəhf 28). Gözü harama baxmaqda buraxmaq bu üç işi vacib edir. İnsanın işi zay olur, nəfsinə tabe olur və Rəbbinin zikrindən qafil olur.

10. Həqiqətən də göz ilə qəlb arasında bir yol vardır. Onun saleh olması ilə düzəlir, korlanması ilə də korlanır. Əgər qəlb korlanarsa göz də korlanar, əgər baxış korlanarsa qəlb də korlanar. Həmçinin düzəlmək tərəfdən də belədir. Göz korlandıqda qəlb də korlanır, zay olur və artıq qəlb (nəcasət) atılan bir zibilliyə çevrilir. Artıq o, qəlb Allahın bilgisi, sevgisi, Allaha qayıtmaq üçün bir yaşayış yerinə çevrilmir. Bu qəlbdə bu kimi şeylərin yalnız ziddi yerləşir. Alimlər bu bədəndə olan üzvləri (göz, qulaq, dil, əl, ayaq) çaylara, qəlbi isə bir hovuza bənzədiblər. Əgər insan bu əzalarını xeyirli şeylərdə istifadə edərsə hovuza (qəlbə) təmiz su axar. Əgər haramlara istifadə edərsə o, hovuza çirkab sular axar və hovuz da zibilliklə dolar.

11. Gözü haramdan qorumaq qəlbi şəhvətin əsarətindən qurtarar. Əsil əsir şəhvəti və havasının əlində əsir olandır.
12. Gözü haramdan qorumaq ilə qəlb həsrət acısından qurtulmuş olur. Çünkü gözün sərbəst buraxılması həsrətin davamlılığını vacib edər. Ox ovun üzərində nə kimi iz buraxırsa baxışlar da o, izləri buraxır. Öldürməsə də yaralayır.
13. Gözü haramdan qorumaq Cəhənnəmə açılan qapılardan birini bağlar. Çünkü baxmaq əmələ aparan şəhvət qapısıdır.
14. Gözü haramdan qorumaq ağla güc və səbat verir. Ağlın qüvəsinə qüvvət verir. Gözün harama buraxılması isə ağlın bəsit və küt olmasına, həmçinin irəli düşünməsinin qarşısını alır. İnsanın dünya görüşünün olması, onun himməsi, irəlini görməsi ağlın önəmli bir özəlliyidir. Baxışlarına sahib olmayan kimsə bu baxışların onun əleyhinə hansı cinayətləri etdiyini bilsəydi gözünə sahib olardı.
15. Gözü haramdan qorumaq qəlbi şəhvət sərxoşluğundan və qəflət yuxusundan qurtarar. Gözün buraxılması Allahdan və Axirət yurdundan qəflət qalmağa və eşq sərxoşluğuna düşməyə səbəbdir. Həqiqətən baxış bir içki qədəhi, eşq də o, şərabın verdiyi sərxoşluqur. Eşq sərxoşluğu içkinin verdiyi sərxoşluğundan daha təhlükəlidir. İçki sərxoşluğundan ayılan kimsə, eşq sərxoşluğundan ayılmaya bilər. Eşq sərxoşluğundan ayılan azdır. Onlar da gözlərini ölülər diyarında açarlar. Ey qardaşım! Sən İblisin oxundan həzər et. O, səni öldürməsə də qəlbini yaralayar. O, yara da o, qədər çox olar ki, sonda səni həlak edər.
Ey insan! Allahın şiddətli əzabından çəkin. Bu hissiyatları verən onları almağa, cəzalandırmağa və səni bundan məhrum qoymağa da qadirdir. «(Ya Rəsulum!) De ki: Bir deyin görüm, əgər Allah sizin qulaqlarınızı və gözlərinizi əlinizdən alsa, ürəkləri-nizə də möhür vursa, onları sizə Allahdan başqa kim qaytara bilər? Gör biz ayələrimizi onlara necə izah edirik, sonra onlar ondan gör necə üz döndərirlər». (əl-Ənam 46). Göz Allahın verdiyi bir nemətdir. Bəndəyə də lazımdır ki, gözü barəsində Allahdan qorxsun. Onu harama çevirərsə ondan məhrum olmaq cəzasından qorxsun. Şair deyir ki: «Bütün hadisələrin başı baxışdandır, böyük odda balaca qığılcımdan yaranır».
Həmçinin bəndə gözü haramdan qorumaq barəsində Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – in vəd vermiş olduğu mükafatı düşünsün. Ubadə b. Sabit - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Kim mənə altı şeyi zəmanət verərsə mən də ona Cənnəti zəmanət verərəm: Danışdığınız zaman doğru danışın, vəd verdiyiniz zaman yerinə yetirin, əmənat verildiyi zaman qaytarın, ayıb yerlərinizi qoruyun, gözlərinizi haramdan çevirin və əllərinizi (haramdan) saxlayın»(İmam Əhməd «Musnəd», əl-Albani «Səhih» 1470. )

İlk növbədə Allahdan bu işimin dolğun, düzgün şəkildə tərcümə edərək toplayıb başa çatdırılmasını diləyirəm. Allahdan əməlimi onun üçün ixlaslı olmasını, məndən qəbul edib onunla müsəlmanları faydalandırmasını diləyirəm. Əgər hardasa xəta etmişəmsə bu nəfsimdən və şeytandandır. Burada düzəldilməsi mühüm olan yerləri tapdıqdan sonra mənə öyüd-nəsihət verməkdən çəkinməyəcəyinizə ümüd edirəm.
Göylərin və yerlərin, aləmlərin yaradıcısı, yarat-dıqlarının keçmişini və gələcəyini bilən Allahım! Bizim dünyamızı və axirətimizi faydalı et. Öyrət-diklərini mənim üçün faydalı et, mənə fayda verəcək şeyləri mənə öyrət və elmimi artır. «Məni yaradan və məni doğru yola yönəldən Odur! Məni yedirdən də içirdən də Odur! Xəstələndiyim zaman mənə yalnız O şəfa verir. Məni öldürəcək sonra dirildəcək də Odur və Qiyamət günü xətamı bağışlayacağına ümüd etdiyim də Odur! Ey Rəbbim! Mənə hikmət bəxş et və məni salehlərə qovuşdur! Sonra gələnlər arasında mənə yaxşı ad qismət et! Məni Nəim Cənnətlərinin varislərindən et» (əş-Şuəra 78-85).
Allahın salat və salamı onun Peyğəmbəri Muhəmməd - səllallahu aleyhi və səlləm - ə, onun ailə üzvülərinə, əshabələrinə və Qiyamətə qədər onun yolu ilə gedən saleh möminlərinə olsun

Добавлено (07.09.2008, 13:04)
---------------------------------------------
ƏXLAQSIZLIĞIN BAŞQA ADI: SIĞƏ VƏ YA MÜVƏQQƏTI NIGAHIN İSLAMDA HÖKMÜ

Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə!
Həmd olsun Allaha – aləmlərin Rəbbinə! Yerə, nuru Qiyamətə qədər sönməyəcək haqq bir tə'lim gətirən Məhəmməd Peyğəmbərə, həmçinin onun ailəsinə və mö'min əshabələrinə Allahın salamı və salavatı olsun!
Ailə – müsəlman cəmiyyətinin vacib hissəsidir və buna görə Allahın şəriətində ona xüsusi yer ayrılıb. İnsan şəriətə uyğun nigah sayəsində öz təbii ehtiyaclarını ən gözəl şəkildə ödəmək imkanı qazanaraq sakitlik və əminamanlıq əldə edir, nəslini davam etdirib Allahın mükafatına sahib olur, öz həyatını nizamlayır, onda öz ailəsinə və uşaqlarının tərbiyəsinə görə mə'suliyyət hissi oyanır. Amma öz həyatını başqa insanın həyatı ilə bağlayarkən gərək bunu ömürlük edəsən.

Bütün dünyada müsəlmanlar müvəqqəti nigahı qəbuledilməz hesab edirlər. Bununla yalnız cəfərilər razılaşmır.

İxtilafların səbəbi nədədir?

Cəfəri alimlər öz baxışlarına Məhəmməd Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- nəslinə, bə'zi imamların adına yazılan hədislərlə bəraət qazandırırlar. Onlardan yalnız bir misal göstərək:

Əhməd bin İsa rəvayət edir ki, Əbu Basır imam Əbu Cəfərdən –radıyallahu anhu- müvəqqəti nigah barədə soruşduqda o deyib: “Qur' anda ayə var: «… İstifadə (yaxınlıq) etdiyiniz qadınların mehrlərini lazımı qaydada verin! Mehr müəyyən edildikdən sonra aranızda razılaşdığınız şeydən ötrü sizə heç bir günah yazılmaz. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!» (ən-Nisa, 24).

Bu hədisi əl-Kuleyni “əl-Kafi”də 5/448, ət-Tusi “Təhzib əl-Əhkam”da 2/186, əl-Məclisi “Bihar əl-Ənvar”da 103/315 təqribən 20 hədis və bir çox başqa cəfəri alimlər bildirmişlər.

Cəfəri ədəbiyyatında belə hədislər çoxdur, amma isnad – yə'ni bu hədisi bir nəsildən o birisinə ötürən alimlər zəncirinin heç biri Allahın Rəsuluna -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm-, hətta onun əshabələrinə belə gedib çatmır. Buna görə də əhli-sünnə fəqihləri bu cür hədisləri qəbul etmir, səhih hesab etmir, hətta çox vaxt onları sadəcə uydurma hesab edirlər. Ona görə ki, müsəlman icmasında Uca Allahdan vəhy alan və Onun şəriətini yerdə bərqərar edən yeganə insan Məhəmməd Peyğəmbər -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- idi. Onun tə'limini onun öz dilindən qəbul edib Allahın Qur'anda təsdiq edilmiş razılığını qazanan insanlar isə Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- mö'min əshabələridir. Əhli-sünnə hədis alimləri yalnız Qur'ana və Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- özünün dediklərinə əsaslanırlar. Buna bir neçə misal çəkək:

1) Məhəmməd bin Əli Əli bin Əbu Talibdən –radıyallahu anhu- bunu eşidib: “Allahın Rəsulu -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Xeybər günü müvəqqəti nigahı və eşşək ətini yeməyi qadağan etdi” (əl-Buxari 5/172; Müslim 4/134-135 və 6/63; Malik, səh 335; ət-Tirmizi 1121 və 1794; ən-Nəsai 6/125; Əhməd 1/79; əd-Darimi 1996).

2) Ər-Rabi bin Subra əl-cuhani atasının belə dediyini rəvayət edib: “Rəsulullah -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Məkkə fəth olunan il müvəqqəti nigahı qadağan etdi” (Müslim 4/133; Əbu Davud 2072-2073; ən-Nəsai “əl-Kubra”da 3809; Əhməd 3/404; əd-Darimi 2202).

3) Ər-Rabi bin Subra əl-cuhani rəvayət edir ki, onun atası Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- belə dediyini eşidib: “camaat, mən sizə qadınlarla müvəqqəti nigah balamağa icazə vermişdim. Həqiqətən, indi Allah Qiyamət gününə qədər bunu qadağan etdi. Əgər sizlərdən kimsə bu cür nigahdadırsa, o qadını buraxsın və ona verdiyini geri almasın” (Müslim və İbn Macə rəvayət ediblər. Bax, “Müxtəsər Müslim”, 813 və şeyx əl-Albani “Səhih əl-cami əs-Saqir”, 7887).

4) İyas bin Sələmə atasının belə dediyini rəvayət edib: “Rəsulullah -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- döyüş illərində üç dəfə müvəqqəti nigaha icazə verdi, sonra isə bunu qadağan etdi” (Müslim, 4/131 və Əhməd, 4/55).

5) Bir dəfə Ömər bin əl-Xəttab –radıyallahu anhu- xəlifə olarkən xütbə zamanı deyib: “Həqiqətən, Rəsulullah -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- bizə üç dəfə müvəqqəti nigaha icazə vermişdi, amma sonra o, bunu qadağan etdi. Allaha and olsun ki, kim evli olaraq müvəqqəti nigah bağlayıb Rəsulullahın -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- bunu qadağan etdikdən sonra yenidən icazə verdiyini təsdiq edən dörd şahid gətirməsə, mən onu daşqalaq (zinaya görə cəza) edəcəm” (İbn Macə, 1963).

6) Səlim bin Abdullahın rəvayətinə görə Abdullah bin Ömərə –radıyallahu anhu- deyiblər ki, İbn Abbas –radıyallahu anhu- müvəqqəti nigaha icazə verir. İbn Ömər –radıyallahu anhu- deyir: “Subhənallah! Güman etmirəm ki, İbn Abbas belə edə”. Adamlar bunu təsdiq edirlər. Onda İbn Ömər –radıyallahu anhu- deyir: “Rəsulullahın -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- sağlığında İbn Abbas hələ uşaq idi. Allahın Rəsulu -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- bunu qadağan etdi və biz zinakar olmadıq” (Abdur-Rəzzaq, “əl-Müsənnəf”, 7/502).

7) Cüveyra Malikin ona Əli bin Əbu Talibin –radıyallahu anhu- İbn Abbasa –radıyallahu anhu- belə dediyini rəvayət edib: “…Allahın Rəsulu Xeybər günü bizə müvəqqəti nigahı və eşşək ətini haram buyurdu” (Müslim, “əl-cami əs-Səhih”,1407).

Cəfərilər bu hədislərlə razılaşmır və öz növbəsində bunun əksini göstərən çoxlu hədis gətirirlər. Onlar böyük əshabə və imam Əli bin Əbu Talibə –radıyallahu anhu- əsaslanırlar. Amma gəlin görək bu hədislər elə onların özlərində qəbul olunmuş hədis elminə əsasən səhih sayıla bilərmi?

Əl-Kuleyni “əl-Kafi”də İbn Miskənin Abdullah bin Süleymandan nəql olunan belə bir hədisini rəvayət edir ki, imam cəfər deyib: “Əli deyib: “Əgər məni İbn Xəttab qabaqlamasaydı ən bədbəxtlərdən başqa heç kəs zina etməzdi”.

Hətta cəfərilərə görə bu, qondarma hədisdir. Əl-Məclisi kitablarında bunu namə'lum adlandırıb (Əl-Məclisi, “Mulaz əl-Əhyar” 12/29, hədis 5; və “Mirat əl-Uqul”, 20/227, hədis 2).

Əl-Məclisi “Bihar əl-Ənvar” kitabında Mufaddal bin Ömərdən imam cəfərin belə dediyini göstərən uzun bir hədis rəvayət edir:

“ … Bəli. Mö'minlərin əmiri Əli deyib: “İbn əl-Xəttaba lə'nət olsun! Əgər o olmasaydı ən bədbəxtlərdən başqa heç kəs zina etməzdi, axı müsəlmanlarda böyük ne'mət – müvəqqəti nigah var idi». Bu, qondarma hədisdir (Əl-Məclisi, “Bihar əl-Ənvar”, 103/105).
Şiə alimi ən-Nəcaşi hədisləri rəvayət edənlər haqqında “Ər-Rical” kitabında əl-Mufaddal (yuxarıdakı hədisin rəvayətçisi) haqqında yazır: “Onun baxışları qüsurlu, hədisləri isə dolaşıqdır, onlara əhəmiyyət vermək lazım deyil” (ən-Nəcaşi,“Ər-Rical”, 2/359-360).
Əl-Kahbai “Məcmuə ər-Rical” kitabında onun barəsində yazır: “O, hədislərə çox şeylər əlavə edir və həddini aşır. Onun hədislərini rəvayət etmək olmaz” (Əl-Kahbai, “Məcmuə ər-Rical”, 6/131).

Əl-Ərdəbili “cami ər-Ruvat”, əl-Hulyi “ər-Rical” və başqaları da onun barəsində elə bu fikirdədirlər (Əl-Ərdəbili, “cami ər-Ruvat”, 2/258-259; əl-Hulyi, “ər-Rical”, səh. 258).
Beləliklə, cəfəri alimlərinin özləri, imam Əlinin –radıyallahu anhu- müvəqqəti nigaha icazə verildiyini göstərən hədislərini inkar edirlər.

Bundan əlavə, onların ədəbiyyatında imam Əli bin Əbu Talibin –radıyallahu anhu- bu cur nigaha baxışlarını aydın şəkildə əks etdirən hədislərə rast gəlmək olar.

Qazi əl-Məqribi (Şiə-ismaili) kitabında Əli bin Əbu Talibin –radıyallahu anhu- sözlərini xatırladır: “Gəlinin vəlisi və iki şahid olmasa nigah bağlamaq olmaz. Bir və ya iki dirhəmə, bir və ya iki günlük nigah bağlamaq olmaz. Bu – əxlaqsızlıqdır və nigahda əvvəlcədən heç bir şərt ola bilməz” (əl-Məğribi, “Daaim əl-İslam”, 2/227-229, hədis 858).
Şeyx Məhəmməd ət-Tusi (cəfəri–şiə) özünün kitablarında, həmçinin cəfəri alim əl-Hur əl-Amili “Vəsail əş-Şiə” kitabında Amr bin Xalidin Zeyd bin Əlidən onun atası imam Əlinin –radıyallahu anhu- belə dediyini göstərən hədis rəvayət edib: “Rəsulullah -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Xeybər günü ev eşşəyinin ətini və müvəqqəti nigahı qadağan etdi” (Məhəmməd ət-Tusi, “əl-İstibsar”, 3/142 və “Təhzib əl-Əhkam”, 2/186).

Zeydi şiələrin kitablarından “Musnəd imam Zeyd ibn Əli”ni göstərmək olar ki, burada onun atasından və babasından imam Əlinin –radıyallahu anhu- belə dediyini göstərən hədis verilir: “Rəsulullah -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- Xeybər günü müvəqqəti nigahı qadağan etdi” (əs-Siyaqi, “ər-Raud ən-Nadir şərh məcmu əl-Fiqh əl-Kəbir”, 4/23).
Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- İbn əl-Hənəfiyə, imam Baqir, imam Zeyd, imam cəfər kimi digər ailə üzvlərinin (əhli-Beyt) –radıyallahu anhum- baxışlarına gəldikdə isə, onlar da müvəqqəti nigahı qadağan edirdilər. Bu barədə əhli sünnə və şiə alimlərinin kitablarından bir neçə misal gətirək.

İmam əl-Beyhəqi (əhli sünnə və əl-cəmaə) “əs-Sünən əl-Kubra” kitabında Busama əs-Sırfidən onun imam cəfərdən müvəqqqəti nigah haqqında soruşub, onu ona təsvir edib. O isə deyib: “Bu zinakarlıqdır” (əl-Beyhəqi, “əs-Sünən əl-Kubra”, 7/207).

Əs-Siyaqi (zeydi-şiə), “Raud ən-Nadir” kitabında yazırdı: “İraq ilahiyyatçısı əl-Həsən bin Yəhya bin Zeyd, rəvayət edir ki, Rəsulullahın -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- ailə üzvləri (əhli-Beyti) müvəqqəti nigahın qadağan edilməsində həmrəy idilər” (Əs-Siyaqi, “Raud ən-Nadir”, 4/26)

Cəfəri şeyxlər İbn İdris (“əs-Sərair əl-Hava”, səh 483), əl-Hur əl-Amili (“Vəsail əş-Şiə”, 14/456) və əl-Məclisi (“Bihar əl-Ənvar”, 100/318), İbn Əbu Umeyrin Xişam bin əl-Hakəmdən imam cəfərin müvəqqəti nigah haqqında bu cür dediyini göstərən hədis rəvayət ediblər: “Yalnız əxlaqsızlar belə edirlər”.

İbn İdris (“əs-Sərair əl-Hava”, səh. 66) və əl-Hur əl-Amili (“Vəsail əş-Şiə”, 14/450) həmçinin rəvayət ediblər ki, İbn Sinan imam cəfərdən müvəqqəti nigah barəsində soruşduqda o deyib: “Bununla öz ruhunuzu murdarlamayın”.

Əl-Məğribi (ismaili-şiə) “Daaim əl-İslam”, kitabında rəvayət edir ki, imam cəfərdən müvəqqəti nigah haqda soruşurlar. O xahiş edir ki, bunu təsvir etsinlər, ona deyirlər: “Kişi qadına rast gəlib ona bir-iki dirhəmə, bir cinsi akt və ya bir-iki günlük müvəqqəti nigah bağlamağı təklif edir”. İmam deyir: “Bu – zinakarlıqdır və yalnız əxlaqsızlar bu cür hərəkət edirlər” (Əl-Məqribi, “Daaim əl-İslam”, 2/259, hədis 859).
Buna görə bütün mö'min müsəlman alimlər müvəqqəti nigahın Qiyamətə qədər qadağan edilməsində yekdildirlər.

Əl-Məzari yazırdı: “Müsəlman alimlər ittifaq etdilər ki, müvəqqəti nigah şəriətlə qadağan olunub. Bununla yalnız Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- sonradan ləğv etdiyi hədislərə əsaslanan bə'zi yolunu azmışlar razılaşmır. Bu hədislər dəlil ola bilməz” (Bax. “əl-Muallam”, 2/131).

Əl-Xəttabi “Məalim əs-Sünən” kitabında yazır: “Müvəqqəti nigahın qadağan olunmasıyla bə'zi şiələrdən başqa bütün müsəlman alimlər razılaşır. Buna hətta mübahisəli suallarda onların imam Əliyə –radıyallahu anhu- və Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- ailə üzvlərinə istinad etmələri ilə də bəraət qazandırmaq olmaz. Belə ki, imam Əli bin Əbu Talibin –radıyallahu anhu- müvəqqəti nigahın sonradan qadağan edildiyini xəbər verdiyi dəqiq mə'lumdur. Bundan əlavə, əl-Beyhəqi imam cəfərin müvəqqəti nigahı əsil zinakarlıq adlandırdığı sözləri rəvayət edib”.

Qazi İbn İyad deyib: “cəfəri-şiələrdən başqa bütün müsəlman alimlər müvəqqəti nigahın qadağan olunmasında yekdildirlər” ( İmam ən-Nəvəvi, “Şərh əs-Səhih Müslim”, 9/181 və s.).

Amma gəlin ədalətli olaq. Yalnız cəfəri ədəbiyyatı oxumuş və bu baxışlara şərik olmayanlara münasibətdə qərəzçilik ruhunda tərbəyə olunan və ümumiyyətlə, “Sünnə” (Məhəmməd Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- yolu) sözünə qarşı ikrah hissi keçirən insana öz alimlərinin istinad etdikləri hədislərin səhih olmadığını təsəvvür etmək çox çətindir.

Hədis elminin əsaslarını bilməyən müsəlman onların yalan olmasına sərbəst əmin olmaq iqtidarında deyil. Belə hallarda bir qayda olaraq, İslamın ilk mənbəyinə – Müqəddəs Qur'ana müraciət etmək lazımdır ki, Uca Allahın hər hansı bir məsələ barədə çıxardığı qərarı öyrənə biləsən.

Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- hədislərinin mövcudluğuna və onların Axirətə qədər qorunub qalacağına baxmayaraq, gafirlər onun və əshabələrinin kəlamlarına çoxlu yalanlar əlavə ediblər. Peyğəmbərin -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- əsil davamçılarının müvəqqəti nigah haqqında qondarma hədisləri rədd etmələrində göründüyü kimi, müsəlman ilahiyyatçıları üçün onların qeyri-səhih olmasını başa düşmək heç də çətin deyil.

Amma nabələd adam yolunu aza bilər. Hədisləri qərəzlə araşdıranları cəfəri alimlərin başına gələn məhz belə bir bədbəxtçilik gözləyir.

Əgər siz hələ də Allahın müvəqqəti nigahı icazə verməsinə inanırsınızsa, Qur'anın bu barədə nə dediyini öyrənin. Axı Allahın axırıncı vəhyini heç kəs təhrif edə bilməz. Buna qərəzli yanaşmayın, axı həqiqətdən qiymətli heç nə ola bilməz.

Добавлено (07.09.2008, 13:06)
---------------------------------------------
QURAN MÜVƏQQƏTI NIGAH BARƏDƏ NƏ DEYIR?

Müqəddəs Quran kişiyə yalnız öz arvadı və cariyələri ilə cinsi əlaqəyə girməyi icazə verir: «O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar; Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və cariyələri ilə gördükləri bu işdən ötrü) qınanmazlar» (əl-Muminun, 5-6).

«Sizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduqları mömin cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar…» (ən-Nisa, 25).
Müvəqqəti nigah bağlayan qadın nə zövcə, nə də cariyə adlanmır. Ona icarəyə götürülən qadın (“mustacirə”) deyilir.

Zurara rəvayət edir ki, o, imam cəfər əs-Sadiqdən müvəqqəti nigah bağlanılan qadınların icazə verilmiş dörd qadına aid olub-olmamasını soruşduqda, o belə cavab verib: “İstəyirsən lap mini ilə evlən, axı bunlar icarəyə götürülən qadınlardır” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/446-447).

Cəfəri alim Məhəmməd Həsən ən-Nəcəfi izah edir ki, müvəqqəti nigah bağlanılan qadın –icarəyə götürülən qadındır, ona görə ki, kişi öz ehtirasını ödəmək üçün onun bədənini icarəyə götürür. O deyir: “Şübhəsiz ki bu cür icarəyə icazə verilir” (“cəvahir əl-Kəlam”, 30/192 və 202-203).

Cariyə – cihad zamanı əsir götürülən qul qadındır. İcarə edilən qadın isə azad da ola bilər. Təkcə bu fakt onu cariyələr sırasından xaric edir.

Barələrində Quranda danışılan zövcələrə gəldikdə isə, Allahın onlara aid etdiyi çoxsaylı qanunlar sübut edir ki, icarə edilən qadınlar istənilən halda onlara adi deyil.
Əgər Tanrı övrət yerlərini zövcələrdən və cariyələrdən başqa bütün qadınlardan qorumağı buyurursa, bu o deməkdir ki, cinsi əlaqəyə görə qadını icarə etmək olmaz.
Quran arvadlar üçün mirasdan pay təyin edir:
«(Ey kişilər!) Əgər (vəfat etmiş) arvadlarınızın uşağı yoxdursa, onların vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən sonra qoyub getdikləri malın yarısı sizindir. Onların övladları olduqda isə mirasın dördə biri sizə çatır. Əgər sizin uşaqlarınız yoxdursa, vəsiyyətiniz yerinə yetirildikdən və ya borcunuz ödənildikdən sonra qoyub getdiyiniz malın dörddə biri arvadlarınızın payına düşür. Övladınız olduqda isə mirasın səkkizdə biri onlara çatır…» (ən-Nisa, 12).

İcarə edilən qadın vərəsəlik hüququndan məhrumdur:
Əhməd bin Məhəmməd rəvayət edir ki, imam Əbu əl-Həsən Rza deyib: “Müvəqqəti nigahı əvvəlcədən kəsilmiş şərtdən asılı olaraq, həm vərəsəlik hüququ ilə, həm də onsuz bağlamaq olar”.

Məhəmməd bin Müslim rəvayət edir ki, o, imam cəfərdən müvəqqəti nigah zamanı veriləcək mehrin qədəri haqqında soruşanda o, deyib: “Öz aralarında danışdıqları qədər… Əgər onlar vərəsəlik barədə razılığa gəlsələr, buna də əməl etməlidirlər”.

Səid bin Yasər rəvayət edir ki, o, imam cəfərdən müvəqqəti nigah bağlayarkən qadınla vərəsəlik haqqında heç nə şərtləşməyən kişi haqqında soruşur. İmam deyir: “Danışılıb, ya yox– onların buna ixtiyarları çatmır” (əl-Hur əl-Amili, “Vəsail əş-Şiə”, fəsil 18, müvəqqəti nigah və şərtləri barədə; əl-Xomeyni,“Zubdat əl-Əhkam”, səh. 248; Mirzə ən-Nuri, “cəvahir əl-Kəlam”, 30/190; əl-Həsən əl-Hulyi, “Təbsira əl-Mutəallimin fi Əhkam”,səh.258).

Diqqət yetirin ki, Cəfərilərin sözlərini nöqsansız və düzgün saydıqları imam Rza və cəfər arasında ziddiyət var. Bundan başqa, imam cəfərin özünün iki müxtəlif fikri olub.
Quran nigaha boşanma ilə son qoyulmasını tələb edib (eyni qadınla) üç dəfə boşandıqdan sonra yenidən evlənməyi qadağan edir:
«(Ya Peyğəmbər!) Örvətləri boşadığınız zaman onları gözləmə müddətlərində (heyzdən pak olduqdan sonra) boşayın… » (ət-Talaq,1).

«Talaq vermə (boşama) iki dəfə mümkündür, ondan sonra yaxşı dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya da xoşluqla ayrılmaq (buraxmaq) gərəkdir… Əgər kişi övrətini yenə də (üçüncü dəfə) boşarsa, o zaman qadın başqa ərə getməmiş ona (əvvəlki ərinə) halal olmaz…» (əl-Bəqərə, 229-230).

Müvəqqəti nigaha boşanmadan son qoyulur:
Zurarə rəvayət edir ki, Əbu cəfər müvəqqəti nigah barədə deyib: “Onun müddəti bitdikdə boşanmadan ayrılmaq lazımdır” (Bax. Şeyx Mirzə əl-Nuri, “Müstədrak əl-Vəsail”, 14/473, hədis 2).
Əli bin cəfər rəvayət edir ki, qardaşı imam Musadan kişinin bir qadınla neçə dəfə müvəqqəti nigaha girə bilməsi haqda soruşduqda o deyib: “Nə qədər istəsən” (Bax: “Vəsail əş-Şiə”, 14/480, hədis 3,14/466-470; ət-Tusi, “Təhzib əl-Əhkam”, 8/33-34; Abdullah Niam, “Ruh ət-Təşəyyu”).

Bütün bunlar sübut edir ki, müvəqqəti nigah bağlanılan qadınların Allahın Kitabında barələrində danışılan qadınlara aidiyyatı yoxdur.

Quran arvadı ilə cinsi əlaqədə olmuş kişiyə boşanarkən onu kəbin haqqından məhrum etməyi icazə vermir. Əgər onlar buna qədər boşansalar onda qadına haqqın yarısı çatır:
«Kəbin haqlarını təyin etmiş qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşarsınızsa, təyin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara verməlisiniz!...» (əl-Bəqərə, 237).

«Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə (birinciyə) çoxlu mal vermiş olsanız da, ondan heç bir şey geri almayın! Məgər bu malı böhtan atmaq və aşkar bir günah iş görməklə geri alacaqsınız?!» (ən-Nisa, 20).
Kişi qadına verəcəyi haqqın bir hissəsini verməyə bilər:

Ömər bin Xanzələ imam cəfərdən soruşur: “Mən qadınla bir aylıq evlənmişdim. O, mənim yanıma bu ayın yalnız müəyyən hissəsini gəlirdi”. O dedi: “O səndən nə qədər kəsibsə, sən də onun haqqından bir o qədər kəs, ancaq qanaxma günlərini sayma. Onlar ona bağışlanır” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/481-482, fəsil 27).

Quran boşanmış ər-arvada, əgər arvad bundan sonra başqa kişiyə ərə gedib boşanıbsa, yenidən həmin kişi ilə evlənməyə icazə verir:
«Əgər (kişi) övrətini yenə də (üçüncü dəfə) boşarsa, o zaman (qadın) başqa bir ərə getməmiş ona (əvvəlki ərinə) halal olmaz. (İkinci əri) onu boşadıqdan sonra Allahın (ər-arvadlıq haqqındakı) hökmlərini yerinə yetirəcəklərinə inamları olduğu tədqirdə, (həmin qadının əvvəlki əri ilə) təkrar evlənmsində günah yoxdur. Bunlar anlayan bir qövm üçün Allahın bəyan etdiyi hökmlərdir...» (əl-Bəqərə, 230).
Müvəqqəti nigahın müddəti qurtardıqdan sonra qadın daimi nigahda olduğu əvvəlki ərinin yanına qayıda bilməz.

Məhəmməd bin Müslim rəvayət edir ki, ya imam cəfərdən, ya da imam Baqirdən soruşurlar: “Kişi öz arvadından üç dəfə boşanıb. Sonra başqa kişi onunla müvəqqəti nigah bağlayır. Əvvəlki əri onunla yenidən evlənə bilər?” O, cavab verir: “Yox” (Əl-Küleyni, “əl-Kafi”, 5/425, hədis 2).

Quran ər-arvada məhəbbət və anlaşma şəraitində yaşamağı tövsiyə edir:
«Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir…» (ər-Rum, 21).

İcarə edilmiş qadına ehtram bəsləmək vacib deyil.
Əl-Qasım bin Məhəmməd deyir ki, kimsə (!) ona imam cəfərdən bir cinsi akt müddətinə nigah bağlamağın mümkünlüyü barədə soruşduqda onun belə cavab verdiyini rəvayət edib: “Olar. Amma kişi, cinsi əlaqədən sonra üzünü qadından çevirməlidir ki, onu görməsin” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/479-480, fəsil 25).
Qurana əsasən kişi qadını evlə təmin etməlidir:
«Onları (boşadığınız, lakin gözləmə müddətləri sona yetməmiş qadınları) imkanınız çatdığı qədər öz yaşadığınız yerdə sakin edin…» (ət-Talaq, 6).
İcarə edilmiş qadın öz evində yaşayır.

İshaq bin Əmmar imam Rzadan soruşur: “Qadın müvəqqəti nigaha girərkən öhdəlik götürür ki, o hər gün gəlib öz vəzifəsini yernə yetirəcək… Kişi, qadının onun yanına gəlmədiyi günlərə görə onun haqqını kəsə bilərmi?” O cavab verir: “Bəli” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/481-482, fəsil 27).

Quran dörddən artıq qadınla evlənməyi qadağan edir:
«… o zaman sizə halal olan başqa qadınlardan iki, üç və dörd nəfərlə nigah bağlayın!…» (ən-Nisa, 3).
Müvəqqəti nigahı isə eyni zamanda istnənilən sayda qadınla bağlamaq olar.
Əbu Basır rəvayət edir ki, imam cəfərdən dörd qadınla kifayətlənməyin vacibliyi bərədə soruşublar. O deyib: “Nə dörd, hətta yetmişlə” (“Vəsail əş-Şiə”, fəsil 4).

Quran təyin edilmiş İDDƏ müddəti bitdikdən sonra boşanmağa icazə verir.
«Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb təmizlənincəyə qədər – başqa ərə getməyib) gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 228);
«Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qadınlarla evlənib onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün sizə gözləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur» (əl-Əhzab, 49);
«Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay on gün (başqa ərə getməyib) özlərini gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 234).

Müvəqqəti nigahlarda İDDƏ müddəti şəriətə uyğun nigahlardakından iki dəfə qısadır.
İmam Rza rəvayət edir ki, Əbu cəfər deyib: “Müvəqqəti nigah zamanı İDDƏ müddəti 45 gündür. Ehtiyat üçün 45 gecə gözləmək olar”.
Zurara rəvayət edir ki, Əbu cəfər deyib: “Əgər onda aybaşı olursa, o zaman İDDƏ – bir aybaşı müddəti, olmursa – 45 gündür”.
Əli bin Yaktın rəvayət edir ki, imam Rza deyib: “Əgər qadınla müvəqqəti nigah bağlamış kişi ölübsə, o zaman qadın 45 gün gözləməlidir”.

Əli bin Ubeydullah rəvayət edib ki, onun atası kimdənsə (!) imam cəfərin müvəqqəti nigahda olan, əri ölmüş qadının nə qədər gözləməli olduğu haqda soruşduqda onun belə cavab verdiyini eşidib: “65 gün” (“Vəsail əş-Şiə” 14/473, fəsil 22).
Quran ərdə olan qadınla evlənməyi qadağan edir.

«(cihad vaxtı əsir olaraq) sahib olduğunuz (cariyələr) müstəsna olmaqla ərli qadınları almaq Allahın yazısı (hökmü) ilə sizə (haram edildi) (ən-Nisa, 24).
Kişi ərdə olduğunu gizlədən qadınla müvəqqəti nigah bağladığına görə məsuliyyət daşımır.

Məysar rəvayət edir ki, o, imam cəfərdən soruşub: “Əgər mən kimsəsiz bir səhrada qadın görüb ondan ərdə olub-olmadığını soruşsam və o mənə “yox” cavabını versə, mən onunla evlənə bilərəm? (Mətndən hiss olunur ki, söhbət müvəqqəti nigahdan gedir). O, cavab verir: “Bəli. Belə ki, sən ona inanmalısan” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/456-457).
Fazil imam cəfərə deyib: “Mən, qadınla müvəqqəti nigah bağladım və mənə elə gəldi ki, onun əri var. Mən onun haqqında öyrəndim və aydın oldu ki, həqiqətən, onun əri var”. O dedi: “Sən onun barəsində niyə öyrənirdin ki?”

Mehran bin Məhəmməd rəvayət edir ki, kimlərsə (!) ona imam cəfərə– “Bir kişi müvəqqəti nigah bağlayarkən qadından ərinin olub-olmadığını soruşur”– deyəndə, onun belə dediyini çatdırıblar: “O, bunu niyə soruşurdu ki?” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/456-457; əl-Məclisi, “Bihar əl-Ənvar”, 100 və ya 103/10).

Diqqət yetirin ki, cəfəri toplularında göstərilən hədislərin çoxu «hansısa adamlardan» rəvayət olunur. Bu, o deməkdir ki, onları danışan məlum deyil. O, yalançı, hətta İslamın düşməni də ola bilər. Sünnü alimlər bu cür hədisləri qətiyyən qəbul etmirlər.
Qurana əsasən arvadını xəyanətdə günahlandıran kişi, bu barədə dörd dəfə and içməli və haqlı olduğunu təsdiq etmək üçün bir dəfə yalan danışına lənət deməlidir.
«Arvadlarına zina isnad edib özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər biri sözünün doğru olduğuna dair dörd dəfə Allahın adı ilə (Əşhədu billəhi – Allahı şahid gətirirəm, deyə şəhadət verməlidir). Beşinci dəfə: “Əgər yalan deyirsə, Allah ona lənət eləsin!” (– deməlidir). Qadının da (hakimin hüzürunda) ərinin yalan deməsi barədə dörd dəfə Allahı şahid tutması əzabı ondan dəf edər. Beşinci dəfə: “Əgər yalan deyirsə, Allah ona lənət eləsin!” (– deməlidir)» (ən-Nur, 6-9).
Bunlar müvəqqəti nigaha aid deyil.

İbn Əbi Yafur rəvayət edir ki, imam cəfər deyib: “Müvəqqəti nigahda olan kişi və qadın günahsız olduqlarını təsdiq etmək üçün xüsusi and içməməlidirlər” (əl-Hulyi, “Şərai əl-İslam”, səh 2/306; “cəvahir əl-Kəlam”, 30/189 və s.)
Quran arvadlarını analarına oxşadaraq bununla onlardan imtina edən şəxslər bərədə bəzi qaydalar müəyyən edib.

«Sizdən öz qadınları ilə zihar (qanuni nigahlarını özlərinə haram edib) edən kimsələrin zövcələri (əslində) onların anaları deyillər. Onların anaları ancaq özlərini doğan qadınlardır…» (əl-Mücadələ, 2).

Ayədə ondan danışılır ki, kişi öz arvadını özü üçün anası kimi toxunulmaz elan edir. İslama qədər bütpərəstlər məhz belə boşanırdılar. Uca Allah deyib ki, bu cür hərəkət edən hər kəs, arvadıyla qovuşmazdan qabaq, bir qul azad etməli və ya iki ay fasiləsiz oruc saxlamalıdır və ya əgər bunu bacarmasa, 60 kasıbı yedizdirməlidir.
Bu da, həmçinin müvəqqəti nigaha aid deyil.

Əl-Fudalın dediyinə görə kimsə (!) ona agah edib ki, imam cəfər belə deyib: “Öz arvadını anasına oxşadan ondan boşanmış olur”. “Vəsail əş-Şiə” kitabının 16-cı fəslində deyilir: “Öz arvadlarını analarına bənzədənlər haqqında olan qərar müvəqqəti nigaha şamil edilmir” (“Vəsail əş-Şiə”, 19 və 20-ci fəsillər; “cəvahir əl-Kəlam”, 30/189; Abdullah Niam, “Ruh ət-Təşəyyu”, səh. 460).
Quran kişinin üzərinə arvadıyla yaşadığı müddətdə və boşandıqdan sonra gözləmə müddətində onu saxlamaq məsuliyyətini qoyur.

«Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibləridirlər. Bu, Allahın onlardan birini digərinə üstün etməsi və (kişilərin) öz mallarından (qadınlar üçün) sərf etməsinə görədir…» (ən-Nisa, 34);
«Varlı-karlı olan öz varına görə (südd haqqı) versin. İmkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən versin…» (ət-Talaq, 7).

Kişi icarəyə götürdüyü qadının qayğısını çəkməyə məcbur deyil.
Hişam bin Səlim rəvayət edir ki, imam cəfər müvəqqəti nigah haqqında deyib: “Sən onun saxlanılmasına heç nə xərcləməməli və İDDƏ-ni gözləməməlisən” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/495-496, hədis 1; “cəvahir əl-Kəlam”, 30/303).

Quran cinsi münasibətləri yalnız cinsi orqanlar vasitəsilə qurmağa icazə verir.
«Səndən heyz (aybaşı) barəsində sual edənlərə söylə: “Heyz əziyyətli bir haldır. Heyz zamanı qadınlardan kənar olun, (heyzdən) təmizlənməyənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin, təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə əmr etdiyi yerdən (buyurduğu qayda üzrə) onlara yaxınlaşın!…”» (əl-Bəqərə, 222).
İcarə edilmiş qadın intim münasibətdən imtina edə bilər.

Əmmar bin Mərvan rəvayət edir ki, imam cəfərdən müvəqqəti nigah bağlayarkən qadının ona belə dediyi kişi haqqında soruşurlar: “Mən, yalnız o şərtlə sənə gedərəm ki, sən istədiyin yerə toxuna və baxa bilər, kişilərin öz arvadlarından aldıqları istənilən həzzi məndən ala bilərsən, yalnız bir şeydən başqa,– sən mənim uşaqlıq yoluma toxunmamalısan, mən biabırçılıqdan qorxuram». İmam deyir: “Sənə yalnız şərtləşdiyiniz şeylərə icazə verilir” (“Vəsail-əş Şiə”,15/45; Yusif əl-Bəhrani, “əl-Hədaiq ən-Nadıra fi Əhkam əl-İtra ət-Tahira”, 24/197).

Quran bütün insanlara öz ismətlərini gözləməyi tövsiyyə edir.
«Sizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduqları mömin cariyələrdən alsınlar…» (ən-Nisa, 25);

«Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar (maddi imkanı olmayanlar) Allah Öz lütfü ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub (özlərini zinadan) saxlasınlar…» (ən-Nur, 33).
İcarəyə götürülmüş qadın, hətta o müvəqqəti nigahda olsa belə, istədiyi kişi ilə yata bilər.
Həfs əl-Buxtari rəvayət edir ki, kimsə (!) ona imam cəfərdən qadının müvəqqəti nigahda ikən ismətini qorumasının (yəni ərinə xəyanət etməməyin) vacibliyi haqda soruşarkən onun belə cavab verdiyini deyib: “Yox. Bu yalnız daimi nigaha aiddir” (“Vəsail əş-Şiə”, 18/351-355).

Quran çoxallahlılarla evlənməyi qadağan edir.
«Allaha şərik qərar verən qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin!…» (əl-Bəqərə, 221).

Onlara görə hətta atəşpərəstlə də müvəqqəti nigah bağlamq olar.
İbn Sənan rəvayət edir ki, Mansur əs-Seykaldan imam cəfərin belə dediyi rəvayət olunuır: “Kişi, atəşpərəst qadınla müvəqqəti nigah bağlaya bilər” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/462, hədis 5).

Cəfəri şeyx Cəfər bin əl-Həsən əl-Hulyi, “Şərai əl-İslam fi əl-Həlal və əl-Həram” kitabında yazır: “Müvəqqəti nigahın şərtlərindən biri də budur ki, gərək qadın müsəlman və ya Kitab əhlindən – yəni yəhudi, xaçpərəst və ya atəşpərəst (!) olsun” (“Şərai əl-İslam fi əl-Həlal və əl-Həram”, 2/303).

Atəşpərəstlər çoxallahlılar kimi, heç vaxt Kitab əhlinə aid edilməyiblər. Alimin belə deməsi çox təəccüblüdür. Görəsən o harda oxuyub ki, atəşpərəstlər Kitab əhlindəndir? Güman ki, onun niyyəti öz xalqından olan atəşpərəstləri yüksəltmək olub. Axı məlumdur ki, İslama qədər farslar atəşpərəst olublar.

Quran zinakar qadınla evlənməyi qadağan edir.
«Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadən da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə birər. Bu (belə bir evlənmə), möminlərə haram edilmişdir» (ən-Nur, 3).
Amma onlarla müvəqqəti nigah bağlamaq olar.

İshaq rəvayət edir ki, o, imam cəfərdən soruşub: “Bizim Kufədə bir əxlaqsız qadın yaşayır. Mən onunla evlənə bilərəmmi?”. O soruşur: “O, bayraq asıb (özünün zina ilə məşğul olduğunu bəyan etmək üçün)?”. Mən dedim: “Yox. Əgər o bayraq assaydı sultan onu həbs edərdi”. Bu zaman imam dedi: “Onda onunla müvəqqəti evlən”. Sonra o nökərinə tərəf əyilib ona nə isə dedi. Sonralar mən o nökəri görüb ondan soruşdum: “O sənə nə demişdi?”. Nökər dedi: “O, mənə dedi ki, əgər qadın bayraq assa da, onunla evlənməkdə günah yoxdur. Axı sən bununla onu haramdan qurtarıb halala təhrik edirsən” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/454-455, fəsil 9).

Bu fətvanı təsdiq edən cəfəri alimlər çoxdur (“Hədaiq ən-Nadıra”, 24/133; “cəvahir əl-Kəlam”, 30/159-160; əl-Məclisi, “Mulaz əl-Əhyar”, 20/35; əl-Xomeyni, “Təhrir əl-Vəsilə”, 2/261; İbn İdris əl-Hulyi, “əs-Sərir əl-Hava li təhrir əl-Fətava”, 2/621).
Şəriət qadına vəli və iki şahid olmadan nigaha girməyi qadağan edir.

Allahın Rəsulu -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- edib: “Qadının vəlisi olmadan kəbin kəsdirmək olmaz. Vəlisi olmayan gəlinə isə əmir vəlidir”. Bu səhih hədisi İbn Abbasdan və Əbu Musa əl-Əşaridən -radıyallahu anhum- Əhməd rəvayət edib. (Bax: Həmçinin şeyx əl-Albani, “İrvə əl-Qəlil”, 1839).

Rəsulullah -səllallahu aleyhi və alihi və səlləm- həmçinin deyib: “Qadının vəlisi və iki ədalətli şahid olmadan kəbin olmaz”. Bu səhih hədisi Beyhəqi “əs-Sünən”də rəvayət edib (Bax: Həmçinin şeyx əl-Albani, “İrvə əl-Qəlil”, 1839, 1858, 1860).
Qadın hətta o bakirə olsa belə, atasının razılığı və iki şahidi olmasa da müvəqqəti nigaha girə bilər.

Əbu Səid əl-Qulam rəvayət edir ki, kimsə (!) ona imam cəfərdən belə soruşulduğunu deyib: “Əgər kişi tanımayan qız, valideynlərindən gizli məni öz yanına çağırırsa, mən onun yanına gedə bilərəmmi?” (Müvəqqəti nigah nəzərdə tutulur). O deyib: “Bəli, amma cinsi əlaqədən çəkin”. Ondan soruşurlar: “Əgər o razıdırsa?”. İmam deyir: “O razıdırsa, bu – qız üçün biabırçılıqdır” (“Şərai əl-İslam fi əl-Halal və əl-Haram”, 2/306, “cəvahir əl-Kəlam”, 30/186; Şeyx Məhəmməd bin əl-Həsən ət-Tusi, “ən-Nəhayə”, səh. 490).
Məysar rəvayət edir ki, o, imam cəfərdən soruşub: “Əgər mən kimsəsiz bir səhrada qadın görüb ondan ərdə olub-olmadığını soruşsam və o mənə “yox” cavabını versə, mən onunla evlənə bilərəm? (Mətndən hiss olunur ki, söhbət müvəqqəti nigahdan gedir). O, cavab verir: “Bəli. Belə ki, sən ona inanmalısan” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/456-457).
Bütün bunlardan ancaq bir nəticə çıxarmaq olar:
- müvəqqəti kəbinli qadın nə cariyə, nə də daimi arvaddır.

Uca Allah deyib: «O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar; Ancaq zövcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zövcələri və cariyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötrü) qınanmazlar. Bundan artığını istəyənlər (halaldan harama addayaraq) həddi aşanlardır (Allahın əmrini pozanlardır)...» (əl-Muminun, 5-7).

Beləliklə, müqəddəs Quran müvəqqəti nigahı müsəlmanlara qadağan edir, ona görə ki, bununla insan Tanrının icazə verdiklərinin həddini aşmış olur.


 
SelefTarix: Bazar ertəsi, 15.09.2008, 01:57 | Yazı # 6
Admin
Qrup: Adminlər
Yazı: 257
Reputasiya: 8
Status: Saytda deyil
Bir gənc Rəsulullahın (s) yanına gəlir və ona belə deyir: “Ey Allahın Rəsulu! İzn ver zina (zina qeyri-qanuni cinsi yaxınlıqdır - red.) edim!” Səhabələr isə: “Sus, sən nə danışırsan!”, - deyə məzəmmət edirlər. Rəsulullah (s.ə.v.) isə ona sevgi ilə yaxınlaşaraq “Yanıma yaxınlaş!”, - deyə onu çağırır. Gənc də Rəsulullahın (s.ə.v.) yanında oturur. Peyğəmbərimiz onunla danışmağa başlayır:“Belə deyək. Bir adamın sənin ananla zina etməyinə razı olarsan?” Gənc: “Xeyr, razı ola bilmərəm”, - deyir. Rəsulullah (s.ə.v.): “Heç bir insan buna razı olmaz. Bəs hər hansı bir adamın sənin qızınla zina etməyinə razı olarsan?” Gənc: “Xeyr, ey Rəsulullah heç vaxt razı olmaram!”, - deyir. Rəsulullah (s.ə.v.):

“Heç bir insan da qızına qarşı zina edilməsini istəməz. Bir kimsənin bacınla zina etməsinə razı olarsan?” Gənc: “Xeyr, razı olmaram” cavab verir. Peyğəmbər: “Heç kim də, kiminsə bacısı ilə zina etməsinə razı olmaz”. Bu söhbətdən sonra Rəsulullah (s.ə.v.) əlini gəncin çiyninə qoydu və belə buyurdu: “Ey Allahım! Bu gəncin günahlarını bağışla! Qəlbini təmizlə! Namusunu qoru!” O gündən həmin gənc zinadan uzaq oldu. Hətta Peyğəmbər onu özü evləndirir.
(Əbəs yerə) üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikiüzlülüyü büruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tövbə edəcəyinə görə) bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düçar edəcəyik!
 
XEDICE73Tarix: Çərşənbə, 24.09.2008, 12:32 | Yazı # 7
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
«Harada olursan ol, Allahdan qorx. Pis iş gördükdə ardınca yaxşı iş gör ki, pis iş silinsin. İnsanlarla gözəl əxlaqlı ol» Tirmizi.
Əbu Hureyrə a.r.o. deyir ki, insanları daha çox cənnətə salan əməl haqqında Peyğəmbərdən s.a.v. soruşdular və o dedi:
«Allah qorxusu və gözəl əxlaq». Sonra daha çox cəhənnəmə salan əməl haqqında soruşdular və o dedi: «Dil və övrət yeri» Tirmizi.
Ey müsəlmanlar, siz də dininizin sizə buyurduğu əxlaqa sahib olun, Peyğəmbərinizin s.a.v. yolundan tutunun. Belə olan halda dünya və axirət xeyirinə sahib ola bilərsiniz.


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
AisaTarix: Bazar ertəsi, 29.09.2008, 17:42 | Yazı # 8
MÜSƏLMAN-BACİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 33
Reputasiya: 2
Status: Saytda deyil
GÖZ ZİNASI
Ey qardaşım! Bil ki, orqanları əxlaqsızlıq batağına batmaqdan və fəsaddan qorumaq lazımdır. Ən təhlükəli əxlaqsızlıq, şərrə qapı açan, fəsadın açarı olan rəzillik harama baxmaqdır. Allah səni mühafizə etsin qardaşım! Qəlbini ifsad edəcək, fikrinə zəhər qatacaq, imanını zəiflədən şeylərdən uzaq durmağa çalış.

Allah gözü qəlbin aynası etmişdir. Qul gözünü haramdan çevirdikdə qəlb də şəhvət və istəyini boğacaqdır. Qul gözünü sərbəst buraxdıqda qəlb də şəhvətini sərbəst buraxacaqdır. Fadl b. Abbas - radıyallahu anhu – Qurban bayramının birinci günü Müzdəlifədən Minaya Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – in miniyinin arxasında gələrkən qadın gəldi. Fadl - radıyallahu anhu – da onlara baxmağa başladı. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – Fadl - radıyallahu anhu – nun başını digər tərəfə döndərdi(1)
Əgər baxmaq caiz (icazə verilən) olsaydı Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – Fadl - radıyallahu anhu – nun halını rədd etməzdi. Usamə b. Zeyd - radıyallahu anhu – deyir ki: «Baxmaq hər bir fitnənin köküdür»(2)

Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Dünyadan qorunun! Qadınlardan qorunun!»(3)
Allah gözlərin xain baxışını və qəlblərin də gizlətdiyini bilir». (Gafir 19). İbn Abbas - radıyallahu anhu – bu ayənin təfsirində deyir: «Bu o, kimsədir ki, bir ev əhlinə qonaq gedər. Orada bir gözəl qadın görərsə ev əhli (ona) baxmadıqları zaman qadına baxar. Ev əhli baxdıqları zaman isə gözlərini çəkər». Sufyan əs-Souri - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «O, kimsədir ki, bir məclisdə oturar. Yanlarından qadın ötdüyü zaman məclis əhli qafil olarsa qadına baxar. Onlar baxdıqları zaman gözlərini çəkər». Muhəmməd Əmin Şingiti - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Bu ayədə hədə və təhdid vardır. Əgər bir kimsə gözü ilə xainlik edərsə Allahın qarşısında durduğu zaman hissiyatından soruşular»(4)
» . «(Ey insan!) Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə (bilmədiyin bir sözü demə. Bacarmadığın bir işi görmə). Çünki qulaq, göz və qəlb bunların hamısı sorğu-sual olunacaqdır». (əl-İsra 36). Bu baxış İblisin zəhərli oxudur və şəhvətə aparandır. Haram baxışlar insanın qəlbində pis fikirlər yaradır ki, bu fikirlər böyüyərək şəhvətə, sonra iradəyə, istəyə və qətiyyətə çevrilir və sonda haram iş edilir.
Sən bu ayə barədə düşün: «(Ya Məhəmməd!) Mömin kişilərə de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar. Bu onlar üçün daha yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyrulmuş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar». (ən-Nur 30-31). Haramın əvvəli ilə axırı arasında bağlantı vardır. İbn Kəsir - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Allahın mömin bəndəsinə olan əmridir ki, onlar gözlərini haram olan şeydən çevirsinlər və yalnız icazə verilən şeyə baxsınlar. Əgər gözü harama baxarsa dərhal gözünü çevirsin». Qasimi - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Bu ayədə gözü çevirmək ayıb yerini qorumaqdan əvvəl zikr edilmişdir. Çünkü baxış zinaya aparan yoldur. Məhz buna görə də ilk olaraq gözləri qorumaq gəlmişdir». İbn Qeyyim - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «İnsana baş verən bir çox müsibətlərin əsası baxışdır. Çünki baxış fikirlər, fikirlər böyüyərək şəhvətə, şəhvət iradəyə, iradə isə güclü qətiyyətə çevrilir və nə qədər ki, bir mane yoxdur əməl hasil olur». Ona görə də deyilir ki: «Gözü harama baxmaqdan çevirməyə səbr etmək ondan sonra baş verənlərin ağrısına səbr etməkdən daha asandır».
Baxış insanda yanğı, həsrət hissləri əmələ gətirir. Belə ki, bəndə qadir olmadığı və səbri çatmadığı şeyə baxır və bu da əzabın ən böyüküdür. Məs: İnsan evli qadını görür və qəlbi ona bağlanır. Gözünü ona baxmaqdan çevirə bilmir və onunla evlənə də bilmir. Buna görə də bəzi fasiqlər aşiq olduqları qadınları ərlərindən boşanmalarına səy göstərmişlər.
Çox təəccüblüdür ki, baxan insanın baxışı oxdur və o ox baxan insanın qəlbinə çatmır. Baxanın özünün qəlbində yer hazırlayır. Bundan da qəribə olan odur ki, baxış qəlbi yaralayır və yaranın üzərinə yara gətirir. Ona görə də deyilir ki, baxışın qarşısını almaq sonra yaranan həsrətin, ağrının qarşısını almaqdan asandır. Sən bu hədis barədə düşün: Əbu Hureyrə - radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Adəm oğlunun zinadan bir nəsibi vardır. Heç şübhəsiz ki, o buna mütləq düşəcəkdir. Gözlərin zinası baxmaqdır. Qulaqların zinası dinləməkdir. Dilin zinası danışmaqdır. Əlin zinası tutmaqdır. Ayağın zinası addımlamaqdır. O, ki qaldı qəlbə o, arzu və təmənna edir. Övrət yeri ya bunu təsdiq edəcəkdir, ya da inkar» .(5)
Bu hədis gözün də üsyan edib günah edəcəyinə və onun etdiyi günahın zina sayıldığına ən açıq bir dəlildir. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – sıralamağı göz zinasından başladı. Çünkü göz zinası əlin, ayağın, qəlbin və fərc zinasının əsli və təməlidir. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Gözlər zina edir, əllər zina edir, ayaqlar zina edir, cinsiyyət üzvü zina edir»(6)
Harama baxan insanın halı – Duzlu dəniz suyundan içən insanın halına bənzəyir – görəsən o, kimsə sudan doyarmı? Əlbəttə ki, yox.O, sudan nə qədər içsədə susuzluğu daha da artacaqdır. İbnul Covzi - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Ey qardaşım! Allah səni qorusun baxışın şərrindən. Baxış neçə-neçə abidi həlak etmiş, neçə-neçə zahidin qətiyyətini pozmuşdur. Baxışdan çəkin, çünki o, bir çox müsibətin səbəbidir. Baxışın müalicəsi başlanğıcda daha asan və yaxşıdır. Əgər o, təkrarlanarsa şərr onun qəlbində yerləşər və onun müalicəsi də çətinləşər».
Bu xəstəlik üçün bir əlac varmı? Bəli, hər nə qədər dərd verilmişsə mütləq onun dərmanı da verilmişdir. Onu bilən bilir, bilməyən də bilməz. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurur: «Allah hər bir xəstəlik üçün dərman göndərmişdir. Onu bilən bilir, bilməyən də bilməmişdir».
Həqiqətən də baxış şeytanın zəhərli oxlarından biridir. Əgər bir kimsə baxışını davamlı edərsə onun həsrəti, peşmançılığı davamlı olar.
----------------
1.Muslim «Həcc» 2/886-893, H. 147, Əbu Davud «Həcc» 2/182-186, H. 1905, İbn Məcə «Mənasik» 3/1022, H. 3074.
2.İbn Əsir «Nihayə fil Ğaribil Hədis» 3/410,411.
3. Muslim «Zikr və Dua» 4/2098, H. 99, İbn Məcə «Fitən» 2/1325, H. 4000, İbn Qeyyim «Ravdatul Muhibbin» 92-96
4.«Ədvanul Bəyan».
5.Buxari 6343, Müslim 2657.
6.Əhməd «Musnəd» 1/412, əl-Albani «Səhihul Cəmi» 4126.


(Ya Rəsulum!) İnsanları hikmətlə (Qur’anla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama) də’vət et, onlarla ən gözəl surətdə (şirin dillə, mehribanlıqla, əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə) mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyır!
Nəhl surəsi, 125
 
selefi-salehTarix: Cümə axşamı, 02.10.2008, 01:21 | Yazı # 9
İDARƏÇİ
Qrup: Etibarlı
Yazı: 11
Reputasiya: 0
Status: Saytda deyil
Bir müddet bundan evvel İran hökumetine aid olan sitelerin birinde siğe ile bağlı bir bildiriş derc olunmuşdu. Bu bildiriş, xüsusen xaricde yayılan İranın müxalif metbuat orqanlarının diqqetini çox celb etmişdir. O, bundan ibaretdir: " İmam Rzanın ziyaretine gelen qardaşların rifahı ve onların müqeddes Meşhedde olduqları zaman erzinde halal yolla cinsi lezzet aparmaq üçün Xorasan vilayeti bakire ve erinden boşanmış bacıların siğesi üçün bir merkez yaradıb. Bu merkezin esl qerargahı İmam Rzanın hereminde yerleşir. Bu merkezin idareçiliyi Hacı Ağa Keriminin öhdesindedir. Siğenin müddeti ziyaretçinin Meşhedde olduğu zamana bağlıdır. Ziyarete gelen qardaşlar bir günlük -- bir heftelik siğe üçün siğe merkezinin icare verdiyi yerlerden istifade ede bilerler. Eger siğenin müddeti bir hefteden artıq olsa, yer tapmaq qardaşların öz öhdesinedir. Bir heftelik siğenin mebleği bakire qızlara hüduden 70 min tümen ( 70 - 80 $ arası ) ve boşanmış, dul qadınların qiymeti onların yaşından asılıdır. Bu bildirişin sonunda, siğe ile maraqlanan bacıların diqqetine çatdırılır ki, onlar bu işleri ile menevi feyzden elave, yeni ziyaret eden qardaşlara uyğun şerait yaratdırlar ki, harama düşmeden rahat xeyalla ziyaret edeler ve hemin qadınların hem de özlerini temini etmek üçün pul qazanalar. Qadınlardan teleb olunur ki, özlerine aid olan melumatı, yeni yaş, bakirelik haqqında ve bir ayaq üste çekilmiş şekli siğe merkezine göndereler."

İran hökumetine aid olan başqa bir sitede siğenin şeraiti bele izah edilir:

1.Kişinin eger daimi nigahı da olsa, siğe üçün öz heyat yoldaşından icaze almaq şert deyil. Eger daimi nigahda şert oluna ki, öz heyat yoldaşının icazesi olmadan başqa qadınla daimi nigah ve ya siğe etmeye.

2.Siğede en ehemiyyetli şert bundan ibaretdir ki, siğenin zamanı qeyd oluna. Siğenin zamanı bir saatdan 99 ile qeder ola biler.

3. Eger siğeden bir uşaq dünyaya gele, o, uşaq daimi nigahdan emele gelen uşaqlar kimi haqqı - hüquqa malikdir.

4.Eger qız bakire olsa, siğe üçün onun atasının ve ya ata babasının icazesi şertdir. Dul qadınlar üçün icaze şert deyil.

5.Siğe oxunanda mehriyyenin miqdarı teyin olunmalıdır. ( Mehriyye -- siğe zamanı kişinin qadına ödediyi pul )

6.Siğenin icrası gerek düz formada ve hem de arvad -- kişinin öz vasitesi ile ola biler. Eger özleri bu işi ede bilmirler, yeni siğeni ereb dilinde oxumağa qadir deyiller, o zaman vekil tuta bilerler.

7.Qanuni baxımdan siğe natarusda tesdiq olunmalıdır. Eger bu emeliyyat yerine yetirilmese de, bu siğe etibarsız sayılmır.

8.Siğede şahide ehtiyac yoxdur. Eger bir qadın ve bir kişi iddia edeler ki, siğe olublar, gerek bu qebul oluna. Meger ki, onun eksi ve ya iddianın aldadıcı olduğu sübut oluna.

Yuxarıda siğe ile bağlı ümumi melumatı İran hökumetine aid olan sitelerden qeyd etdik. Yeri gelmişken bu yerde bir melumatı diqqetinize çatdırıb, bezi şerhler vermek isteyirem. Dünyada islam dinine inananların sayı teqriben 1 milyard arasında olduğu deyilir. Hüduden islama inanaların 85 % - i sünni, ancaq 15 % şie mezhebli sayılırlar. Burda qiqqet etmeliyik ki, sünniler, yeni islama inananların 85 % - i siğe, yeni müveqqeti nigaha inanmırlar. Hetta bezi sünni alimler siğe mefkuresine çox sert reaksiya nişan verirler. Onların nezerine göre, siğe, yeni dini baxımdan zinaya izni - icaze qazandırmaqdır. O biri terefden şie mezhebli alimlerin arasında da indiki İranda siğeni bu formada heyata keçirmek arasında fikir ixtilafı var. Bundan elave, hansı şie mezhebli razı olar ki, onun bacısı ve ya qızı ancaq müeyyen mebleğe xatir her defe başqa - başqa kişi ile cinsi rabitede ola. Siz bir bakire qızı nezere alın. O, eger İran kimi ölkede siğe olub ve bakireliyin elden vere, onunla kim daimi nigah eder? Bunu da unutmamalıyıq, İranda iqtisadi baxımdan ehalinin durumu çox ağırdır. Xüsusen, Güney Azerbaycanda yaşayan Azerbaycanlılar ağır iqtisadi ayrı - seçkiliye meruz qalıb, maliyye veziyyetleri çox ağırdır. İranda siğeye kişilerin gerek maliyye imkanları ola. Çünki siğe üçün qadını elde etmeye göre siğe firmasına müeyyen mebleğ ödemelidir ve bundan elave siğe olan qadına da müeyyen qeder pul verilmelidir. Bes eger diqqet etseniz, siğenin esası iqtisadi amile bağlıdır. Ele bu sebeblere göre, siğeden İranın hökumet adamları ve sayca az olan servetliler faydalanırlar.

Dünyanın inkişaf tapmış ölkelerinde müveqqeti cinsi rabitenin esası sevib ve sevilmedir. Yeni iki insan, bir qadın ve bir kişi bir - birini yaxından tanıyandan sonra, ancaq üreklerinin isteyi ile cinsi rabiteye razı olurlar. Amma eger bu cinsi rabite pula xatir ola, bu seksi alıb - satma sayılır ve fahişelik adlanır. Men yaşadığım ölkede, yeni İsveçde seksin alınıb - satılması qanun nöqteyi - nezerinden cinayet sayılır. Hem kişi ve hem de qadın cinayetkar hesab olunurlar. İranda qanuni nöqteyi - nezerden bir qadın ve kişiye bu imkan yoxdur serbest şekilde bir - birleri ile gel - ged edib ve bir - birlerini yaxşı tanıyalar. Ancaq siğe mefkuresinin esasında iki insan ki, bir - birinin xüsusiyyetin tanımırlar, bir - biri ile görüşüb, müeyyen miqdarda pula xatir müveqqeti cinsi rabite qoyurlar. Bütün bunlar sübut edir ki, İrandakı siğenin - bu cür cinsi elaqenin esasında pul durur.

Siğe heyata keçirilende heç bir tibbi kontrol yoxdur. Bir qadın siğe behanesi ile il erzinde bir neçe kişi ile cinsi rabite qoyması, bais olur bu tehlüke arta ki, cinsi xesteliye düçar ola ve bu xesteliyi de yaya. Bunlardan elave, çox ehemiyyetli mesele, siğeden emele gelen uşaqlardır. İranın fanatik mollalarının nezerine göre, siğeden emele gelen uşaqlar daimi nigahdan, yeni ailelerde doğulan uşaqlarla eyni hüquqa malikdirler. Eger turist kimi her hansı bir yere gelib ..geden kişiden uşaq doğulursa ve sonra o uşağa sahib çıxmırsa, burdan bele bir sual ortaya çıxır: Müveqqeti nigahdan doğulan uşaqlar, nece ve kimin vasitesi ile öz hüquqlarına çatacaqlar? Ferz edin bir turist, İranın cenubundan Quma ve ya Meşhedde gedib, bir neçe günlük bir qadını siğe edib, sonra öz yaşadığı yere, ailesinin yanına qayıdır. Amma siğe etdiyi qadın ondan hamile olur, uşaq dünyaya gelir. Bu qadın ki, öz başın dolandıra bilmeyib, siğe olunmağa mecbur olub, o nece gedib polise müraciet edecek, vekil tutacaq, o kişini tapacaq ve s.?

Müxtelif statistiklerin esasında sübut edilir ki, İranın böyük şeherlerinde 2 milyondan artıq küçe uşağı var. Onlar çox ağır şeraitde yaşayırlar. Bu hökumet ki, bu qeder mezlum uşağın taleyine bigane qalıb, nece olar ki, siğeden olan uşağa maraq gösterib, onlara yardım edecek?

Bütün bunların hamısından elave, bir nöqteni unutmamalıyıq ki, ailede sağlam rabitenin yaranmasının esas temeli, bir - birini düşünmek ve inanmaqdır. Bir kişi ki, heyat yoldaşından gizli gedib bir neçe qadını siğe edir, bu bais olar daimi nigahda kişi ile qdının arasında inam ve istek ite. Ve qadın bu işi özüne qarşı xeyanet hesab eder. Bu baxımdan, demek olar siğe ailenin sağlamlığın tehlükeye salır. Nezere alaq ki, aile bir kişi ve bir qadından ibaret deyil, onların neçe uşağı ve qohum eqrebeleri var. Ailenin esası tehlüke altına geden de ve bir - birlerine şübhe ile baxanda, ne qeder insan menevi zerbe alır. Bunu da unutmamalıyıq ki, bir ictimaiyyet ailelerden teşkil tapır. Ailede rabite sağlam olmayanda, ictimaiyyet de xeste hesab olunur. Ele bu sebebe göre, İran hökumetinin terefinden İran Parlamentine teyin olunan qadın millet vekilleri siğe ile bağlı öz ailelerin tehlüke altında görüb ve ona qarşı menfi münasibet bildirmişdirler. Misal üçün, bir müddet bundan evvel İranın Daxili İşler Naziri Mustafa Purmehemmedi Qum şeherinde öz çıxışında ruhanilere müraciet edib ve onlardan istemişdir ki, ictimaiyyetde cesaretle siğeni geniş formada yayalar. Onun fikrine göre, müveqqeti nigah İran cemiyyetinin çox ehemiyyetli ehtiyacından sayılır. Tebriz şeherinden İran Parlamentine seçilmiş millet vekili xanım İşret Şaiq bu çıxışa qarşı "Aftab" qezetine verdiyi müsahibede xatırlamışdı : "Bele iddia olunur ki, siğe cavanların aile problemin hell edir. Bunu unutmayaq ki, hal - hazırda cavanların işsizlik ve evsizlik problemleri var ve çoxlarının özlerini dolandırmaq üçün gelirleri yoxdur. Eger bu problemler hell oluna, onlara imkan yaranar daimi nigah edeler. Biz siğe yerine, onların maliyye problemin hell etmeliyik. Tecrübe bunu sübut edir ki, hal - hazırda cavanların yerine, çoxlu evli kişiler başqa qadınları siğe edirler. O da bais olur aileler dağılsın. Siğeni tebliğ eden ağalara menim bir sualım var: Aye, onlar hazır olardılar ki, bir qadınla ki, keçmişde siğe edib, onunla daimi nigah edeler ve aile quralar? Onlar tez - tez siğenin islam dininde olduğun vurğulayırlar. Bunu da unutmayaq ki, islamda çoxlu qanunlar var, onların da icrasına fikir etmeliyik. Misal üçün, islamda banklarda faizle pul vermek olmasın. Niye siğe yerine bu mesele aktual olmur?

Yene de üste siğe şeraitine diqqet etsez, siğe üçün şahid ve hetta vekil de lazım deyil. Bir qadınla kişi bir neçe cümle ereb dilinde oxuyub, bir - biri ile cinsi rabite qoya bilerler. Ele bu halın özü qanun nöqteyi - nezerinden çox dehşetli ayrı - seçkiliye sebeb olub. Bu günkü İranda hökumet adamları iş yerinde, yaşadığı mehellede istediyi qadını cinsi sui - istifadeye mecbur edirler ve polis terefinden tutulanda onunla siğe olduğunu vurğulayırlar. Bu cür halda çünki qadında tutulur ve zina ile ittihamlanır, ceza ve abır qorxusundan o da siğe olunduğunu etiraf edir. Siğenin sübutu üçün bir neçe ereb dilinde cümle oxumaq ve nigahın şeraitin bilmek yeter. Misal üçün, çox da uzağa getmeyek. Bir müddet bundan evvel Zencan Universitetinin İnzibati İşler üzre prorektoru doktor Hesen Mededinin telebe qıza tecavüz ederken filmi çekilib, dünyaya yaılmışdı ve bu da öz növbesinde telebelerin etirazına sebeb olmuşdu. Amam çox teessüf ki, Hesen Medediden elave, o qız da Zencan şeherinin prokurorunun emri ile hebs olunmuşdu. Doktor bir müddet hebsde qalandan sonra, qızla siğe olduğunu dediyi üçün azadlığa buraxılmışdır. Eger diqqet etseniz, görersiniz ki, qızla cinayetin qurbanı kimi yox, eslinde cinayetkar kimi reftar olunmuşdu. Bele nezere gelir ki, qız da zina ittihamı ve abrı qorxusundan siğeni tesdiqleye. Diger terefden bezi insanlar İranda zina ittihamı ile tutulub, uzun hebs, şallaqlanma ve hetta daş - qalaqla cezalanırlar. Buna xatir ki, ereb dilinde bir neçe cümle oxumağı bacarmırlar ve yalanda olsa, siğe olduqlarını sübut ede bilmirler.

Burdan açıq - aydın görmek olur ki, İranın irqçi fars rejimi siğeni behane edib, İran ictimaiyyetinde exlaqsızlığı qanunlaşdırır. Ve emelde siğeden İran daxilinde ve xaricde yaşayan pullu kişilere seksi pulla almağa zemin yaradır. Bu cür bir siyaseti "seks truzim" adlandırmaq olar. Azca da olsa, meneviyyatı olan adam bu cür siyasetden iyrenmeli ve buna getmemelidir.

İranın geride qalmış molla rejimi, elmi nöqteyi - nezerin yerine, keçmişe penah aparmaqla, XIV - XV esrlerin qayda - qanunları ile isteyir XXI esrde yaşayan insanların problemlerin hell ede. Qeyd edim ki, bu gün dünya sivilizasiyasına qapısın açmayan ölke yoxdur! Elbette, İrandan başqa!!!

Bu yerde fikrime aydınlıq getirmek üçün bir misalla yazımı tamamlayıram. Cinsi lezzet nedir? Cinsi lezzet bundan ibaretdir ki, müeyyen elektiriki siqnallar beyne gedir ve cinsi lezzet kimi beyinde tercüme olunur. Bezi alimlerin araşdırmalarına göre, yaxın gelecekde mümkün olacaq adamlar bilgisayarlarının qabağında oturub, cinsi rabite qoyduğu insanı dizayin edib, sonra bir elektroniki aparat başına - gözüne yerleşdirib ve bu vasite ile müeyyen elektriki siqnalları beynine gönderib ve cinsi lezzet alsın. Hetta bezilerinin nezerine göre, çox kamil ve perfekt cinsi rabite heqiqi dünyada yox, eslinde virtual dünyada mümkün olacaq. Göresen, onda bu geride qalmış mollalar virtual dünyada siğe meselesin nece hell edecekler?

Bu şekilde Hezret Elinin siğe ile bağlı kelamı yazılıb: "Heç dava şehveti siğe kimi elac etmir!"

Bu bildirişde siğenin şexsiyyeti tesdiq eden senedde qeyd olunmayacağı söz verilir.

Bu qadının başı üzerine qaldırdığı şüarda Hezreti Fatimeyi Zehranın kelamı yazılıb: "Siğe en şirin lezzetdir ki, müselman qadınına nesib olur".

P.S. Xatırladaq ki, Hezret Eli ve Fatimeyi Zehranın siğe baresinde yuxarıda qeyd olunan sözleri demelerine çoxları inanmırlar. Ancaq zirek mollalar onlara istinad edib, özlerini haqlı çıxarırlar. 
LANDMARKTarix: Cümə axşamı, 23.10.2008, 01:57 | Yazı # 10
Qrup: Etibarlı
Yazı: 17
Reputasiya: 0
Status: Saytda deyil
A) TÖVRATDA ZİNA ÜÇÜN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMİŞ CƏZA

Levililərin 20-ci fəslində aşağıdakı hökmlər vardır:

10 - “Bir şəxs başqa birisinin arvadıyla, yə’ni, qonşusunun arvadıyla zina etsə, həm onun özü, həm də zina etdiyi qadın mütləq öldürülməlidir”.

11 - “Atasının arvadı ilə cinsi əlaqəyə girən şəxs atasının namusuna ləkə vurur. İkisi də mütləq öldürülməlidir. Ölümə layiqdirlər”.

12 - “Bir adam öz gəliniylə cinsi əlaqəyə girsə, ikisi də mütləq öldürülməlidir. Rüsvayçılıq ediblər və ölümə layiqdirlər”.

13 – “Bir kişi başqa bir kişi ilə cinsi əlaqə qursa, onların ikisi də iyrənclik edir. Mütləq öldürülməlidirlər. Ölümə layiqdirlər”.

17 - “Bir şəxs ana və ya ata tərəfindən öz ögey bacısı ilə evlənib, onunla cinsi əlaqəyə girsə, bu bir utancdır. Açıq-aşkar biabır edilib, xalq arasından qovulmalıdırlar. Bir adam öz bacısıyla cinsi əlaqəyə girdiyinə görə günahının cəzasını çəkməlidir”.

19 - “Öz xalanla ya da bibinlə cinsi əlaqəyə girmə. Çünki yaxın qohumunun namusudur. İkiniz də öz günahınızın cəzasını çəkməlisiniz”. ve s.

İNCİLİN ZİNAYA VERDİYİ CƏZA

Yuhanna İncilinin 8-ci fəslində belə bir əhvalat vardır:

Din xadimləri və Ferisilər zina edərkən yaxalanmış bir qadın gətirdilər. Qadını meydana çıxarıb İsaya: “Müəllim, bu qadın zina etdiyi vaxt yaxalandı. Musa qanunda bizə bu cür qadınların daşqalaq edilməsini buyurdu, sənin fikrin nədir?”, - dedilər. Onlar bütün bunları İsanı sınamaq məqsədilə deyirdilər; onu təqsirləndirmək üçün bir səbəb axtarırdılar. İsa isə əyilib barmağı ilə torpağa yazı yazırdı. Onların fasiləsiz bir şəkildə eyni sualı soruşmasının üstündən qamətini düzəltdi və: “O qadına ilk daşı sizin aranızda günahsız olan şəxs atsın!”, - dedi. Sonra yenə əyildi və torpağa yazı yazmağa davam etdi. Onlar da bunu eşidən kimi başda yaşlılar olmaqla, hamısı bir-bir çıxıb getdilər və İsanı tək buraxdılar. Qadın isə ortalıqda dayanmışdı. İsa doğrulub qadına: “Qadın, onlar haradadır? Heç biri səni mühakimə etmədimi?”, - dedi. Qadın: “Heç biri, ağam!”, - deyə cavab verdi. İsa qadına: “Mən də səni mühakimə etmirəm. Get! Artıq bundan sonra günah etmə!”, - dedi.

İsa əleyhissəlam bu sözü ilə rəcm[2] cəzasını ləğv etməmiş, sadəcə olaraq günahkar insanların verdiyi xəbərə və onların şahidliyinə əsaslanmayıb, qadına bu qədər ağır bir cəza verməmişdir. Matta İncilində onun belə bir sözünə yer ayrılıb (Matta İncili, 5-ci fəsil).

Qadınlarınızdan zina edənlərə qarşı öz aranızdan [mö’min şəxslərdən] dörd şahid gətirin! Əgər onlar şahidlik etsələr, qadınları ölənə qədər, ya da Allah onlara bir yol açanadək evlərdə həbs edin!

Sizin içərinizdən belə qəbahətli bir iş görənlərin hər ikisinə əziyyət verin. Əgər onlar tövbə edib, özlərini düzəltsələr, buraxın. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edən və bağışlayandır (Ən-Nisa, 4/15-16)!
Ey insanlar! Artıq Allahın qoyduğu məhdudiyyətlərdən qaçınıb çəkinməyin vaxtı gəldi! Kim bu pis işlərdən birini görsə, Allahın pərdəsi ilə pərdələnsin (Allahın örtüyünə bürünsün, yə’ni, bunu büruzə verməsin)! Çünki üzünü bizə göstərənə Allahın kitabındakı hökmü tətbiq edirik.[10]

Burada günahkara onun evli, yaxud subay olduğuna baxılmadan 100 çubuq vurulması və beləliklə, Allahın kitabındakı hökmün tətbiq edildiyinin ifadə edilməsi mahiyyət e’tibarilə bu məsələ barəsindəki bütün şübhələri aradan qaldırır. Çünki Allahın kitabında 100 çubuq vurma cəzasından başqa bir cəza yoxdur.

Əş-Şeybani rəvayət edir ki, bir gün Abdulla ibn Əbu Əvfadan belə bir sual soruşdum: “Allahın elçisi rəcm cəzası tətbiq etdimi?”. Abdulla ibn Əbu Əvfa: “Bəli”, - deyə cavab verdi. Mən: “Ən-Nur surəsindən əvvəl, yoxsa o nazil olduqdan sonra?”, - deyə soruşdum və o: “Bilmirəm”, - dedi. Əl-Buxari, Hüdud, 21.

Arvadının zina etdiyini iddia edən kişi ilə əlaqədar ayələr:

Arvadlarına zina suçu atıb, özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər birinin şahidliyi özünün doğru dediyinə dair dörd dəfə Allahın adına and içərək şahidlik etməsi, beşinci dəfədə isə əgər yalan deyirsə, Allahın lə’nətinin öz üzərinə olmasını diləməyidir.

Qadının isə ərinin yalan deməsi barədə dörd dəfə Allahı şahid tutması və beşinci dəfədə əgər əri doğru deyirsə, Allahın qəzəbinin öz üzərinə olmasını istəməsi o cəzanı öz üstündən götürür (Ən-Nur, 24/6-9).

Peyğəmbərin xanımları ilə əlaqədar ayə:

Ey peyğəmbərin xanımları! Sizdən hansı biriniz açıq-aşkar bir həyasızlıq [çirkin iş, günah] etsə, onun üçün o əzab [əl-əzab] ikiqat olar (Əl-Əhzab, 33/30).

Təbii ki, peyğəmbərin xanımları evlidir; onların əri peyğəmbər əleyhissəlamdır. Onlara verilən cəza da dözülməsi mümkün olan bir cəza olmalıdır. Ölüm cəzasının isə iki qatı olmur, lakin 100 çubuq cəzası ikiqat ola bilər.


İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər. (Qiyamət insanlar üçün nə qədər uzaq isə, Allahın dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dünyaya, şan-şöhrətə olan meyl, varlanmaq həvəsi insanların başını elə qatmışdır ki, qiyamət günü barəsində əsla fikirləşmirlər). Enbiya-1
 
Ahli_SunnaHTarix: Bazar, 01.03.2009, 12:17 | Yazı # 11
Qrup: İstifadəçi
Yazı: 8
Reputasiya: 0
Status: Saytda deyil
selamun aleykum
isterdim bizim azeri krdeshlerimiz ablalarmiz zinanin ne oldugu bilsinler.insallah bunu yayinlarsaniz sevinirim.... angel
dinleyin aye ve hedislerle zina...

(Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur.) [İsra 32]

(Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar!) [Nur 31, 32]

(Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler.) [Müminun 1-8]

(Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın!) [Enam 151]
Buradaki yaklaşmayın demek, zinaya götürecek sebeplerden, hareket ve işlerden sakının, yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın, onlarla tokalaşmayın demektir.

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Allah indinde zinadan büyük günah yoktur.) [R. Nasıhin]

(Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.) [Taberani]

(Zina etmeyin, kadınlarınızın cazibesi [güzelliği, çekiciliği, albenisi] ve sevgisi gider, soğukluk başlar.) [İ. Neccar]

(Rüyamda, heladaki necaset gibi pis kokan kimseler gördüm. Sonradan bunların zina edenler olduğunu öğrendim.) [İ.Hibban]

(Zina fakirliğe yol açar.) [Beyheki]

(Gençliğini zinadan koruyan [mümin] Cennete girer.) [Beyheki]

(Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer.) [İbni Hibban]

(Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya maruz kalır.) [Hakim]

(Zina fakirlik getirir.) [Buhari]

(Zinaya devam eden, putperest gibidir.) [Harâiti]

(Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.) [Taberani]

(Yedi kat gök ve yer, zina eden ihtiyarlara devamlı lanet eder.) [Bezzar]

(Zina edenlerin avretlerinin kokusu, bütün Cehennem halkına eza verir.) [Bezzar]

(Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır) [Beyheki]

(Bir facire [kötü] kadının fücuru [kötülüğü] bin erkeğin fücuru gibi ve bir iyi kadının iyiliği, yetmiş sıddıkın iyiliği gibidir.) [Ebu Nuaym]

(Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur.) [Hakim]

(Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Namusunu koruyana Cennet vardır.) [Hakim]

(Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!) [İbni Asakir]

(Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir.) [İ. Ahmed]

(Zina eden, aynı şeye maruz kalır.) [İ.Neccar]
["Çalma elin kapısını, çalarlar kapını", "Eden bulur" denmiştir

Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp, Cehenneme atılır.) [M. Enhür]

(Gözlerin zinası harama bakmak, kulakların zinası zinaya götürecek sözleri dinlemek, dilin zinası zinaya sebep olacak sözleri konuşmak, ellerin zinası namahremi tutmak, ayakların zinası günah olan yerlere gitmektir.) [Buhari]

(Azab-ı İlahiden korkarak, başını yabancı kadından çevirene, Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur.) [Hakim]

(Harama bakmayan gözler, Cehennem ateşi görmez.) [İsfehani]

(Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, yabancı kadına bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. Zina günahları da böyledir.) [Taberani]

(Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin!) [Beyheki]

(Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir.) [M. Enhür]

(Ey kadınlar, ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun, mahreminiz olmayanlarla konuşmayın!) [İbni Said] (Ramuz’un 469. sayfasında yazılıdır.)

(Elbette ben kadınlarla tokalaşmam.) [Nesai, İbni Mace, Taberani]

(Yemin ederim ki, kişinin başına demirden bir şişin, bir çivinin çakılması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.) [Taberani]

(Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allahü teâlâya yemin ederim ki, bir kişi bir kadınla yalnız kalınca, aralarına şeytan girer. Bir kimsenin çamurlu bir domuzla sıkışmış durumda olması, o kimse için kendine helâl olmayan bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.) [Taberani]

Hazret-i Âişe validemiz buyurdu ki:
(Peygamber efendimiz, kendisine helâl olan kadınlardan başka, hiçbir kadınla tokalaşmadı.) [Buhari, Müslim]

Kadınların, Kur'an-ı kerim, mevlid, ilahi okuyarak seslerini erkeklere duyurmaları haramdır. [Hoparlör, radyo ve TV ile duyurmaları ise mekruh olur.] (Tergibüssalat, Hadika)ISLAM
 
XEDICE73Tarix: Çərşənbə, 18.03.2009, 15:43 | Yazı # 12
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Peyğəmbəri səllallahu aleyhi və səlləm belə buyurub: «Vallahi iman gətirmiş olmaz! Vallahi iman gətirmiş olmaz! Vallahi iman gətirmiş olmaz!» Ondan: «Kim, ya Rasulullah?”- deyə soruşdular. O dedi: «O kimsə ki, qonşusu onun şərindən (dili və əməli ilə ona əziyyət verməyəcəyindən) əmin deyil».(əl-Buxari, 6016) «Qonşusu şərindən əmin olmayan kimsə Cənnətə daxil olmaz».(Muslim, 1/68) «Zina barəsində nə deyə bilərsiniz?» Səhabələr dedilər: «Haramdır! Bunu Allah və Onun elçisi haram etmişdir və o, Qiyamət gününə qədər haramdır!» Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm dedi: «Kişinin on qadınla zina etməsi (günah baxımından) onun üçün qonşusunun qadını ilə zina etməsindən daha yüngüldür. Bəs oğurluq barəsində nə deyə bilərsiniz?» Səhabələr dedilər: «Haramdır! Bunu Allah və Onun elçisi haram etmişdir və o, Qiyamət gününə qədər haramdır!» O dedi: «Kişinin on evdən oğurluq etməsi (günah baxımından) onun üçün qonşusunun evindən oğurluq etməsindən daha yüngüldür».(Əhməd «Musnəd»)

Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Çərşənbə axşamı, 21.04.2009, 19:08 | Yazı # 13
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Ebu Hureyra.r.a. revayet edirki, Peyqamber.s.s. demisdir: ,,Keniz zina ederse ve bu isin ustu acilarsa ,qoy (aqasi) ona 50 cubuq vursun ve onu tehqir etmesin.Eqer birde zina ederse yene ona 50 cubuq vursun ve onu tehqir etmesin.Ucunci defe zina ederse evezinde tukden eyrilmis ip (almis) olsa da bele, onu satsin.(el-Buxari 2152).

Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Çərşənbə axşamı, 05.05.2009, 19:29 | Yazı # 14
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Allahummə inni ə‘uzu bikə min şərri səmi‘i, va min şərri basari, va min şərri lisəni, va min şərri qalbi, va min şərri məniyyi]
«Allahım! Qulağımın, gözümün, dilimin, qəlbimin və zinanın şərindən Sənə sığınıram».
(Əbu Davud, 2/92; Tirmizi, 5/523; Nəsai, 8/271 )


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
medineTarix: Bazar, 17.05.2009, 20:28 | Yazı # 15
MÜSƏLMAN BACI
Qrup: Etibarlı
Yazı: 201
Reputasiya: 4
Status: Saytda deyil
ALLAH TÄALA BUYURUR;" ZINAYA YAXINLASMAYIN, CÜNKI BU IYRÄNC BIR ÄMÄL, VÄ MURDAR BIR YOLDUR"(ÄL-ISRA17-32) ZINA EDÄN ASILÄRIN CÄZASI BUDUR KI, ONLAR BÄRZÄXDA TÄNDIRIN ICINDÄ OLACAGLAR, TÄNDIRIN AGZI DAR, ICÄRISI ISÄ ENLI OLACAGDIR. ONUN ASAGISINDA OD GALANACAGDIR VÄ HÄMIN TÄNDIRIN ICINDÄ OLANLAR CILPAG OLACAGDIR.

ALLAH bizləri haqq yoldan çıxartmasın!
 
seyfulislamTarix: Şənbə, 26.09.2009, 18:23 | Yazı # 16
Qrup: Etibarlı
Yazı: 8
Reputasiya: 0
Status: Saytda deyil
allah subhaneketala bizleri bu cur murdar emellerden qorusun her seyi goren rebbimiz bizleri bir goz qirpimida olsun bele basli basina buraxmasin AMIN!

le ilehe illalah
 
XEDICE73Tarix: Bazar ertəsi, 24.05.2010, 00:44 | Yazı # 17
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Zina çirkin işdi

Heqiqeten şükür ve terif yalnız Allaha mexsusdur! Biz Ona hemd edirik, Onu kömeye çağırırıq, Ondan bağışlan­ma ve bizi doğru yola yöneltmeyi dileyirik, nefs­­lerimizin şerin­den ve pis emel­­­lerimiz­den qorunmaq üçün yalnız Ona penah apa­rı­rıq. Allah kime hidayet vererse o, doğru yolda olar, kimi azdırarsa onu doğru yo­la yönelden tapılmaz. Men şahidlik edirem ki, Allahdan başqa ibadete haqqı olan mebud yoxdur, Onun şeri­ki yoxdur ve şahidlik edirem ki, Muhemmed Onun qulu ve elçisi­dir.

«Ey iman getirenler! Allahdan lazımınca qorxun ve ancaq müselman olduğunuz halda ölün!» «Ali İmran» suresi, 102.
«Ey insanlar! Sizi tek bir şexsden [Ademden] xelq eden, ondan da onun üçün zövce [Hevvanı] yaradan ve onlardan da bir çox kişi ve qadın­ [töredib yer üzüne] yayan Rebbi­niz­­den qorxun! Adı ile bir-birinizden [cürbe­cür şeyler] istediyiniz Allahdan qorxun ve qohumluq elaqelerini kes­mekden [hezer edin]! Heqiqeten, Allah si­ze nezaret edendir!» «en-Nisa» suresi, 1.
«Ey iman getirenler! Allahdan qorxun ve doğru söz söyleyin! [Eger bele et­se­­niz] Allah emellerinizi islah eder ve günah­larınızı bağışlayar. Her kes Allaha ve Onun elçisine itaet etse, böyük bir seadete nail olar». «el-Ehzab» suresi, 70-71.
Eziz oxucular, dinde vacib olan bezi meseleleri size xatırlatmaq, özünün de xeberi olmadan yavaş-yavaş şeytanın dalınca addım-addım geden soydaşlarımızı gözleyen tehlükelerden hamınızı xeberdar etmek meqsedi ile bu risaleni yazmaq qerarına geldik. Bu defeki mövzumuz indiki dövrümüzde evvelki vaxtlara nisbeten daha da aktuallaşan, tarixde sayı bize melum olmayan qeder cemiyyetleri daxilden sarsıdıb mehv eden bir mesele barede olacaq. Size olan bu defeki müracietimizle milletimiz, dövletimiz, cemiyyetimiz en nehayet ve en esası müselman ümmetimiz üçün dehşetli silahlardan da qorxulu olan exlaqsızlıqdan ve zinakarlıqdan söhbet açacaq, bu emelin törede bileceyi fesadlar haqqında sizi bir daha melumatlandıracağıq. Hemişe olduğu kimi bu defe de toxunduğumuz problemin meydana gelme sebeblerini ortaya qoyacaq ve onun aradan qaldırılması yollarını sizlere çatdıracağıq. Hemişe olduğu kimi bu risalede de meselelere subyektiv deyil, yalnız Quran ayeleri ve Peyğemberimizden sellallahu aleyhi ve sellem bize gelib catan delillerle cavab verilecekdir. Hesab edirik ki, bu risalede yazılanların bizim şexsi fikrimiz deyil, hamımızı Yaradanın emr ve tövsiyeleri olduğunu nezere alıb onları qulaq ardına vurmayacaq, hamılıqla birlikde bele pis emellerle mübarize aparmağa qalxacağıq; yalnız bir meqsedle - Uca Allahın razılığını qazanmaq namine. Beli, yalnız Allahın razılığını qazanmaq. Ve bu yazını yazmaqda yene de kömeyi Ondan dileyirik


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Bazar ertəsi, 24.05.2010, 00:52 | Yazı # 18
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
ZinakarlıqUca Allah buyurur: «Zinaya yaxınlaşmayın! Heqi­qeten de bu iyrenc bir emel ve murdar bir yoldur». «el-İsra», 32.

Hemd Allaha olsun! Heqiqeten de O her şeyi bilendir. Zina neinki ona qurşanmış tereflerin, hemçinin bütün cemiyyetin son neticede alçalması, cılızlaşması ve mehv olması heddine getirib çıxaran murdar bir emeldir. Bunu bizden de yaxşı bilen Uca Allah bizi ondan bu aye va­sitesi ile çekindirmişdir. Eger Allah bize bu emelin mur­dar olduğunu deyirse, demeli bu emeli eden ve ya ona şerait yaradan kesler günahkardırlar. Lakin biz sonrakı qeydlerimizde bu ifadeni, onu töreden şexsin emeli ola­raq sadece zinakar adlandıracağıq. Hesab edirem ki, bu emeli töredenleri bele adlandırmaqla heç kes bizden in­cimeyecek. Çünki, heyvanın bele normal qebul etmediyi bu murdarçılığı insanın anlaması müşkül deyildir. Amr ibn Meymun (Bu ad erebce [ يَمُنَ ] felinin mechul növünden emele gelmiş feli sifet olub «xoşbext», «uğurlu» ve başqa bu kimi menaları ifade edir.) el-Audi revayet etmişdir: «Men hele ca­hiliyye dövründe iki meymunun zina etdiyini, sonra ise diger meymunların onları ehateye alıb ölene qeder daş-qalaq etdiklerini gördüm». el-Buxari, 3636. Bu fakt qaldırılan meselenin hetta meymunlar terefinden qebul edilmemesine delalet edir. Zinakarlığın tehlükesini ve çirkinliyini başa düşen Yusuf peyğember aleyhisselam de ondan çekinmiş ve zin­dana düşmeyi zina etmekden üstün tutaraq bele dua et­mişdir: «Ey Rebbim! Menim üçün zindan bunların meni sövq etdikleri işi görmekden xoşdur. Eger bu qadınların hiylesini menden def etmesen men onlara meyl eder ve cahillerden olaram». «Yusuf», 33.
Yusuf peyğemberin aleyhisselam bu duası doğrudan da teq­direlayiqdir. Qadının isteyini hansı veziyyetde ve ne cür exlaqla redd etmesini size desek ve ya sadece olaraq siz özünüz Qurani Kerimi elinize alıb “Yusuf” suresini 20-ci ayesinden 30-cu ayesinedek oxusanız buna şahid olar, bir çoxları ise hetta heyretlener de. Biz ise öz növbemizde bir çoxlarının namaz qılıb Quran oxumaqdan başqa her bir işe vaxt tapdıqlarını nezere alıb hemin hadiseni qısaca xatırlatmaqla Yusuf peyğemberin aleyhisselam heqiqeten nece sadiq mömin olduğunu bir daha beyan etmek isterdik.
Qardaşları hesedleri ucbatından Yusufu aleyhisselam quyuya atdıqdan sonra yoldan keçen karvan onu xilas edir. Yusufun çox gözel olması Misir vezirinin zövcesi­nin diqqetinden yayınmır ve o, günlerin bir günü otağın qapılarını bağlayaraq Yusufa onunla yaxınlıq etmeyi emr edir. Sözsüz ki, qadın yuxarıda qeyd etdiyimiz şekilde redd cavabı alır. İndi ise üzümüzü size tutaraq deyirik: “Ey etdiyi zinaların sayına göre öyünen insan, ve ya ey imanının zeifliyinden şehvet hisslerini cilovlaya bilmeyen müselman, ve ya ey üzde özünü mömin kimi gösterib xelvete çekildikde ise zina ve diger çirkin işlerini davam etdiren kesler, Yusuf peyğemberin aleyhisselam hereketine bax ve ibret al!” Birincisi, Yusuf hedden artıq gözel idi ve onun bu gözelliyi qarşısında qadınlar tab getire bilmirdiler. O ise başqasının qadınına pis gözle baxmadı. İkincisi, o genc idi ve demeli onda olan şehvet hissi de güclü olmalı idi. Buna baxmayaraq o, şehvetine qalib gele bildi. Üçüncüsü, o qeriblikde idi ve şübhesiz ki, zina edeceyi teqdirde heç kesin, xüsusen de yaxınlarının ve tanışlarının xeber tutmayacağı fikri de onu bu işe sövq ede bilerdi, lakin etmedi. Dördüncüsü, o qul idi ve qadın da onun ağası idi. O bunu emre tabe olaraq qorxusundan da ede bilerdi, lakin qorxmadı. Beşincisi, qadın zadegan ailesinden idi. Bir çox cahiller varlı ve zadegan qadınla eyş-işret arzusunda olarken, Yusuf bundan imtina edirdi. Altıncısı, qadın zina etmeye hazır idi ve bu halın özü Yusufu yoldan çıxara bilerdi, nece ki, indi bir çoxları bir işareye benddirler. Yeddincisi, onların yanında heç kes yox idi ve bu veziyyet de genc Yusufa tesir ede bilerdi lakin etmedi. Sekkizincisi, qadın qapıları bağlamışdı ve bu da Yusufu arxayınlaşdıra bilerdi, lakin o buna getmedi. Doqquzuncusu, qadın Yusufdan yapışaraq onu özüne teref çekirdi ki, bu da onda ehtiras yarada bilerdi, lakin o buna ehemiyyet vermeden qapıya teref qaçdı. Onuncusu ise, qadın onu hedeleyir, lakin Yusuf hetta hede-qorxu qarşısında bele sınmır. Heqiqeten de bu ayelerin menasında ve ümumen “Yusuf” suresinde başa düşenler üçün böyük ibretler vardır ki, biz de onun bezi meqamlarını qeyd etdik. Uca Allah bu surede sadiq, heç kesin sözüne, hedesine, marağına, teklifine ehemiyyet vermeyerek batili ayaqları altına atıb yalnız Allaha tapınan, Onu razı salan işler gören Yusuf peyğemberi aleyhisselam bütün insanlara xüsusen de çaşaraq yolunu azanlara nümune gösterir. Sözsüz ki, Yusuf peyğember de aleyhisselam bizim kimi bir insan idi ve demeli onun da qadına (xüsusen de yuxarıda qeyd edilen veziyyetde) meyli ola bilerdi. Lakin peyğemberdeki Allah qorxusu, Allaha imanı ve sadiqliyi onu bu emelden çekindirir. Çünki Yusuf şehvetinin, nefsinin, şeytanın qulu deyildi. O, alemlerin Rebbi, Din gününün Hökmdarı, Uca Allahın qulu idi. Allahın qulu olmaq ne böyük şeref, ne böyük seadetdir!

Zina etmeyin ne cür çirkin bir iş olduğunu Peyğemberimizden sellallahu aleyhi ve sellem bize gelib çatan bir hedisden de görmek olar. «Qureyşli bir genc Peyğemberin sellallahu aleyhi ve sellem yanına gelib dedi: «Ey Allahın elçisi, izn ver zina edim». Sehabeler ona yaxınlaşıb, sus-sus deyerek kenara çekdiler. Peyğember sellallahu aleyhi ve sellem dedi: «Yaxın gel!» O yaxına geldikde Peyğember sellallahu aleyhi ve sellem dedi:

– Öz anana reva bilersen?

– Allaha and olsun ki, yox. Allah meni sene feda etsin!

– Hemçinin insanlar da öz analarına bunu reva bilmirler. Bunu öz qızına isteyersen?

– Allaha and olsun ki, yox. Ey Allahın elçisi Allah meni sene feda etsin!

– Hemçinin insanlar bunu öz qızlarına istemezler. Bunu öz bacın üçün isteyersen?

– Allaha and olsun ki, yox. Ey Allahın elçisi Allah meni sene feda etsin!

– Hemçinin insanlar bunu öz bacıları üçün istemezler. Bunu öz bibin üçün isteyersen?

– Allaha and olsun ki, yox. Ey Allahın elçisi Allah meni sene feda etsin!

– Hemçinin insanlar da öz bibilerine bunu istemezler. Bunu öz xalan üçün isteyersen?

– Allaha and olsun ki, yox. Ey Allahın elçisi Allah meni sene feda etsin!

– Hemçinin insanlar da bunu öz xalaları üçün istemezler.

Peyğember sellallahu aleyhi ve sellem elini onun çiynine qoyub dedi: «Allahım, Onun günahını bağışla, qelbini temizle ve ismetini qoru!»

Bu hadiseden sonra o genc heç bir şeye (zinaya) meyl etmedi». Ehmed «Musned» 5/256; «Mecmeuz-Zevaid» 1/129; Silisile, 370.

Diqqet edin, bu hedisde düşünen insanlar üçün kifayet qeder ibretler vardır. Her şeyden önce sevimli Peyğemberimizin sellallahu aleyhi ve sellem başa salma üslubu, hikmeti ve mövzu haqqında açıq danışması diqqeti celb edir. Bu an o esebileşmir ve çox mülayimdir. Onun izahına gelince ise Rasulullah sellallahu aleyhi ve sellem zina etmek isteyen insanlara her şeyden önce öz yaxınlarını gözünün qabağına getirmesini demekle onları töretmek istedikleri emellerden çekindirir.

Yaxşı, bir halda ki, insan özü de anlayır ki, bu emele Uca Allah ve Onun Resulu sellallahu aleyhi ve sellem icaze vermemişdir, bes onda onu bu işe ceken nedir? Ne üçün insan halal olan heyat yoldaşı ile qane olmayıb, haram işlere de baş vurur? İsterdik ki, bu suala bir qeder etraflı cavab verek.
Zina etmek her şeyden önce insan nefsinin bir telabatıdır. Yeni, insandakı nefs onu şeytanın diqtesi ile halal olanla (heyat yoldaşı ile) kifayetlenmeyib, zinaya sövq edir. Bu zaman şeytan hemin insanın dinsizliyi ve ya dini elminin zeifliyinden, tüğyan etdiyi cemiyyetin ve oradakı bezi insanların azğınlığından da istifade edir. Yeni şeytan insanı yoldan çıxartmaq üçün öz dostlarından lazımınca yararlanır. Zina üçün kifayet qeder zemin olduğunu gören ve nefsinin qulu olan insan ondan yayına bilmir. Demeli, zinaya sebeb insandakı nefs ve bunun üçün yaradılan şeraitdir. Bunların her ikisi ise, yeni nefsin xarablığı ve zina mühitinin insanlar terefinden formalaşdırılması inamsızlıq ve ya Allah qorxusunun lazımınca olmamasından ireli gelir. Meselen, ailede dünyaya gelen uşaq sözsüz ki, daim qayğı ile ehate olunur. Bu zaman valideynle övlad arasında olan ünsiyyetde ona Allah qorxusu, Yaradana sevgi, Onun emrlerine itaet uşağın seviyyesine uyğun çatdırılması evezine yeni neslin davamçısına fani dünyanın sevgisi, eylenmek, kişilerin qarşısında reqs etmek, qız uşaqalarına ise bezilerinin geyindikleri abırsız geyimlerin kiçik variantı geyindirilir ve s. buna benzer hallar müşahide olunur. En dehşetlisi ise bu işler o qeder sevinerek, şadlanaraq heyata keçirilir ki, sanki gelecekde böyüyecek uşağı bu qeyd edilenler xoşbext edecekdir. Eger bele valideynler Axiret heyatına inansaydılar, himayesinde olanlara göre sorğu-suala çekileceklerine şübhe etmeseydiler, sözsüz ki, onlar doğulan körpelerine Allahı razı salan emelleri telqin ederdiler. Pey­ğember sellallahu aleyhi ve sellem demişdir: «Hamınız himayeçisiniz ve hamınız himayeniz altında olanlara göre mesuliyyet daşıyırsınız!» Muslim, 4701. Bunu möminlerin sevimlisi Eli ibn Ebu Talib radiyallahu anhu tesdiqlemiş ve Uca Allahın: «Ey iman getirenler! Özünüzü ve ailenizi yanacağı insanlardan ve daşlardan olan Oddan qoruyun!» («et-Tehrim», 6.) ayesinin tefsirinde bele söylemişdir: «Özünüzü ve ailenizi yaxşı işler görmeye tehrik edin ve onları terbiyelendirin» «ed-Durrul-Mensur», 6/244.
Gelin görek biz bu cür menalı kelamlardan ne cür ders alır, onlara ne cür emel edirik? Bir çoxları özleri ile beraber uşaqlarını da ucuz ve seviyyesiz teleserial seyriçilerine çevirir, bezileri de o qeder “qabaqgören” olur ki, övladlarını seherden axşamadek ders oxumaq, gelecek üçün gözel mütexessis olmaq kimi ümde vezifenin dalınca düşmesi evezine gözellik müsabiqeleri ve başqa bu kimi dinimize ve exlaqımıza zidd sahelerin mütexessisine çevrilmelerine revac verirler. Yaxşı, deyek ki, indiki cavanlar qeyret ve namus, baş ucalığı üstünde hetta qan tökmekden bele çekinmeyen dede-babalarımızın dövrünü görmeyibler. Bes sen nece, sene deyirem, ey özünü ağsaqqal, dünya görmüş sayan soydaşım, bes sen nece, sen ki, o dövrü görmüsen. Meger sen bilmeyirsen ki, qızın, xanımın, dünya qeder malı olsa bele eger qayğısında durduğu ailesi olmazsa, o qadın özünü heç vaxt xöşbext saymayacaqdır. Sen bunu bilmeyirsen meger? Meger bu gün bezi müğennilerin exlaqsız geyimleri, sehnede gördükleri “böyük” işler neticede ailelerin dağılmasına sebeb olmurmu? Axı bunların hamısı xalqın gözü qabağındadır. Sen bunumu arzulayırsan öz körpe qız balana? Buna şerait yaradanların vay halına! Yeni siz düşünürsüz ki, bu milletin istedadlı hekimden, müellimden, mühendisden, memardan, ziyalıdan çox bu cür müğenniyemi ehtiyacı var? Eger eledirse onda ne üçün xestelendiyiniz zaman xarici dövletlere, ecnebi hekimlere üz tutursunuz? Ele ise ne üçün her hansısa bir mürekkeb şehersalma işleri üçün kenardan mütexessis getirirsiniz? Son anda taleleri onu-bunu eylendirmekle keçecek qızların müsabiqelerini keçirmek evezine pullarınızı tehsilin adı çekilen sahelerine yöneltseniz pis olarmı?
Qayıdıram fikrimin evveline ki, bele veriliş ve müsabiqeler, genclerin hedden artıq eylenceye celb olunması bize yaxşı heç ne ved etmir. Bu gün bu cılız ve bayağı tesirler cemiyyet üçün gözel mütexessis evezine şou eqideli, teleserial tesirli insanlar formalaşdırır. İndi ise diqqetinize insanların en xeyirlisi olan Peyğemberimizin sellallahu aleyhi ve sellem qadın exlaqı, kişi qeyreti baresinde dediyi gözel kelamları çatdırıram. Pey­ğember sellallahu aleyhi ve sellem demişdir:
«En yaxşı qadın o qadındır ki, eri ona nezer saldıqda sevinsin, buyurduqda itaet etsin, erinin xoşuna gelmeyen işleri görmekle, habele onun malını lazımsız yere serf etmekle ona asi olmasın!» «Silsiletul-Ehadisis-Sehihe», 1838.
«Qadınlarınızın en xeyirlisi erini seven, ondan dünyaya uşaq getiren, erine gözel terzde teselli veren, Allahdan qorxan qadındır. Onların en yaramazı ise exlaqsız geyinen ve xülyalara dalandır!» «Silsiletul-Ehadisis-Sehihe», 1849.

«Sizi yollarda oturmaqdan çekindirirem». Sehabeler dediler: «Ey Allahın elçisi, bizim başqa duracaq yerimiz yoxdur. Biz orada oturub sadece söhbet edirik». Peyğember sellallahu aleyhi ve sellem dedi: «Madam ki, sizler üçün oralarda oturmaq zeruridir, onda yolun haqqını ödeyin». Sehabeler dediler: «Ey Allahın elçisi yolun haqqı nedir?» O dedi: «Gözleri aşağı dikmek (namehreme baxmamaq), eziyyet vermemek, salamı almaq, yaxşılıqları emr etmek ve pisliklerden çekindirmek». el-Buxari, 5/2300.
«Allah Öz kölgesinden başqa heç bir kölgenin olmayacağı bir günde yeddi sinif insanı Öz kölgesi altında kölgelendirecekdir: Edaletli rehber, Rebbine ibadet etmekle böyüyen cavan, qelbi mescidlere bağlı olan kişi, Allah xatirine bir-birini seven, buna göre birleşen ve ayrılan iki kişi, gözel ve zadegan qadın terefinden (zinaya) celb edildikde, «men Allahdan qorxuram!» deyen kişi, sağ eli ile verdiyi sedeqeni sol elinden gizleden kişi ve xelvetde Allahı yad edib göz yaşı axıdan kişi». el-Buxari, 1357; Muslim, 1031.
Eziz oxucu, bax bize bele eqideli qızlar ve oğlanlar gerekdir. Bu gün bütün cemiyyetin her addımda zinaya devet olunması çox tehlükelidir. Zinakarlıq o qeder yayılmışdır ki, hetta bezileri öz qonşusuna bele etibar etmirler. Halbuki, dede-babalarımız qonşunu özüne destek hesab etmiş ve onu aile üzvlerinden ayırmamışlar. Qonşunun xeyaneti baresinde Peyğember sellallahu aleyhi ve sellem bele buyurub: «Vallahi iman getirmiş olmaz! Vallahi iman getirmiş olmaz! Vallahi iman getirmiş olmaz!» Ondan: «Kim, ya Rasulullah?”- deye soruşdular. O dedi: «O kimse ki, qonşusu onun şerinden (dili ve emeli ile ona eziyyet vermeyeceyinden) emin deyil». el-Buxari, 6016.
«Qonşusu şerinden emin olmayan kimse Cennete daxil olmaz». Muslim, 1/68.
«Zina baresinde ne deye bilersiniz?» Sehabeler dediler: «Haramdır! Bunu Allah ve Onun elçisi haram etmişdir ve o, Qiyamet gününe qeder haramdır!» Peyğember sellallahu aleyhi ve sellem dedi: «Kişinin on qadınla zina etmesi (günah baxımından) onun üçün qonşusunun qadını ile zina etmesinden daha yüngüldür. Bes oğurluq baresinde ne deye bilersiniz?» Sehabeler dediler: «Haramdır! Bunu Allah ve Onun elçisi haram etmişdir ve o, Qiyamet gününe qeder haramdır!» O dedi: «Kişinin on evden oğurluq etmesi (günah baxımından) onun üçün qonşusunun evinden oğurluq etmesinden daha yüngüldür». Ehmed «Musned», 6/8.


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
XEDICE73Tarix: Bazar ertəsi, 24.05.2010, 00:59 | Yazı # 19
IDARƏÇİ
Qrup: İdarəçilər
Yazı: 280
Reputasiya: 10
Status: Saytda deyil
Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu revayet edir ki, men Peyğemberden sellallahu aleyhi ve sellem soruşdum:

– Allah yanında günahların en böyüyü hansıdır?

– Seni yaradan Allaha şerik qoşasan!

– Sonra hansı?

– Senin yemeyine şerik olacaq deye övladını öldüresen.

– Daha hansı?

– Qonşunun qadını ile zina edesen! el-Buxari, 4761.

«Heqiqeten, müselman kişiler ve müselman qadınlar, mömin kişiler ve mömin qadınlar, müti kişiler ve müti qadınlar, doğru danışan kişiler ve doğru danışan qadınlar, sebirli kişiler ve sebirli qadınlar, [Allaha] boyun eyen kişiler ve boyun eyen qadınlar, sedeqe veren kişiler ve sedeqe veren qadınlar, oruc tutan kişiler ve oruc tutan qadınlar, ismetlerini qoruyan kişiler ve [ismetlerini] qoruyan qadınlar, Allahı çox zikr eden kişiler ve qadınlar üçün Allah bağışlanma ve böyük mükafat hazırlamışdır».«el-Ehzab», 35.

Doğrudan da zinaya qurşanmış insanlar bütün cemiyyet üçün tehlüke töredirler. Onların emelleri ucbatından minlerle aileler dağılır, uşaqlar atasız, anasız qalır, körpeler evleri günahsız uşaqlarla dolur. Amma emel sözsüz ki, cavabsız qalmır. «Bir genc Peyğemberin sellallahu aleyhi ve sellem yanına gelib oturdu ve dedi: «Ey Allahın elçisi, hansı mömin feziletli sayılır?» O dedi: «Exlaqı gözel olan». Genc yene soruşdu: «Bes hansı mömin daha düşünceli sayılır?» O dedi: «(Eceli gelmezden önce) ölümü daha çox xatırlayan ve buna yaxşı hazırlıq gören. Mehz onlar daha düşüncelidirler». Sonra genc susdu. Peyğember sellallahu aleyhi ve sellem dedi: «Ey mühacirler tayfası! Beş şey vardır ki, onunla imtahan oluna bilersiniz. Bunların sizin başınıza gelmesinden Allaha sığınıram. O camaat ki, zinakarlıq onlar arasında açıq-aşkar yayılacaq, onlara taun ve ata-babalarının başına gelmeyen xestelikler üz verecek....» İbn Mace 4019; el-Hakim, 4/583.
Beli, çıxış yolu yene dindedir. Yalnız İslam dini zinaya aparan yolları açıq-aşkar insanlara çatdıraraq ondan nece çekinmeyi öyredir. Lakin çox teessüf ki, bu gün bir çoxları bilerekden zinaya yol açır. Meselen zinaya aparan en geniş yayılmış emel qadının açıq-saçıq geyinmesidir. Ve en teessüf edilesi hal da budur ki, gencleri açıq-saçıq geyinmeye daha çox onların valideynleri sövq etmekdedir. Bu gün genclerimizden daha çox mehz yaşlılar ipe sapa yatmırlar. Allahın qadına hicab geyinmesi emrini onlar: «deyecekler ki, filankesin qızı molla olub», «birce mollamız eskikdi», «camaat ne deyer», «sen özüne iş tapa bilmeyeceksen», «indi biz hansı dövrde yaşayırıq», «esas qelbin temiz ve düz olsun», «bizim nesilde başını bağlayan olmayıb» kimi ifadelerle qarşılayaraq hicab geyinmek isteyen bacılarımıza, qızlarımıza mane olur, dava-dalaş salırlar. Bele valideynlerin vay halına! Qoy onlar qulaqlarını açıb eşitsinler! Hicab Allahın emridir. Yene de vay onların halına! Qoy Uca Allah hicab geyindiyi üçün min ezaba ve iztiraba dözen bacılarımızı bu dünyada da, Axiretde de sevindirsin! Allah onlardan razı olsun! Allah onlara sebir versin! Qoy Uca Allah hicaba göre bacılarımıza eziyyet veren insanlara hidayet, inadkarlara ise layiqli ceza versin! Bir daha Uca Allahın hicab baresinde emrini kor, kar ve qelbi bağlı insanlara xatırlatmaqla yuxarıdakı fikirlerimizi tesdiq etmek isterdik. Bu barede Uca Allah bele buyurur: «Ya Peyğember! Zövcelerine, qızlarına ve möminlerin qadınlarına de ki, [namerem yanında] çarşablarını öz üstlerine örtsünler. Bu onların tanınması ve onlara eziyyet verilmemesi üçün daha münasibdir. Allah Bağışlayandır, Rehmlidir».«el-Ehzab», 59.

Yaxşı eger siz iddia etdiyiniz kimi qadınlara hicab geyinmek vacib deyilse, onda bu ayeni ne cür başa düşek? Başqa bir ayeye de nezer yetirek:
«Mömin kişilere de ki, gözlerini aşağı diksinler [harama baxmasınlar] ve cinsiyyet üzvlerini qorusunlar. Bu, onlar üçün daha temiz olar. Şübhesiz ki, Allah sizin ne etdiklerinizden Xeberdardır. Mömin qadınlara de ki, gözlerini aşağı diksinler [harama baxmasınlar] ve cinsiyyet üzvlerini qorusunlar. Qoy onlar – görünenler istisna olmaqla, zinetlerini [namehreme] göstermesinler; örtüklerini yaxalarının üstüne salsınlar; zinetlerini erlerinden yaxud atalarından yaxud erlerinin atalarından yaxud öz oğullarından yaxud erlerinin oğullarından yaxud qardaşlarından yaxud qardaşlarının oğullarından yaxud bacılarının oğullarından yaxud öz [müselman] qadınlarından yaxud sahib olduqları kölelerden yaxud ehtirasını itiren kişi xidmetçilerden yaxud qadınların çılpaqlığını hele anlamayan uşaqlardan başqasına göstermesinler; gizletdikleri zinet eşyaları bilinsin deye ayaqlarını [bir-birine] vurmasınlar. Ey iman getirenler! Hamınız Allaha tövbe edin ki, belke nicat tapasınız».«en-Nur», 30-31.
Meger bu ayede Allahın qadına kimlerin yanında başı açıq geze bilmesine icaze vermesi onların başqalarının yanında eksine örtülü gezmelerine emr deyilmi? Nece yeni «bizim nesilde başı bağlı qız olmayıb». En azından bir nesil önceki nesline bax, eger tanıyırsansa. Bax, örpeksiz bir qadın bele tapmazsan. Uca Allah Qurani Kerimde yaşlı, şehveti sönmüş qadınlara qolları ve topuqları açıq gezmeye icaze verse de, yene ayenin sonunda bağlı gezmeyi daha üstün tutur. Uca Allah qoca qadınların bele örtünmesini açıq gezmekden üstün tutursa, bes cavan qadına münasibet nece olmalıdır? Bu barede Uca Allah bele buyurur: «Ere getmekden ümidini üzmüş yaşlı qadınların zinetlerini [ayıb yerlerini] göstermeden üst geyimlerini [hicablarını] soyunmalarında günah yoxdur. İffetli olmaları [hicablarını çıxarmamaları] ise onlar üçün daha xeyirlidir. Allah Eşidendir, Bilendir».«en-Nur», 60.
Rebbimiz yaratdığı insanın ne cür özünü aparmasını ve aparacağını çox gözel bildiyinden qabaqcadan müeyyen qadağalar qoymuşdur. Yeni bunu anlamaq bele çetindir?! Ola bilsin ki, sen Allahın bu ve ya diger qadağasının hikmetini anlamayasan. Lakin bu halda eger Allaha inanan insansansa, teslim ol. Arxayın ol ki, heç ne itirmeyecek, eksine çox şey qazanacaqsan. Amma teessüf ki, bu gün her şeyin eksine olduğunu görürük. Xüsusi meclisler teşkil edilir, Allahın emrleri dövre, zamana, daha ne bilim mekan miqyasına yerleşdirilir, içerilerinden “ağıllılar”da tapılır ki, her ayeni öz ağlı ile tefsir edir ve son neticede de hemişe eyni qerara gelinir; «inam gelbinde olsun», «üreyin Allahla düz olsun». Bu savadsız ve mentiqsiz münasibeti misal olaraq Respublikanın konstitusiyasına ve cinayet mecellesine şamil etsen texminen bele olacaq: «eşi, konstitusiyanı qelbimde qebul edirem kifayetdir, emel etmesem de olar» ve ya «oğurluğun cinayet olduğuna qelbimde inanıram kifayetdir, oğurluq etsem de problem yoxdur». Meger bele münasibet qebul olunurmu? Ve ya her hansısa bir kişi heyat yoldaşına «seni qelbimde sevirem de, bunu heyat fealiyyetimle sübut etmeye ehtiyac varmı?» deyerse o xanımın münasibeti nece olar? Yeni bunları anlamaq bele çetindir? Bu gün bir çox yaşlı insanlar yaxşı xatırlayır ki, eger texminen iyirmi il bundan önce her hansısa bir qızı hansısa yad bir oğlanla görerdilerse, o qıza heç kes elçi göndermezdi ki, bes bu rüsvayçılıqdır. Ve ya eli başqa bir oğlanın eline deyen qızla evlenmek ömrü boyu başı aşağı olmaq sayılırdı. Yaxşı bes indi ne deyişib ki, hele orta mektebi bitirmeyen, universitet auditoriyasından çıxmayan qızlarımızı televiziyada müsabiqelere çıxardaraq ona-buna öpdürürsünüz. Son bir iki ilde meydana gelen növbeti exlaqsızlıq insanların gözünde adileşdirilmeye başlanılıb. Bu da sanki ürek dostu, sirdaşı kimi hansısa bir kişinin oğlu hansısa bir kişinin qızını minlerle insanın gözü qarşısında qucaqlayıb öpür, ona ne ise arzulayır. Yaxşı bu exlaqsızlığa pul, menseb xatirine göz yuman kişi ele hemen bu qızın sabahkı geleceyini düşünürmü? Bu ne adetdir? İndi texminen bir on ilden sonra da kime desen ki, bes bu ayıbdır, oğlanla qız salamlaşmaq meqsedi ile öpüşmez, heç şübhesiz ki, indi yayılan bir cavabla üzleşeceyik: «sen bunu haradan çıxartdın, biz dede-babadan bele görmüşük». Çünki texminen iyirmi il bundan önce olmayan edebsiz emel baresinde söyleyende bezi “inkişaf etmiş” insanlar da eyni ile bu cavabı verir. Baxın, belece en böyük günahlardan biri hamımızın gözü qarşısında adileşdirilir. Allahı qezeblendirib, insanları razı salanın vay halına! İndi baxın görün kişi qadın münasıbetlerinde gözlenilmeli olan en kiçik xırdalığa bele Allahın ve Onun Peyğemberinin münasibeti necedir:
«Heqiqeten, möminler nicat tapmışlar; o kesler ki, namazlarında mütidirler, o kesler ki, lağlağılıqdan üz çevirirler, o kesler ki, zekat verirler, o kesler ki, öz cinsiyyet üzvlerini [hamıdan] qoruyurlar, ancaq zövceleri ve sahib olduqları cariyeler istisnadır. [Buna göre] onlar qınanmazlar. Odur ki, bundan artığına can atanlar heddi aşanlardır».«el-Mu'minun», 1-7.
«Onlar Allahla yanaşı başqa tanrıya ibadet etmez, Allahın [öldürülmesini] haram buyurduğu şexsi haqsız yere öldürmez, zina etmezler. Kim bunu etse, cezaya meruz qalar. Qiyamet günü onun ezabı qat-qat artırılar ve [o, ezab] içinde zelil olaraq ebedi qalar. Ancaq tövbe edib iman getiren ve emelisaleh olanlardan başqa. Allah onların pis emellerini yaxşı emellerle evez eder. Allah Bağışlayandır, Rehmlidir!» «el-Furqan», 68-70.
«Göylerde ve yerde ne varsa, Allaha mexsusdur. [Bu, Onun] pislik edenlere etdiklerinin cezasını vermesi, yaxşılıq edenleri ise en yaxşısı ile [Cennetle] mükafatlandırması üçündür. Onlar [o yaxşılıq edenler] kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük günahlardan ve iyrenc emellerden [zinadan] qaçırlar...» «en-Necm», 31-32.
«...Emelisaleh qadınlar [Allaha, sonra erlerine] itaet eden­ler, Allahın himayesi sayesinde gizlinde de [eri yanında ol­madıqda bele onun namusunu ve malını] qoruyub saxlayanlar­dır. Özbaşınalıq etmelerinden qorxduğunuz qadınlara nesihet edin, yataqda onları terk edin ve onları döyün. Eger size itaet etseler, onlara [eziyyet vermek üçün başqa] yol axtarmayın...» «en-Nisa», 34.
«Qadınlara diqqet yetirin! Axı qadın qabırğadan yaradılmışdır. Qabırğadakı en çox eyrilik onun yuxarı nahiyesindedir. Onu düzeltmek istesen, sındıracaqsan, düzeltmesen, eyilmekde davam edecek. Ele ise qadınlara diqqet yetirin!» Muslim, 5633.
«Kişi başqa bir kişinin ayıb yerlerine baxmamalı, qadın da başqa qadının ayıb yerlerine baxmamalıdır. Kişi kişi ile, qadın da qadınla bir yorğan altında olmamalıdır». Muslim, 338.
Cerir ibn Abdullah radiyallahu anhu deyir ki, men [namehremi] gözlenilmeden görmek barede Peyğemberden sellallahu aleyhi ve sellem soruşdum. O mene baxmamağı emr etdi. Muslim, 2159,


Allahım, mənim üçün əcr yaz və bir günahımı sil. Onu mənim üçün öz yanında toplayıb saxla və qulun Davuddan qəbul etdiyin kimi onu məndən qəbul et. (Əmin!)
 
Forum » İslam » Müxtəlif məsələlər » ZINA.........
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Səhifə başlığına qalx
Əhli Sünnə vəl Camaat © 2023 Bütün hüquqlar qorunur. Saytda yerləşdirilən bütün materiallar yalnız və yalnız Müsəlmanlara xidmət xarakteri daşıyır. Sayt adminstrasiyası istifadə edilən materiallara görə məsuliyyət daşımırlar. Saytdakı materiallar yalnız mənbə göstərilmək şərtiylə istifadə edilə bilər. Əks halda müəllif hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilir. . Saytın ekran ölçüləri Mozilla Firefox brauzerinə uyğundur. Site admin: Selef | E-mail: jeka_zdes@rambler.ru